Anadolu AöfİŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Ünite 4

Sermaye Piyasası Kurumları

#1. Karşılaştırma ölçütünün ağırlıklı vadesi 0-45 gün olan fonlar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Likit Fonlar

#2. Bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, yeniden yapılandırılarak satılması amacına yönelik olarak faaliyet göstermek üzere kurulan şirket aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Varlık Yönetim Şirketleri

#3. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş (VOB) hangi tarihte faaliyete başlamıştır?

Cevap : E. 4 Şubat 2005

#4. Sermaye Piyasası Kurulu kaç üyeden oluşmaktadır?

Cevap : C. 7 Üye

#5. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. hangi tarihte kalkınma ve yatırım bankasına dönüşmüştür?

Cevap : A. 1996

#6. Kurul başkanı ve üyelerinin görev süreleri ne kadardır?

Cevap : B. Altı Yıl

#7. Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Yatırım Ortaklıkları

#8. Sermaye Piyasası Kurulu hangi tarihte kurulmuştur?

Cevap : C. 1981

#9. Ülkemizde, sermaye piyasası kurumları, aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir?

Cevap : A. Sermaye Piyasası Kanunu

#10. İstanbul Altın Borsası (İAB), hangi tarihte faaliyete başlamıştır?

Cevap : C. 26 Temmuz1995

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Sermaye Piyasası Kurumları

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Sermaye Piyasası Kurumları

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Ünite -4
Sermaye Piyasası Kurumları

Ülkemizde, sermaye piyasası kurumları, aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir?

A. Sermaye Piyasası Kanunu
B. Türk Ticaret Kanunu
C. Medeni Kanun
D. Borçlar Kanunu
E. Vergi Usul Kanunu

Cevap : A. Sermaye Piyasası Kanunu

Sermaye Piyasası Kurulu hangi tarihte kurulmuştur?

A. 1974
B. 1980
C. 1981
D. 1990
E. 2000

Cevap : C. 1981

Sermaye Piyasası Kurulu kaç üyeden oluşmaktadır?

A. 5 Üye
B. 6 Üye
C. 7 Üye
D. 8 Üye
E. 9 Üye

Cevap : C. 7 Üye

Kurul başkanı ve üyelerinin görev süreleri ne kadardır?

A. Beş Yıl
B. Altı Yıl
C. Yedi Yıl
D. Sekiz Yıl
E. Dokuz Yıl

Cevap : B. Altı Yıl

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş (VOB) hangi tarihte faaliyete başlamıştır?

A. 24 Ocak 1980
B. 29 Ekim 1990
C. 1 Ocak 2000
D. 18 Mart 2003
E. 4 Şubat 2005

Cevap : E. 4 Şubat 2005

İstanbul Altın Borsası (İAB), hangi tarihte faaliyete başlamıştır?

A. 24 Ocak 1980
B. 29 Ekim 1990
C. 26 Temmuz1995
D. 18 Mart 2003
E. 4 Şubat 2005

Cevap : C. 26 Temmuz1995

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. hangi tarihte kalkınma ve yatırım bankasına dönüşmüştür?

A. 1996
B. 1997
C. 1999
D. 2000
E. 2001

Cevap : A. 1996

Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklık aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yatırım Fonları
B. Takas Kuruluşları
C. Aracı Kurumlar
D. Derecelendirme Kurumları
E. Yatırım Ortaklıkları

Cevap : E. Yatırım Ortaklıkları

Karşılaştırma ölçütünün ağırlıklı vadesi 0-45 gün olan fonlar aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tahvil – Bono Fonları
B. Karma Fonlar
C. Hisse Senedi Fonları
D. Likit Fonlar
E. Uluslararası Fonlar

Cevap : D. Likit Fonlar

Bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, yeniden yapılandırılarak satılması amacına yönelik olarak faaliyet göstermek üzere kurulan şirket aşağıdakilerden hangisidir?

A. Varlık Yönetim Şirketleri
B. Takas Kuruluşları
C. Aracı Kurumlar
D. Derecelendirme Kurumları
E. Yatırım Ortaklıkları

Cevap : A. Varlık Yönetim Şirketleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!