Anadolu AöfİŞL105U İşletme İlkeleri

İŞL105U İşletme İlkeleri Ünite 2

İşletme ve Çevresi

#1. Bir işletmenin faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyduğu girdileri satın aldığı kişi ya da kurumlara ne ad verilir?

Cevap : A. Tedarikçi

#2. Aşağıdaki çevresel faktörlerin hangisi makro çevre kapsamında sınıflandırılır?

Cevap : A. Ekonomik çevre

#3. Aşağıdakilerden hangisi makro çevre faktörlerinden biri değildir?

Cevap : E. İşletmenin rakipleri

#4. Bir ülkedeki nüfusun yapısı ve gelecekteki seyri aşağıdaki hangi çevre faktörünün temel ilgi alanıdır?

Cevap : A. Demografik çevre

#5. İşletme yöneticilerinin geçmiş verileri inceleyerek geleceğe yönelik tahminlerde bulunmasını sağlayan analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Trend analizi

#6. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmeyi etkileyen çevresel faktörlerin hızla değiştiği koşulları ifade eder?

Cevap : D. Dinamik çevre

#7. I. Bireyci Kültür – Toplulukçu Kültür II. Güç Mesafesi III. Belirsizlikten Kaçınma IV. Maskülen – Feminen Kültür Yukarıdakilerden hangisi Hofstede’nin iş hayatına etki eden davranışları incelerken tanımladığı kültürel boyutlar kapsamında sınıflandırılabilir?

Cevap : A. I, II, III ve IV

#8. Bir sektörde aşağıdaki durumların hangisinde müşterilerin rekabet gücü yüksektir?

Cevap : C. Talep edilen ürünlerin ikamelerinin rahatlıkla bulunması

#9. İşletme yöneticilerinin sektörlerini tanıyan, deneyim sahibi uzmanların görüşlerinden yararlanarak dış çevreyi analiz etmeye çalıştıkları teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Delphi tekniği

#10. Bir işletmeyi etkileyen az sayıda çevresel faktör olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Basit çevre

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İşletme ve Çevresi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İşletme ve Çevresi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Ünite -2
İşletme ve Çevresi

Aşağıdaki çevresel faktörlerin hangisi makro çevre kapsamında sınıflandırılır?

A. Ekonomik çevre
B. Müşteriler
C. Örgüt kültürü
D. Tedarikçiler
E. İşletme çalışanları

Cevap : A. Ekonomik çevre

Aşağıdakilerden hangisi makro çevre faktörlerinden biri değildir?

A. Ekonomik çevre
B. Politik ve yasal çevre
C. Sosyokültürel çevre
D. Demografik çevre
E. İşletmenin rakipleri

Cevap : E. İşletmenin rakipleri

I. Bireyci Kültür – Toplulukçu Kültür
II. Güç Mesafesi
III. Belirsizlikten Kaçınma
IV. Maskülen – Feminen Kültür
Yukarıdakilerden hangisi Hofstede’nin iş hayatına etki eden davranışları incelerken tanımladığı kültürel boyutlar kapsamında sınıflandırılabilir?

A. I, II, III ve IV
B. I, II ve III
C. I ve III
D. II ve III
E. Yalnız IV

Cevap : A. I, II, III ve IV

Bir ülkedeki nüfusun yapısı ve gelecekteki seyri aşağıdaki hangi çevre faktörünün temel ilgi alanıdır?

A. Demografik çevre
B. Politik ve yasal çevre
C. Ekonomik çevre
D. Sosyo-kültürel çevre
E. Mikro çevre

Cevap : A. Demografik çevre

Bir işletmenin faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyduğu girdileri satın aldığı kişi ya da kurumlara ne ad verilir?

A. Tedarikçi
B. Müşteri
C. Tüketici
D. Rakip
E. Ortak

Cevap : A. Tedarikçi

Bir sektörde aşağıdaki durumların hangisinde müşterilerin rekabet gücü yüksektir?

A. Müşteri sayısının fazla olması
B. Tedarikçi sayısının az olması
C. Talep edilen ürünlerin ikamelerinin rahatlıkla bulunması
D. Tedarikçi değiştirme maliyetlerinin yüksek olması
E. Aynı ürünü üreten çok az sayıda işletme olması

Cevap : C. Talep edilen ürünlerin ikamelerinin rahatlıkla bulunması

Bir işletmeyi etkileyen az sayıda çevresel faktör olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Basit çevre
B. Karmaşık çevre
C. Statik çevre
D. Dinamik çevre
E. İstikrarsız çevre

Cevap : A. Basit çevre

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmeyi etkileyen çevresel faktörlerin hızla değiştiği koşulları ifade eder?

A. Basit çevre
B. Karmaşık çevre
C. Statik çevre
D. Dinamik çevre
E. İstikrarsız çevre

Cevap : D. Dinamik çevre

İşletme yöneticilerinin geçmiş verileri inceleyerek geleceğe yönelik tahminlerde bulunmasını sağlayan analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Trend analizi
B. Senaryo hazırlama
C. Delphi tekniği
D. Swot analizi
E. Pest analizi

Cevap : A. Trend analizi

İşletme yöneticilerinin sektörlerini tanıyan, deneyim sahibi uzmanların görüşlerinden yararlanarak dış çevreyi analiz etmeye çalıştıkları teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A. Trend analizi
B. Senaryo hazırlama
C. Delphi tekniği
D. Swot analizi
E. Pest analizi

Cevap : C. Delphi tekniği

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!