Anadolu AöfİŞL107U Genel İşletme

İŞL107U Genel İşletme Ünite -4

İşletmelerin Kuruluşu ve Büyümesi

#1. İşletmenin başka işletmelerin hisse senetlerini alarak, işletmenin yönetimini ele geçirmesi aşağıda ki birleşmelerden hangisidir?

Cevap : e. Holding

#2. Aşağıdakilerden hangisi büyümenin sakıncalarından biridir?

Cevap : a. Çalışanların olumsuz etkilenmesi

#3. Birbirlerini bütünleyen fakat farklı faaliyetler gerçekleştiren işletmelerin birleşmeleri veya ortak iş yapma tanımı aşağıdaki büyüme türlerinden hangisidir?

Cevap : d. Dikey büyüme

#4. İşletme kurmada yasal izinler alınması gereken bazı kuruluşlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlardan biri değildir?

Cevap : c. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

#5. İşletme kurma, hangi süreçle başlar?

Cevap : a. Girişimcinin fikriyle başlayan bir süreçtir.

#6. Belirli bir iş için kurulan birlik veya ortalık birleşmesi aşağıdaki birleşmelerden hangisidir?

Cevap : e. Konsorsiyum

#7. Bir işletme kurulurken yapılan piyasa araştırması, işletmenin üreteceği veya pazarlayacağı ürün ve hizmetlerin ne kadar olacağını ve nasıl üretileceğini saptamak için yapılan araştırma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Piyasa araştırması ve talep tahmini

#8. Günümüzde işletmelerin kuruluş yeri seçiminde göz önüne aldığı en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Pazara yakınlık

#9. Aşağıdaki aşamalardan hangisinde, son kontroller yapılır ve sorunlar çözüldükten sonra, işletme üretime geçer?

Cevap : b. Deneme üretimi

#10. Girişimci, yatırım faaliyetlerine başlarken bazı unsurlara dikkat etmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir?

Cevap : e. Tedarikçilerin istekleri

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İşletmelerin Kuruluşu ve Büyümesi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Ünite -4
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İşletmelerin Kuruluşu ve Büyümesi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Ünite -4
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -4
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İşletmelerin Kuruluşu ve Büyümesi

İşletmelerin Kuruluşu ve Büyümesi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -4
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme
Ünite – 4
İşletmelerin Kuruluşu ve Büyümesi

İşletme kurma, hangi süreçle başlar?

a. Girişimcinin fikriyle başlayan bir süreçtir.
b. Girişimcinin kuruluş yeri satın almasıyla başlayan bir süreçtir.
c. Girişimcinin yatırım yapmasıyla başlayan bir
süreçtir.
d. Girişimcinin ön araştırma yapmasıyla başlayana bir süreçtir
e. Girişimcinin yatırım projesi yapmasıyla başlayana bir süreçtir

Cevap : a. Girişimcinin fikriyle başlayan bir süreçtir.

Girişimci, yatırım faaliyetlerine başlarken bazı unsurlara dikkat etmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir?

a. İşletmeyi kurmayı hedeflediği ülkenin ekonomik durumunu,
b. İşletmenin içinde bulunacağı pazarı ve rakiplerini,
c. Doğal kaynak kullanımı
d. Yeni teknoloji
e. Tedarikçilerin istekleri

Cevap : e. Tedarikçilerin istekleri

Bir işletme kurulurken yapılan piyasa araştırması, işletmenin üreteceği veya pazarlayacağı ürün ve hizmetlerin ne kadar olacağını ve nasıl üretileceğini saptamak için yapılan araştırma aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ekonomik araştırmalar
b. Piyasa araştırması ve talep tahmini
c. Teknik araştırmalar
d. Finansal araştırmalar
e. Örgütsel araştırmalar

Cevap : b. Piyasa araştırması ve talep tahmini

Aşağıdaki aşamalardan hangisinde, son kontroller yapılır ve sorunlar çözüldükten sonra, işletme üretime geçer?

a. Projenin uygulanması
b. Deneme üretimi
c. Kesin proje
d. Yatırım projesi
e. Fizibilite araştırması

Cevap : b. Deneme üretimi

İşletme kurmada yasal izinler alınması gereken bazı kuruluşlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlardan biri değildir?

a. Belediye
b. Vergi dairesine
c. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
d. Sağlık izinleri
e. Sosyal güvenlik kurumu

Cevap : c. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Günümüzde işletmelerin kuruluş yeri seçiminde göz önüne aldığı en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

a. Hammadde
b. İşgücü
c. Pazara yakınlık
d. Enerji kaynağına yakınlık
e. İklim ve çalışma şartları

Cevap : c. Pazara yakınlık

Birbirlerini bütünleyen fakat farklı faaliyetler gerçekleştiren işletmelerin birleşmeleri veya ortak iş yapma tanımı aşağıdaki büyüme türlerinden hangisidir?

a. Yatay büyüme
b. Dış büyüme
c. İç büyüme
d. Dikey büyüme
e. Birleşme

Cevap : d. Dikey büyüme

Belirli bir iş için kurulan birlik veya ortalık birleşmesi aşağıdaki birleşmelerden hangisidir?

a. Centilmenlik anlaşması
b. Holding
c. Kartel
d. Konsern
e. Konsorsiyum

Cevap : e. Konsorsiyum

Aşağıdakilerden hangisi büyümenin sakıncalarından biridir?

a. Çalışanların olumsuz etkilenmesi
b. Tanınmak ve marka olmak,
c. Ar-Ge farkı
d. Uluslararası ilişkiler
e. Bürokrasinin azalması

Cevap : a. Çalışanların olumsuz etkilenmesi

İşletmenin başka işletmelerin hisse senetlerini alarak, işletmenin yönetimini ele geçirmesi aşağıda ki birleşmelerden hangisidir?

a. Centilmenlik anlaşması
b. Konsorsiyum
c. Kartel
d. Konsern
e. Holding

Cevap : e. Holding

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!