Anadolu AöfİŞL107U Genel İşletme

ISL107U Genel İşletme Vize Deneme Sınavı -1

ISL107U Genel İşletme Vize Deneme Sınavı -1

#1. Aşağıdaki aşamalardan hangisinde, son kontroller yapılır ve sorunlar çözüldükten sonra, işletme üretime geçer?

Cevap : b. Deneme üretimi

#2. Girişimci, yatırım faaliyetlerine başlarken bazı unsurlara dikkat etmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir?

Cevap : e. Tedarikçilerin istekleri

#3. Aşağıdakilerden hangisi çevre yönetim sistemi standartıdır?

Cevap : e. ISO 14000

#4. Etik kodlar için aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?

Cevap : e. Sadece yöneticileri ilgilendirir.

#5. Mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını giderme özelliğine ne ad verilir?

Cevap : b. Fayda

#6. Bir işletmenin çalışanlarının zamanını, parasını, ürün veya hizmetlerini kâr amacı gütmeyen örgütlere bağışlaması hangi sosyal sorumluluk kapsamında yer alır?

Cevap : a. Hayırseverlik sorumluluğu

#7. İnsan ihtiyaçlarını gidermek, sorunlarını çözmek için elde edilecek ürün ve hizmetlerin üretiminde kullanılan miktar ve çeşit yönünden sınırlı olan girdi ya da kaynaklar olarak tanımlanan kavrama ne ad verilir?

Cevap : e. Üretim faktörleri

#8. İşletme bir sistem olarak düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi sistemin elemanlarını ya da alt sistemini oluşturan fonksiyonlardan biri değildir?

Cevap : b. Yazı İşleri

#9. İşletmenin başka işletmelerin hisse senetlerini alarak, işletmenin yönetimini ele geçirmesi aşağıda ki birleşmelerden hangisidir?

Cevap : e. Holding

#10. Etik ikilem nedir?

Cevap : b. Birbiriyle çatışan, ancak her ikisinin de olası

#11. Genel Sistem Yaklaşımı’yla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. Genel olarak kapalı sistem yapısını kabul eder

#12. Çoğunluğun en yüksek iyiliğine yol açmaya çabalayan karar alma yaklaşımı, etik karar alma yaklaşımlarından hangisidir?

Cevap : a. Faydacılık yaklaşımı

#13. İşletmeyi yakından ilgilendiren çevresel faktörlerin sayısı ve bu faktörlerin değişim hızı aşağıdakilerden hangisinin derecesini belirlemektedir?

Cevap : d. Çevresel belirsizlik

#14. Girdileri çıktılara dönüştürmek için gerekli olan uzmanlık, bigi, araç ve yetenek aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

Cevap : c. Teknoloji

#15. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin başarısını sağlamada önemli olan temel ilkeler arasında yer almamaktadır?

Cevap : d. Taklitçilik

#16. Belirli bir iş için kurulan birlik veya ortalık birleşmesi aşağıdaki birleşmelerden hangisidir?

Cevap : e. Konsorsiyum

#17. Aşağıda verilenlerden hangisi genel çevre bileşenlerinden değildir?

Cevap : c. İşgücü çevresi

#18. İşletme çevresinin işletme sınırları içinde yer alan kısmına ne ad verilir?

Cevap : d. İç çevre

#19. Aşağıdakilerden hangisi işletmecilikte kullanılan “İhtiyaçlar Hiyerarşisi”ne göre yapılan sınıflandırma yer alan ihtiyaçlardan biridir?

Cevap : a. Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı

#20. Günümüzde işletmelerin kuruluş yeri seçiminde göz önüne aldığı en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Pazara yakınlık

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Vize Deneme Sınavı 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Vize Deneme Sınavı 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

ISL107U Aöf Genel İşletme Vize Deneme Sınavı -1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

ISL107U Genel İşletme Vize Deneme Sınavı

İŞL107U Genel işletme Vize
Ünite – 1
İşletmeler ve Özellikleri

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin varlığının sağlamış olduğu yararlardan biri değildir?

a. İstihdam yaratmaları
b. Tüketici istek ve ihtiyaçlarını gidermeleri
c. Toplumsal sorunların çözümüne destek olmaları
d. Doğal kaynakları tüketmeleri
e. Ülke ekonomisine katkı sağlamaları

Cevap : d. Doğal kaynakları tüketmeleri

Mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını giderme özelliğine ne ad verilir?

a. Arz
b. Fayda
c. Talep
d. İstek
e. İhtiyaç

Cevap : b. Fayda

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sağladığı faydalar arasında yer almamaktadır?

a. Şekil
b. Yer
c. Kapasite
d. Zaman
e. Mülkiyet

Cevap : c. Kapasite

Aşağıdakilerden hangisi işletmecilikte kullanılan “İhtiyaçlar Hiyerarşisi”ne göre yapılan sınıflandırma yer alan ihtiyaçlardan biridir?

a. Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı
b. Anlama İhtiyacı
c. Kendini Adama İhtiyacı
d. Koruma İhtiyacı
e. Yenileme İhtiyacı

Cevap : a. Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı

İnovasyon kavramı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Sınai ve fikri mülkiyet hakları ile korunması mümkün değildir.
b. Yeniliğin tam karşılığıdır.
c. Ticari hale gelebilen yeniliğe denir.
d. Sadece ürünlerde inovasyon yapılabilir.
e. Yenilik ve yaratıcılıkla ilgili değildir.

Cevap : c. Ticari hale gelebilen yeniliğe denir.

İnsan ihtiyaçlarını gidermek, sorunlarını çözmek için elde edilecek ürün ve hizmetlerin üretiminde kullanılan miktar ve çeşit yönünden sınırlı olan girdi ya da kaynaklar olarak tanımlanan kavrama ne ad verilir?

a. Üretim hammaddeleri
b. Üretim çeşitleri
c. Üretim araçları
d. Üretim maddeleri
e. Üretim faktörleri

Cevap : e. Üretim faktörleri

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçları arasında yer almamaktadır?

a. Siyasal Sürdürülebilirlik Amacı
b. Ekonomik Sürdürülebilirlik Amacı
c. Sosyal Sürdürülebilirlik Amacı
d. Çevresel Sürdürülebilirlik Amacı
e. Kar Amacı

Cevap : a. Siyasal Sürdürülebilirlik Amacı

İşletme bir sistem olarak düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi sistemin elemanlarını ya da alt sistemini oluşturan fonksiyonlardan biri değildir?

a. Üretim
b. Yazı İşleri
c. İnsan Kaynakları
d. Araştırma Geliştirme
e. Muhasebe

Cevap : b. Yazı İşleri

İşletmeleri sınıflandırmada kullanılan kriterlerden hangisi aşağıdaki seçenekte yer almaktadır?

a. Kuruldukları Yıla Göre Sınıflandırma
b. Kurucularına Göre Sınıflandırma
c. Sermaye Mülkiyeti Bakımından Sınıflandırma
d. Adlarına Göre Sınıflandırma
e. Piyasa Koşullarına Göre Sınıflandırma

Cevap : c. Sermaye Mülkiyeti Bakımından Sınıflandırma

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin başarısını sağlamada önemli olan temel ilkeler arasında yer almamaktadır?

a. Etkililik
b. Verimlilik
c. Karlılık
d. Taklitçilik
e. Yenilikçilik

Cevap : d. Taklitçilik

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!