Anadolu AöfMUH103U Genel Muhasebe 1

MUH103U Genel Muhasebe 1 Vize Deneme Sınavı 3

MUH103U Genel Muhasebe 1 Vize Deneme Sınavı 3

#1. “Finansal bilgiler, işletmenin ekonomik faaliyetleri hakkında makul seviyede bilgisi olan bilgileri dikkatli olarak gözden geçirecek, analiz edecek kullanıcılar için hazırlanır.” ifadesi finansal tabloların niteliksel özelliklerinden hangisini açıklar?

Cevap : c. Anlaşılabilirlilik

#2. Aşağıdakilerden hangisinde Yemiye Defterine ilişkin verilen bilgiler doğru değildir?

Cevap : e. Dönem sonunda her bir hesabın borç ve alacak toplamları birbirleriyle toplanır

#3. Aşağıdakilerden hangisi kasanın hep borçlu tarafta bulunduğu muhasebe fişidir?

Cevap : c. Tahsil Fişi

#4. Aşağıdakilerden hangisi şirket ortaklarının varlıklar üzerindeki hakkını ifade eder?

Cevap : d. Sermaye

#5. Aşağıdakilerden hangisi bir hesabın borç ve alacak taraflarındaki tutar toplamlarının birbirine eşit olması durumunda doğrudur?

Cevap : e. Hesap kapalıdır.

#6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi nakit akış tablosunda yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı ile ilgili değildir?

Cevap : d. Çalışanlara ve çalışanlar adına yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları

#7. Aşağıdakilerden hangisi sadece muhasebenin fonksiyonlarından biri değildir?

Cevap : a. Belge düzenlemek

#8. Aşağıda muhasebe sürecine ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : c. Genel geçici mizan – Envanter ve envanter kayıtları – Kesin mizan – Mali tablolar

#9. 153 Ticari Mallar hesabının kodlamasında 1 (bir) aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Cevap : c. Hesap sınıfı

#10. Dönen varlıklarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : c. Normal faaliyet döneminden veya bir yıldan uzun süreli olan varlıklardır

#11. Aşağıda hesaplarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Cevap : d. Alacak tutarı toplamı, borç tutarı toplamından büyük ise hesap kapalıdır

#12. Aşağıdakilerden hangisi dönem sonunda işletmenin varlıklarının sayılması, ölçülmesi, tartılarak değerlendirilmesi sonucu elde edilen listelerin kayıtlandığı defterdir?

Cevap : e. Envanter Defteri

#13. Aşağıdaki olaylardan hangisi muhasebe tarafından izlenmesi gereken olay değildir?

Cevap : b. Banka ile kredi anlaşmasının sağlanması

#14. Aşağıdakilerden hangisi mali nitelikli bir olaya ilişkin ispat edici belgenin ilk olarak kaydedildiği yasal defterdir?

Cevap : c. Yemiye Defteri

#15. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolardaki değişimlerin izlendiği çizelgeye verilen addır?

Cevap : b. Hesap

#16. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyet sonucunun nasıl oluştuğunu gösteren finansal tablodur?

Cevap : c. Kapsamlı Gelir Tablosu

#17. Maliyet, gider ve zarar hesaplarında ilk hareket borç tarafına kayıtlanır ve arttıkça borç tarafına kayıt yapılır; dönem sonunda ise Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılan hesaplara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Gelir Tablosu Hesapları

#18. Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların varsayımları arasında yer almaz?

Cevap : d. Düzenlenebilirlilik

#19. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin varlıkları ve kaynakları üzerinde artış veya azalış meydana getiren, para ile ifade edilebilen olayların kayıtlanması, sınıflandırılması, özetlenmesi, analiz ve yorum yapılmasını içeren bilgi sistemidir?

Cevap : e. Muhasebe

#20. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçları, bilançoda kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinden olan bu ilke aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : e. Bilançonun yabancı kaynakları ile ilgili ilke

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

MUH103U Genel Muhasebe 1 Vize Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MUH103U Genel Muhasebe 1 Vize Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MUH103U Genel Muhasebe 1 Vize Deneme Sınavı 3

MUH103U Genel Muhasebe 1 Vize Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MUH103U Genel Muhasebe
Ünite -3
Konu: Hesap

Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolardaki değişimlerin izlendiği çizelgeye verilen addır?

a. Bilanço
b. Hesap
c. Hesap Planı
d. Mali Tablolar
e. Gelir Tablosu

Cevap : b. Hesap

Aşağıdakilerden hangisi varlıklardaki artışlar için borçlandırılan veya borç kalanı veren hesaplara verilen addır?

a. Gelir Tablosu Hesapları
b. Nazım Hesaplar
c. Yabancı Kaynak Hesapları
d. Varlık Hesapları
e. Öz Kaynak Hesapları

Cevap : d. Varlık Hesapları

Maliyet, gider ve zarar hesaplarında ilk hareket borç tarafına kayıtlanır ve arttıkça borç tarafına kayıt yapılır; dönem sonunda ise Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılan hesaplara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

a. Gelir Tablosu Hesapları
b. Nazım Hesaplar
c. Yabancı Kaynak hesapları
d. Aktif Hesaplar
e. Öz Kaynak Hesapları

Cevap : a. Gelir Tablosu Hesapları

Aşağıdakilerden hangisi Varlıklar = Kaynaklar eşitliğini ifade etmektedir?

a. Varlıklar = Aktif
b. Varlıklar = Borçlar
c. Varlıklar = Sermaye
d. Varlıklar = Borç + Sermaye
e. Varlıklar = Kâr

Cevap : d. Varlıklar = Borç + Sermaye

Aşağıdakilerden hangisi bir hesabın borç ve alacak taraflarındaki tutar toplamlarının birbirine eşit olması durumunda doğrudur?

a. Hesap açıktır.
b. Hesap borç kalanı verir.
c. Hesap şeffaftır
d. Hesap alacak kalanı verir.
e. Hesap kapalıdır.

Cevap : e. Hesap kapalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi dönem sonunda işletmenin hasılatının giderlerinden büyük olması durumunda ortaya çıkar?

a. Borçlar
b. Dönem Kârı
c. Öz Kaynaklar
d. Dönem Zararı
e. Varlıklar

Cevap : b. Dönem Kârı

Aşağıda hesaplarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a. Herhangi bir hesabın herhangi bir tarafına ilk kez kayıt yapılmasına hesap açmak denir
b. Bir hesabın borç tarafına kayıt yapılmasına hesabın borçlandırılması denir
c. Bir hesabın alacak tarafına kayıt yapılmasına hesabın alacaklandırılması denir
d. Alacak tutarı toplamı, borç tutarı toplamından büyük ise hesap kapalıdır
e. Hesap borç tutarı toplamı, alacak tutarı toplamından büyük ise aradaki fark borç kalanıdır

Cevap : d. Alacak tutarı toplamı, borç tutarı toplamından büyük ise hesap kapalıdır

Aşağıdakilerden hangisi temel muhasebe kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde kullanılacak hesapların yer aldığı listedir?

a. Hesap
b. Bilanço
c. Hesap Planı
d. Envanter
e. Gelir Tablosu

Cevap : c. Hesap Planı

153 Ticari Mallar hesabının kodlamasında 1 (bir) aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

a. Hesap grubu
b. Büyük defter hesabı
c. Hesap sınıfı
d. Küçük defter hesabı
e. Hesap açıklaması

Cevap : c. Hesap sınıfı

Aşağıdakilerden hangisi karar alıcıları bilgilendirmek amacıyla kullanılan hesaplara verilen muhasebe terimidir?

a. Varlık hesapları
b. Hatırlatma notları
c. Kaynak hesapları
d. Akıllı defter
e. Nazım hesaplar

Cevap : e. Nazım hesaplar

Anadolu Aöf İktist Fakültesi Lisans
MUH103U Genel Muhasebe

Öğrenci Dostu
LOLONOLO- Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

error: Content is protected !!