Anadolu AöfMUH103U Genel Muhasebe 1

MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 6

Genel Muhasebe Alacaklar

#1. Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

Cevap : a. Kredili alacağın senetli alacağa dönüşmesidir

#2. İşletmenin en %10 en fazla %50 kontrol gücü ve oy hakkına sahip buluduğu işletmelerden olan alacakları aşağıdaki hesaplardan hangisidir?

Cevap : b. İştiraklerden Alacaklar

#3. Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

Cevap : d. Senedin tahsile gönderilmesi

#4. Aşağıdaki hangisi Personelden Alacaklar hesabı ile ilgili doğru bir ifadedir?

Cevap : d. Personele verilen ödünç paralar için bu hesap borçlandırılır

#5. Kale işletmesi, AY Bankasına tahsile verdiği T1.200’lık senetleri iştira kredisi için kullanmaya karar vermiştir. Senedin arkasına “bedeli rehindir” ibaresi düşülmüştür. Buna göre Kale işletmesinin yapması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C

#6. Aşağıdakilerden hangisi Alacaklar grubu ile ilgili doğru bir ifade değildir?

Cevap : d. Vade tarihi bir yıldan daha çok olan Alacaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklarda gösterilir

#7. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel faaliyet konusu olan mal veya hizmet satışından doğan alacaklardır?

Cevap : c. Ticari Alacak

#8. Aşağıdakilerden hangisi Ticari Alacaklar grubunda değildir?

Cevap : e. İştiraklerden Alacaklar

#9. PRS işletmesi T10.000 senetsiz alacağına karşılık 2 ay vadeli T12.000’lık bir senet almıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu finansal nitelikli işlemi tanımlar?

Cevap : b. Vadeye dayalı bir senet alınması işlemidir

#10. Aşağıdaki işlemlerden hangisinde Alacak Senetleri hesabı borçlandırılır?

Cevap : e. Senetsiz alacak karşılığında senet alınması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Genel Muhasebe Alacaklar

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 6
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Genel Muhasebe Alacaklar

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 6
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 6
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MUH103U Genel Muhasebe Ünite 6, Alacaklar

Genel Muhasebe Alacaklar

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 6
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MUH103U Genel Muhasebe
Ünite -6
Konu: Alacaklar

Aşağıdakilerden hangisi Ticari Alacaklar grubunda değildir?

a. Alıcılar
b. Verilen Depozito ve Teminatlar
c. Diğer Ticari Alacaklar
d. Alacak Senetleri
e. İştiraklerden Alacaklar

Cevap : e. İştiraklerden Alacaklar

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel faaliyet konusu olan mal veya hizmet satışından doğan alacaklardır?

a. Senetli Alacak
b. Senetsiz Alacak
c. Ticari Alacak
d. Değersiz Alacak
e. Şüpheli Alacak

Cevap : c. Ticari Alacak

PRS işletmesi T10.000 senetsiz alacağına karşılık 2 ay vadeli T12.000’lık bir senet almıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu finansal nitelikli işlemi tanımlar?

a. Senedin takibe alınması işlemidir
b. Vadeye dayalı bir senet alınması işlemidir
c. Senet tahsilatı işlemidir
d. Senet kırdırma işlemidir
e. Senet protestosu işlemidir

Cevap : b. Vadeye dayalı bir senet alınması işlemidir

Aşağıdaki işlemlerden hangisinde Alacak Senetleri hesabı borçlandırılır?

a. Senedin tahsil edilmesi
b. Senedin iskonto ettirilmesi
c. Senedin ciro edilmesi
d. Senedin kırdırılması
e. Senetsiz alacak karşılığında senet alınması

Cevap : e. Senetsiz alacak karşılığında senet alınması

Aşağıdaki hangisi Personelden Alacaklar hesabı ile ilgili doğru bir ifadedir?

a. Yolluk ve görevlendirme bu hesabın alacağında izlenir
b. Personele verilen avanslar bu hesabın alacağında takip edilir
c. Personel borcunu öderken bu hesap borçlandırılır
d. Personele verilen ödünç paralar için bu hesap borçlandırılır
e. Personele ödenecek maaş ve ücretlerde bu hesap alacaklandırılır

Cevap : d. Personele verilen ödünç paralar için bu hesap borçlandırılır

MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 6 Soru 6

Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

a. Senet Yenilemesi
b. Senet İskontosu
c. Senedin teminata verilmesi
d. Senedin tahsile gönderilmesi
e. Satış işlemi sonunda senet alınması

Cevap : d. Senedin tahsile gönderilmesi

MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 6 Soru 7

Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

a. Kredili alacağın senetli alacağa dönüşmesidir
b. Ticari malların kredili olarak satılması
c. Senede bağlı satıştan doğan alacağın tahsil edilmesi
d. Ticari malların senede bağlı olarak satılması
e. Senedin kırdırılması

Cevap : a. Kredili alacağın senetli alacağa dönüşmesidir

İşletmenin en %10 en fazla %50 kontrol gücü ve oy hakkına sahip buluduğu işletmelerden olan alacakları aşağıdaki hesaplardan hangisidir?

a. Ortaklardan Alacaklar
b. İştiraklerden Alacaklar
c. Personelden Alacaklar
d. Diğer Alacaklar
e. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

Cevap : b. İştiraklerden Alacaklar

Aşağıdakilerden hangisi Alacaklar grubu ile ilgili doğru bir ifade değildir?

a. Alacaklar kısa ve uzun vadeli olarak ikiye ayrılır
b. Vade tarihi bir yıldan daha az olan Alacaklar Dönen Varlıklarda gösterilir
c. Ticari Alacaklar işletmenin ticari mal satışı sonucunda oluşur
d. Vade tarihi bir yıldan daha çok olan Alacaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklarda gösterilir
e. Personelden Alacaklar, Diğer Alacaklar grubunun bir unsurudur

Cevap : d. Vade tarihi bir yıldan daha çok olan Alacaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklarda gösterilir

Kale işletmesi, AY Bankasına tahsile verdiği T1.200’lık senetleri iştira kredisi için kullanmaya karar vermiştir. Senedin arkasına “bedeli rehindir” ibaresi düşülmüştür. Buna göre Kale işletmesinin yapması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 6 Soru 10 a-min

b.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 6 Soru 10 b-min

c.Genel Muhasebe 1 Ünite 6 Soru 10 c-min

d.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 6 Soru 10 d-min

e.MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 6 Soru 10 e-min

 

Cevap : c.

Ünite 6 Soru 10 c-min

Anadolu Aöf İktist Fakültesi Lisans
MUH103U Genel Muhasebe

Öğrenci Dostu
LOLONOLO- Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
MUH103U Genel Muhasebe 1 Ünite 6
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!