auzefBilimsel Araştırma TeknikleriÇocuk GelişimiHalkla İlişkilerİnsan Kaynakları YönetimiSağlık YönetimiSosyal Hizmetsosyoloji

Çocuk Gelişimi Bilimsel Araştırma Teknikleri Final Deneme Sınavı -8

Çocuk Gelişimi Auzef Bilimsel Araştırma Teknikleri Final Deneme Sınavı -8

#1. Aşağıdakilerden hangisi örnek büyüklüğünü etkileyen faktörlerden değildir?

#2. Aşağıda verilen araştırmacılardan hangisi değişkenlerin ölçümü üzerine çalışmamışıdır?

#3. Sosyal kuramların işleyişine dair gerçeklikler aşağıdakilerden hangisiyle ortaya koyulamaz?

Cevap : C. Görüşme

#4. “Araştırmacının ele aldığı konuya ilişkin gerek duyduğu verileri ‘doğrudan derlemesi’ sonucunda elde edilirler” Verilen tanım aşağıdakilerden hangi kavrama aittir?

#5. Eleştirel kaynak incelmesi süresi aşağıda verilenlerden hangisi gibi olmalıdır?

Cevap : A. Kaynak Taraması, Kaynak İncelemesi, Eleştirel Kaynak İncelemesi


#6. Aşağıdakilerden hangisi “anket” tekniğinin tanımıdır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi örnekleme sürecini oluşturan unsurlardan biri değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi anket soru türlerinden biri değildir?

#9. Araştırma için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir yargıdır?

Cevap : C. Ölçüm aracıdır.

#10. Aşağıdakilerden hangisi kaynak incelemesi yapmanın araştırmacıya katkılarındandır?

Cevap : A. Alanda uzman derinliğinde bilgi sahibi olmaya başlar


#11. Kaynak taramasında hakkında aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

Cevap : B. Çalışma başında nitelikli-niteliksiz ayrımı yapılmaksızın tüm kaynaklar değerlendirilmelidir.

#12. Tanımlanan muhtemel evrendeki bütün elemanların yer aldığı topluluğa ne ad verilir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi yazın incelemesinin araştırmacıya olan katkılarından biri değildir?

Cevap : C. Araştırmacının mutlu hissetmesi, özgüveninin artması, motive olması.

#14. Aşağıdakilerden hangisi ikincil verilerin üstünlüklerinden biridir?

#15. Gerçekçi evren (Anakütle) nedir?


#16. Aşağıdakilerden hangisi bir tür olgu değildir?

Cevap : E. Cennet ve Cehennem Tasavvurları

#17. Aşağıdakilerden hangisi tipik bir deneysel araştırmada takip edilecek aşamalardan biri değildir?

Cevap : E. Diğer değişkenlerin kontrol edilmemesi.

#18. Aşağıdakilerden hangisi bir örnekleme tekniği değildir?

#19. “Bilimsel bilgi üretmek için izlenmesi gereken yol, süreç ve tekniklerdir” Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : A. Yöntem

#20. Hangisi değişken türlerinden biri değildir?

Cevap : C. Aritmik-Ritmik


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Çocuk Gelişişimi Güz Dönemi Soruları
Bilimsel Araştırma Teknikleri

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Auzef Çocuk Gelişişimi Güz Dönemi Soruları
Bilimsel Araştırma Teknikleri

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çocuk Gelişimi Auzef Bilimsel Araştırma Teknikleri Final Deneme Sınavı -8

Çocuk Gelişimi Auzef Bilimsel Araştırma Teknikleri Final Deneme Sınavı -8

Araştırma Raporunun Hazırlanması

Düşünsel ve bilimsel çalışmaların en değerli çıktısına ne ad verilir?

A. Veri
B. Teori
C. Bilgi
D. Bilim
E. Yazmak

Cevap : E. Yazmak

Aşağıdakilerden hangisi bir çalışma türü olamaz?

A. Gazete
B. Ders Kitabı
C. Makale
D. Bildiri
E. Doktora Tezi

Cevap : A. Gazete

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir kitabın yazım dili ve biçimi özelliklerinden biri değildir?

A. Alana ilgi duyanların ve uzmanlık bilgisi olanların anlayabileceği bir dil kullanılır.
B. Ders kitabından farklı olarak ele alınan konunun kapsamı dar tutulur.
C. Yazım dili mümkün olduğunca sade ve anlaşılabilirdir.
D. Yazım kuralları ve biçim ya- zarlar tarafından veya yayınevi tarafından belirlenir.
E. Yazım dili bilimseldir.

Cevap : C. Yazım dili mümkün olduğunca sade ve anlaşılabilirdir.

Aşağıdakilerden hangisi yazma aşamasında dikkat edilmesi gereken konulardan biri değildir?

A. Yazmak için zaman ayırmak.
B. İstikrarlı bir yazma temposu yakalamak.
C. Dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmak.
D. Bitirme zamanı için belli bir süre belirlememek.
E. Yazmaya ara vermek gerektiğinde, tekrar başlamanın kolay olacağı bir yerde ara vermek.

Cevap : D. Bitirme zamanı için belli bir süre belirlememek.

Aşağıdakilerden hangisi bir araştırmanın yapısını oluşturan kısımlardan biri değildir?

A. Başlık
B. Yazım dili ve biçimi
C. Özet
D. Sonuç ve Öneriler
E. Kaynakça

Cevap : B. Yazım dili ve biçimi

Aşağıdakilerden hangisi iyi yazılmış bir özetin özellikleri arasında yer alır?

A. Uzun olmalıdır.
B. Okuyucuya problem, yöntem, bulgular ve sonuçlar hakkında uzun uzadıya bilgiler sunmalıdır.
C. Ağır ve bilimsel bir dille yazılmalıdır.
D. Kullanılan kaynaklar burada gösterilmelidir.
E. Her kelime ve cümlenin üzerinde teker teker durulmalı, gereksiz olanlar ayıklanmalıdır.

Cevap : E. Her kelime ve cümlenin üzerinde teker teker durulmalı, gereksiz olanlar ayıklanmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi veri toplama araçlarından değildir?

A. Testler
B. Ölçekler
C. Örneklem
D. Mülakat
E. Anket

Cevap : C. Örneklem

Aşağıdakilerden hangisi kaynakça hazırlanırken sıkça yapılan hatalar arasında yer alır?

A. Bir araştırmacının atıfta bulunduğu bir esere kaynakçada yer vermemek.
B. Metinde atıf yapılmayan bir esere kaynakçada yer vermemek.
C. Peş peşe birçok esere atıfta bulunmamak.
D. Bilimsel çalışmalara bilimsel olmayan eserlerden atıf yapmaktan mümkün olduğunca kaçınmak.
E. Alfabetik sıralamaya sadık kalmak.

Cevap : A. Bir araştırmacının atıfta bulunduğu bir esere kaynakçada yer vermemek.

Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi bilimsel bir araştırmada görülebilir?

A. Kanaatimce 2020 bütün ülkeler için berbat bir yıl oldu.
B. Yapılan saha çalışmasının sonuçlarından hareketle bu bölgede kuraklık başlangıcı tespit edildi.
C. Çalışmamızda mükemmel sonuçlar elde edildi.
D. Demiryolu işçilerimiz devletin insafsız tutumu yüzünden göz yaşartıcı bir sefaletin içine sürüklenmiş.
E. Kadınların erkeklere nazaran işe daha fazla yoğunlaştıklarını belirledim.

Cevap : B. Yapılan saha çalışmasının sonuçlarından hareketle bu bölgede kuraklık başlangıcı tespit edildi.

Aşağıdakilerden hangisi araştırmanın amacı, önemi ve kapsamının belirtildiği kısımdır?

A. Başlık
B. Kaynakça
C. Giriş
D. Sonuç
E. Yöntem

Cevap : C.Giriş

Auzef Çocuk Gelişişimi Güz Dönemi Soruları
Bilimsel Araştırma Teknikleri

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Çocuk Gelişimi Bilimsel Araştırma Teknikleri Final Deneme Sınavı -8 Çocuk Gelişimi Lisans, AUZEF Çocuk Gelişimi Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite -1
telegram çocuk gelişimi Çocuk Gelişimi Ön Lisans-min

Çocuk Gelişimi Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite -7

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!