auzefHemşirelikHemşirelik Bakımı 4

Hemşirelik Bakımı 4 Ünite -4

Büyüme – Gelişme Ve Bozuklukları

Auzef Hemşirelik Bakımı-4 Ünite-4, Büyüme - Gelişme Ve Bozuklukları

Hemşirelik Bakımı 4
Ünite -4

Büyüme – Gelişme Ve Bozuklukları

1) Annesi Ayşegül’ü aile sağlığı merkezine getirmiştir. 6 aylık olan Ayşegül’ün doğum ağırlığı bilinmemektedir. Ayşegül’ün şuanki ortalama ağırlığı yaşa uyan formül doğrultusunda kaç gramdır?

a) 6000 g
b) 6500 g
c) 7000 g
d) 7500 g
e) 8000 g

Cevap : d) 7500 g
Çözüm: Tartı: Yaş(Ay)+9 / 2 = 6+9 / 2 = 7.5 kg= 7500 gr

2) Zihinsel Gelişme Kuramının hangi döneminde ben merkezcilik öne çıkar?

a) İşlem Öncesi Dönem
b) Duyusal Motor Dönem
c) Formal İşlemsel Dönem
d) Somut İşlemsel Dönem
e) Mantıksal İşlemsel Dönem

Cevap : a) İşlem Öncesi Dönem

3) Aşağıdakilerden hangisi Klinefelter Sendrom ile ilgili verilen belirti ve bulgulardan değildir?

a) Zeka düşük ve sınırdadır.
b) Puberte gecikmesi vardır.
c) Kız çocuklarda görülür.
d) Cins kromozomları XXY yapısındadır.
e) Konuşma gecikmesi, öğrenme güçlüğü vardır

Cevap : c) Kız çocuklarda görülür.

4) Aşağıda Turner sendromuna ait verilen bilgilerden hangisi / hangileri doğrudur?
I. Cins kromozomları 45 XO yapısındadır.
II. Boy uzunluğu 150 cm’i geçmez.
III. Sadece erkek çocuklarda görülür.
IV. Genellikle adolesan döneminde fark edilir.

a) I – II ve III
b) III ve IV
c) II-IV
d) I-II ve IV
e) e)II- III ve IV

Cevap : d) I-II ve IV

5) Büyüme-Gelişme sürecine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Büyüme baştan ayağa doğru (cephalo-caudal) bir yön izler
II. MSS gelişimi doğum sonrası ilk 2 yaşta çok hızlıdır
III. Her çocuk genetik yapısına bağlı büyüme-gelişme temposu gösterir
IV. Okul öncesi çocukların vücut tartısı ortalaması 10 yılda bir 1 kg artar

a) I ve II
b) I- II- III
c) I- II- IV
d) d)II ve IV
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

6) Resesif geçişli bir hastalığı taşıyan anne ve hasta olan babanın çocuklarının hastalıktan etkilenme oranlarını yazınız.

Cevap : %50 hasta, %50 taşıyıcı

7) Çocukların “taklit yoluyla öğrendiğini” savunan kuramcı kimdir?

Cevap : Albert Bandura,

8) Avuç içinde “simian çizgisi” belirtisi hangi hastalığa özgü bir belirtidir?

Cevap : Down sendromu,

9) Otosomal dominant kalıtımlı bir hastalığı olan annenin çocuklarında hastalıktan etkilenme oranını yazınız

Cevap : %50 hasta, %50 sağlıklı,

10) Zihinsel gelişim kuramını geliştiren kuramcı kimdir?

Cevap : Jean Piaget

Auzef Hemşirelik Lisans Tamamlama
Hemşirelik Bakımı 4
Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Hemşirelik Lisans Tamamlama telegram-Hemşirelik

 

 

 

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!