auzefEgzersiz ve Spor BilimleriRekreasyonSporda Yönetim Ve Organizasyon

Sporda Yönetim Ve Organizasyon 2022 – 2023 Vize Soruları

Sporda Yönetim Ve Organizasyon 2022 – 2023 Vize Soruları

Sporda Yönetim Ve Organizasyon 2022 – 2023 Vize Soruları

1. İnsanlara değer veren çalışmalarda bulunan, pamuk işletmeciliği yapan İngiliz iş adamı ve sosyal bilimci kimdir?

A) Henry Ford
B) Robert Owen
C) Max Weber
D) Henry Fayol
E) Frederic Taylor

Cevap : B) Robert Owen

2. “Hizmetin taahhüt edildiği kalitede, zamanda ve doğru verilmesi demektir.” ifadesi kalitenin hangi özelliği ile alakalıdır?

A) Nezaket
B) Güvenirlilik
C) Sıkı çalışma
D) Heveslilik
E) Güvenlik

Cevap : B) Güvenirlilik

3. Aşağıdakilerden hangisi gecikme ve beklemeler dışında üretim miktarı sonucu oluşan kapasiteye denir?

A) Optimum
B) Atıl
C) Gerçek
D) Kullanılan
E) Maksimum

Cevap : C) Gerçek

4. Müşteri isteklerini tatmin etmek için ürün, mal veya hizmet üretme, fiyatlandırma, dağıtma ve tutundurma çalışmaları yapma sürecine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yönetim
B) Halkla ilişkiler
C) Üretim
D) Pazarlama
E) Finans

Cevap : D) Pazarlama

5. Rakipler veya “en iyi uygulayan” işletmelere karşı ürünlerin, hizmetlerin, süreçlerin ve uygulamaların sürekli ölçülmesine ve takip edilmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pazarlama
B) Kıyaslama
C) Halkla ilişkiler
D) Yönetim
E) Üretim

Cevap : B) Kıyaslama

6. İş süreçlerinin küçük adımlar ile sürekli iyileştirmesine verilen ad aşağıdakilerden

A) Kıyaslama
B) Deming İlkesi
C) Kaizen
D) Japon Felsefesi
E) Dış Kaynaklar

Cevap : C) Kaizen

7. Aşağıdakilerden hangisi endüstri devriminin bir sonucudur?

A) Hayvancılık
B) Bireysel İş
C) Göç
D) Çiftçilik
E) Ustalık

Cevap : C) Göç

8. 2012 Olimpiyat Oyunları hangi şehirde düzenlenmiştir?

A) Londra
B) Rio
C) Pekin
D) Tokyo
E) Madrid

Cevap : A) Londra

9. İletişim ve internet hizmetleri hangi departmanın sorumluluğundadır?

A) Teknoloji
B) İdari İşler
C) Mali İşler
D) Hukuk
E) Protokol

Cevap : A) Teknoloji

10. Doğru kişiyi seçmek, iş ve zaman kaybı, işe devamsızlık, hatalı ürün üretimi, iş kazaları ile verimsizliğin önüne geçmek aşağıdaki birimlerden hangisinin görevidir?

A) İnsan Kaynakları
B) Pazarlama
C) Finans
D) Yönetim Kurulu
E) Üretim

Cevap : A) İnsan Kaynakları

11. Aşağıdakilerden hangisi spor işletmesi içinde yer almaz?

A) Yüzme havuzu
B) Spor salonu
C) Futbol sahası
D) Rekreasyon merkezleri
E) Parklar

Cevap : E) Parklar

12. ”Nepotizm” kavramının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyüme
B) Verimlilik
C) İflas
D) Aile bireylerinin kayrılması
E) Esneklik

Cevap : D) Aile bireylerinin kayrılması

13. Spor Organizasyonları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun başkanlığını kim yapmaktadır?

A) Gençlik ve Spor Bakanı
B) Müsteşar
C) Rektör
D) Olimpiyat Komitesi Başkanı
E) Spor Genel Müdürü

Cevap : A) Gençlik ve Spor Bakanı

14. FIBA hangi spor branşının uluslararası yönetim yapısıdır?

A) Yüzme
B) Boks
C) Beyzbol
D) Basketbol
E) Futbol

Cevap : D) Basketbol

15. Çevre kirliliğini korumak ile ilgili belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) ISO 9001
B) ISO 9000
C) ISO 22000
D) ISO 27000
E) ISO 14000

Cevap : E) ISO 14000

16. Üretim faktörlerini planlı ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek mal ya da hizmet üretimi amacı güden üretim birimine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkla İlişkiler
B) Pazarlama
C) İnsan Kaynakları
D) İşletme
E) Dağıtım

Cevap : D) İşletme

17. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ekonomik amaçlarındandır?

A) Sosyal Sorumluluk
B) Sponsorluk
C) Büyüme
D) Yardımlaşma
E) Siyaset

Cevap : C) Büyüme

18. Hizmetin sunulduğu yer, araç, gereç, malzeme ile personelin dış görüntüsü kalitenin hangi özelliği ile alakalıdır?

A) Halkla İlişkiler
B) Fiziki görünüm
C) Kalite
D) Güvenirlilik
E) Planlama

Cevap : B) Fiziki görünüm

19. Spor organizasyonlarında medya, sponsorluk ve imaj ile dokümantasyon birimlerinden oluşan departman aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan Kaynakları
B) İdari İşler
C) Mali İşler
D) Spor İşleri
E) Pazarlama ve Halkla İlişkiler

Cevap : E) Pazarlama ve Halkla İlişkiler

20. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet konumuna göre açılan işletmeler içinde yer almaz?

A) Sanayi
B) Tarım
C) Finans
D) Eğitim
E) Anonim

Cevap : E) Anonim

Auzef Sporda Yönetim Ve Organizasyon 2022 – 2023 Vize Sorualrı

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Auzef Sporda Yönetim Ve Organizasyon 2022 - 2023 Vize Soruları-min Auzef Sporda Yönetim Ve Organizasyon-min

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!