Anadolu AöfAöf - HaacılıkAöf - İşletmeİŞL106U İşletme Fonksiyonları

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Ünite -2

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Ünite -2

Pazarlama Fonksiyonu

#1. Henry Ford’un tüketicilere Model T ile ilgili olarak “Siyah olmak koşuluyla istediğiniz renk otomobil seçebilirsiniz.” ifadesi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine örnek teşkil eder?

Cevap : B. Ürün yaklaşımı

#2. Aşağıdakilerden hangisi değişim ilişkisinin gerçekleşebilmesi için gerekli olan şartlardan biridir?

Cevap : D. Sadece iki taraf olması

#3. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın temel görevlerinden biri değildir?

Cevap : E. Ürün üretmek

#4. Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin tüketiciye akışından sorumludur?

Cevap : B. Dağıtım

#5. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın sağladığı faydalardan biridir?

Cevap : D. Şekil

#6. Algılanan performansın beklentileri karşılaması ya da beklentinin üzerine çıkması halinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilebilir?

Cevap : E. Tatmin

#7. Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli değişim ilişkisini merkezine alan pazarlama yaklaşımıdır?

Cevap : C. İlişkisel pazarlama yaklaşımı

#8. Aşağıdakilerin hangisinde pazarlama faaliyetlerinde yaratılan faydalar tam ve doğru olarak verilmiştir?

Cevap : B. Yer-Zaman-Şekil-Mülkiyet

#9. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması (pazar sunumu) kapsamında yer alır?

Cevap : A. Ürün geliştirme

#10. Ürün yaşam eğrisinde ürünün tanınmaya başlandığı ve satışların hızla yükseldiği evre aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Gelişme

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Pazarlama Fonksiyonu

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Pazarlama Fonksiyonu

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL106U İşletme Fonksiyonları Ünite -2, Pazarlama Fonksiyonu

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Pazarlama Fonksiyonu

İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Ünite -2
Pazarlama Fonksiyonu

1 Henry Ford’un tüketicilere Model T ile ilgili olarak “Siyah olmak koşuluyla istediğiniz renk otomobil seçebilirsiniz.” ifadesi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine örnek teşkil eder?

A. Üretim yaklaşımı
B. Ürün yaklaşımı
C. Satış yaklaşımı
D. Pazarlama yönetimi yaklaşımı
E. İlişkisel pazarlama yaklaşımı

Cevap : B. Ürün yaklaşımı

2 Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması (pazar sunumu) kapsamında yer alır?

A. Ürün geliştirme
B. Pazar analizi
C. Bölümleme
D. Hedef pazar seçimi
E. Konumlandırma

Cevap : A. Ürün geliştirme

3 Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli değişim ilişkisini merkezine alan pazarlama yaklaşımıdır?

A. Ürün yaklaşımı
B. Satış yaklaşımı
C. İlişkisel pazarlama yaklaşımı
D. Üretim yaklaşımı
E. Sosyal pazarlama yaklaşımı

Cevap : C. İlişkisel pazarlama yaklaşımı

4 Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın sağladığı faydalardan biridir?

A. Satış
B. Satın alma
C. İletişim sağlama
D. Şekil
E. Pazarlık yapma

Cevap : D. Şekil

5 Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin tüketiciye akışından sorumludur?

A. Fiyatlama
B. Dağıtım
C. Ürün
D. Pazarlama iletişimi
E. Hedef Pazar

Cevap : B. Dağıtım

6 Algılanan performansın beklentileri karşılaması ya da beklentinin üzerine çıkması halinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilebilir?

A. İstek
B. İhtiyaç
C. Değişim
D. Değer
E. Tatmin

Cevap : E. Tatmin

7 Aşağıdakilerin hangisinde pazarlama faaliyetlerinde yaratılan faydalar tam ve doğru olarak verilmiştir?

A. Yer-Zaman-Mülkiyet
B. Yer-Zaman-Şekil-Mülkiyet
C. Yer-Zaman-Şekil
D. Yer-Zaman-Şekil-Satış
E. Zaman-Mülkiyet-Satış

Cevap : B. Yer-Zaman-Şekil-Mülkiyet

8 Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın temel görevlerinden biri değildir?

A. Tüketici istek ve ihtiyaçlarını belirlemek
B. Uzun vadede kar elde etmek
C. Değer sunmak
D. Pazarlama karması (pazar sunumu) oluşturmak
E. Ürün üretmek

Cevap : E. Ürün üretmek

9 Aşağıdakilerden hangisi değişim ilişkisinin gerçekleşebilmesi için gerekli olan şartlardan biridir?

A. Taraflar arasında iletişim olması
B. Her iki tarafa fayda sağlaması
C. Her bir tarafın değişimi gönüllü bir şekilde yapması
D. Sadece iki taraf olması
E. Her bir tarafın, diğerinin istek duyduğu ve ihtiyacı olan bir değere sahip olması

Cevap : D. Sadece iki taraf olması

10 Ürün yaşam eğrisinde ürünün tanınmaya başlandığı ve satışların hızla yükseldiği evre aşağıdakilerden hangisidir?

A. Pazara giriş
B. Gelişme
C. Olgunluk
D. Fırlama
E. Gerileme

Cevap : B. Gelişme

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Aöf Havacılık
İŞL106U İşletme Fonksiyonları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!