Yönetim Bilişim Sistemleri 2022-2023 Vize Soruları

Yönetim Bilişim Sistemleri 2022-2023 Vize Soruları

#1. Karar destek sistemlerinin en temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) “Eğer… ise ne olur? ” sorusunun cevabını aramaktadır.

#2. Aşağıdakilerden hangisi yönetim işlevlerinden biri değildir?

Cevap : C) Satın alma

#3. "Denetleme birimi.....' Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) İkilik düzendeki sayısal komutları deşifre eder.

#4. Aşağıdakilerden hangisi en fazla kullanılan en temel enformasyon sistemleridir?

Cevap : A) Hareket İşleme Sistemleri

#5. "Enformasyon sistem planı.......... Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) Verinin, donanımın ve yetkinin bir merkezde toplanması gibi önemli yönetim kararlarına ışık tutar.

#6. Aşağıdakilerden hangisi sıralı erişim yöntemine göre veri depolayan cihazlardan biridir?

Cevap : C) Manyetik teyp

#7. Aşağıdakilerden hangisi "Drovak" kavramının karşılığıdır?

Cevap : C) Bir klavye türüdür.

#8. Bilişim teknolojisi işletme değerinde nasıl bir ayrıcalık yaratır?

Cevap : B) Teknolojinin kendisinden çok onun nasıl kullanıldığı ayrıcalık yaratabilmektedir.

#9. Şeritler üzerinde saklanan verinin tutulan ışığın açısına bağlı olarak anlaşıldığı cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Optik disk

#10. Sindirim kapasitesi kavramı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

Cevap : D) Bilişim teknolojisinin anlaşılması ve kabul edilmesi seviyesini gösterir.

#11. Aşağıdakilerin hangisi genel bir plan veya bir yapı projesi gibi düşünülebilir?

Cevap : B) Sistem tasarımı

#12. Aşağıdakilerden hangisi pazara yeni mal veya hizmet sunarak avantaj sağlayabilmiştir?

Cevap : C) Pazara yeni mal veya hizmet sunmak kalıcı bir avantaj sağlamaz.

#13. Aşağıdakilerden hangisi sistem tanımlarından biri değildir?

Cevap : E) Bir aracı oluşturan örgüt

#14. Aşağıdakilerden hangisi kaynaktan girdi cihazıdır?

Cevap : A) Optik işaret tanıma cihazları

#15. Aşağıdakilerden hangisi iş süreçlerinin yeniden yapılanması ile ilgili doğru örnektir?

Cevap : E) ABD’de bankaların konut kredisinde, masadan masaya yaklaşımını çalışma hücresi veya takım yaklaşımıyla yer değiştirmesi

#16. Alt sistem ile ana sistem arasındaki doğru kıyaslama aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Alt sistemlerin hepsinin hedefleri, sistemin hedefini meydana getirir.

#17. Bilişim terimi Türk Dil Kurumu'nun açıklamasına göre aşağıdakilerden hangisini çağrıştırmaktadır?

Cevap : B) Bir bilim dalı

#18. "Tedarikçilerin organizasyona bağlanabilmeleri için en önemli koşul .......... Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) Organizasyonun büyük hacimli siparişler vermesidir.

#19. "Müşterilerin organizasyona bağlanabilmesi için ....... Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) Mal veya hizmetin farklılaştırılması gereklidir. Ayrıca standart oluşturulması (JVM ve PDF gibi) da buna katkı sağlayacaktır.

#20. Finans enformasyon sistemleri aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

Cevap : A) Maliyet muhasebesi

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Yönetim Bilişim Sistemleri 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi kaynaktan girdi cihazıdır?

A) Optik işaret tanıma cihazları
B) Tarayıcı
C) Klavye
D) İç bellek
E) Fare

Cevap : A) Optik işaret tanıma cihazları

2. Aşağıdakilerden hangisi pazara yeni mal veya hizmet sunarak avantaj sağlayabilmiştir?

A) Lotus firması Lotus I-II-III’ ü pazara sürerek avantaj sağlamıştır.
B) Apple MacBook bilgisayarını piyasaya sürerek avantaj sağlamıştır.
C) Pazara yeni mal veya hizmet sunmak kalıcı bir avantaj sağlamaz.
D) IBM PC bilgisayarını piyasaya sürerek avantaj sağlamıştır.
E) Infoseek arama motorunu pazara sürerek avantaj sağlamıştır.

Cevap : C) Pazara yeni mal veya hizmet sunmak kalıcı bir avantaj sağlamaz.

3. “Enformasyon sistem planı……….
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sindirim kapasitesini yükseltir.
B) Yalnızca veri tabanı yöneticileri tarafından yapılan bir sistem analiz ve tasarımıdır.
C) Yalnızca yazılımcılar tarafından yapılan bir sistem analiz ve tasarımıdır.
D) Verinin, donanımın ve yetkinin bir merkezde toplanması gibi önemli yönetim kararlarına ışık tutar.
E) Yazılımcılar ve veri tabanı yöneticileri tarafından yapılan bir sistem analizdir.

Cevap : D) Verinin, donanımın ve yetkinin bir merkezde toplanması gibi önemli yönetim kararlarına ışık tutar.

4. Aşağıdakilerden hangisi yönetim işlevlerinden biri değildir?

A) Koordinasyon
B) Örgütleme
C) Satın alma
D) Denetleme
E) Planlama

Cevap : C) Satın alma

5. Bilişim terimi Türk Dil Kurumu’nun açıklamasına göre aşağıdakilerden hangisini çağrıştırmaktadır?

A) Sanayileşmiş toplum
B) Bir bilim dalı
C) Bilgi ve iletişim
D) Bilgi ve teknoloji
E) Bilgisayar ve insan

Cevap : B) Bir bilim dalı

6. “Tedarikçilerin organizasyona bağlanabilmeleri için en önemli koşul ……….
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Organizasyonun büyük hacimli siparişler vermesidir.
B) İttifak yapılması ve büyük hacimli siparişler verilmesidir.
C) Müşteri ilişkileri yönetim sisteminin kullanılmasıdır.
D) Tüm tedarikçiler arasında bir ittifak yapılmasıdır.
E) Organizasyonun güçlü sözleşmeler yapmasıdır.

Cevap : A) Organizasyonun büyük hacimli siparişler vermesidir.

7. Alt sistem ile ana sistem arasındaki doğru kıyaslama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir sistemin alt sistemlerinin hedefleriyle kendisinin hedefi tamamen farklıdır.
B) Bir sistemin alt sistemleri aslında sistem değildir; bunlar sistem bileşenidir.
C) Bir sistemin tüm alt sistemlerinin hedefiyle sistemin hedefi aynıdır.
D) Bir alt sistem bir başka sisteme bağlantılı olduğundan, bunların bir alt sistemi olmaz.
E) Alt sistemlerin hepsinin hedefleri, sistemin hedefini meydana getirir.

Cevap : E) Alt sistemlerin hepsinin hedefleri, sistemin hedefini meydana getirir.

8. Aşağıdakilerin hangisi genel bir plan veya bir yapı projesi gibi düşünülebilir?

A) Programlama
B) Sistem tasarımı
C) Dönüşüm
D) Üretim ve bakım
E) Sistem analizi

Cevap : B) Sistem tasarımı

9. Aşağıdakilerden hangisi en fazla kullanılan en temel enformasyon sistemleridir?

A) Hareket İşleme Sistemleri
B) Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemleri
C) Karar Destek Sistemleri
D) Tedarik Zinciri Yönetim Sistemleri
E) Coğrafi Enformasyon Sistemleri

Cevap : A) Hareket İşleme Sistemleri

10. Karar destek sistemlerinin en temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir kuruştan milyonlarca TL’ye kadar tüm finansal işlemlerin takip edilmesidir.
B) Yanlış karar maliyetlerinin düşürülmesidir.
C) Görsel olarak harita üzerinde bulunan çeşitli birimlere bağlı bazı veri ve enformasyon elde edilebilmektedir.
D) “Eğer… ise ne olur? ” sorusunun cevabını aramaktadır.
E) Organizasyonun parasını mümkün olduğunca verimli yönetmektir.

Cevap : D) “Eğer… ise ne olur? ” sorusunun cevabını aramaktadır.

11. Finans enformasyon sistemleri aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

A) Maliyet muhasebesi
B) Bütçeleme ve tahmin
C) Nakit yönetimi
D) Diğer finans enformasyon sistemleri
E) Yatırım analizi

Cevap : A) Maliyet muhasebesi

12. Aşağıdakilerden hangisi sistem tanımlarından biri değildir?

A) Düzen, düzenek, tertibat
B) Yol ve yöntem
C) Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni
D) Bir aracı oluşturan düzen
E) Bir aracı oluşturan örgüt

Cevap : E) Bir aracı oluşturan örgüt

13. Aşağıdakilerden hangisi sıralı erişim yöntemine göre veri depolayan cihazlardan biridir?

A) Optik disk
B) Taşınabilir disk
C) Manyetik teyp
D) Manyetik disk
E) Taşınabilir bellek

Cevap : C) Manyetik teyp

14. Aşağıdakilerden hangisi “Drovak” kavramının karşılığıdır?

A) Bir dış bellek türüdür
B) Merkezî işlem birimi türüdür.
C) Bir klavye türüdür.
D) Optik cihazlara verilen isimdir..
E) Bir işletim sistemidir.

Cevap : C) Bir klavye türüdür.

15. Sindirim kapasitesi kavramı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

A) Teknolojik yeterliği gösteren, özel bazı hesaplamalarla belirlenen bir ölçüttür.
B) Bir analiz yöntemidir; bu analiz sonucunda İşletmenin bilişim yetkinliği ölçülür.
C) İşletmenin ekonomik olarak teknolojik yatırım gücünü gösteren bir ölçüttür.
D) Bilişim teknolojisinin anlaşılması ve kabul edilmesi seviyesini gösterir.
E) Çalışanların teknolojik olarak almış olduğu eğitim ve bilgi birikimidir.

Cevap : D) Bilişim teknolojisinin anlaşılması ve kabul edilmesi seviyesini gösterir.

16. “Müşterilerin organizasyona bağlanabilmesi için …….
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Müşteri ilişkileri yönetim sistemini kullanmaları gerekir.
B) Güçlü sözleşmelerin yapılması gerekir.
C) Mal veya hizmetin farklılaştırılması gerekir.
D) Yalnızca standart oluşturulması gerekir (JVM ve PDF gibi).
E) Mal veya hizmetin farklılaştırılması gereklidir. Ayrıca standart oluşturulması (JVM ve PDF gibi) da buna katkı sağlayacaktır.

Cevap : E) Mal veya hizmetin farklılaştırılması gereklidir. Ayrıca standart oluşturulması (JVM ve PDF gibi) da buna katkı sağlayacaktır.

17. Aşağıdakilerden hangisi iş süreçlerinin yeniden yapılanması ile ilgili doğru örnektir?

A) Benetton S.P.A.’in kurmuş olduğu ES ile siparişleri takip etmesi, kapasite durumunu yönetmesi ve perakende satışıyla koordinasyonu sağlamayabilmesi
B) Fashion Apparel Merchants’ın talep tahmin ES’ni kullanarak talepleri tahmin etmesi ve yüksek miktarda ürün stoklayabilmesi
C) Allen-Bradley’in tamamen otomatik fabrika içinde fabrika yaklaşımını kullanarak kontaktörleri ve röleleri elektrik motoru için bir araya getirmesi
D) Texas Instruments’in bilgisayar destekli tasarımdan yararlanarak Japonya, Hindistan, Malezya ve A.B.D’de yer alan çalışanların %39 daha kısa zamanda tasarımı tamamlayabilmelerini sağlaması
E) ABD’de bankaların konut kredisinde, masadan masaya yaklaşımını çalışma hücresi veya takım yaklaşımıyla yer değiştirmesi

Cevap : E) ABD’de bankaların konut kredisinde, masadan masaya yaklaşımını çalışma hücresi veya takım
yaklaşımıyla yer değiştirmesi

18. “Denetleme birimi…..’
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İç belleğin durumunu kontrol eder.
B) İşlemci yükünü kontrol eder.
C) Mantıksal ve temel hesaplamaları gerçekleştirir.
D) İkilik düzendeki sayısal komutları deşifre eder.
E) Böyle bir birim yoktur.

Cevap : D) İkilik düzendeki sayısal komutları deşifre eder.

19. Şeritler üzerinde saklanan verinin tutulan ışığın açısına bağlı olarak anlaşıldığı cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her tür disk
B) Optik disk
C) Lazer teyp
D) Manyetik disk
E) Manyetik teyp

Cevap : B) Optik disk

20. Bilişim teknolojisi işletme değerinde nasıl bir ayrıcalık yaratır?

A) Yalnızca sınanmış bilişim teknolojileri işletme değerinde ayrıcalık yaratabilir.
B) Teknolojinin kendisinden çok onun nasıl kullanıldığı ayrıcalık yaratabilmektedir.
C) Bakım ve destek bilişim teknolojisinin işletme değerinde ayrıcalık yaratabilmesini sağlar.
D) Daha pahalı ve bilinen bilişim teknolojileri işletme değerinde ayrıcalık yaratabilir.
E) Bilişim teknolojisi herhangi bir ayrıcalık yaratmaz zira herkes tarafından erişilebilmektedir.

Cevap : B) Teknolojinin kendisinden çok onun nasıl kullanıldığı ayrıcalık yaratabilmektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri 2022-2023 Vize Soruları

 

Auzef İşletme
telegram işletme
Auzef İnsan Kaynakları Yönetimi - Lisans
Telegram İnsan Kaynakları Yönetimi
Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Yönetim Bilişim Sistemleri 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: