Endüstri 4.0 2022-2023 Vize Soruları

Endüstri 4.0 2022-2023 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi Endüstri 4.0'ın KOBİ'lere sunduğu faydalardan değildir?

Cevap : A) Azalan maliyetler

#2. Aşağıdakilerden hangisi siber fiziksel sistem mimarisi biliş katmanında ele alınan kavramlardan değildir?

Cevap : B) Proaktif önlem

#3. Aşağıdakilerden hangisinde Endüstri 4.0'ın atıfta bulunarak ortaya çıktığı yer ve zaman doğru verilmiştir?

Cevap : D) Almanya -2011

#4. Aşağıdaki sanayi devrimlerinin hangisi sürecinde IBM ilk taşınabilir bilgisayar prototipini geliştirmiştir?

Cevap : B) 3. Sanayi devrimi

#5. Aşağıdakilerden hangisi yatay entegrasyon örneğidir?

Cevap : B) Toyota, Honda ve Ford otomobil üreticilerinin küresel dağıtım kanalları olması

#6. Aşağıdakilerden hangisi Siber Fiziksel Sistemlerin özelliklerinden değildir?

Cevap : E) Proaktif önlem

#7. Aşağıdakilerden hangisi nesnelerin interneti donanımlarından biridir?

Cevap : A) Ardunio

#8. Aşağıdakilerden hangisi Endüstri 4.0'ın avantajlarından biridir?

Cevap : A) Detaylı Hedef Müşteri Segmentleri

#9. Dünya tarihinde toplam kaç adet sanayi devrimi gerçekleşmiştir?

Cevap : C) 4

#10. Endüstri 4.0 kapsamında aşağıdaki araçlardan hangisi ile dijital ikizler oluşturulur ve sanallaştırma gerçekleştirilir?

Cevap : C) Simülasyon

#11. Aşağıdakilerden hangisi dikey entegrasyon örneğidir?

Cevap : D) Koç Holding’in Yapı Kredi Bankası ile şirket evliliği

#12. Watt buhar makinesinin patenti hangi sanayi devrimi sırasında alınmıştır?

Cevap : E) 1. Sanayi devrimi

#13. Aşağıdakilerden hangisi Ethernet, Wifi, NFC ya da Bluetooth gibi birçok bağlantı türünün kullanıldığı katmandır?

Cevap : B) Ağ katmanı

#14. Endüstri 4.0'ın uygulanması ve kullanılması için aşağıdakilerden hangisi büyük bir darboğazdır?

Cevap : A) Standardizasyon

#15. Adam Smith aşağıdaki sanayi devrimlerinin hangisinin ikonlarından biri haline gelmiştir?

Cevap : C) 2. Sanayi devrimi

#16. Frederick Winslow Taylor hangi sanayi devrimi ile ilişkilendirilmektedir?

Cevap : E) 2. Sanayi devrimi

#17. Akıllı saat, akıllı bileklik, HD gözlük gibi örnekleri olan lot bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Giyilebilir elektronik cihazlar

#18. Aşağıdaki siber fiziksel sistem mimari hedeflerinden hangisi makine verilerinin bilgilere dönüştürülmesi ve anlamlı kullanışlı hale getirilmesi sürecini temsil etmektedir?

Cevap : C) Dönüşüm

#19. Aşağıdaki hangisi Endüstri 4.0'ın dezavantajlarından biridir?

Cevap : D) Güvenlik

#20. Aşağıdakilerden hangisi dikey faaliyetlerinden biridir?

Cevap : E) Tedarik

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Endüstri 4.0 2022-2023 Vize Soruları

1. Adam Smith aşağıdaki sanayi devrimlerinin hangisinin ikonlarından biri haline gelmiştir?

A) 1. Sanayi devrimi
B) 5. Sanayi devrimi
C) 2. Sanayi devrimi
D) 3. Sanayi devrimi
E) 4. Sanayi devrimi

Cevap : C) 2. Sanayi devrimi

2. Akıllı saat, akıllı bileklik, HD gözlük gibi örnekleri olan lot bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sensör
B) Kontrolör
C) Aktüatör
D) Giyilebilir elektronik cihazlar
E) Yönlendirici (Router)

Cevap : D) Giyilebilir elektronik cihazlar

3. Aşağıdaki hangisi Endüstri 4.0’ın dezavantajlarından biridir?

A) Akıllı ağlar ve sistemler
B) Esnek Sistemler
C) Üretimde Kişiselleştirme
D) Güvenlik
E) Kaynak ve Enerji Verimliliği

Cevap : D) Güvenlik

4. Aşağıdakilerden hangisinde Endüstri 4.0’ın atıfta bulunarak ortaya çıktığı yer ve zaman doğru verilmiştir?

A) Amerika Birleşik Devletleri -2018
B) Amerika Birleşik Devletleri -2014
C) Almanya -2020
D) Almanya -2011
E) Japonya 2010

Cevap : D) Almanya -2011

5. Aşağıdakilerden hangisi dikey entegrasyon örneğidir?

A) Oyak sigorta mensuplarının farklı hastanelerde bakım görmesi
B) Amazon firmasının farklı firmalar için pazar yeri olması
C) X üniversitesi öğrencilerinin çift anadal yapması
D) Koç Holding’in Yapı Kredi Bankası ile şirket evliliği
E) MediaMarkt çatısı altında farklı bilişim firmalarının satış yapması

Cevap : D) Koç Holding’in Yapı Kredi Bankası ile şirket evliliği

6. Aşağıdakilerden hangisi Endüstri 4.0’ın KOBİ’lere sunduğu faydalardan değildir?

A) Azalan maliyetler
B) Gelir artışı
C) Rekabet gücü
D) Üretim süreçlerinin optimizasyonu
E) Üstel teknolojilerin gelişmesi

Cevap : A) Azalan maliyetler

7. Frederick Winslow Taylor hangi sanayi devrimi ile ilişkilendirilmektedir?

A) 3. Sanayi devrimi
B) 4. Sanayi devrimi
C) 5. Sanayi devrimi
D) 1. Sanayi devrimi
E) 2. Sanayi devrimi

Cevap : E) 2. Sanayi devrimi

8. Aşağıdakilerden hangisi siber fiziksel sistem mimarisi biliş katmanında ele alınan kavramlardan değildir?

A) Önceliklendirme
B) Proaktif önlem
C) Karar verme
D) Optimizasyonu
E) İşbirlikçi teşhis

Cevap : B) Proaktif önlem

9. Endüstri 4.0’ın uygulanması ve kullanılması için aşağıdakilerden hangisi büyük bir darboğazdır?

A) Standardizasyon
B) Güvenlik
C) Mahremiyet
D) Sosyal zorluklar
E) İşssizlik ve yetenekli insan ihtiyacı

Cevap : A) Standardizasyon

10. Aşağıdakilerden hangisi Endüstri 4.0’ın avantajlarından biridir?

A) Detaylı Hedef Müşteri Segmentleri
B) Mahremiyet
C) Güvenlik
D) Karmaşıklık
E) Standardizasyon

Cevap : A) Detaylı Hedef Müşteri Segmentleri

11. Aşağıdakilerden hangisi Siber Fiziksel Sistemlerin özelliklerinden değildir?

A) Kontrol
B) Eşzamanlılık
C) Gerçek zamanlı hesaplama
D) Reaktif hesaplama
E) Proaktif önlem

Cevap : E) Proaktif önlem

12. Aşağıdakilerden hangisi nesnelerin interneti donanımlarından biridir?

A) Ardunio
B) RFID
C) Z-Wavw
D) Hadoop
E) TinyOS

Cevap : A) Ardunio

13. Watt buhar makinesinin patenti hangi sanayi devrimi sırasında alınmıştır?

A) 4. Sanayi devrimi
B) 2. Sanayi devrimi
C) 3. Sanayi devrimi
D) 5. Sanayi devrimi
E) 1. Sanayi devrimi

Cevap : E) 1. Sanayi devrimi

14. Aşağıdaki sanayi devrimlerinin hangisi sürecinde IBM ilk taşınabilir bilgisayar prototipini geliştirmiştir?

A) 1. Sanayi devrimi
B) 3. Sanayi devrimi
C) 5. Sanayi devrimi
D) 4. Sanayi devrimi
E) 2. Sanayi devrimi

Cevap : B) 3. Sanayi devrimi

15. Aşağıdakilerden hangisi Ethernet, Wifi, NFC ya da Bluetooth gibi birçok bağlantı türünün kullanıldığı katmandır?

A) Uygulama Katmanı
B) Ağ katmanı
C) Hizmet Katmanı
D) Algılama Katmanı
E) İşleme Katmanı

Cevap : B) Ağ katmanı

16. Aşağıdakilerden hangisi dikey faaliyetlerinden biridir?

A) Hizmet
B) Pazarlama
C) Giden lojistik
D) Gelen lojistik
E) Tedarik

Cevap : E) Tedarik

17. Aşağıdakilerden hangisi yatay entegrasyon örneğidir?

A) Marriot oteller grubunun Starwood oteller grubunun %80’ini satın alması
B) Toyota, Honda ve Ford otomobil üreticilerinin küresel dağıtım kanalları olması
C) Facebook’un 2012 yılında Instagram bildirdiği 1 milyar dolar karşılığında satın alması
D) Exxon Petrol şirketinin Mobil petrol şirketini 75.3 milyar dolara satın al
E) Walt Disney Company’nin 2006 yılında 7.4 milyar dolarlık Pixar Animation Studios’u satın alması

Cevap : B) Toyota, Honda ve Ford otomobil üreticilerinin küresel dağıtım kanalları olması

18. Dünya tarihinde toplam kaç adet sanayi devrimi gerçekleşmiştir?

A) 2
B) 5
C) 4
D) 3
E) 6

Cevap : C) 4

19. Endüstri 4.0 kapsamında aşağıdaki araçlardan hangisi ile dijital ikizler oluşturulur ve sanallaştırma gerçekleştirilir?

A) Entegrasyon
B) Büyük Veri
C) Simülasyon
D) Siber Güvenlik
E) Bulut Bilişim

Cevap : C) Simülasyon

20. Aşağıdaki siber fiziksel sistem mimari hedeflerinden hangisi makine verilerinin bilgilere dönüştürülmesi ve anlamlı kullanışlı hale getirilmesi sürecini temsil etmektedir?

A) Biliş
B) Akıllı bağlantı
C) Dönüşüm
D) Siber
E) Konfigürasyon

Cevap : C) Dönüşüm

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Telegram-min

Endüstri 4.0 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: