auzefÇocuk GelişimiOkul Öncesi Dönemde Duyu Eğitimi

Okul Öncesi Dönemde Duyu Eğitimi 2022-2023 Vize Soruları

Okul Öncesi Dönemde Duyu Eğitimi 2022-2023 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi duyulara yönelik imgelerden biri değildir?

Cevap : A) Hüzün

#2. Yediği mamayı tadından dolayı yemeyi reddeden bir bebek hangi duyusunu kullanıyordur?

Cevap : C) Tat

#3. Duyu eğitiminde aşağıdaki öğrenme süreçlerinden hangisinin ele alınması gerekmez?

Cevap : A) Refleks

#4. Zeynep oyun oynadığı sırada dışarıdan gelen bir kokuyu fark edip oyununu yarım bırakmıştır. Kokunun kaynağını bulmak için çaba göstermektedir. Buna göre Zeynep’in davranışı Dunn’ın hangi duyusal örüntü türü ile açıklanabilir?

Cevap : C) Duyusal arayış

#5. Çocuğun vücudunu, boynunu ve başını yer çekimine karşı dik tutabilmesi hangi duyu ile ilişkilidir?

Cevap : D) Denge


#6. Beş duyu dışında uzuvlar hareket ettirilmeden bedenin pozisyonunun algılandığı duyu olarak da bilinen duyu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Proprioseptif

#7. Nesnelerle el ile dokunmadan hissetmek ve hareket ettirmek hangi tür dokunma olarak adlandırılır?

Cevap : E) Pasif dokuma

#8. Okul bahçesinde oyun saati sürecince Furkan büyük oranda kum alanında oynamaktadır. Ellerini toprağın içerisinde gezdirir, bulduğu farklı dokudaki taşları incelemektedir. Taşları pürüzlü ve pürüzsüz olarak ayırmaktadır. Yukarıdaki duruma bakıldığında Furkan’ın hangi duyu özelliğinin baskın olduğu söylenebilir?

Cevap : C) Dokunma

#9. Ayşe Öğretmen kitap okuma etkinliğinde çocuklara bir tavşanla sırtlan arasında geçen can yakma tartışmasıyla ilgili bir kitap okur. Kitap sonunda çocuklara kitabın içinde geçen “çörek” terimiyle ilgili de etkinlik yaptırarak bütünleştirilmiş bir program uygular. Bu çalışma sonunda çocukların hangi duyuları uyarılır?

Cevap : D) Görme ve işitme

#10. 6 aylık bir bebek, eline aldığı bir çıngırağı tekrar tekrar sallayarak çıkardığı sesi dinlemekten keyif aldığını göstermektedir. Bu bebekle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : C) Refleksif tepkiler veriyordur.


#11. Aşağıdaki durumlardan hangisi duyuların kişinin güvenliğini sağlayıcı işlevini ortaya koymaktadır?

Cevap : B) Bozuk gıdanın tadını ayırt etmek

#12. Duyulardan elde edilen bilgiler beynin hangi kısmında birleşmektedir?

Cevap : D) Parietal lob

#13. Ali sınıfındaki sanat merkezinde parmak boyasıyla hem dokunma hem de görme duyularını kullanarak çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışması gelişimsel olarak Ali’nin beyninde somut ve anlamlı hale gelmektedir. Bu sürece verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Duyu işlemleme

#14. Koklea ve korti hangi duyu organında yer alan organlardır?

Cevap : E) İşitme

#15. Dunn’un duyu modeline göre kolayca ağlayan çocuk hangi maddede yer almaktadır?

Cevap : B) Duyusal uyarım


#16. Aşağıdakilerden hangisini söyleyen bir birey diğerlerine göre duyulardan daha çok etkileniyor olabilir?

Cevap : B) Yumuşak ses tonu ve görünümüyle bizi büyüledi.

#17. Beş yaşındaki Aycan anasınıfındaki etkinliklere katılmakta zorluk çekmektedir. Özellikle sınıf içi ve dışındaki her hareket dikkatinin dağılmasına neden olmaktadır. Bu bilgiler ışığında, Aycan için aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?

Cevap : E) Harekete duyarlı bir çocuktur.

#18. Aşağıdakilerden hangisi düşük algılama modeline sahip çocukları desteklemek için yapılabilecek bir uygulamadır?

Cevap : A) Yemekte farklı tatlar sunmak

#19. Nazan Öğretmen sınıfında planladığı duyu eğitimi çalışmalarında Ali’nin belirli nesnelere dokunmada ve elinde tutmada sıkıntısı olduğunu fark etmiştir. Bu durumda Ali ile ilgili aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

Cevap : D) Duyusal kaçınma

#20. Nil sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmiş bir çocuktur. Çevresinde görüp duyduklarını ve dokunup tattıklarını algılamakta ve de yaşamında etkili biçimde kullanmaktadır. Nil’in duyularını aktif biçimde kullanmaya başlaması hangi gelişim sürecinden itibaren gerçekleşmektedir?

Cevap : E) Anne karnında


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Okul Öncesi Dönemde Duyu Eğitimi 2022-2023 Vize Soruları

1. Okul bahçesinde oyun saati sürecince Furkan büyük oranda kum alanında oynamaktadır. Ellerini toprağın içerisinde gezdirir, bulduğu farklı dokudaki taşları incelemektedir. Taşları pürüzlü ve pürüzsüz olarak ayırmaktadır.
Yukarıdaki duruma bakıldığında Furkan’ın hangi duyu özelliğinin baskın olduğu söylenebilir?

A) Görme
B) Tatma
C) Dokunma
D) İşitme
E) Koklama

Cevap : C) Dokunma

2. 6 aylık bir bebek, eline aldığı bir çıngırağı tekrar tekrar sallayarak çıkardığı sesi dinlemekten keyif aldığını göstermektedir. Bu bebekle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ses çıkarmaya odaklanıyordur.
B) Dikkatini belirli bir duruma veriyordur.
C) Refleksif tepkiler veriyordur.
D) Duyularını kullanıyordur.
E) Amaca yönelik hareket ediyordur.

Cevap : C) Refleksif tepkiler veriyordur.

3. Aşağıdakilerden hangisi düşük algılama modeline sahip çocukları desteklemek için yapılabilecek bir
uygulamadır?

A) Yemekte farklı tatlar sunmak
B) Tek başına yemesine olanak sağlamak
C) Yemeklerle ilgili sohbet etmek
D) Sofra kurulumu için yardım istemek
E) Yemeden önce ellerini yıkamasını istemek

Cevap : A) Yemekte farklı tatlar sunmak

4. Zeynep oyun oynadığı sırada dışarıdan gelen bir kokuyu fark edip oyununu yarım bırakmıştır. Kokunun kaynağını bulmak için çaba göstermektedir. Buna göre Zeynep’in davranışı Dunn’ın hangi duyusal örüntü türü ile açıklanabilir?

A) Düşük algılama
B) Duyusal kaçınma
C) Duyusal arayış
D) Yüksek hassasiyet
E) Duyusal duyarlılık

Cevap : C) Duyusal arayış

5. Duyu eğitiminde aşağıdaki öğrenme süreçlerinden hangisinin ele alınması gerekmez?

A) Refleks
B) Bellek
C) Ayırt etme
D) Eşleştirme
E) Dikkat

Cevap : A) Refleks

6. Yediği mamayı tadından dolayı yemeyi reddeden bir bebek hangi duyusunu kullanıyordur?

A) Denge
B) Görme
C) Tat
D) İşitme
E) Dokunma

Cevap : C) Tat

7. Çocuğun vücudunu, boynunu ve başını yer çekimine karşı dik tutabilmesi hangi duyu ile ilişkilidir?

A) Görme
B) İşitme
C) Dokunma
D) Denge
E) Hareket

Cevap : D) Denge

8. Koklea ve korti hangi duyu organında yer alan organlardır?

A) Görme
B) Dokunma
C) Tatma
D) Koklama
E) İşitme

Cevap : E) İşitme

9. Beş yaşındaki Aycan anasınıfındaki etkinliklere katılmakta zorluk çekmektedir. Özellikle sınıf içi ve dışındaki her hareket dikkatinin dağılmasına neden olmaktadır.
Bu bilgiler ışığında, Aycan için aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?

A) Seslere duyarlılığı vardır.
B) Bilişsel olarak üst düzey becerisi vardır.
C) Dikkatini odaklamada beceriklidir.
D) İşitsel olarak öğrenen bir çocuktur.
E) Harekete duyarlı bir çocuktur.

Cevap : E) Harekete duyarlı bir çocuktur.

10. Nesnelerle el ile dokunmadan hissetmek ve hareket ettirmek hangi tür dokunma olarak adlandırılır?

A) Doğrudan dokunma
B) Etkin dokunma
C) Dolaylı dokunma
D) Aktif dokunma
E) Pasif dokuma

Cevap : E) Pasif dokuma

11. Nil sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmiş bir çocuktur. Çevresinde görüp duyduklarını ve dokunup tattıklarını algılamakta ve de yaşamında etkili biçimde kullanmaktadır. Nil’in duyularını aktif biçimde kullanmaya başlaması hangi gelişim sürecinden itibaren gerçekleşmektedir?

A) Doğumla beraber
B) Üç yaş civarında
C) Ergenlikte
D) Bir yaş civarında
E) Anne karnında

Cevap : E) Anne karnında

12. Ayşe Öğretmen kitap okuma etkinliğinde çocuklara bir tavşanla sırtlan arasında geçen can yakma tartışmasıyla ilgili bir kitap okur. Kitap sonunda çocuklara kitabın içinde geçen “çörek” terimiyle ilgili de etkinlik yaptırarak bütünleştirilmiş bir program uygular.
Bu çalışma sonunda çocukların hangi duyuları uyarılır?

A) Tatma ve koklama
B) Görme ve tatma
C) İşitme ve tatma
D) Görme ve işitme
E) Görme ve dokunma

Cevap : D) Görme ve işitme

13. Ali sınıfındaki sanat merkezinde parmak boyasıyla hem dokunma hem de görme duyularını kullanarak çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışması gelişimsel olarak Ali’nin beyninde somut ve anlamlı hale gelmektedir. Bu sürece verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Görsel algılama
B) Duyu işlemleme
C) Dokunsal dikkat
D) Görsel ayırt etme
E) İşitsel ayırt etme

Cevap : B) Duyu işlemleme

14. Beş duyu dışında uzuvlar hareket ettirilmeden bedenin pozisyonunun algılandığı duyu olarak da bilinen duyu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Proprioseptif
B) Wernikülasyon
C) Brokal
D) Vestibüler
E) Retrosentif

Cevap : A) Proprioseptif

15. Dunn’un duyu modeline göre kolayca ağlayan çocuk hangi maddede yer almaktadır?

A) Duyusal duyarlılık
B) Duyusal uyarım
C) Duyusal oturaklılık
D) Duyusal arama
E) Düşük tahammül

Cevap : B) Duyusal uyarım

16. Aşağıdaki durumlardan hangisi duyuların kişinin güvenliğini sağlayıcı işlevini ortaya koymaktadır?

A) Ortam ışığına odaklanmak
B) Bozuk gıdanın tadını ayırt etmek
C) Müzikal sesleri tanımak
D) Renklerine göre nesneleri eşleştirmek
E) Sayı ve renk kavramını pekiştirmek

Cevap : B) Bozuk gıdanın tadını ayırt etmek

17. Nazan Öğretmen sınıfında planladığı duyu eğitimi çalışmalarında Ali’nin belirli nesnelere dokunmada ve elinde tutmada sıkıntısı olduğunu fark etmiştir.
Bu durumda Ali ile ilgili aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

A) Düşük algılama
B) Duyusal uyarım
C) Duyusal duyarlık
D) Duyusal kaçınma
E) Duyusal arayış

Cevap : D) Duyusal kaçınma

18. Aşağıdakilerden hangisini söyleyen bir birey diğerlerine göre duyulardan daha çok etkileniyor olabilir?

A) Bazı günler kendimi mutsuz hissediyorum.
B) Yumuşak ses tonu ve görünümüyle bizi büyüledi.
C) Hasan hayatımda tanıdığım en sıcakkanlı insandı.
D) Büyük bir çaba göstermeme rağmen bu konuları bir türlü anlayamıyorum.
E) Sabah uyandığımda Emine’nin çoktan evden çıkmış olduğunu fark ettim.

Cevap : B) Yumuşak ses tonu ve görünümüyle bizi büyüledi.

19. Duyulardan elde edilen bilgiler beynin hangi kısmında birleşmektedir?

A) Frontal lob
B) Serebellum
C) Oksipital lob
D) Parietal lob
E) Temporal lob

Cevap : D) Parietal lob

20. Aşağıdakilerden hangisi duyulara yönelik imgelerden biri değildir?

A) Hüzün
B) Ses
C) Titreşim
D) Sembol
E) Koku

Cevap : A) Hüzün

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min telegram çocuk gelişimi

Okul Öncesi Dönemde Duyu Eğitimi 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!