Anadolu AöfİŞL214U Teknoloji İnnovasyon ve Girişimcilik

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Ünite -1

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Ünite -1

Tarihsel Süreçte İşletme ve Teknoloji Etkileşimi

#1. İşletme yöneticilerinin iç ve dış çevresel faktörleri sınıflandırmalarında ve etkilerini analiz etmelerinde etkili olan, dış çevresel faktörleri analizlere dahil eden yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Sistem yaklaşımı

#2. Bürokratik örgütlenme modeli aşağıdaki bilim insanlarından hangisi tarafından önerilmiştir?

Cevap : D. Max Weber

#3. H. Ford kitle üretimi ile sürekli tekrarlayan görevleri yerine getiren çalışanların işe yabancılaşmasına ve iş gücü devir oranlarındaki artışa aşağıdakilerden hangisi ile çözüm getirmiştir?

Cevap : C. Endüstri ortalamasının üzerinde ücretler vererek

#4. I. Teşvikli ücret sistemleri II. Analize dayanan hareket ve zaman etütleri III.Kriterlere göre çalışan seçimi Yukarıdakilerden hangileri bilimsel yönetim yaklaşımının odaklandığı konulardır?

Cevap : E. I, II ve III

#5. Üçüncü teknolojik dönüşüm evresinde (1890-1940) üretimde kullanılan temel güç kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Elektrik

#6. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü teknolojik dönüşüm evresinde (1890-1940) işletme sahipliğiile yöneticiliğinin birbirinden ayrılmasını gerektiren nedenlerden biri değildir?

Cevap : A. Kârların hızla artması

#7. 1780-1840 yılları arasındaki birinci teknolojik dönüşüm evresinin gerçekleştiği sektör aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Tekstil

#8. Bir ürünü üretebilmek için gerekli faaliyetlerin tek bir işletme bünyesinde toplanması yerine, konularında uzman farklı işletmeler tarafından gerçekleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Cevap : A. Şebeke organizasyon

#9. İşletmeleri yalnızca teknik bir sistem olarak ele alıp, insan unsurunu ihmal eden yönetim teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Klasik Yönetim Teorisi

#10. H. Fayol’a göre aşağıdakilerden hangisi yönetimin işlevlerinden biri değildir?

Cevap : C. Yasama

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Ünite -1

Tarihsel Süreçte İşletme ve Teknoloji Etkileşimi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Ünite -1

Tarihsel Süreçte İşletme ve Teknoloji Etkileşimi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Ünite -1, Tarihsel Süreçte İşletme ve Teknoloji Etkileşimi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Tarihsel Süreçte İşletme ve Teknoloji Etkileşimi

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Ünite -1
Tarihsel Süreçte İşletme ve Teknoloji Etkileşimi

1 1780-1840 yılları arasındaki birinci teknolojik dönüşüm evresinin gerçekleştiği sektör aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tekstil
B. Demiryolu
C. Toplu İğne
D. Haberleşme
E. Ulaşım

Cevap : A. Tekstil

2 Üçüncü teknolojik dönüşüm evresinde (1890-1940) üretimde kullanılan temel güç kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Su
B. Petrol
C. Kömür
D. Azot
E. Elektrik

Cevap : E. Elektrik

3 Aşağıdakilerden hangisi üçüncü teknolojik dönüşüm evresinde (1890-1940) işletme sahipliğiile yöneticiliğinin birbirinden ayrılmasını gerektiren nedenlerden biri değildir?

A. Kârların hızla artması
B. İşletme ölçeklerinin büyümesi
C. Ayrı uzmanlık alanlarının oluşması
D. Yeni finansman modellerinin ortaya çıkması
E. Yönetilecek ve koordine edilecek faaliyetlerin artması

Cevap : A. Kârların hızla artması

4 H. Ford kitle üretimi ile sürekli tekrarlayan görevleri yerine getiren çalışanların işe yabancılaşmasına ve iş gücü devir oranlarındaki artışa aşağıdakilerden hangisi ile çözüm getirmiştir?

A. Endüstri ortalamasında ücretler vererek
B. Endüstri ortalamasının altında ücretler vererek
C. Endüstri ortalamasının üzerinde ücretler vererek
D. Endüstri ortalamasının üzerinde çalışma saatleri uygulayarak
E. Endüstri ortalamasının altında çalışma saatleri uygulayarak

Cevap : C. Endüstri ortalamasının üzerinde ücretler vererek

5 I. Teşvikli ücret sistemleri
II. Analize dayanan hareket ve zaman etütleri
III.Kriterlere göre çalışan seçimi
Yukarıdakilerden hangileri bilimsel yönetim yaklaşımının odaklandığı konulardır?

A. Yalnız I
B. Yalnız III
C. I ve II
D. II ve III
E. I, II ve III

Cevap : E. I, II ve III

6 H. Fayol’a göre aşağıdakilerden hangisi yönetimin işlevlerinden biri değildir?

A. Planlama
B. Organize etme
C. Yasama
D. Koordinasyon
E. Kontrol

Cevap : C. Yasama

7 Bürokratik örgütlenme modeli aşağıdaki bilim insanlarından hangisi tarafından önerilmiştir?

A. Henry Fayol
B. Frederick Taylor
C. Henry Ford
D. Max Weber
E. Adam Smith

Cevap : D. Max Weber

8 İşletmeleri yalnızca teknik bir sistem olarak ele alıp, insan unsurunu ihmal eden yönetim teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Durumsal Yönetim Teorisi
B. Modern Yönetim Teorisi
C. Klasik Yönetim Teorisi
D. Neo Klasik Yönetim Teorisi
E. Post-Modern Yönetim Teorisi

Cevap : C. Klasik Yönetim Teorisi

9 İşletme yöneticilerinin iç ve dış çevresel faktörleri sınıflandırmalarında ve etkilerini analiz etmelerinde etkili olan, dış çevresel faktörleri analizlere dahil eden yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sistem yaklaşımı
B. Neoklasik yaklaşım
C. Yalın üretim yaklaşımı
D. Tam zamanında üretim yaklaşımı
E. Toplam kalite yönetimi yaklaşımı

Cevap : A. Sistem yaklaşımı

10 Bir ürünü üretebilmek için gerekli faaliyetlerin tek bir işletme bünyesinde toplanması yerine, konularında uzman farklı işletmeler tarafından gerçekleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A. Şebeke organizasyon
B. Yalın organizasyon
C. Sistem organizasyonu
D. Üretim organizasyonu
E. Kalite organizasyonu

Cevap : A. Şebeke organizasyon

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!