Anadolu AöfİŞL214U Teknoloji İnnovasyon ve Girişimcilik

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Ünite -4

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Ünite -4

İnovasyon Yönetimi ve İnovatif İşletmeler

#1. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin inovasyon süreçlerini kolaylaştıracak özelliklerden biri değildir?

Cevap : E. Hızlı büyümek Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik

#2. Aşağıdakilerden hangisi bir örgüt için başarılı bir inovasyon yönetim sürecinin aşamalarından biri değildir?

Cevap : A. İletişim kurma

#3. Aşağıdakilerden hangisi inovatif bir işletmenin özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : C. Etkin bir cezalandırma sistemine sahip olması

#4. Aşağıdakilerden hangisi yüksek performanslı takım çalışması için gerekli özelliklerden biri değildir?

Cevap : E. Tüm fonksiyonların eşit katılımının sağlanması

#5. Aşağıdakilerden hangisi inovatif bir işletmenin uygulayacağı stratejilerden biri olamaz?

Cevap : C. Fikri Mülkiyet / Koruma Stratejisi

#6. İnovatif olmayı hedefleyen bir işletmede gerçekleştirilen inovasyon sürecine ilişkin aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlış olarak değerlendirilir?

Cevap : A. Çevresel faktörlerle yalnız formel ilişkiler kurulması

#7. “İşletmelerin kendilerine avantaj sağlayacak teknolojik fırsatları tanımlaması, farkına varması ve bunlardan yararlanması” yaklaşımı, işletmelerin inovasyon süreçlerini kolaylaştıracak özelliklerden hangisini işaret etmektedir?

Cevap : A. Kavrama gücü

#8. I. Liderlik ve vizyon II. Eğitim ve gelişim III. Takım çalışması IV. Sınırlayıcılık V. İletişim Yukarıdakilerden kaçı inovatif işletmelerin özellikleri arasında sayılabilir?

Cevap : D. 4

#9. I. Yaratıcılık II. Sürekli öğrenme III. Toplam kalite Yukarıdakilerden hangileri, inovatif olmayı hedefleyen bir işletmenin öncelikli olarak sahip olması gereken özellikler arasında sayılabilir?

Cevap : C. I ve II

#10. İşletmelerin inovasyon süreçlerini kolaylaştıracak özelliklerden biri olan fonksiyonlar arası çapraz işbirliği ile hedeflenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Birlikte çalışmak

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Ünite -4

İnovasyon Yönetimi ve İnovatif İşletmeler

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Ünite -4

İnovasyon Yönetimi ve İnovatif İşletmeler

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Ünite -4, İnovasyon Yönetimi ve İnovatif İşletmeler

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İnovasyon Yönetimi ve İnovatif İşletmeler

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Ünite -4
İnovasyon Yönetimi ve İnovatif İşletmeler

1 İnovatif olmayı hedefleyen bir işletmede gerçekleştirilen inovasyon sürecine ilişkin aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlış olarak değerlendirilir?

A. Çevresel faktörlerle yalnız formel ilişkiler kurulması
B. Fonksiyonlararası informel ilişkiler kurulması
C. Sürecin disiplinlerarası olarak kabul edilmesi
D. Tüm paydaşların sürece aktif katılımının sağlanması
E. İşletme içi fonksiyonlar ve işletme dışı çevresel koşullar etkilidir

Cevap : A. Çevresel faktörlerle yalnız formel ilişkiler kurulması

2 Aşağıdakilerden hangisi bir örgüt için başarılı bir inovasyon yönetim sürecinin aşamalarından biri değildir?

A. İletişim kurma
B. Araştırma
C. Değerlendirme
D. Uygulama
E. Seçme

Cevap : A. İletişim kurma

3 Aşağıdakilerden hangisi inovatif bir işletmenin uygulayacağı stratejilerden biri olamaz?

A. Lider / Hücum Stratejisi
B. Hızlı Takipçi / Savunma Stratejisi
C. Fikri Mülkiyet / Koruma Stratejisi
D. Maliyet Minimizasyonu / Taklitçi Strateji
E. Pazar Bölümleme / Geleneksel Strateji

Cevap : C. Fikri Mülkiyet / Koruma Stratejisi

4 I. Liderlik ve vizyon
II. Eğitim ve gelişim
III. Takım çalışması
IV. Sınırlayıcılık
V. İletişim
Yukarıdakilerden kaçı inovatif işletmelerin özellikleri arasında sayılabilir?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

Cevap : D. 4

5 Aşağıdakilerden hangisi inovatif bir işletmenin özellikleri arasında yer almaz?

A. Hataları, fırsatları ortaya çıkaran birer unsur olarak değerlendirmesi
B. Müşterilerinin inovasyon sürecine katılımını sağlaması
C. Etkin bir cezalandırma sistemine sahip olması
D. Esnek bir örgüt yapısına sahip olması
E. Dış çevreyi bir bilgi kaynağı olarak kullanması

Cevap : C. Etkin bir cezalandırma sistemine sahip olması

6 I. Yaratıcılık
II. Sürekli öğrenme
III. Toplam kalite
Yukarıdakilerden hangileri, inovatif olmayı hedefleyen bir işletmenin öncelikli olarak sahip olması gereken özellikler arasında sayılabilir?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. I ve III
E. I, II ve III

Cevap : C. I ve II

7 Aşağıdakilerden hangisi yüksek performanslı takım çalışması için gerekli özelliklerden biri değildir?

A. Açıkça tanımlanmış görev ve amaçların olması
B. Etkili bir takım liderinin olması
C. Etkili bir çatışma yönetim mekanizmasının olması
D. Dış çevre ile etkin iletişim kurulması
E. Tüm fonksiyonların eşit katılımının sağlanması

Cevap : E. Tüm fonksiyonların eşit katılımının sağlanması

8 Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin inovasyon süreçlerini kolaylaştıracak özelliklerden biri değildir?

A. Birlikte çalışmak
B. Değişime açıklık
C. Teknolojiyi takip etmek
D. Fırsat ve tehditlere karşı hazırlıklı olmak
E. Hızlı büyümek Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik

Cevap : E. Hızlı büyümek Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik

9 “İşletmelerin kendilerine avantaj sağlayacak teknolojik fırsatları tanımlaması, farkına varması ve bunlardan yararlanması” yaklaşımı, işletmelerin inovasyon süreçlerini kolaylaştıracak özelliklerden hangisini işaret etmektedir?

A. Kavrama gücü
B. Benimseyebilme
C. Teknolojiye bağlılık
D. Uyanık olma
E. Büyüme odaklılık

Cevap : A. Kavrama gücü

10 İşletmelerin inovasyon süreçlerini kolaylaştıracak özelliklerden biri olan fonksiyonlar arası çapraz işbirliği ile hedeflenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A. Teknolojik kaynakları etkin kullanmak
B. Tüm departmanlara eşit sorumluluk vermek
C. Birlikte çalışmak
D. Sinerji oluşturmak
E. Uyanık olmak

Cevap : C. Birlikte çalışmak

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!