Anadolu AöfİKT203U Mikro İktisat

İKT203U Mikro İktisat Ünite -3

İKT203U Mikro İktisat Ünite -3

Üretim Kuramı

#1. Aşağıdakilerden hangisi üretimin ekonomik olmayan bölgesi için geçerlidir?

Cevap : d. Eş ürün eğrisinin eğimi pozitiftir.

#2. APPL’nin maksimum olduğu noktanın solunda kalan bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : b. APPL artmaktadır.

#3. Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrisinin özelliklerinden değildir?

Cevap : e. Üzerindeki her bir nokta farklı üretim düzeyini gösterir.

#4. ........ fiziki ürünün ........ olduğu noktada ........ fiziki ürün .........ifadesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : e. Toplam-maksimum-marjinal-sıfırdır.

#5. Aşağıdaki üretim fonksiyonlarından hangisinin ikame esnekliği sıfırdır?

Cevap : b. Sabit-oranlı üretim fonksiyonu

#6. MPPL’nin maksimum olduğu noktanın solunda kalan bölge için aşağıdaki durumlardan hangisi geçerlidir?

Cevap : d. Emeğe göre artan marjinal getiri (verim) vardır.

#7. Marjinal teknik ikame oranının 2 ve emeğin marjinal fiziki ürününün 10 olduğu durumda sermayenin marjinal fiziki ürünü kaçtır?

Cevap : a. 5

#8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : c. Üretim fonksiyonu minimum çıktı düzeyini göstermektedir.

#9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : a. Uzun dönemde sabit girdi yoktur.

#10. Sermayenin marjinal fiziki ürününün göreceli olarak daha fazla arttığı teknolojik gelişme hangisidir?

Cevap : c. Emek-tasarruflu teknolojik gelişme

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İKT203U Mikro İktisat Ünite -3

Üretim Kuramı

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT203U Mikro İktisat Ünite -3

Üretim Kuramı

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Üretim Kuramı

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Üretim Kuramı

İKT203U Mikro İktisat

Ünite -3
Üretim Kuramı

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Mevcut üretim tekniklerinin tümü üretim teknolojisini oluşturur.
b. Teknolojik olarak etkin olmayan üretim tekniği girdi israfına yol açar.
c. Üretim fonksiyonu minimum çıktı düzeyini göstermektedir.
d. Kısa dönemde girdilerden sadece biri değişkendir.
e. Vasıflı iş gücü bir üretim faktörüdür.

Cevap : c. Üretim fonksiyonu minimum çıktı düzeyini göstermektedir.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Uzun dönemde sabit girdi yoktur.
b. Üretim sonrası elde edilen toplam ürün miktarına ortalama fiziki ürün denir.
c. Girdi başına elde edilen ürün miktarına toplam fiziki ürün denir.
d. Ortalama fiziki ürün, toplam fiziki üründeki değişimin girdideki değişime oranı tarafından verilir.

e. Marjinal fiziki ürün, toplam fiziki ürünün girdi miktarına oranı tarafından verilir.

Cevap : a. Uzun dönemde sabit girdi yoktur.

3. …….. fiziki ürünün …….. olduğu noktada …….. fiziki ürün ………ifadesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. Toplam-minimum-ortalama-sıfırdır.
b. Ortalama-maksimum-toplam-minimumdur.
c. Toplam-minimum-marjinal-maksimumdur.
d. Marjinal-minimum-toplam-sıfırdır.
e. Toplam-maksimum-marjinal-sıfırdır.

Cevap : e. Toplam-maksimum-marjinal-sıfırdır.

4. APPL’nin maksimum olduğu noktanın solunda kalan bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a. MPPL negatiftir.
b. APPL artmaktadır.
c. Toplam fiziki ürün azalmaktadır.
d. APPL eğrisi MPPL eğrisinin üzerinde seyretmektedir.
e. TPPL eğrisinin eğimi sıfırdır.

Cevap : b. APPL artmaktadır.

5. MPPL’nin maksimum olduğu noktanın solunda kalan bölge için aşağıdaki durumlardan hangisi geçerlidir?

a. MPPL sıfır değerine bu bölgede ulaşır.
b. APPL , MPPL’ye bu bölgede eşittir.
c. Toplam fiziki ürün maksimum değerine bu bölgede ulaşır.
d. Emeğe göre artan marjinal getiri (verim) vardır.
e. APPL azalmaktadır.

Cevap : d. Emeğe göre artan marjinal getiri (verim) vardır.

6. Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrisinin özelliklerinden değildir?

a. Orijinden uzaklaştıkça daha yüksek bir üretim düzeyini temsil ederler.
b. Negatif eğimlidir.
c. Birbirlerini kesmezler.
d. Orijine göre konvekstirler.
e. Üzerindeki her bir nokta farklı üretim düzeyini gösterir.

Cevap : e. Üzerindeki her bir nokta farklı üretim düzeyini gösterir.

7. Aşağıdaki üretim fonksiyonlarından hangisinin ikame esnekliği sıfırdır?

a. Cobb-Douglas üretim fonksiyonu
b. Sabit-oranlı üretim fonksiyonu
c. Üstel üretim fonksiyonu
d. Doğrusal üretim fonksiyonu
e. Logaritmik üretim fonksiyonu

Cevap : b. Sabit-oranlı üretim fonksiyonu

8. Sermayenin marjinal fiziki ürününün göreceli olarak daha fazla arttığı teknolojik gelişme hangisidir?

a. Emek ve sermaye-tasarruflu teknolojik gelişme
b. Sermaye-tasarruflu teknolojik gelişme
c. Emek-tasarruflu teknolojik gelişme
d. Yansız teknolojik gelişme
e. Leontief teknolojik gelişme

Cevap : c. Emek-tasarruflu teknolojik gelişme

9. Aşağıdakilerden hangisi üretimin ekonomik olmayan bölgesi için geçerlidir?

a. Bu bölgede üretim yapmak kârlıdır.
b. Tüm girdiler için artan toplam getiri vardır.
c. Tüm girdilerin marjinal fiziki ürünü pozitiftir.
d. Eş ürün eğrisinin eğimi pozitiftir.
e. MRTS sıfırdır.

Cevap : d. Eş ürün eğrisinin eğimi pozitiftir.

10. Marjinal teknik ikame oranının 2 ve emeğin marjinal fiziki ürününün 10 olduğu durumda sermayenin marjinal fiziki ürünü kaçtır?

a. 5
b. 0
c. 20
d. 12
e. 7

Cevap : a. 5

Anadolu Üniversitesi İktisat
İKT203U Mikro İktisat

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT203U Mikro İktisat Aöf İktisat Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!