Anadolu AöfİKT203U Mikro İktisat

İKT203U Mikro İktisat Ünite -4

İKT203U Mikro İktisat Ünite -4

Maliyet Kuramı

#1. Ölçeğe göre sabit getiri durumu için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

Cevap : c. Uzun dönem ortalama maliyet yatay eksene paralel bir doğrudur.

#2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : a. Muhasebe maliyeti ekonomik maliyetten küçüktür.

#3. Emeğin fiyatı T5, sermayenin fiyatı T10 ve sermayenin marjinal fiziki ürünü 30 birim ise emeğin marjinal fiziki ürünü kaç birimdir?

Cevap : a. 15

#4. Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Cevap : b. Kısa dönem ortalama maliyet eğrilerinin üstünde yer alır.

#5. Kısa dönem ortalama sabit maliyet eğrisinin görünümü nasıldır?

Cevap : c. Sürekli azalan bir eğridir.

#6. Ekonomik kârın negatif olmadığı durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : d. Ekonomik maliyet toplam hasılattan büyüktür.

#7. ısa dönemde üretim miktarından bağımsız olan maliyet hangisidir?

Cevap : b. Toplam sabit maliyet

#8. Kısa dönem ortalama değişken maliyetlerin T4 ve emeğin fiyatının T20 olduğu durumda emeğin ortalama fiziki ürünü kaç birimdir?

Cevap : d. 5

#9. Aynı üretim düzeyinde kalmak koşuluyla, emek girdisi fiyatı sabit iken sermaye girdisi fiyatı düşerse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Cevap : d. Daha fazla sermaye girdisi kullanılmaktadır.

#10. Kısa dönem ortalama maliyet eğrisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. Kısa dönem ortalama değişken maliyet eğrisinin altında seyreder.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İKT203U Mikro İktisat Ünite -4

Maliyet Kuramı

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT203U Mikro İktisat Ünite -4

Maliyet Kuramı

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Maliyet Kuramı

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Maliyet Kuramı

İKT203U Mikro İktisat

Ünite -4

Maliyet Kuramı

1. Ekonomik kârın negatif olmadığı durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. Firma aşırı kâr elde ediyor olabilir.
b. Muhasebe kârı toplam örtük maliyetlerden büyük olabilir.
c. Firma normal kâr elde ediyor olabilir.
d. Ekonomik maliyet toplam hasılattan büyüktür.
e. Muhasebe kârı toplam örtük maliyetlere eşit olabilir.

Cevap : d. Ekonomik maliyet toplam hasılattan büyüktür.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Muhasebe maliyeti ekonomik maliyetten küçüktür.
b. Firmanın üretim faktörleri için yaptığı harcamalar örtük maliyetin unsurudur.
c. Ekonomik kâr sıfır iken muhasebe karı da sıfırdır.
d. Zarar durumunda muhasebe kârı toplam örtük maliyetlerden büyüktür.
e. Aşırı kar durumunda muhasebe kârı ekonomik kardan küçüktür.

Cevap : a. Muhasebe maliyeti ekonomik maliyetten küçüktür.

3. Kısa dönemde üretim miktarından bağımsız olan maliyet hangisidir?

a. Marjinal maliyet
b. Toplam sabit maliyet
c. Ortalama sabit maliyet
d. Toplam değişken maliyet
e. Ortalama değişken maliyet

Cevap : b. Toplam sabit maliyet

4. Kısa dönem ortalama sabit maliyet eğrisinin görünümü nasıldır?

a. Önce artan ve sonra azalan bir eğridir.
b. Sürekli artan bir eğridir.
c. Sürekli azalan bir eğridir.
d. Önce azalan ve sonra artan bir eğridir.
e. Artan bir doğrudur.

Cevap : c. Sürekli azalan bir eğridir.

5. Kısa dönem ortalama maliyet eğrisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Önce azalan sonra artan bir eğri görünümündedir.
b. Kısa dönem ortalama değişken maliyetten daha sonra minimuma ulaşır.
c. Kısa dönem marjinal maliyet eğrisi ile minimum noktasında kesişir.
d. Minimum noktasının solundaki bölgede kısa dönem marjinal maliyetin üstünde seyreder.
e. Kısa dönem ortalama değişken maliyet eğrisinin altında seyreder.

Cevap : e. Kısa dönem ortalama değişken maliyet eğrisinin altında seyreder.

6. Aynı üretim düzeyinde kalmak koşuluyla, emek girdisi fiyatı sabit iken sermaye girdisi fiyatı düşerse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

a. Üretim maliyetini minimize eden girdi bileşeni değişmez.
b. Eğim azalmıştır.
c. Eş maliyet doğrusu paralel olarak içeriye kaymıştır.
d. Daha fazla sermaye girdisi kullanılmaktadır.
e. Emek girdisinin kullanılan miktarı değişmemiştir.

Cevap : d. Daha fazla sermaye girdisi kullanılmaktadır.

7. Emeğin fiyatı T5, sermayenin fiyatı T10 ve sermayenin marjinal fiziki ürünü 30 birim ise emeğin marjinal fiziki ürünü kaç birimdir?

a. 15
b. 5
c. 10
d. 25
e. 40

Cevap : a. 15

8. Kısa dönem ortalama değişken maliyetlerin T4 ve emeğin fiyatının T20 olduğu durumda emeğin ortalama fiziki ürünü kaç birimdir?

a. 2
b. 10
c. 8
d. 5
e. 14

Cevap : d. 5

9. Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

a. Zarf eğrisi olarak da adlandırılmaktadır.
b. Kısa dönem ortalama maliyet eğrilerinin üstünde yer alır.
c. Uzun dönem marjinal maliyet eğrisi ile minimum noktasında kesişir.
d. Minimum noktasının sağında negatif ölçek ekonomileri vardır.
e. Minimum noktasının solunda azalan bir eğridir.

Cevap : b. Kısa dönem ortalama maliyet eğrilerinin üstünde yer alır.

10. Ölçeğe göre sabit getiri durumu için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

a. Uzun dönem marjinal maliyet artan bir eğridir.
b. Uzun dönem toplam maliyet azalan bir eğridir.
c. Uzun dönem ortalama maliyet yatay eksene paralel bir doğrudur.
d. Kısa dönem marjinal maliyet daima uzun dönem marjinal maliyetin üstündedir.
e. Uzun dönem ortalama maliyet daima kısa dönem ortalama maliyetin üstündedir.

Cevap : c. Uzun dönem ortalama maliyet yatay eksene paralel bir doğrudur.

Anadolu Üniversitesi İktisat
İKT203U Mikro İktisat

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
İKT203U Mikro İktisat
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT203U Mikro İktisat Aöf İktisat Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!