AnatomiauzefÇocuk Gelişimi

Anatomi 2022-2023 Final Soruları

Anatomi 2022 Final Soruları

#1. İdrarın oluştuğu, böbreklerin işlevsel en küçük yapı birimine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Nefron

#2. Nöronda (sinir hücresi) uyarıları alan kısımlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Dentrit

#3. Vücutta venin vene açıldığı (toplar damarın toplar damara açıldığı) sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Portal dolaşım

#4. Omurilikten (medulla spinalis) çıkan spinal sinirlerin oluşturduğu ağ yapısına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Plexus

#5. N. vestibulocochlearis’in (VIII. kranyal sinir) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) İşitme ve denge duyusu


#6. Vücudu sağ ve sol olmak üzere 2 eşit parçaya ayıran düzleme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Planum medianum

#7. Modern anatominin kurucusu olarak bilinen ve bu alanda çalışmalar yapmış bilim insanı kimdir?

Cevap : A) Vesalius

#8. Böbrekleri besleyen renal arter hangi arterden çıkmaktadır?

Cevap : B) Aorta

#9. Ana safra kanalı olarak bilinen koledok kanalı (ductus choledochus), sindirim kanallarının hangi kısmına açılmaktadır?

Cevap : D) Duodenum

#10. Mandibula (alt çene kemiği) hangi kemik ile eklem yapmaktadır?

Cevap : D) Temporal kemik


#11. Üriner ve genital sistemin ürogenital sistem olarak beraber ele alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Embriyolojik olarak aynı kabartıdan oluştukları için

#12. Aşağıdaki damarlardan hangisi sağ kulakçığa (atrium) açılmaktadır?

Cevap : E) Vena cava superior

#13. Alın kemiği olarak da bilinen, kaşların üzerinde yer alan kemik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Frontal kemik

#14. Aşağıdakilerden hangisi periferik sistem yapılarından biridir?

Cevap : B) Spinal sinirler

#15. Kalpte kaç adet ventrikül (karıncık) vardır?

Cevap : C) 2


#16. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi kanalı yapılarından değildir?

Cevap : D) Karaciğer

#17. Solunum sisteminin işlevsel (solunum fonksiyonunu gerçekleştiren) en küçük birimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Alveol yapısı

#18. Aşağıdaki duyulardan hangisi talamusa uğramadan beyin korteksine gider?

Cevap : C) Koku

#19. Spinal sinirler hangi tip sinirlerdir?

Cevap : E) Mikst (karma) sinir

#20. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemine ait bir yapı değildir?

Cevap : D) Ağız


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anatomi 2022 Final Soruları

Anatomi 2022 Final Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Final Soruları

Anatomi 2022 Final Soruları

Makale Başlığı: “İnsan Anatomi: Yapılar ve İşlevler”

Günümüzde anatomik bilgiler, tıp alanında önemli bir temel oluşturarak sağlık bilimlerine katkıda bulunmaktadır. İnsan vücudu, karmaşık bir yapıya sahiptir ve bu yapı, farklı sistemlerin etkileşimiyle işlev görmektedir. İşte bu anatomi temelli makalede, insan vücudunun önemli anatomik yapıları ve fonksiyonları üzerine odaklanacağız.

Periferik Sinir Sistemi: Spinal Sinirler

Anatomide periferik sistem, merkezi sinir sisteminden uzakta bulunan sinir yapılarını içerir. Bu yapılar arasında, vücudu baştan aşağıya kontrol eden ve spinal sinirler olarak bilinen yapılar bulunmaktadır. Spinal sinirler, bedenimizin çeşitli bölgelerine sinir lifleri taşıyarak hareket ve duyu ile ilgili işlevlere katkı sağlar.

Nöron Yapısı ve İşlevi: Dentrit

Sinir hücreleri veya nöronlar, sinir sisteminin temel yapı taşlarıdır. Bir nöronun uyarıları alan kısmına dentrit denir. Dentritler, çeşitli uyarıları alarak sinir hücresinin iletimini başlatır ve nöronların birbiriyle iletişim kurmasına olanak tanır.

Vücut Düzlemi: Median Düzlem

Anatomi, vücudu farklı düzlemlerde inceleyerek anlamamıza yardımcı olur. Vücudu sağ ve sol olmak üzere iki eşit parçaya ayıran düzleme median düzlem denir. Bu düzlem, anatomik çalışmalarda referans noktası olarak kullanılır.

Duyu İletimi: Koku ve Talamus

Duyular, vücudumuzun çevresinden gelen bilgileri işler. Koku duyusu, diğer duyuların aksine talamusu geçmeden doğrudan beyin korteksine ulaşır. Talamus, duyusal bilgilerin işlendiği ve dağıtıldığı bir merkez olarak önemli bir role sahiptir.

Solunum Sistemi: Alveol Yapısı

Solunum sistemi, vücudumuza oksijen sağlayan ve karbon dioksiti uzaklaştıran önemli bir sistemdir. Solunum sisteminin işlevsel en küçük birimi olan alveoller, gaz alışverişinin gerçekleştiği kritik yapıları içerir.

Sindirim Sistemi: Duodenum ve Kolekod Kanalı

Sindirim sistemi, alınan besinleri parçalayarak vücudun enerji ihtiyacını karşılar. Duodenum, sindirim sürecinin ilk bölümünü oluşturan önemli bir yapıdır. Kolekod kanalı ise ana safra kanalı olarak bilinir ve sindirim kanallarının duodenum kısmına açılır.

Anatomik Bilimin Kurucusu: Vesalius

Modern anatomiyi kurarak bilime önemli katkılarda bulunan isimlerden biri, Andreas Vesalius’tur. Vesalius’un çalışmaları, insan vücudunun detaylı bir şekilde anlaşılmasına ve tıp biliminin ilerlemesine öncülük etmiştir.

Bu makalede ele alınan anatomik konular, insan vücudunun karmaşıklığını ve işleyişini anlamak adına temel bilgiler sunmaktadır. Anatomi, tıp alanında yapılan araştırmalarda ve tedavilerde önemli bir rol oynar ve sürekli olarak keşfedilmeye devam edilen bir bilim dalıdır.

Anatomi 2022 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi periferik sistem yapılarından biridir?

A) Beyin sapı
B) Spinal sinirler
C) Thalamus
D) Cerebellum
E) Hipokampüs

Cevap : B) Spinal sinirler

2. Nöronda (sinir hücresi) uyarıları alan kısımlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Myelin
B) Ranvier boğumu
C) Çekirdek
D) Akson
E) Dentrit

Cevap : E) Dentrit

3. Vücudu sağ ve sol olmak üzere 2 eşit parçaya ayıran düzleme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Planum coronale
B) Planum medianum
C) Planum transversum
D) Planum sagittale
E) Planum horizontale

Cevap : B) Planum medianum

4. Aşağıdaki duyulardan hangisi talamusa uğramadan beyin korteksine gider?

A) Tat
B) Görme
C) Koku
D) Dokunma
E) İşitme

Cevap : C) Koku

5. Solunum sisteminin işlevsel (solunum fonksiyonunu gerçekleştiren) en küçük birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Burun
B) Alveol yapısı
C) Akciğerler
D) Trachea (soluk borusu)
E) Ağız

Cevap : B) Alveol yapısı

6. Ana safra kanalı olarak bilinen koledok kanalı (ductus choledochus), sindirim kanallarının hangi kısmına açılmaktadır?

A) İleum
B) Jejunum
C) Caecum
D) Duodenum
E) Mide

Cevap : D) Duodenum

7. Modern anatominin kurucusu olarak bilinen ve bu alanda çalışmalar yapmış bilim insanı kimdir?

A) Vesalius
B) Edison
C) Paracelsus
D) Einstein
E) Maxim

Cevap : A) Vesalius

8. Aşağıdaki damarlardan hangisi sağ kulakçığa (atrium) açılmaktadır?

A) Vertebral arter
B) Aorta
C) Akciğer toplardamarı (pulmoner ven)
D) Akciğer atardamarı (pulmoner arter)
E) Vena cava superior

Cevap : E) Vena cava superior

9. Omurilikten (medulla spinalis) çıkan spinal sinirlerin oluşturduğu ağ yapısına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Plexus
B) Nöron
C) Nucleus
D) Gangliyon
E) Arachnoid

Cevap : A) Plexus

10. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemine ait bir yapı değildir?

A) Yutak
B) Akciğerler
C) Burun
D) Ağız
E) Bronş

Cevap : D) Ağız

11. Vücutta venin vene açıldığı (toplar damarın toplar damara açıldığı) sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hücresel dolaşım
B) Lenfatik dolaşım
C) Portal dolaşım
D) Büyük dolaşım
E) Küçük dolaşım

Cevap : C) Portal dolaşım

12. Spinal sinirler hangi tip sinirlerdir?

A) Duysal sinir
B) Motor sinir
C) Çoğunlukla duysal sinir
D) Çoğunlukla motor sinir
E) Mikst (karma) sinir

Cevap : E) Mikst (karma) sinir

13. N. vestibulocochlearis’in (VIII. kranyal sinir) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mimik kaslarına motor uyarı
B) Görme duyusu
C) Koku duyusu
D) Baş ve yüzün ağrı ve ısı duyusu
E) İşitme ve denge duyusu

Cevap : E) İşitme ve denge duyusu

14. Üriner ve genital sistemin ürogenital sistem olarak beraber ele alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Embriyolojik olarak aynı kabartıdan oluştukları için
B) Üriner sistemin hormonal katkılarından dolayı
C) Aynı damardan beslendikleri için
D) Aynı lenfatiklere sahip oldukları için
E) Yakın komşuluklarından dolayı

Cevap : A) Embriyolojik olarak aynı kabartıdan oluştukları için

15. Böbrekleri besleyen renal arter hangi arterden çıkmaktadır?

A) Çölyak arter
B) Aorta
C) Splenik arter
D) Mesenterik arter
E) Hepatik arter

Cevap : B) Aorta

16. Alın kemiği olarak da bilinen, kaşların üzerinde yer alan kemik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Frontal kemik
B) Mandibula
C) Occipital kemik
D) Temporal kemik
E) Parietal kemik

Cevap : A) Frontal kemik

17. İdrarın oluştuğu, böbreklerin işlevsel en küçük yapı birimine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osteosit
B) Nöron
C) Nefron
D) Purkinje hücresi
E) Alveol

Cevap : C) Nefron

18. Mandibula (alt çene kemiği) hangi kemik ile eklem yapmaktadır?

A) Ethmoid kemik
B) Occipital kemik
C) Frontal kemik
D) Temporal kemik
E) Parietal kemik

Cevap : D) Temporal kemik

19. Kalpte kaç adet ventrikül (karıncık) vardır?

A) 4
B) 5
C) 2
D) 1
E) 3

Cevap : C) 2

20. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi kanalı yapılarından değildir?

A) Ağız
B) Mide
C) Bağırsaklar
D) Karaciğer
E) Yemek borusu

Cevap : D) Karaciğer

Anatomi 2022-2023 Final Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!