Anne Çocuk SağlığıauzefÇocuk Gelişimi

Anne Çocuk Sağlığı 2022-2023 Final Soruları

Anne Çocuk Sağlığı 2022 Final Soruları

#1. Hafif ateş, tükürük bezlerinde ve lenf bezlerinde şişmeye neden olan, genç erkeklerde infertiliteye (kısırlık) yol açabilen, aşı ile korunabilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Kabakulak

#2. Bir mikroorganizmanın duyarlı konakçı dokusuna girip üremesi, çoğalması ve buna bağlı olarak hastalık oluşturmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Enfeksiyon hastalığı

#3. Emosyonel, entelektüel, spiritüel, mesleki, sosyal ve fiziksel olmak üzere altı boyuttan oluşan sağlık modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) İyilik Modeli (The Wellness Model)

#4. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı çocuk izleminin basamaklarından biri değildir?

Cevap : E) İlaç yazma

#5. Aşağıdakilerden hangisi “sağlığı geliştirme" kavramını tanımlayan ifadedir?

Cevap : A) Bireylerin, sağlıkları üzerinde daha fazla etkin güce ve kapasiteye sahip olma süreci

#6. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biridir?

Cevap : A) Acil durumu ilgili kurumlara bildirme

#7. Aşağıdakilerden hangisi kazalarda ilk yardım ihtiyacını belirlemede diğerlerine göre daha az önceliklidir?

Cevap : D) Çoklu kırıkların varlığı

#8. Sırt üstü durumda çocuğun başı bir tarafa çevrildiğinde o taraftaki kol ve bacakta açılma, gerilme diğer tarafta çekilme olması hangi reflekste görülür?

Cevap : C) Tonik boyun refleksi

#9. Doğumdan itibaren ilk 28 günü tamamlamamış bebeklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Yenidoğan

#10. Tuba uterinalar (tüpler): Bir çifttir ve uterusun üst yan köşelerine açılan uzun ince tüp şeklinde oluşumlardır. 3 kısımda incelenir. Aşağıdakilerden hangisi overlere en yakın kısımdır?

Cevap : E) İnfindibulum

#11. Aşağıdakilerden hangisi çocukların ev kazalarına maruz kalma açısından risk oluşturan etkenlerden biri değildir?

Cevap : A) Etrafa olan ilgileri

#12. Çocuklarda süt çocukluğu ve ergenlik dönemlerini diğer dönemlerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Gelişimlerinin hızlı olması

#13. Çekirdek vücut sıcaklığını tahmin etmek için en doğru kabul ölçüm yeri hangisidir?

Cevap : A) Rektal

#14. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda kaza ve yaralanmalar için tanımlanan doğru bir risk durumu değildir?

Cevap : E) Çocuğun deneyimlerinin artması kaza ve yaralanmalar açısından risk oluşturur.

#15. Sağlıklı çocuk izleminde çocukların baş çevrelerinin ölçümü en az kaç yaşına kadar yapılmalıdır?

Cevap : D) 2 yaş

#16. Bir olayın başka bir olaya göre durumunu yansıtır. A / B şeklinde ifade edilir. Pay, paydadan tamamen farklıdır. Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Oran

#17. Aşağıdakilerden hangisi vücut ısısını etkileyen bir faktör değildir?

Cevap : B) Cinsiyet

#18. Yenidoğan döneminde görülen sarılığa bağlı ortaya çıkan kernikterusda bilirubin hangi organda birikerek kalıcı sakatlığa neden olabilir?

Cevap : D) Beyin

#19. Nötropenik veya bağışıklığı baskılanmış çocuklarda hangi bölgeden ateş ölçülmesi sakıncalıdır?

Cevap : E) Rektal

#20. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre; 2019 yılında 1-17 yaş grubunda en fazla çocuk ölümlerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anne Çocuk Sağlığı 2022 Final Soruları

Anne Çocuk Sağlığı 2022 Final Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anne Çocuk Sağlığı 2022-2023 Final Soruları

Anne Çocuk Sağlığı 2022 Final Soruları

1. Doğumdan itibaren ilk 28 günü tamamlamamış bebeklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Postmatür
B) Yenidoğan
C) İmmatür
D) Prematüre
E) Sürmatür

Cevap : B) Yenidoğan

2. Hafif ateş, tükürük bezlerinde ve lenf bezlerinde şişmeye neden olan, genç erkeklerde infertiliteye (kısırlık) yol açabilen, aşı ile korunabilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) El ayak ağız hastalığı
B) Kızıl
C) Kızamık
D) Kabakulak
E) Roseola infantum

Cevap : D) Kabakulak

3. Aşağıdakilerden hangisi kazalarda ilk yardım ihtiyacını belirlemede diğerlerine göre daha az önceliklidir?

A) Ağır yanık
B) Solunum zorluğu
C) Şiddetli kanama
D) Çoklu kırıkların varlığı
E) Bilincin kapalı olması

Cevap : D) Çoklu kırıkların varlığı

4. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biridir?

A) Acil durumu ilgili kurumlara bildirme
B) Kazaları önleme
C) Kazazedelere yardım etme
D) Kazalar hakkında eğitim alma
E) Acil durumlarda sağlık çalışanlarına yardım etme

Cevap : A) Acil durumu ilgili kurumlara bildirme

5. Çekirdek vücut sıcaklığını tahmin etmek için en doğru kabul ölçüm yeri hangisidir?

A) Rektal
B) Cilt
C) Oral
D) Kulak zarı
E) Aksiller

Cevap : A) Rektal

6. Sağlıklı çocuk izleminde çocukların baş çevrelerinin ölçümü en az kaç yaşına kadar yapılmalıdır?

A) 3 yaş
B) 4 yaş
C) 5 yaş
D) 2 yaş
E) 1 yaş

Cevap : D) 2 yaş

7. Nötropenik veya bağışıklığı baskılanmış çocuklarda hangi bölgeden ateş ölçülmesi sakıncalıdır?

A) Aksiller
B) Kulak zarı
C) Oral
D) Cilt
E) Rektal

Cevap : E) Rektal

8. Çocuklarda süt çocukluğu ve ergenlik dönemlerini diğer dönemlerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hastalıklara kolay yakalanmaları
B) Yeni yetenekler kazanmaları
C) Gelişimlerinin hızlı olması
D) Uyum sorunlarının olması
E) Çok hareketli olmaları

Cevap : C) Gelişimlerinin hızlı olması

9. Aşağıdakilerden hangisi çocukların ev kazalarına maruz kalma açısından risk oluşturan etkenlerden biri değildir?

A) Etrafa olan ilgileri
B) Psikolojik uyumsuzlukları
C) Deneyimsizlikleri
D) Öğrenme biçimleri
E) Algılama yetileri

Cevap : A) Etrafa olan ilgileri

10. Yenidoğan döneminde görülen sarılığa bağlı ortaya çıkan kernikterusda bilirubin hangi organda birikerek kalıcı sakatlığa neden olabilir?

A) Böbrek
B) Cilt
C) Kalp
D) Beyin
E) Akciğer

Cevap : D) Beyin

11. Bir olayın başka bir olaya göre durumunu yansıtır. A / B şeklinde ifade edilir. Pay, paydadan tamamen farklıdır.
Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zaman
B) Süre
C) Oran
D) Orantı
E) Hız

Cevap : C) Oran

12. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda kaza ve yaralanmalar için tanımlanan doğru bir risk durumu değildir?

A) Düşük gelirli ebeveyni olan çocuklarda kaza ve yaralanmalar daha sıktır.
B) Erkek çocuklar kızlara göre daha çok kaza ve yaralanma ile maruz kalmaktadır.
C) Küçük çocuklarda evde yaralanma riski büyük çocuklara göre daha fazladır.
D) Çocukların oynayabilecekleri yerlerde güvenlikleri için gerekli düzenlemelerin yetersiz olması kaza ve yaralanmalar açısından risk oluşturur.
E) Çocuğun deneyimlerinin artması kaza ve yaralanmalar açısından risk oluşturur.

Cevap : E) Çocuğun deneyimlerinin artması kaza ve yaralanmalar açısından risk oluşturur.

13. Tuba uterinalar (tüpler): Bir çifttir ve uterusun üst yan köşelerine açılan uzun ince tüp şeklinde oluşumlardır. 3 kısımda incelenir. Aşağıdakilerden hangisi overlere en yakın kısımdır?

A) isthmus
B) Perine
C) Ampulla
D) Serviks
E) İnfindibulum

Cevap : E) İnfindibulum

14. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı çocuk izleminin basamaklarından biri değildir?

A) Beslenmenin değerlendirilmesi
B) Aşılama
C) Öykü alma
D) Taramalar
E) İlaç yazma

Cevap : E) İlaç yazma

15. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre; 2019 yılında 1-17 yaş grubunda en fazla çocuk ölümlerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konjenital bozukluk ve kromozom ile ilgili anomaliler
B) Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler
C) Solunum sistemi hastalıkları
D) Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları
E) İyi huylu ve kötü huylu tümörler

Cevap : B) Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler

16. Aşağıdakilerden hangisi “sağlığı geliştirme” kavramını tanımlayan ifadedir?

A) Bireylerin, sağlıkları üzerinde daha fazla etkin güce ve kapasiteye sahip olma süreci
B) Mevcut sağlık kurumlarını geliştirmek ve teknolojik gelişimlere uyum saplamak
C) Hastalıkları ve kazaları önlemek için alınan önlemler
D) Akılcı ilaç kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalar yapmak
E) Gelişmiş sağlık politikaları uygulama ve yaygınlaştırma

Cevap : A) Bireylerin, sağlıkları üzerinde daha fazla etkin güce ve kapasiteye sahip olma süreci

17. Emosyonel, entelektüel, spiritüel, mesleki, sosyal ve fiziksel olmak üzere altı boyuttan oluşan sağlık modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tedavi Modeli (Therapotic Model)
B) İyilik Modeli (The Wellness Model)
C) Holistik Model (The Holistic Model)
D) Çevre Modeli (The Environment Model)
E) Tıbbi Model (The Medical Model)

Cevap : B) İyilik Modeli (The Wellness Model)

18. Sırt üstü durumda çocuğun başı bir tarafa çevrildiğinde o taraftaki kol ve bacakta açılma, gerilme diğer tarafta çekilme olması hangi reflekste görülür?

A) Yakalama
B) Babinski
C) Tonik boyun refleksi
D) Moro
E) Adım atma

Cevap : C) Tonik boyun refleksi

19. Aşağıdakilerden hangisi vücut ısısını etkileyen bir faktör değildir?

A) Kişinin aktivite seviyesi
B) Cinsiyet
C) Günün saati
D) Yaş
E) Menstrüal döngü

Cevap : B) Cinsiyet

20. Bir mikroorganizmanın duyarlı konakçı dokusuna girip üremesi, çoğalması ve buna bağlı olarak hastalık oluşturmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metabolik hastalık
B) Kaynak
C) Enfeksiyon hastalığı
D) Duyarlı konakçı
E) Enfeksiyon zinciri

Cevap : C) Enfeksiyon hastalığı

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Anne Çocuk Sağlığı 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!