Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -1

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -1

#1. Saltanatın kaldırılmasında etkili olan hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

Cevap : a) TBMM’nin Lozan görüşmeleri ’ne tek başına girmek istemesi

#2. Mustafa Kemal Paşa’ya “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı hangi savaştan sonra verilmiştir?

Cevap : e) Sakarya Savaşı

#3. Sakarya Savaşı’nın en şiddetli günlerinde eğitim problemlerinin tespiti için Ankara’da toplanan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Maarif Kongresi

#4. 1924-1930 yılları arasında yapılan inkılap çalışmaları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : b) Yeni Türk harflerinin kabulü

#5. Toplum hayatında iletişimin kolaylaşmasını aşağıdaki inkılaplardan hangisi sağlamıştır?

Cevap : a) Soyadı Kanunu


#6. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hangi kanuna dayanılarak kapatılmıştır?

Cevap : b) Takrir-i Sükûn

#7. TBMM Hükümeti'nin tanınması ve siyasî yönden güçlenmesi ile ilgili olarak Fransa'nın İngiltere'yle görüş ayrılığına düşmesine aşağıdaki antlaşmalardan hangisi neden olmuştur?

Cevap : b) Ankara Antlaşması

#8. Kurtuluş Savaşı'nın en sıkıntılı günlerinde, TBMM Hükümeti'nin gelirleri savaş giderlerini karşılamaya yetmiyordu. Aşağıdakilerin hangisiyle bu durumun giderilmesine çalışılmıştır?

Cevap : e) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılması

#9. Türk Dil Kurumu’nun açılarak Türk dilinin gelişiminin araştırılması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

Cevap : a) Milliyetçilik

#10. Lozan Antlaşması’ndan sonra aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri için bir sorun oluşturmamıştır?

Cevap : e) Türk – Yunan ilişkileri


#11. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : a) Yayılmacı

#12. Türkler tarafından aşağıdaki alfabelerden hangisi kabul edilmemiştir?

Cevap : d) Japon alfabesi

#13. Türkiye Cumhuriyeti’nde uluslararası ölçü birimlerine geçilmesi aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilişkilerde kolaylık sağlamıştır?

Cevap : e) Ticaret

#14. 23 Aralık 1930’da meydana gelen Menemen Olayı’nda katledilen ve bu olayla özdeşleşen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Kubilay

#15. I. Sosyal II. Siyasal III. Ekonomik Şubat 1926 tarihinde kabul edilen Türk Medenî Kanunu ile yukarıdaki alanlardan hangisi ya da hangilerinde kadın erkek eşitliği sağlanmış oldu?

Cevap : d) I, II ve III


#16. Osmanlı Devleti’nde görülen sosyal ve kültür çatışmalarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde de görülmemesi için eğitim alanındaki yeniliklerin hangi esas üzerine yapılacağı prensip olarak kabul edilmiştir?

Cevap : e) Birlik

#17. Şeyh Sait İsyanı hangi sorunun İngilizlerin lehine sonuçlanmasına sebep olmuştur?

Cevap : c) Musul sorununun

#18. Tevhid-i Tedrisat kavramı hangi anlamda kullanılmaktadır?

Cevap : a) Bütün eğitim kurumlarının devletin denetimi altına geçmesi

#19. 1934 yılında çıkarılan bir kanunla, toplumsal sınıfları ve ayrıcalıkları belirten unvanların kaldırılması, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

Cevap : a) Halkçılık

#20. Türkiye’de Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı aşağıdakilerden hangisinin bir süre için ertelenmesine neden olmuştur?

Cevap : d) Çok partili siyasi hayata geçilmesine


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -1

Atatürk Üniversitesi açık ve uzaktan eğitim fakültesi 2022 vize soruları

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -1

Atatürk Üniversitesi açık ve uzaktan eğitim fakültesi 2022 vize soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -1

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -1

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılmasından İtibaren Yaşanan Gelişmeler

1. Kuva-yı Milliye aşağıdaki hangi gelişmeyle sonra ermiştir?

a) Sakarya Savaşı’ndan sonra
b) I. İnönü Savaşı’ndan sonra
c) Büyük Taarruz’dan sonra
d) Mudanya Mütarekesi’nden sonra
e) II. İnönü Savaşı’ndan sonra

Cevap : b) I. İnönü Savaşı’ndan sonra

2. İtilaf Devletleri hangi savaştan sonra Londra’da bir konferans düzenleyerek Sevr Antlaşması’ndan taviz verebileceklerini göstermişlerdir?

a) I. İnönü Savaşı
b) II. İnönü Savaşı
c) Sakarya Savaşı
d) Büyük Taarruz Savaşı
e) Kütahya-Eskişehir Savaşı

Cevap : a) I. İnönü Savaşı

3. Batum’daki egemenlik hakkımız hangi antlaşmadan sonra Gürcistan’a verilmiştir?

a) Kars Antlaşması
b) Gümrü Antlaşması
c) Moskova Antlaşması
d) Mudanya Mütarekesi
e) Lozan Antlaşması

Cevap : c) Moskova Antlaşması

4. TBMM Hükümeti’nin ilk imzaladığı ve Türkiye adının geçtiği ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ankara Antlaşması
b) Gümrü Antlaşması
c) Kars Antlaşması
d) Lozan Antlaşması
e) Moskova Antlaşması

Cevap : b) Gümrü Antlaşması

5. İstiklal Marşımız hangi tarihte kabul edilmiştir?

a) 19 Mayıs 1919
b) 23 Nisan 1920
c) 20 Ocak 1921
d) 12 Mart 1921
e) 29 Ekim 1923

Cevap : d) 12 Mart 1921

6. Gümrü, Moskova ve Ankara Antlaşmaları sırasıyla hangi devletlerle yapılmıştır?

a) Ermenistan-Fransa-Sovyet Rusya
b) Fransa-Ermenistan-Sovyet Rusya
c) Sovyet Rusya-Ermenistan-Fransa
d) Ermenistan-Sovyet Rusya-Fransa
e) Fransa-Sovyet Rusya-Ermenistan

Cevap : d) Ermenistan-Sovyet Rusya-Fransa

7. TBMM tarafından oluşturulan düzenli ordu ilk başarısını hangi savaşı kazanarak göstermiştir?

a) Sakarya Savaşı’nda
b) Büyük Taarruz’da
c) I.İnönü Savaşı’nda
d) Maraş Savunması’nda
e) II. İnönü Savaşı’nda

Cevap : c) I.İnönü Savaşı’nda

8. İtilaf Devletleri TBMM Hükümeti’ni ilk defa resmen ne zaman tanımışlardır?

a) Lozan Antlaşması’nda
b) Londra Konferansı’nda
c) Moskova Antlaşması’nda
d) San Remo Konferansı’nda
e) Ankara Antlaşması’nda

Cevap : b) Londra Konferansı’nda

9.

I. İtalya işgal ettiği bölgeleri boşaltmaya başladı,
II. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları su yüzüne çıkmaya başladı,
III. Fransa Ankara ile anlaşma yolları aramaya başladı.
Yukarıda belirtilen gelişmeler hangi savaştan sonra ortaya çıkmıştır?

a) II. İnönü Savaşı’ndan sonra
b) I. İnönü Savaşı’ndan sonra
c) Doğu Harekâtı’ndan sonra
d) Urfa Savunması’ndan sonra
e) Sakarya Savaşı’ndan sonra

Cevap : a) II. İnönü Savaşı’ndan sonra

10. Doğu sınırlarımızın tespiti ile ilgili olarak yapılan antlaşmaların oğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) Lozan-Ankara-Gümrü antlaşmaları
b) Gümrü-Moskova-Kars antlaşmaları
c) Ankara-Lozan-Gümrü antlaşmaları
d) Mudanya-Lozan-Moskova antlaşmaları
e) Moskova-Kars-Gümrü antlaşmaları

Cevap : b) Gümrü-Moskova-Kars antlaşmaları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!