auzefİktisatİşletmeMakro İktisatSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Makro İktisat 2022-2023 Final Soruları

Makro İktisat 2022-2023 Final Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bütünleşme hareketlerinin en ileri aşamasıdır?

Cevap : D) Ekonomik birlik

#2. Deflasyon sürecinde, ücretlerin düşme eğiliminin yavaş olması, o ekonomide neyi arttırmaktadır?

Cevap : E) İşsizlik

#3. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın araştırma konularından biri değildir?

Cevap : E) Üretici dengesi

#4. Yeni Keynesyen Konjoktür Teorisini hangi piyasa varsayımına dayandırmışlardır?

Cevap : D) Monopollü rekabet

#5. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin diğer ülkelerle yaptığı ekonomik ilişkilerin düzenli olarak gösterildiği kayıt sistemidir?

Cevap : A) Ödemeler bilançosu

#6. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyümeyi etkileyen faktörlerden biri değildir?

Cevap : E) Atıl kapasite

#7. Bir ülkenin ürettiği mal ve hizmet miktarındaki artışı aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?

Cevap : C) Büyüme

#8. Aşağıdakilerden hangisi para miktarındaki bir birimlik artışın para arzını kaç birim arttıracağını ifade etmektedir?

Cevap : B) Para çarpanı

#9. Merkez bankası ekonomide istikrarı sağlamak için para arzını sabit tutup ve para arzını düşük bir hızla arttırırken hangi para politikası kuralını uygulamaktadır?

Cevap : B) Para arzı hedeflemesi

#10. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosu açıklarının nedenlerinden biri değildir?

Cevap : A) Gümrük vergileri

#11. Şekle göre faiz oranları i₁ ’den i₂ düzeyine düştüğünde, gelir düzeyi değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmektedir?

Cevap : C) Y1’den Y2’ye

#12. Paranın ticarete konu olan her türlü işlemi yürütecek özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Bölünebilir olması

#13. Aşağıdakilerden hangi para sisteminde Gresham Kanunu geçerli olmaktadır?

Cevap : A) Çift Metal Sistemi

#14. Ekonomilerde ithalat ile ihracat arasındaki ilişkiye göre ihracat ithalattan büyük (X>M) ise aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmektedir?

Cevap : C) Toplam talep artar.

#15. İlk dönem elde edilen faiz, dönem sonunda anaparaya eklenerek, yeni dönemde faiz bu tutar üzerinden işleme tabi tutuluyorsa hangi faiz durumu söz konusu olmaktadır?

Cevap : D) Bileşik Faiz

#16. Bir ekonomide artmayan mal ve hizmetler için daha fazla harcama yapılması sonucu hangi durum ortaya çıkmaktadır?

Cevap : A) Enflasyonist açık

#17. Aşağıdakilerden hangisi M1 para arzı tanımı içinde yer almamaktadır?

Cevap : E) TL Vadeli Mevduat

#18. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının amaçlarından biri değildir?

Cevap : C) Monopol oluşturmak

#19. Aşağıdakilerden hangisi döviz alış kuru ile döviz satış kuru aralarındaki farkı göstermektedir?

Cevap : B) Kur marjı

#20. Aşağıdakilerden hangisi kronik enflasyonun ortaya çıkma nedenlerinden biri değildir?

Cevap : B) Satın alma gücünün artması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Makro İktisat 2022-2023 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bütünleşme hareketlerinin en ileri aşamasıdır?

A) Ortak Pazar
B) Serbest ticaret bölgesi
C) Gümrük birliği
D) Ekonomik birlik
E) Tercihli ticaret anlaşmaları

Cevap : D) Ekonomik birlik

2. Makro iktisat final 2. soru-min
Şekle göre faiz oranları i₁ ’den i₂ düzeyine düştüğünde, gelir düzeyi değişimi
aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmektedir?

A) Y3’den Y4’e
B) Y1’den Y3’e
C) Y1’den Y2’ye
D) Y1’den Y4’e
E) Y2’den Y3’e

Cevap : C) Y1’den Y2’ye

3. Bir ekonomide artmayan mal ve hizmetler için daha fazla harcama yapılması sonucu hangi durum ortaya çıkmaktadır?

A) Enflasyonist açık
B) Tasarruf paradoksu
C) Resesyon
D) Deflasyonist açık
E) Stagflasyon

Cevap : A) Enflasyonist açık

4. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin diğer ülkelerle yaptığı ekonomik ilişkilerin düzenli olarak gösterildiği kayıt sistemidir?

A) Ödemeler bilançosu
B) Dış denge
C) GSMH
D) Gümrük tarifeleri
E) Cari denge

Cevap : A) Ödemeler bilançosu

5. Aşağıdakilerden hangisi M1 para arzı tanımı içinde yer almamaktadır?

A) Dolaşımdaki para
B) YP Vadesiz Mevduat
C) Dolaşıma çıkan para
D) Banka kasaları
E) TL Vadeli Mevduat

Cevap : E) TL Vadeli Mevduat

6. Bir ülkenin ürettiği mal ve hizmet miktarındaki artışı aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?

A) Konvertibilite
B) İhracat
C) Büyüme
D) Kalkınma
E) Gelişme

Cevap : C) Büyüme

7. Merkez bankası ekonomide istikrarı sağlamak için para arzını sabit tutup ve para arzını düşük bir hızla arttırırken hangi para politikası kuralını uygulamaktadır?

A) GSYH hedeflemesi
B) Para arzı hedeflemesi
C) Enflasyon hedeflemesi
D) Döviz hedeflemesi
E) Para talebi hedeflemesi

Cevap : B) Para arzı hedeflemesi

8. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının amaçlarından biri değildir?

A) Dış açıkların giderilmesi
B) Hazineye gelir sağlamak
C) Monopol oluşturmak
D) Yerli sanayiyi özendirme
E) Liberal bir dış ticaret politikası

Cevap : C) Monopol oluşturmak

9. Yeni Keynesyen Konjoktür Teorisini hangi piyasa varsayımına dayandırmışlardır?

A) Monopol
B) Oligopol
C) Duopol
D) Monopollü rekabet
E) Tam rekabet

Cevap : D) Monopollü rekabet

10. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosu açıklarının nedenlerinden biri değildir?

A) Gümrük vergileri
B) Spekülatif
C) Arızi
D) Konjoktürel
E) Yapısal

Cevap : A) Gümrük vergileri

11. Aşağıdakilerden hangisi para miktarındaki bir birimlik artışın para arzını kaç birim arttıracağını ifade etmektedir?

A) Nakit mevduat oranı
B) Para çarpanı
C) Serbest rezerv
D) Gerekli rezerv oranı
E) Zorunlu rezerv

Cevap : B) Para çarpanı

12. Ekonomilerde ithalat ile ihracat arasındaki ilişkiye göre ihracat ithalattan büyük (X>M) ise aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmektedir?

A) Toplam arz artar.
B) Toplam arz azalır.
C) Toplam talep artar.
D) Toplam talep azalır.
E) Toplam talep değişmez.

Cevap : C) Toplam talep artar.

13. Aşağıdakilerden hangi para sisteminde Gresham Kanunu geçerli olmaktadır?

A) Çift Metal Sistemi
B) Gümüş Para Sistemi
C) Altın Kambiyo Sistemi
D) Altın Para Sistemi
E) Altın Külçe Sistemi

Cevap : A) Çift Metal Sistemi

14. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyümeyi etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Emek
B) Sermaye
C) Teknoloji
D) Doğal kaynak
E) Atıl kapasite

Cevap : E) Atıl kapasite

15. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın araştırma konularından biri değildir?

A) Üretim
B) İstihdam
C) Bütçe açıkları
D) Kamu açıkları
E) Üretici dengesi

Cevap : E) Üretici dengesi

16. Aşağıdakilerden hangisi döviz alış kuru ile döviz satış kuru aralarındaki farkı göstermektedir?

A) Düz kur
B) Kur marjı
C) Dalgalı kur
D) Çapraz kur
E) Döviz arbitrajı

Cevap : B) Kur marjı

17. Deflasyon sürecinde, ücretlerin düşme eğiliminin yavaş olması, o ekonomide neyi arttırmaktadır?

A) Maliyet
B) Hammadde
C) Kira
D) Makine
E) İşsizlik

Cevap : E) İşsizlik

18. İlk dönem elde edilen faiz, dönem sonunda anaparaya eklenerek, yeni dönemde faiz bu tutar üzerinden işleme tabi tutuluyorsa hangi faiz durumu söz konusu olmaktadır?

A) Reel Faiz
B) Basit Faiz
C) Uzun Vadeli Faiz
D) Bileşik Faiz
E) Kısa Vadeli Faiz

Cevap : D) Bileşik Faiz

19. Paranın ticarete konu olan her türlü işlemi yürütecek özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Homojen olması
B) Taklit edilememesi
C) Dayanıklı olması
D) Bölünebilir olması
E) Taşınabilir olması

Cevap : D) Bölünebilir olması

20. Aşağıdakilerden hangisi kronik enflasyonun ortaya çıkma nedenlerinden biri değildir?

A) Yatırım finansmanlarının emisyonla karşılanması
B) Satın alma gücünün artması
C) Sürekli bütçe açıkları
D) Gelirlerin üretimdeki artışla orantısız olması
E) Kamu harcamalarının sürekli artması

Cevap : B) Satın alma gücünün artması

Auzef İşletme
telegram işletme

Makro İktisat 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!