AnatomiauzefÇocuk Gelişimi

Anatomi 2022-2023 Bütünleme Soruları

Anatomi 2022-2023 Bütünleme Soruları

#1. Omurilikten (medulla spinalis) çıkan sinirlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Spinal sinirler

#2. Anatomi bilim dalı aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilenir?

Cevap : B) Vücudun morfolojik yapısı ile

#3. Kafa tabanında yer alan ve atlas (ilk boyun omuru) ile eklem yapan kemik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Occipital kemik

#4. Aşağıdakilerden hangisi kalbin ileti yollarından değildir?

Cevap : A) Mitral kapak

#5. Sinir sisteminin işlevsel en küçük yapı birimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Nöron


#6. Safra kesesinden çıkan kanal ile karaciğerden gelen safra kanallarının birleşerek oluşturduğu ana kanala verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Sistik kanal (ductus cysticus)

#7. Medulla spinalis hangi kemik yapı tarafından korunmaktadır?

Cevap : A) Vertebral kolon

#8. Aşağıdakilerden hangisi hareket sistemi ile ilgili bir yapı değildir?

Cevap : E) Plevra

#9. Sol kalpten temiz kanın tüm vücuda gönderildikten sonra, kirli kanın toplanarak sağ kalbe geri gelmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Büyük dolaşım

#10. Vücutta kaç çift kranyal sinir bulunmaktadır?

Cevap : D) 12


#11. Soluk borusu (trachea) ikiye ayrıldıktan sonra akciğerlere doğru giden hava yoluna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Bronş

#12. Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi görme siniridir?

Cevap : A) N. opticus (II. kranyal sinir)

#13. Böbreklerin venöz kanı renal ven aracılığıyla hangi vene drene olmaktadır?

Cevap : D) Vena cava inferior

#14. Vücudun sağından soluna veya solundan sağına doğru geçen ve vücudu ön-arka olmak üzere 2 parçaya ayıran düzleme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Planum coronale

#15. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi basamaklarından değildir?

Cevap : E) Besinin yakılması ve enerjiye dönüştürülmesi


#16. Burnun dış duvarında yer alan ve solunan havanın türbülans akımı oluşturarak yukarı iletilmesini sağlayan uçak kanadı benzeri yapılara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Concha (konka)

#17. Aşağıdaki organlardan hangisi üriner sisteme dâhil değildir?

Cevap : B) Testis

#18. Böbrekler aynı zamanda bir endokrin organdır. Aşağıdaki hormonlardan hangisi böbrekler tarafından salgılanır?

Cevap : A) Eritropoetin

#19. Dolaşım sisteminin merkezi kabul edilen, temiz kanı merkezden tüm dokulara gönderen organ aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Kalp

#20. Duyuların kortekse uğramadan önce işlendikleri merkezî sinir sistemi bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Thalamus


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anatomi 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Anatomi bilim dalı aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilenir?

A) Vücudun mekanik işleyişi ile
B) Vücudun morfolojik yapısı ile
C) Mikroskobik olarak hücre yapısı ile
D) Vücudun hastalıkları ile
E) Mikroorganizmalar ile

Cevap : B) Vücudun morfolojik yapısı ile

2. Böbreklerin venöz kanı renal ven aracılığıyla hangi vene drene olmaktadır?

A) Vena cava superior
B) Vena hepatica
C) Vena porta hepatis
D) Vena cava inferior
E) Vena iliaca communis

Cevap : D) Vena cava inferior

3. Kafa tabanında yer alan ve atlas (ilk boyun omuru) ile eklem yapan kemik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Frontal kemik
B) Occipital kemik
C) Temporal kemik
D) Parietal kemik
E) Ethmoid kemik

Cevap : B) Occipital kemik

4. Soluk borusu (trachea) ikiye ayrıldıktan sonra akciğerlere doğru giden hava yoluna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gırtlak
B) Bronş
C) Alveol
D) Bronşiol
E) Yutak

Cevap : B) Bronş

5. Aşağıdakilerden hangisi kalbin ileti yollarından değildir?

A) Mitral kapak
B) Sinoatrial düğüm
C) His demeti
D) Atriyoventriküler düğüm
E) Purkinje hücreleri

Cevap : A) Mitral kapak

6. Omurilikten (medulla spinalis) çıkan sinirlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duysal sinirler
B) Kranyal sinirler
C) Motor sinirler
D) Sempatik sinirler
E) Spinal sinirler

Cevap : E) Spinal sinirler

7. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi basamaklarından değildir?

A) Besinin sindirilmesi
B) Besinin taşınması
C) Besinin alınması
D) Besinin dışarı atılması (dışkılama)
E) Besinin yakılması ve enerjiye dönüştürülmesi

Cevap : E) Besinin yakılması ve enerjiye dönüştürülmesi

8. Dolaşım sisteminin merkezi kabul edilen, temiz kanı merkezden tüm dokulara gönderen organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karaciğer
B) Akciğer
C) Kalp
D) Mide
E) Beyin

Cevap : C) Kalp

9. Aşağıdakilerden hangisi hareket sistemi ile ilgili bir yapı değildir?

A) Fasya
B) Kas
C) Eklem
D) Kemik
E) Plevra

Cevap : E) Plevra

10. Aşağıdaki organlardan hangisi üriner sisteme dâhil değildir?

A) Mesane
B) Testis
C) Ureter
D) Urethra
E) Böbrekler

Cevap : B) Testis

11. Sinir sisteminin işlevsel en küçük yapı birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Astrosit
B) Akson
C) Myelin
D) Mikroglia
E) Nöron

Cevap : E) Nöron

12. Duyuların kortekse uğramadan önce işlendikleri merkezî sinir sistemi bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bulbus
B) Epifiz
C) Thalamus
D) Hypothalamus
E) Hipofiz

Cevap : C) Thalamus

13. Vücudun sağından soluna veya solundan sağına doğru geçen ve vücudu ön-arka olmak üzere 2 parçaya ayıran düzleme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Planum transversum
B) Planum sagittale
C) Planum coronale
D) Planum medianum
E) Planum horizontale

Cevap : C) Planum coronale

14. Sol kalpten temiz kanın tüm vücuda gönderildikten sonra, kirli kanın toplanarak sağ kalbe geri gelmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lenfatik dolaşım
B) Küçük dolaşım
C) Büyük dolaşım
D) Portal dolaşım
E) Hücresel dolaşım

Cevap : C) Büyük dolaşım

15. Burnun dış duvarında yer alan ve solunan havanın türbülans akımı oluşturarak yukarı iletilmesini sağlayan uçak kanadı benzeri yapılara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sinüs
B) Ostium
C) Vestibulum
D) Concha (konka)
E) Septum

Cevap : D) Concha (konka)

16. Böbrekler aynı zamanda bir endokrin organdır. Aşağıdaki hormonlardan hangisi böbrekler tarafından salgılanır?

A) Eritropoetin
B) Progesteron
C) Aldosteron
D) Östrojen
E) Testosteron

Cevap : A) Eritropoetin

17. Medulla spinalis hangi kemik yapı tarafından korunmaktadır?

A) Vertebral kolon
B) Kürek kemiği
C) Kalça kemiği
D) Kafatası kemikleri
E) Kaburgalar

Cevap : A) Vertebral kolon

18. Vücutta kaç çift kranyal sinir bulunmaktadır?

A) 6
B) 15
C) 9
D) 12
E) 3

Cevap : D) 12

19. Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi görme siniridir?

A) N. opticus (II. kranyal sinir)
B) N. vestibulocochlearis (VIII. kranyal sinir)
C) N. oculomotorius (III. kranyal sinir)
D) N. abducens (VI. kranyal sinir)
E) N. fascialis (VII. kranyal sinir)

Cevap : A) N. opticus (II. kranyal sinir)

20. Safra kesesinden çıkan kanal ile karaciğerden gelen safra kanallarının birleşerek oluşturduğu ana kanala verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ductus hepaticus sinister
B) Ductus hepaticus dexter
C) Koledok kanalı(ductus choledochus)
D) Sistik kanal (ductus cysticus)
E) Ductus thoracicus

Cevap : D) Sistik kanal (ductus cysticus)

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Anatomi 2022-2023 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!