SAĞ101U Temel İlk Yardım Bilgisi Final Deneme Sınavı -8

SAĞ101U Temel İlk Yardım Bilgisi Final Deneme Sınavı -8

#1. Eklem bölgesinin zorlamaya bağlı geçici olarak çıkmasına ne ad verilir?

Cevap : B. Burkulma

#2. Sara krizi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A. Kriz sırasında kişi sıkıca bağlanmalıdır.

#3. Kanda savunma sistemi hücrelerinin ortak adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Lökosit

#4. ABC değerlendirmesinde B harfinin karşılığı nedir?

Cevap : D. Solunumun değerlendirilmesi

#5. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal madde ile zehirlenmiş bilinci kapalı bir hasta/yaralıda ilk yapılması gereken ilkyardım uygulamasıdır?

Cevap : E. Ağız içi kontrolü yapılmalıdır

#6. İlkyardımcı tek başına ise ve kanamayı durduramıyorsa yapılması gereken kanama durdurma müdahalesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Turnike

#7. Belirli bir anda hasta olanların nüfusa oranına ne ad verilir?

Cevap : C. Prevalans

#8. Yetişkin sağlıklı bir insanda yaklaşık kaç litre kan bulunur?

Cevap : D. 5

#9. Aşağıdakilerden hangisi göze cisim batması durumunda yapılacak ilkyardım müdahalelerinden biri değildir?

Cevap : A. Cisim hızla çıkartılmalıdır.

#10. Kemik bütünlüğünün çeşitli nedenlerle bozulmasına ne ad verilir?

Cevap : C. Kırık

#11. Hastalığın etkeni ile birlikte yeryüzünden tamamen yok olmasına ne ad verilir?

Cevap : E. Eradikasyon

#12. İlk yardım uygulamalarında ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Koruma

#13. Tüm zehirlenme olguları arasında en sık görülen zehirlenme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. Sindirm sistemi zehirlenmeleri

#14. Doğrudan gözleri etkileyen ve tedavi edilmediğinde gözleri kör dahi edebilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Trahom

#15. Yılan sokmalarında ilkyardım uygulaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A. Isırılan bölge hareket ettirilmelidir.

#16. Aşağıdakilerden hangisi deniz canlısı sokması/ısırmasında yanlış yapılan bir ilkyardım uygulamasıdır?

Cevap : A. Sokulan bölgeye buz uygulaması

#17. Kalp krizi geçirmekte olan kişiye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Yarı oturur pozisyon

#18. Çeşitli toksik maddelerin (fiziksel, organik veya kimyasal) canlının bedenine girerek bedende olumsuz etkiler oluşturmasına ne ad verilir?

Cevap : B. Zehirlenme

#19. Göğüs yaralanmalarında kişiye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

Cevap : E. Yarı oturur

#20. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda ilk yapılan ilkyardım uygulamasıdır?

Cevap : A. Kanayan bölgeye baskı yapma

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

SAĞ101U Temel İlk Yardım Bilgisi Final Deneme Sınavı -8

SAĞ101U Temel İlk Yardım Bilgisi Final Deneme Sınavı -8

HD Quiz powered by harmonic design

SAĞ101U Temel İlk Yardım Bilgisi Final Deneme Sınavı -8

SAĞ101U Temel İlk Yardım Bilgisi Final Deneme Sınavı -8

SAĞ101U Temel İlk Yardım Bilgisi

Ünite -8

Bulaşıcı Hastalıklarda Uyulması Gereken Kurallar

1 İlk yardım uygulamalarında ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A. Koruma
B. Bildirme
C. Koruma
D. Bilinç kontrolü
E. Temel yaşam desteği

Cevap : A. Koruma

2 Aşağıdakilerden hangisi sağlığı etkileyen davranışsal özellikler arasında yer alır?

A. Genetik yapı
B. Dengeli/düzenli beslenme
C. Yaş
D. Cinsiyet
E. Irk

Cevap : B. Dengeli/düzenli beslenme

3 Belirli bir anda hasta olanların nüfusa oranına ne ad verilir?

A. İnsidans
B. Morbidite
C. Prevalans
D. Mortalite
E. Morbidite

Cevap : C. Prevalans

4 Bir hastalığın, enfeksiyon etmeninin ya da sağlıkla ilgili bir sorunun tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılım göstermesine ne ad verilir?

A. Endemi
B. Sporadik
C. Eradikasyon
D. Pandemi
E. Hiperemi

Cevap : D. Pandemi

5 Hastalığın etkeni ile birlikte yeryüzünden tamamen yok olmasına ne ad verilir?

A. Enfeksiyon
B. Sterilizasyon
C. Dezenfeksiyon
D. Arıtım
E. Eradikasyon

Cevap : E. Eradikasyon

6 Aşağıdakilerden hangisi sindirim yoluyla bulaşan bir hastalıktır?

A. Tifo
B. SARS
C. Grip
D. Tüberküloz
E. Difteri

Cevap : A. Tifo

7 Doğrudan gözleri etkileyen ve tedavi edilmediğinde gözleri kör dahi edebilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tifo
B. Trahom
C. Kızamık
D. Kabakulak
E. Verem

Cevap : B. Trahom

8
I. 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir tip koronavirüsün neden olduğu hastalıktır.
II. İlk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konmuştur.
Yukarıdaki ifadelerde özellikleri verilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A. SARS
B. MERS
C. COVİD-19
D. Grip
E. AIDS

Cevap : C. COVİD-19

9 ABC değerlendirmesinde B harfinin karşılığı nedir?

A. Ağız içi kontrol
B. Bilinç kontrolü
C. Baş çene pozisyonu
D. Solunumun değerlendirilmesi
E. Temel yaşam desteği

Cevap : D. Solunumun değerlendirilmesi

10 Temel yaşam desteğinde kalp bası sayısı 1 turda kaç olmalıdır?

A. 2
B. 5
C. 10
D. 15
E. 30

Cevap : E. 30

Anadolu Çocuk Gelişimi Ön Lisans Bahar Dönemi Dersleri
SAĞ101U Temel İlk Yardım Bilgisi
Bulaşıcı Hastalıklarda Uyulması Gereken Kurallar
Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans Konu Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans Anadolu Aöf Paylaşım Grubu, Aöf Turizm İşletmeciliği

 

 

Facebook Anadolı Aöf, Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

 

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: