auzefHemşirelikHemşirelikte Eğitim Süreci

Hemşirelikte Eğitim Süreci 2023 Vize Soruları

Hemşirelikte Eğitim Süreci 2023 Vize Soruları

Hemşirelikte Eğitim Süreci 2023 Vize Soruları

Hemşirelikte Eğitim Süreci 2023 Vize Soruları

1. Aşağıdaki hedef cümlelerinden hangisi psikomotor alana özgüdür?

Cevap : Ellerini doğru teknikle su ve sabunla yıkar

2. I. Uluslar arası tanıma anlaşmaları yapmak
II. Planlanmış proje ve araştırmaları olanakları ölçüsünde desteklemek
III.Bilimsel toplantılar düzenlemek
IV. Yükseköğretim kurumları ile iş birliği içerisinde sertifika programları düzenlemek
V. Daha nitelikli hemşireler yetiştirerek toplum sağlığının geliştirilmesi ve bakımın kalitesinin artmasını sağlamak
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğinin amaçları arasındadır?

Cevap : I, II ve IV

3. Hemşirelerin insan ve topluma yardım etmeyi amaçladıkları ancak kendi gelişimlerini ikinci plana attıkları dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Pragmatizm

4. Sistem yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi eğitim girdileri arasında yer almaz?

Cevap : Uzman

5. İhtiyacın niceliğinin ve niteliğinin saptandığı ihtiyaç analizi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Süreç Yaklaşımı

6. Yasalar ve normlarla yapılandırılmış, belirlenen hedeflere yönelik müfredatlara tabi olan organize eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Örgün

7. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi açıklayan temel öğrenme kurumlarından biri değildir?

Cevap : Bilişsel Öğrenme

8. Bireyin öğrenme mekanizmasını açıklamak için oluşturulmuş çeşitli ilke ve genellemeleri içeren, davranış değişikliklerinin nasıl gerçekleştiğini açıklamaya çalışan sistemlere ne ad verilir?

Cevap : Öğrenme Kuramı

9. Ülkemizde sağlık meslek liselerinden mezun olanlara hemşire yardımcısı ünvanı verilmesi uygulaması hangi yıl başlamıştır?

Cevap : 2014

10. Florence Nightingale tarafından ingiltere’de açılan ilk örgün hemşirelik okulu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : St. Tjomas Hemşirelik Okulu

11. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç analizi türlerinden biri değildir?

Cevap : Karşılaştırmalı ihtiyaçlar veya Hissedilen ihtiyaçlar. (ikisi arasında kalındı)

12. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : Bağlılık ihtiyacı

13. Aşağıda verilenlerden hangisi bir eğitim planında yer almaz?

Cevap : Katılımcıların Adı, Soyadı

14. *Yaşlı nüfusun artışı
*Kronik hastalıkların artışı
*Zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarının artışı
Yukarıda bazı sonuçları verilen ve hemşirelik eğitimini de etkileyen değişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Demografik değişim

15. Eğitim planlamasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Amaç ve Hedeflerin belirlenmesi

16. Bilginin yöntemlerini, yapısını ve geçerliliğini inceleyen felsefe alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Epistemoloji

17. Öğretim, gerçekleştirilmek istenen davranış değişikliğine ulaşmak için uygulanan süreçtir. Aşağıdakilerden hangisi bu süreç sonunda öğrenmenin gerçekleşebilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

Cevap : Başarısızlığın cezalandırılması, öğrenmenin ödüllendirilmesinden daha iyidir.

18. Bir organizmanın olumlu bir duruma ulaşmak veya olumsuz bir durumdan kaçmak için verdiği tepkinin öğrenilebileceği, öğrenilen davranışın ise pekiştireçlerle kuvvetlendirilmesi gerektiğini varsayan öğrenme kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Klasik Koşullanma Kuramı

19. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik değişimlerin hemşireliğe etkisine örnek verilebilir?

Cevap : Öğrenme sürecine yardımcı olacak mobil uygulamaların artması

20. Bireye toplumsal hayatta işine yarayacak bilgi, beceri ve tutumları kazandırmayı hedefleyen felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Progresivizm

21. Aşağıdakilerden hangisi toplumun eğitimli bir bireyden beklentileri arasında yer almaz?

Cevap : Mesleğini toplum ihtiyaçlarına göre seçer

Hemşirelik Lisans Tamamlama

Hemşirelikte Eğitim Süreci 2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!