auzefTaşımacılık Yönetimi-2Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Taşımacılık Yönetimi-2 2023 Vize Soruları

Taşımacılık Yönetimi-2 2023 Vize Soruları

Taşımacılık Yönetimi-2 2023 Vize Soruları

Taşımacılık Yönetimi-2 2023 Vize Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi yer seçimi kararını etkileyen faktörlerden biri değildir?

Cevap : Deponun tasarımı

2. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Palet Birliği (EPAL) tarafından belirlenen standart Euro Palet ölçülerini ifade etmektedir?

Cevap : 120 x 100 cm

3. Çoğunlukla üretim sonrası süreçlerde yer alan depolardır. Üretilen farklı tür ve özellikteki ürünlerin müşteri talepleri doğrultusunda bir araya getirildiği ve müşteri taleplerine göre değişebilen nitelikte hizmetlerin üretildiği depolardır.
Yukarıda ifade edilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisidir?

Cevap : Konsolidasyon Depoları

4. Aşağıdakilerden hangisi rakiplerine karşı rekabet avantajı elde etmek isteyen bir işletmenin yürüttüğü faaliyetleri, rakiplerin katlandığı maliyetlerden daha az maliyetle gerçekleştirerek sektör ortalamasının üzerinde getiri elde etmesini sağlayan stratejiyi ifade etmektedir?

Cevap : Maliyet Liderliği Stratejisi

5. ….., stokta büyük miktarda sermaye yatırımı yapmadan müşterilerinizin ihtiyaçlarına verimli bir şekilde hizmet etmenize olanak tanıyarak genel operasyonel maliyetlerinizi etkili bir şekilde düşürmenize yardımcı olur.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi en uygundur?

Cevap : Doğru Talep Tahminleri

6. I. Ürünleri saklama ve koruma
II. Ürünlerin satışını yapma
III. Etiketleme
IV.Barkodlama
Yukarıdaki ifadelerden hangileri depoda gerçekleştirilen işlemlerdendir?

Cevap : I, III ve IV

7. ….. taleplerin değerlendirilmesinde sıklıkla başvurulan yöntemlerden biridir. Bu yöntem ürünlere gelen taleplerin belirlenmesinin yanı sıra ürünler arasında bir sınıflandırma olanağı da sağlamaktadır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi en uygundur?

Cevap : ABC analizi

8. 50 araçla her gün 3000 teslimat yapan bir teslimat şirketinin teslimatları sürücülere atamak ve ziyaretleri planlamak için teknoloji kullanmak ve gelişmiş yöntemlerle yönlendirilmeye ihtiyaçları vardır. Bunu yapan bir teslimat şirketi aşağıdaki kısıtların hangisinden kurtulamaz?

Cevap : Çok sayıda teslimat kısıtı

9. I. Ürün kodlama, belirlenmiş karakter kümesi kullanılarak meydana getirilen ve aynı ürünler için standart  karakterlerin kullanıldığı bir sistem olarak tanımlanabilir.
II. Ülkemizde en çok Code 39 barkod sistemi tercih edilmektedir.
III. Verilerin tanımlandığı bir karakter için ikinci bir veri tanımlaması yapılamamaktadır.
IV. Barkod sistemleri tedarik zincirinin tamamında kullanılabilmekte, sürecin tamamı bu sistemlere entegre edilebilmektedir.
V. Çok sayıda barkod sistemi bulunmaktadır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri barkodlama sisteminin tanımlamalarındandır?

Cevap : I, III, IV ve V

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi stok talebi tahminini tanımlamaktadır?

Cevap : Belirli bir süre boyunca birçok stok kalemi için müşteri talebini tahmin etme sürecidir.

11. Aşağıdakilerden hangisi rakiplerine karşı rekabet avantajı elde etmek isteyen bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetlerini diğer benzer mal ve hizmetlerden daha farklı bir biçimde ve daha yüksek fiyatlarla müşterilerine sunarak ortalamanın üzerinde getiri elde etmesini sağlayan stratejiyi ifade etmektedir?

Cevap : Farklılaştırma Stratejisi

12. …. problemi iki nokta arasındaki seyahat giderleri minimize edecek rotayı bulma amacını taşır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdaki tanımlardan hangisi en uygundur?

Cevap : Posta arabası

13. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde 1980’e kadar süren hiperenflasyon, satıcılar pazarı koşulları ve 1973 – 1977’lerde kendini gösteren dünya petrol bunalımlarına karşın ne lojistik ne de onun bütünleyici parçalarından biri olan rota planlaması gelişme ve yayılma göstermemiştir. 1980 sonrasında ve de özellikle …. ile 2000’li yıllarda bu konularda olumlu gelişmeler yaşanmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi en uygundur?

Cevap : Bilgisayar ve internetin gelişimi

14. Yükün varış limanına ulaştırılmasına müteakip, navlun ücreti alıcıdan peşin olarak tahsil edilerek konşimento alıcıya teslim edilir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yukarıda tanımı verilen ödeme yöntemine en uygundur?

Cevap : Freight Collect

15. Merkezi bir depoda bulunan, sınırlı kapasiteye sahip araçlar için, depoyu içeren bir coğrafi alanda, değişik noktalara dağılmış tüm müşterilere en az maliyetle servis yapılacak rotanın bulunmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bahsi geçen tanımı ifade etmektedir?

Cevap : Geleneksel Araç Rotalama Problemi

16. Bir dağıtım noktasında şehir, mağaza, depo, okul, müşteri gibi coğrafi olarak dağıtılmış noktalara en düşük maliyetli rotaları tasarlama problemidir. Aşağıdakilerden hangisi bahsi geçen tanımı ifade etmektedir?

Cevap : Araç rotalama problemi

17. Aşağıdakilerden hangisi envanter işletim maliyeti formülünü ifade etmektedir?

Cevap : (Depo Sayısı x Envanter İşletim Maliyeti) / (Aylık Faaliyet Süresi x Günlük Operasyon Hacmi)

18. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş depo yönetimi hedeflerinden biri değildir?

Cevap : Düşük devir hızı ile hizmet

19. “Kısa ve/veya uzun vadede çeşitli kriterlere göre en iyi avantajlarla yerin belirlenmesini ifade eder.” Aşağıdaki kavramlardan hangisi yukarıda verilen tanımı ifade etmektedir?

Cevap : Depo seçimi

20. İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. Ülkemizde gümrük beyannamesi doğrudan doğruya mal sahipleri veya vekilleri tarafından düzenlenmektedir. Aşağıdaki belgelerden hangisi yukarıda ifade edilen tanıma uygundur?

Cevap : Gümrük beyannamesi

21. Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kuruluş yeri faktörlerinden birisi değildir?

Cevap : Minimum gelir faktörü

22. Aşağıdakilerden hangisi dar alanlarda yüksek irtifa gerektiren istiflemelerde kullanılan manevra kabileyi yüksek ve deponun efektif kullanılmasında etkin bir rol oynayan istifleme araçlarındandır?

Cevap : Dar Koridor İstifleme Araçları

23. İzmir Torbalı (Fabrika) Çıkış Limanı: ALIAGA (TR) Aktarma Limanı: JEBEL ALI (AE) Varış Limanı: NHAVA SHEVA (IN) vakasında ETA (Estimated Time of Arrival – Tahmini Varış Süresi) ne kadardır?

Cevap : 25 gün

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Telegram

Taşımacılık Yönetimi-2 2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!