2. Meşrutiyet Dönemi TarihiauzefTarih

2.Meşrutiyet Dönemi Tarihi 2023 Vize Soruları

2.Meşrutiyet Dönemi Tarihi 2023 Vize Soruları

#1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kiliseler Kanunu ve gerekçeleri için yanlıştır?

Cevap : A) Rum Patrikhanesi ile Ermeni Patrikhanesi arasındaki sorunlar çözülmek istenmişti.

#2. Aşağıdakilerden hangisi ittihatçılar tarafından çıkarılan bir yayın değildir?

Cevap : C) İkdam

#3. I. Hüseyin Hilmi Pasa hükümeti döneminde ittihatçılarla muhalefet arasında mücadele sertleşmiş ve sokaklara taşmıştı. Bunun üzerine hükümet 26 Şubat 1909 da mitinglerin/toplantıların 24 sat öncesinden polise bildirilmesi zorunluluğunu getirmiştir. Ancak bu düzenleme muhalefet tarafından toplanma hakkinin. hürriyetlerin kısıtlanması olarak değerlendirilmiştir. ittihatçılar ile muhalefet arasındaki mücadeleyi sertleştiren, alevlendiren bir başka gelişme daha yaşanmıştır. Serbesti gazetesi başyazarı Hasan Fehmi Bey öldürülmüştür." Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

Cevap : B) Mitingleri önceden hükümete bildirmek anayasal zorunluluk idi.

#4. Mehmet Sait Pasa hükümetinin siyasi yaşamının kısa süreli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Harbiye Nazari atanmasında ittihatçılar ve Il. Abdülhamit arasında ayrılığın oluşması

#5. Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde Girit'teki gelişmeler ile ilgili olarak yanlıştır?

Cevap : C) Aralık 1912 garantör devletler Girit’teki isyan üzerine adaya tekrar asker çıkarmıştır.


#6. II. Abdülhamit ittihat ve Terakki Cemiyeti üyelerini Osmanli coğrafyasının en uzak yerlerinden ..... sürmüştür. Yukaridaki cümlede bos birakilan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) Fizana

#7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hüseyin Hilmi Pasa için doğrudur?

Cevap : A) II. Abdulhamit döneminde Rumeli Genel Müfettişliği yapmıştır

#8. "İttihatçilar Avrupa'da farklı gruplara bölünmüşlerdi, Bu gruplaşmanın sebebi şahsi kavgalar ve fikri farklılıklar idi. Bu yüzden ittihatçılar hem II. Abdülhamit ile daha iyi mücadele etmek hem de bölünmüşlüğü ortadan kaldırarak birlikte hareket edebilmek için ortak bir kongre düzenlenmesi karan alınmıştır. 4-9 Şubat 1902 tarihleri arasında Birinci Jön Türk Kongresi Paris' te toplanmıştır. Ancak bu kongrede de ortak hareket edecek bir zemin ve birliktelik sağlanamamıştır." Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle çıkarılamaz?

Cevap : D) ittihatçılar lI. Abdulhamit yerine hanedandan başka birini iktidara getirmek istiyorlardı

#9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 1908'de meşrutiyetin ilanı için isyan edenlerle ilgili olarak yanlıştır?

Cevap : B) Talat Pasa askerleriyle birlikte dağa çıkmıştır.

#10. "13 Nisan 1909'da I. Hüseyin Hilmi Pasa kabinesi isyancıların talepleri karşısında hükümetten çekilmiştir. II. Abdülhamit ayni günün içinde yeni hükümetin kurulmasını sağlamış. Harbiye Nezaretine isyancıların istediği Ethem Pasa getirmiştir. Yeni hükümet iktidar eline almak istemiş ve asayişsizliği önlemek için taşraya genelgeler göndererek halkı sükûnete davet etmiştir. Ancak yeni hükümet taşradan tepkiler almış, ittihatlarca meşru kabul edilmemişti." Yukaridaki paragrafa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

Cevap : A) Yeni hükümet bütün kesimlerin güvenini kazanmıştır.


#11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi II. Meşrutiyet ihtilali ile ilgili olarak yanlıştır?

Cevap : D) II. Meşrutiyet İhtilali ilk anda Selanik’te başlamıştır

#12. Aşağıdaki olaylardan hangisi İbrahim Hakki Pasa hükümetinin kesin olarak iktidardan düşmesine yol açmıştır?

Cevap : A) İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması

#13. Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Hakki Paşa’nın sadrazamlığa atanmadan önceki görevidir?

Cevap : C) Roma Büyükelçisi

#14. Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ne üye kaydı kutsal işaretler, yemin gibi ritüellerle yapılıyordu. Cemiyet diğer Jön Türk gruplarında olduğu üzere ..... benzeri gizli bir yapıya sahipti. Yukarıdaki cümlede boş bırakilan yere aşagidakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) Karbonari

#15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 4 Haziran 1878 Kıbrıs Sözleşmesi için yanlıştır?

Cevap : C) Sözleşmenin maddeleri Berlin Antlaşmasında karara bağlanmıştır.


#16. Aşağıdaki hangi grup II. Meşrutiyet döneminde Ada Misafirleri olarak anılmıştır?

Cevap : B) II. Abdulhamit döneminde suiistimalleriyle tanınanlar

#17. Aşağıdaki olaylardan hangisi 31 Mart Vakası esnasında gerçekleşmemiştir?

Cevap : E) Avcı Taburlarının isyanı bastırmaya çalışması

#18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi II. Abdülhamit'in 31 Mart Vakası esnasındaki tutumu için doğrudur?

Cevap : A) Tahtan indirilme endişesi yaşamıştır

#19. Aşağıdaki hangi topluluk veya kesim Kiliseler Kanunu'nun cikarilmasina itiraz etmistir?

Cevap : E) Rum Patrikhanesi

#20. "Osmanlı Devleti, Bulgar Prensliğinin bağımsızlığı karşısında bir savası göze alamamıştı. Sadece bağımsızlık ilanı protesto edilmiş ve tanınmamıştır. Ancak Osmanli Devleti, Bulgaristan ile 19 Ocak 1909'de bir anlaşma imzalayacaktır. Bu anlaşmayla Bulgaristan bağımsız bir devlet olarak tanınmıştır. Ayrıca Bulgaristan, Osmanlı Devleti'ne 125 milyon Franklık tazminat ödemeyi kabul etmiştir. Diğer taraftan Bulgaristan'da etkisini sürdürmek isteyen Rusya, Osmanli Devleti üzerindeki kendi alacakları karşılığında bu miktarı sildirmiştir. Bu gelişmeler Bulgaristan' Balkanlarda güçlü bir devlet yapmıştır. Nitekim Bulgaristan, Balkan savaşlarında en etkin güç olacaktır." Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Balkanlarda Bulgarlar ile Ruslar arasında siyasi rekabet vardı


#21. Aşağıdakilerden hangisi Sadrazam Mehmet Kamil Paşa’nın II. Meşrutiyet döneminde ilk sadareti esnasında ittihat ve Terakki Cemiyetinin etkinliğini kırmak için yaptığı bir girişimdir?

Cevap : E) Osmanlı Ordusuna bağlı Avcı Taburlarını İstanbul’dan uzaklaştırmak istemiştir.

#22. Aşağıdakilerden hangisi Bulgaristan Prensliğinin Berlin Antlaşması ile kazanmış olduğu statüdür?

Cevap : A) Osmanlı Devleti’ne bağlı prenslik

#23. 12 Eylül 1908'de ..... İstanbul temsilcisi Kesof Efendi, Osmanli Devleti tarafından büyükelçiler yemeğine davet edilmemiştir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) Bulgaristan Prensliğinin

#24. Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet dönemi siyasi sahnesinin etkin bir yapısı olarak sayılamaz?

Cevap : C) Aşiretler

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

2.Meşrutiyet Dönemi Tarihi 2023 Vize Soruları

2.Meşrutiyet Dönemi Tarihi 2023 Vize Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi ittihatçılar tarafından çıkarılan bir yayın değildir?

A) Osmanlı
B) Mizan
C) İkdam
D) Muhbir
E) Meşveret

Cevap : C) İkdam

2- 12 Eylül 1908’de ….. İstanbul temsilcisi Kesof Efendi, Osmanli Devleti tarafından büyükelçiler yemeğine davet edilmemiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Karadağ Devleti’nin
B) Romanya’nın
C) Sırp Prensliğinin
D) Bulgaristan Prensliğinin
E) Yunan Devletinin

Cevap : D) Bulgaristan Prensliğinin

3- Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’ne üye kaydı kutsal işaretler, yemin gibi ritüellerle yapılıyordu. Cemiyet diğer Jön Türk gruplarında olduğu üzere ….. benzeri gizli bir yapıya sahipti.
Yukarıdaki cümlede boş bırakilan yere aşagidakilerden hangisi getirilmelidir?

A) merkeziyet
B) Karbonari
C) tesebbüs-i şahsi
D) adem-i merkeziyet
E) áli heyet

Cevap : B) Karbonari

4- “13 Nisan 1909’da I. Hüseyin Hilmi Pasa kabinesi isyancıların talepleri karşısında hükümetten çekilmiştir. II. Abdülhamit ayni günün içinde yeni hükümetin kurulmasını sağlamış. Harbiye Nezaretine isyancıların istediği Ethem Pasa getirmiştir. Yeni hükümet iktidar eline almak istemiş ve asayişsizliği önlemek için taşraya genelgeler göndererek halkı sükûnete davet etmiştir. Ancak yeni hükümet taşradan tepkiler almış, ittihatlarca meşru kabul edilmemişti.”
Yukaridaki paragrafa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Yeni hükümet bütün kesimlerin güvenini kazanmıştır.
B) Asayisi ve sükûneti sağlamak yeni hükümetin öncelikli siyaseti idi.
C) İsyancıların istediği kişi Harbiye Nezaretine atanmıştır.
D) I. Hüseyin Hilmi Pasa hükümeti iktidardan düşmüştür.
E) II. Abdülhamit siyaseti yönlendirme fırsatı yakalamıştır.

Cevap : A) Yeni hükümet bütün kesimlerin güvenini kazanmıştır.

5- Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet dönemi siyasi sahnesinin etkin bir yapısı olarak sayılamaz?

A) Padişah
B) Meclis-i Mebusan
C) Aşiretler
D) İttihatçılar
E) Babıali

Cevap : C) Aşiretler

6- “İttihatçilar Avrupa’da farklı gruplara bölünmüşlerdi, Bu gruplaşmanın sebebi şahsi kavgalar ve fikri farklılıklar idi. Bu yüzden ittihatçılar hem II. Abdülhamit ile daha iyi mücadele etmek hem de bölünmüşlüğü ortadan kaldırarak birlikte hareket edebilmek için ortak bir kongre düzenlenmesi karan alınmıştır. 4-9 Şubat 1902 tarihleri arasında Birinci Jön Türk Kongresi Paris’ te toplanmıştır. Ancak bu kongrede de ortak hareket edecek bir zemin ve birliktelik sağlanamamıştır.”
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle çıkarılamaz?

A) Birinci Jön Türk Kongresi farklı grupların katılımıyla Paris’te toplanmıştır
B) İttihatçıların kendi aralarında hem şahsi hem de fikri ayrılıkları vardı.
C) İttihatçılar ilk kongrelerinde amaçlarına ulaşamamışlardır
D) ittihatçılar lI. Abdulhamit yerine hanedandan başka birini iktidara getirmek istiyorlardı
E) İttihatçıların kongre düzenleme amaçlarından biri aralarındaki bölünmüşlüğü engellemekti

Cevap : D) ittihatçılar lI. Abdulhamit yerine hanedandan başka birini iktidara getirmek istiyorlardı

7- Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde Girit’teki gelişmeler ile ilgili olarak yanlıştır?

A) 1909 Haziran’ında garantör devletler Suda limanı hariç savaş gemilerini çekmişlerdir.
B) 9 Mayıs 1910’da Girit Genel Meclisinde Yunan Kralı adına yemin edilmiştir.
C) Aralık 1912 garantör devletler Girit’teki isyan üzerine adaya tekrar asker çıkarmıştır.
D) Mavis 191 1’de Giritli Rumlar adaya kadı atamasına karşı gelmişlerdir
E) Temmuz 1909’da Giritli Rumlar adaya Yunan bayrağı çekmiştir

Cevap : C) Aralık 1912 garantör devletler Girit’teki isyan üzerine adaya tekrar asker çıkarmıştır.

8- Aşağıdakilerden hangisi Sadrazam Mehmet Kamil Paşa’nın II. Meşrutiyet döneminde ilk sadareti esnasında ittihat ve Terakki Cemiyetinin etkinliğini kırmak için yaptığı bir girişimdir?

A) ittihatçılar hakkında Meclis-i Mebusan’da gensoru önergesi sunmuştur.
B) İttihatçıların merkezi Selanik’te sıkıyönetim ilan etmek istemiştir.
C) ittihatçıların tutuklanması için kendi hükümetini yetkili kılmak istemiştir.
D) Mehmet Kamil Pasa, kendi kabinesine ittihatçılardan nazir atamak istemiştir.
E) Osmanlı Ordusuna bağlı Avcı Taburlarını İstanbul’dan uzaklaştırmak istemiştir.

Cevap : E) Osmanlı Ordusuna bağlı Avcı Taburlarını İstanbul’dan uzaklaştırmak istemiştir.

9- Mehmet Sait Pasa hükümetinin siyasi yaşamının kısa süreli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) II Abdulhamitin Mehmet Sait Paşa’ya güvenmemesi
B) Harbiye Nazari atanmasında ittihatçılar ve Il. Abdülhamit arasında ayrılığın oluşması
C) Mehmet Sait Paşanın siyaseten II. Abdülhamitten uzaklaşması
D) Mehmet Kamil Pasa ile çatışma içinde olması
E) II. Abdulhamit dön eminin en uzun ömürlü sadrazamı olması

Cevap : B) Harbiye Nazari atanmasında ittihatçılar ve Il. Abdülhamit arasında ayrılığın oluşması

10- Aşağıdaki hangi topluluk veya kesim Kiliseler Kanunu’nun cikarilmasina itiraz etmistir?

A) Bulgarlar
B) Ulahlar
c) ittihat ve Terakki Cemiyeti
D) Osmanlı Hükûmeti
E) Rum Patrikhanesi

Cevap : E) Rum Patrikhanesi

11- Aşağıdaki olaylardan hangisi 31 Mart Vakası esnasında gerçekleşmemiştir?

A) Bazı ittihatçıların İstanbul’dan kaçması
B) Tanin gazetesi matbaasının tahrip edilmesi
C) Lazkiye Mebusu Arslan Beyin öldürülmesi
D) Adliye Naziri Nazım Paşa’nın öldürülmesi
E) Avcı Taburlarının isyanı bastırmaya çalışması

Cevap : E) Avcı Taburlarının isyanı bastırmaya çalışması

12- II. Abdülhamit ittihat ve Terakki Cemiyeti üyelerini Osmanli coğrafyasının en uzak yerlerinden ….. sürmüştür.
Yukaridaki cümlede bos birakilan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Fizana
B) Selanik’e
C) Manastir a
D) Kahirelye
E) Berlin’e

Cevap : A) Fizana

13- Aşağıdaki ifadelerden hangisi 1908’de meşrutiyetin ilanı için isyan edenlerle ilgili olarak yanlıştır?

A) İsyan sırasında telgraf yoğun kullanılmıştır
B) Talat Pasa askerleriyle birlikte dağa çıkmıştır.
C) İsyan esnasında Sadrazam, Mehmet Sait Pasa idi
D) Meşrutiyeti isteyenler isyanı ilk Makedonya da başlatmıştır,
E) Müsir Osman Pasa isyancılar tarafından kaçınmıştır

Cevap : B) Talat Pasa askerleriyle birlikte dağa çıkmıştır.

14- “Osmanlı Devleti, Bulgar Prensliğinin bağımsızlığı karşısında bir savası göze alamamıştı. Sadece bağımsızlık ilanı protesto edilmiş ve tanınmamıştır. Ancak Osmanli Devleti, Bulgaristan ile 19 Ocak 1909’de bir anlaşma imzalayacaktır. Bu anlaşmayla Bulgaristan bağımsız bir devlet olarak tanınmıştır. Ayrıca Bulgaristan, Osmanlı Devleti’ne 125 milyon Franklık tazminat ödemeyi kabul etmiştir. Diğer taraftan Bulgaristan’da etkisini sürdürmek isteyen Rusya, Osmanli Devleti üzerindeki kendi alacakları karşılığında bu miktarı sildirmiştir. Bu gelişmeler Bulgaristan’ Balkanlarda güçlü bir devlet yapmıştır. Nitekim Bulgaristan, Balkan savaşlarında en etkin güç olacaktır.”
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Osmanli Devleti, Bulgarların bağımsızlığın kabul etmek zorunda kalmıştır.
B) Rus Devleti Bulgarlar üzerinde etkinliğe sahipti.
C) Balkanlarda Bulgarlar ile Ruslar arasında siyasi rekabet vardı
D) Bulgaristan Osmani Devleti’ne tazminat ödeyecektir
E) Osmanlı Devleti’nin Bulgarlarla savaşacak gücü yoktu.

Cevap : C) Balkanlarda Bulgarlar ile Ruslar arasında siyasi rekabet vardı

15- I. Hüseyin Hilmi Pasa hükümeti döneminde ittihatçılarla muhalefet arasında mücadele sertleşmiş ve sokaklara taşmıştı. Bunun üzerine hükümet 26 Şubat 1909 da mitinglerin/toplantıların 24 sat öncesinden polise bildirilmesi zorunluluğunu getirmiştir. Ancak bu düzenleme muhalefet tarafından toplanma hakkinin. hürriyetlerin kısıtlanması olarak değerlendirilmiştir. ittihatçılar ile muhalefet arasındaki mücadeleyi sertleştiren, alevlendiren bir başka gelişme daha yaşanmıştır. Serbesti gazetesi başyazarı Hasan Fehmi Bey öldürülmüştür.”
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) İttihatçılarla muhalefet arasındaki sert mücadele sokaklara yansımıştır
B) Mitingleri önceden hükümete bildirmek anayasal zorunluluk idi.
C) Gazeteci Hasan Fehmi Bey İstanbul’da öldürülmüştür.
D) Muhaliflere göre hükümetin politikası hürriyetleri engellemekteydi.,
E) Hükümet sokak gösterilerini kontrol etmek istemiştir.

Cevap : B) Mitingleri önceden hükümete bildirmek anayasal zorunluluk idi.

16- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kiliseler Kanunu ve gerekçeleri için yanlıştır?

A) Rum Patrikhanesi ile Ermeni Patrikhanesi arasındaki sorunlar çözülmek istenmişti.
B) Rum Patrikhanesinin Ortodoks kiliselerinin üzerindeki kontrolü engellemek istenmişti.
C) Makedonya sorununun altında kilise kavgaları vardi.
D) Bulgarlar Ortodoks kiliselerinde Rumca ibadet yapılmasına itiraz etmişilerdir
E) Osmanli Devletinde din ve mezhep merkezli sorunlar halledilmek istenmişti

Cevap : A) Rum Patrikhanesi ile Ermeni Patrikhanesi arasındaki sorunlar çözülmek istenmişti.

17- Aşağıdakilerden hangisi Bulgaristan Prensliğinin Berlin Antlaşması ile kazanmış olduğu statüdür?

A) Osmanlı Devleti’ne bağlı prenslik
B) Tam bağımsız prenslik
C) Avusturya-Macaristan/a bağlı özerk prenslik
D) Rusya ve Osmanli Devleti kontrolünde prenslik
E) Rusya ya bağlı özerk prenslik

Cevap : A) Osmanlı Devleti’ne bağlı prenslik

18- Aşağıdaki ifadelerden hangisi 4 Haziran 1878 Kıbrıs Sözleşmesi için yanlıştır?

A) Sözleşmeye göre İngiltere Kıbrıs Adası’nı kiralamıştır.
B) Kıbrıs İngiltere’ye geçici statüsüyle devredilmiştir.
C) Sözleşmenin maddeleri Berlin Antlaşmasında karara bağlanmıştır.
D) İngiltere ile Osmanli Devleti arasında imzalanmıştır.
E) Osmanli-Rus Savasının (93 Harbi) sonuçlarından biridir

Cevap : C) Sözleşmenin maddeleri Berlin Antlaşmasında karara bağlanmıştır.

19- Aşağıdaki ifadelerden hangisi II. Abdülhamit’in 31 Mart Vakası esnasındaki tutumu için doğrudur?

A) Tahtan indirilme endişesi yaşamıştır
B) isyanı ittihatçılarla birlikte planlamıştır.
C) isyanda Ahrar Fırkası ile birlikte hareket etmiştir.
D) isyanı bastırmak için yabancı devletlerden destek istemiştir,
E) Avcı Taburlarını isyan için kışkırtmıştır

Cevap : A) Tahtan indirilme endişesi yaşamıştır

20- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hüseyin Hilmi Pasa için doğrudur?

A) II. Abdulhamit döneminde Rumeli Genel Müfettişliği yapmıştır
B) I. Orduya bağlı Avcı Taburları kumandanlığını yapmıştır
C) 31 Mart Vakası esnasında Viyana Büyükelçisidir.
D) İstanbul’a gelen Hareket Ordusunun kumandanlığını yapmıştır.
E) II Abdulhamit döneminin büyük sadrazamlarından biridir

Cevap : A) II. Abdulhamit döneminde Rumeli Genel Müfettişliği yapmıştır

21- Aşağıdaki olaylardan hangisi İbrahim Hakki Pasa hükümetinin kesin olarak iktidardan düşmesine yol açmıştır?

A) İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması
B) Meclisi Mebusanda seçim kararının alınması
C) İngiltere’nın Osmanlı Hükümetine nota vermesi
D) Sadrazamın padişah tarafından görevden alınması
E) Meclisten güvenoyu alamaması

Cevap : A) İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması

22- Aşağıdaki ifadelerden hangisi II. Meşrutiyet ihtilali ile ilgili olarak yanlıştır?

A) Eyüp Sabri Bey Ohri’de ayaklanmıştır.
B) II. Meşrutiyet İhtilali Manastırdaki 3. Ordu merkezli başlamıştır
C) Enver Bey Tikveş bölgesinde ayaklanmıştır
D) II. Meşrutiyet İhtilali ilk anda Selanik’te başlamıştır
E) Niyazi Bey Resne’de ayaklanmıştır

Cevap : D) II. Meşrutiyet İhtilali ilk anda Selanik’te başlamıştır

23- Aşağıdaki hangi grup II. Meşrutiyet döneminde Ada Misafirleri olarak anılmıştır?

A) Büyükada’da yaşayanlar
B) II. Abdulhamit döneminde suiistimalleriyle tanınanlar
C) Yabancı devletlerin konsolosları
D) ittihat ve Terakki Cemiyeti ileri gelenleri
E) II. Abdülhamit’in ailesi

Cevap : B) II. Abdulhamit döneminde suiistimalleriyle tanınanlar

24- Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Hakki Paşa’nın sadrazamlığa atanmadan önceki görevidir?

A) Dahiliye Naziri
B) Nafia Naziri
C) Roma Büyükelçisi
D) Aydin Valisi
E) Harbiye Naziri

Cevap : C) Roma Büyükelçisi

Tarih

Auzef Tarih
Telegram Tarih

2.Meşrutiyet Dönemi Tarihi 2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!