auzefTıbbi Dokümantasyon ve Arşiv BilgisiTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi 2023 Vize Soruları

Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi 2023 Vize Soruları

Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi 2023 Vize Soruları

Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi 2023 Vize Soruları
1) Dosya planları ile dosya yönergelerinin yapılmasına ilişkin düzenlemelerin yapıldığı mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Devlet arşiv hizmetleri hakkında yönetmelik

2) Preparat ve parafin blokların saklandığı yerler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Çekmeceli dolap

3) Aşağıdakilerden hangisi ölüm belgesini doldurmakla yetkilidir?

Cevap : Hekim

4) Hastane kanser kayıt birimleri ve diğer kaynaklardan gelen verileri eksiksiz ve doğru olarak bilgisayar ortamına aktaran personel aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Merkez kanser kayıt elemanı

5) Aşağıdakilerden hangisi organizasyon dışından gelen ve dosyalanmak zorunda olan belgelerdendir?

Cevap : Müşteri siparişi

6) Hastanın hastanede tek bir dosyasının bulunduğu sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Ünite Numaralama Sistemi

7) Aşağıdakilerden hangisi standart dosya planı içeriğinde 900-929 kodlarında yer alır?

Cevap : Personel işleri

8) Çıkış özeti (epikriz) kaç nüsha hazırlanmalıdır?

Cevap : 2

9) Belgelerin arşiv öncesi düzenlenmesi işlemine ne ad verilir?

Cevap : Dosyalama

10) Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğine göre ses kayıtları ne kadar süre saklanır?

Cevap : 3 ay

11) Hastanın kimlik ve sağlık bilgilerini içeren evrak ve bilgisayar kayıtlarına ne ad verilir?

Cevap : Tıbbi doküman

12) Aşağıda yer alan dosyalama yöntemlerinden hangisinde dosyalar birbirlerinin üstüne konularak yerleştirilir?

Cevap : Yatık dosyalama

13) Aynı yapı altında birden fazla dosya düzenleme yönteminin özelliklerini barındıran sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Karma dosyalama sistemi

14) Hastaya farklı numaralarla açılan dosyaların en son numaralı dosyada birleştirildiği sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Seri-Ünite Numaralama Sistemi

15) Aşağıdakilerden hangisi değerli belgelerin korunması için kullanılan geleneksel dosyalama aracıdır?

Cevap : Kasa

16) Aşağıdakilerden hangisi tıbbi dokümantasyon açısından sağlık kuruluşlarının amaçları arasında yer almaz ?

Cevap : Yeni tesis yatırımlarına olanak sağlamak

17) Belli konulardaki yazıların ve belgelerin bütününe ne ad verilir?

Cevap : Dosya

18) Aşağıdakilerden hangisi dosyalama sürecinin son aşamasıdır?

Cevap : Saklama

19) Hastanelerde hasta dosyalarının şekil ve içerik anlamında standardını belirlemek için oluşturulmuş mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yataklı tedavi kurumları tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesi

20) Gündelik faaliyetlerin sürdürülmesi sırasında kullanılan ve içinde çeşitli evrakların bulunduğu dosya türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Karma ve iş dosyaları

21) Aşağıdakilerden hangisi kaliteli bir dokümantasyon süreci için önemli olan kurallardan değildir ?

Cevap : Açıklık

22) Hasta taburcu olduktan sonra hasta dosyalarının teslim edildiği birim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Hasta dosyaları arşivi

23) Aşağıdakilerden hangisi sağlık birimlerinde sağlıkla ilgili tüm verilerin toplanması, biriktirilmesi, tanımlanması ve basılmasından sorumlu olan kişidir?

Cevap : Tıbbi enformasyon yöneticisi

Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi

Auzef Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi Tıbbi Dökümantasyon Facebook Grubu

Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi 2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!