auzefÇevre SağlığıTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Çevre Sağlığı 2023 Vize Soruları

Çevre Sağlığı 2023 Vize Soruları

Çevre Sağlığı 2023 Vize Soruları

Çevre Sağlığı 2023 Vize Soruları
1) Aşağıdaki kirlilik türlerinden hangisi çevrede radyoaktif maddelerin varlığı ile açıklanabilir?

Cevap : Radyoaktif kirliliği

2) “Çevresel tehlike yönetiminin ilkeleri” açısından ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bağlamı oluşturun ve tehlikeyi belirlemek

3) Su ile ilgili sağlık sorunlarının büyük çoğunluğu hangi kontaminasyon sonucu oluşmaktadır?

Cevap : Biyolojik

4) Aşağıdakilerin hangisi “ishalin önlenmesi ve kontrolüne yönelik” olarak enfekte olabilecek kişi için alınabilecek önlemlerden biridir?

Cevap : Aşılama (varsa)

5) Atıkları yüzey suyuna ve atmosfere boşaltmak için düzenleyici kurumdan izin alma yükümlülüğü kirlilik yönetiminin aşağıdaki ilkelerinden hangisini ifade eder?

Cevap : Deşarj ilkesi / emisyon izni

6) ….. μm’nin altındaki partiküller genellikle boğazın altından (trakea) alt solunum yoluna girmez.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : 20

7) Çevre sağlığındaki “kirli su ve kolera arasındaki bağlantı” hangi bilim insanı tarafından ortaya konmuştur?

Cevap : John Snow

8) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik tehlikelerden biridir?

Cevap : Virüsler

9) Aşağıdakilerden hangisi hava kirleticilerine kısa süreli maruz kalma ile ortaya çıkan hastalıklardan biri değildir?

Cevap : Sıtma

10) …. μm’nin altındaki partiküller, solunum yollarına en yüksek verimlilikle girer ve akciğerlerin en derin yapıları olan alveollerde veya hava boşluklarında birikebilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : 10

11) Ev tipi kum filtrelerinde kullanılan ince kum katman kalınlığı kaç santimetredir?

Cevap : 10 cm

12) Atık yönetimi seçeneklerinde en çok arzu edilen uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Azalt (Reduction)

13) Aşağıdaki kirlilik türlerinden hangisi ısının çevreye salınması ile açıklanabilir?

Cevap : Termik kirlilik

13) Aşağıdakilerden hangisi çevre sağlığı dersinin amaçlarından biri değildir?

Cevap : Başkasının yaptığı emeği göz ardı etmek

14) Litre başına miligram düzeyinde meydana gelen nispeten az sayıdaki inorganik kirleticilere ne ad verilir?

Cevap : Makro kirleticiler

15) Akut solunum yolu enfeksiyonları, özellikle pnömoni, küçük çocuklar için başlıca risklerdendir. Buna göre akut solunum yolu enfeksiyonları, yılda kaç milyon sakatlığa göre ayarlanmış yaşam yılına (DALYS) neden olur?

Cevap : 119

16) SO 2 ve petrokimya kirliliğinin doğrudan etkileri sonucu ortaya çıkan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Akut bronşit

17) Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerindeki çevresel tehlikeler (aşırı gürültü, ısı, toz, kimyasallar) arasında yer almaz ?

Cevap : Sıtma

18) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal tehlikelerden biri değildir ?

Cevap : Sıcaklık

19) Nanogramdan litre başına, mikrograma kadar meydana gelen binlerce inorganik ve organik iz kirleticilere ne ad verilir?

Cevap : Mikro kirleticiler

20) Aşağıdakilerden hangisi hava kirleticilere uzun süreli maruz kalma ile ortaya çıkan hastalıklardan biri değildir?

Cevap : Tifüs

21) Atık yönetimi seçeneklerinde en çok arzu edilen en üstte, en az arzu edilen en altta yer alır. Bu sıralama işlemi, kirlilik yönetiminin aşağıdaki ilkelerinden hangisini ifade eder?

Cevap : Atık hiyerarşisi

22) Atık optimizasyonunda uygulanan kaç “R” kuralı vardır?

Cevap : 3 (üç)

23) Aşağıdakilerden hangisi suyun yokluğundan kaynaklanan hastalıklar arasında yer almaz ?

Cevap : Basiller dizanteri

Çevre Sağlığı

https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/

Çevre Sağlığı 2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!