auzefDış Ticarette GirişimcilikUluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Dış Ticarette Girişimcilik 2023 Vize Soruları

Dış Ticarette Girişimcilik 2023 Vize Soruları

Dış Ticarette Girişimcilik 2023 Vize Soruları

Dış Ticarette Girişimcilik 2023 Vize Soruları
1- Yatırım yapılacak bir işle ilgili değerlendirme yapmakta kullanılan dış çevre analizinde aşağıdakilerden hangisi İncelenmez?

Cevap : Finansal koşullar

2- Aşağıdakilerden hangisi KOBİ’lerin öncelikli sorunlarından biri değildir?

Cevap : Ortakların seçimi

3- Aşağıdakilerden hangisinde bir girişimcide bulunması gereken en önemli özellik vurgulanmaktadır?

Cevap : Risk alabilme

4- ……franchİse veren Ve alan taraf arasındaki mülkiyet haklarının kullanılmasına ilişkin koşullan. süresi ve taraflarca bir anlaşmadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Franchising sözleşmesi

5- Aşağıdakilerden hangileri satın alma türlerini içermektedir?

Cevap : Çapraz -Yatay –Dikey

6- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde girişimcide bulunması gereken beceriler doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Teknik – yönetimsel – girişimsel beceriler

7- Aşağıdakilerden hangisi satılan bir işletmenin fiziki durumu ve satılma nedenlerini öğrenmek için kullanılabilecek yollardan biri değildir?

Cevap : İşletme çalışanları

8- Franchising sözleşmesinde isim, marka veya sistemi kullanma hakkı karşılığında ödenecek ücret aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Franchising fee

9- Aşağıdakilerden hangisi franchising türlerinden biri değildir?

Cevap : Yerel Franchise

10- Aşağıdakilerden hangisi çalışanlardan kaynaklanan sorunlardan biri değildir?

Cevap : Kontrolsüz büyüme

11- Aşağıdakilerden hangisi KOSGEB’in iş planında üretim planına ilişkin bilgilerden biri değildir?

Cevap : Görev ve sorumluluklar

12- Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin yeni bir iş kurarken bir araya getirdiği faktörler arasında yer almaz?

Cevap : Enerji

13- Aşağıdakilerden hangisi KOBİ’lerin yönetim sorunlarından biri değildir?

Cevap : Profesyonellerin sayısının fazla olması

14- Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin zayıf Yönlerinden biridir?

Cevap : Ulaşılması zor hedefler koyması

15- Aşağıdakilerden hangisi yönetim sorunları arasında gösterilemez?

Cevap : Pazarlanması

16- ………girişimci kişiliğinin oluşumunda önemli rol oynamaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?

Cevap : Fizik özellikler

17- Aşağıdakilerden hangisi KOSGEB’in iş planında girişimciye/ortaklarına ve işletmeye ilişkin biri değildir?

Cevap : İş fikri ve seçme nedeni

18- Aşağıdakilerden hangisi bir İş fikriyle ilgili ön değerIendirme yaparken cevap aranacak sorulardan biri değildir?

Cevap : İş fikrini kime ne kadara satabiliriz?

19- Aşağıdakilerden hangisi işletmenin dış çevresinden kaynaklanan sorunlardan biri değildir?

Cevap : Ürün kalitesindeki düşüklük

20- KOBİ’ler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Kuruluş yeri seçiminde her zaman hammadde temin noktalarına yakın seçilmelidir

21- Aşağıdakilerden hangisi KOSGEB’in iş planında finansal plana ilişkin birilerden biri değildir?

Cevap : Organizasyon şeması

22- Aşağıdakilerden hangisi KOBİ’lerin temel sorunlarından biri değildir?

Cevap : Franchise verme konusunda yaşanan sorunlar

23- Tarihin ilk yıllarından bu yana İnsanoğlu yaşamak ve ihtiyaçlarını karşılamak için……. yapmıştır. Bu ve benzeri her faaliyeti basitçe girişimcilik olarak nitelendirebiliriz.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

Cevap : Yöneticilik

Dış Ticarette Girişimcilik

Dış Ticarette Girişimcilik 2023 Vize Soruları

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Telegram

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!