auzefEgzersiz ve Spor BilimleriRekreasyonSporda Kalite Yönetimi

Sporda Kalite Yönetimi 2023 Final Soruları

Sporda Kalite Yönetimi 2023 Final Soruları

Sporda Kalite Yönetimi 2023 Final Soruları

Sporda Kalite Yönetimi 2023 Final Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kurumsallaşma amaçlarından birisi değildir?

Cevap : Tahmin edilebilirliği önleme

2- Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeye yol açan sebeplerden birisi değildir?

Cevap : Ülkeler ve toplumlar arasında etkileşimin azalması

3- Aşağıdakilerden hangisi Klasik yönetim anlayışı özelliklerindendir?

Cevap : sıfır hatayı hedefleyen üretim

4- Bürokrasi üzerine yaptığı detaylı ve sistematik çalışmalarla bilinen kişi kimdir?

Cevap : Max Weber

5- Aşağıdakilerden hangisi standartlaşmanın tüketiciye sağladığı faydalardan birisidir?

Cevap : Kaliteli ürün ve hizmete daha uygun fiyata ve daha kolay ulaşmayı sağlar

6- Aşağıdakilerden hangisi kalite yönetim sistemi uygulamaları ile hedeflenenlerden birisi değildir?

Cevap : Kuruluş içiresindeki iletişim ağının sınırlandırılması

7- İşletmelerde toplam kalite uygulamaları ile aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?

Cevap : İsraf ve savurganlığın artması

8- Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizi bir diğer ati ile GZFFT analizini oluşturan başlıklardan birisi değildir?

Cevap : Tepkiler

9- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde kurumsallaşmaya etki eden faktörlerden birisi değildir?

Cevap : ihracat

10- Aşağıdakilerden hangisi hesap verebilirliği ifade eden tanımlardan birisi değildir?

Cevap : kültürel faaliyetlerde bulunmak

11- Aşağıdakilerden hangisi hizmetin kendine özgü yapısı içinde değerlendirilemez?

Cevap : Hizmet kalitesi hizmet sunumu öncesi değerlendirilir

12- Yönetim süreci yaklaşımının öncüsü kimdir?

Cevap : Henry Fayol

13-Kalite kavramının tarihçesine bakıldığında kavrama ait ilk kayıt aşağıdakilerden hangisinde geçmektedir?

Cevap : Hammurrabi kanunları

14-Aşağıdakilerden hangisi standartlarda yapılan revizyonların sebeplerinden birisi değildir?

Cevap : tedarikçi değişikliği

15- Aşağıdakilerden hangisi kurumsallaşmanın boyutlarından birisi değildir?

Cevap : İletişim

16- Hizmet kalitesi boyutlarından biri olan “Yeterlilik” boyutu aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde ifade edilmiştir?

Cevap : Hizmeti verinin hizmeti en iyi şekilde verebilecek bilgi ve beceriye sahip olmasıdır.

17- Sistem Yaklaşımı ve Durumsallık yaklaşımı ndan oluşan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Modern Dönem

18- Aşağıdakilerden hangisi spor hizmetlerinde hizmet kalitesi boyutları arasında yer almaz?

Cevap : Girdi kalitesi

19- Aşağıdakilerden hangisi kalite yönetim sistemi çalışmaları kapsamında riskler ele alınırken izlenecek yöntemler arasında yer almaz?

Cevap : Riske sebep olan kaynağı görmezden gelmek

20- Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel süreç kontrolünün temel işlevlerinden birisi değildir?

Cevap : prosses girdilerinin arttırılması

21- Aşağıdakilerden hangisi TS EN ISO 9001 :2015 kalite yönetim standardının ana maddelerinden birisi değildir?

Cevap : Uygulama

22- Bilimsel Yönetimin kurucusu kimdir?

Cevap : Frederick Winslow Taylor

23- Aşağıdakilerden hangisi Klasik yönetim anlayışı özelliklerindendir?

Cevap : Muayeneye dayalı kalite

Sporda Kalite Yönetimi

Auzef Rekreasyon Lisans Auzef Rekreasyon Lisans Programı Telegram Grubu

Sporda Kalite Yönetimi 2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!