auzefGrafik TasarımıTemel Tasarım-2

Temel Tasarım – 2 Final Soruları 2023

Temel Tasarım 2 2023 Final Soruları

#1. Duetone efektinin doğru tanımını aşağıdaki seçeneklerden hangisi karşılar?

Cevap : B) Bir renk yarım tonunun, başka bir yarım renk tonu ile üst üste bindirilmesiyle oluşmaktadır

#2. Görsel sanatlarda kompozisyonu oluşturan nesnelerin ögelerin objelerin tasarımın ilkelerine dayalı olarak yerleştirildiği doluluğun meşguliyetin ve hareketliliğun oluşturduğu yere ne ad verilmektedir?

Cevap : E) alan boşluk

#3. Yön aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili değildir?

Cevap : D) hareket

#4. "Boy", "A Girl" gibi eserleriyle bilinen Avustralyalı heykeltıraş, büyük ölçek kullanan isimlerin başında gelir. İnsan formlarını standart ölçülerin çok üzerinde hiperrealist bir tarzda uygulayan sanatçı, ölçekle oynayarak seyirci ve eser arasında rahatsız edici bir ilişki kurar. Yukarıda bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Ron Mueck

#5. Sukhi Berber in Budist geleneğin ikonografik figürlerinin bronz dökümlü sanat formunun kalıpları, grafik tasarımın simgeleştirmeleriyle uyum içindedir ve negatif alan, biçim ve ruhun birlikteliğini, sürekli bir dönüşüm durumunu net bir şekilde betimlemektedir." Yukarıdaki açıklama ve heykel görsellerine dayalı olarak etkin bir şekilde kullanılan tasarım ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Alan bosluk ilkesi.

#6. Bir renge ait farklı tonal değerlere nasıl ulaşılamaz?

Cevap : E) bir rengin içine nötr gri ekleyerek

#7. .....bir ölçekte işleyen bir sistemin daha büyük ve daha küçük ölçeklerde de aynı işlerliği koruduğunun düşünülmesidir. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) ölçeklendirme yanılgısı

#8. Görsel bütünlüğün oluşturulmasında vazgeçilemez unsurlardan biri olan farklı ögelerin bir arada kullanım feyene bu ögelerin birlikte olduğu algısını vermektedir. Bu birliktelige verilen isim apağdaki seçeneklerden hangisidir?

Cevap : A) uyumluluk

#9. Salt form, düzen ve matematiksel uyuma bağh simetriyi güzellik olarak nitelendiren ve yaşamı form olarak betimleyen düşünürler kimlerdir?

Cevap : E) Plotinos ve Aristoteles

#10. Bir kompozisyonda, başarılı bir tasarımda mıknatıs görevi gören, algılanmasına imkan tanıyan, odaklanmayı kolaylaştıran tasarım ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Birlik/Bütünlük.

#11. Aşağıdaki temel tasarım unsurlarından hangisi bir görselde bulunan siyah, beyaz ve gri tonların ilişkisi ile ilgilidir?

Cevap : A) Değer

#12. Bir tasarımda kontrast ilişkilerin oluşturulmasında aşağıdakilerden hangisi hedeflenemez?

Cevap : D) pasif kılmak

#13. Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bir sayfa düzeninde hiyerarşiyi belirler? I- Görselin konumu Il-Görselin boyutu III-Parça bütün ilişkisi IV-Görselin netliği

Cevap : B) I, II ve III

#14. Tasarımda bütünün parçalar üzerinde egemen olduğu birlik, tasarım yüzeyindeki parçalar arasında ............. gösterirler. Yukarıda verilen bu cümleyi en doğru tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) uyumu ve ilişkiyi

#15. ....... Düzensiz formları çizmek için kolaylık sağlar. Yukarıdaki cümleyi doğru tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir

Cevap : D) bütünü geometrik formlara bölmek

#16. Bir hakim rengin saf haline, başka bir deyişle rengin doygunluğunda herhangi bir değişikliğe yer vermeksizin sırasıyla siyah, beyaz ve gri değerleri farklı miktarlarda ekleyerek aşağıdakilerden hangileri elde edilebilir?

Cevap : E) bir hakim rengin sade, tint ve ton özellikleri

#17. "Alanı forma dönüştürmüş, metamorfik çalışmalarıyla biçim ve şekiller ile arka plan öylesine işlenmiştir ki, boşluk ve doluluğu iç içe geçirmiştir. İzleyenin zemin ve figuraraımda ayrım yapmasını güçleştirmiş, izleyenin gözünü sürekli olarak bir figürden diğerine geçirmeyi başarmıştır. Çalışmalarının çoğunda ön plan ve arka plan arasındaki ayrımı ortadan kalarak Izleyiciyi, istediği şekil kümesini görmeye yönlendirebilmiştir." Yukarıdaki tanımı yapılan sanatçı tasarımcı kimdir?

Cevap : B) M.C Escher

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Temel Tasarım-2 2023 Final Soruları

Temel Tasarım 2 2023 Final Soruları

1- Aşağıdaki temel tasarım unsurlarından hangisi bir görselde bulunan siyah, beyaz ve gri tonların ilişkisi ile ilgilidir?

A) Değer
B) renk
C) oran
D) nokta
E) çizgi

Cevap : A) Değer

2- Tasarımda bütünün parçalar üzerinde egemen olduğu birlik, tasarım yüzeyindeki parçalar arasında …………. gösterirler.
Yukarıda verilen bu cümleyi en doğru tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) şekil ve biçimi
B) zemin ve şekli
C) ton ve değeri
D) uyum ve uyumsuzluğu
E) uyumu ve ilişkiyi

Cevap : E) uyumu ve ilişkiyi

3- Görsel bütünlüğün oluşturulmasında vazgeçilemez unsurlardan biri olan farklı ögelerin bir arada kullanım feyene bu ögelerin birlikte olduğu algısını vermektedir. Bu birliktelige verilen isim apağdaki seçeneklerden hangisidir?

A) uyumluluk
B) yakınlık
C) yalınlık
D) stilize
E) akıcılık

Cevap : A) uyumluluk

4- Salt form, düzen ve matematiksel uyuma bağh simetriyi güzellik olarak nitelendiren ve yaşamı form olarak betimleyen düşünürler kimlerdir?

A) J Corot ver Monge
B) Heldinger ve Aristoteles
C) Plotinos ve Heidegeer
D) Monge ve Maton
E) Plotinos ve Aristoteles

Cevap : E) Plotinos ve Aristoteles

5- ……. Düzensiz formları çizmek için kolaylık sağlar.
Yukarıdaki cümleyi doğru tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir

A) kendi gerçeğini imgeye dönüştürmek
B) soyut şematik biçimler oluşturmak
C) motif ve şekiller eklemek
D) bütünü geometrik formlara bölmek
E) biçimi somutlaştırmak

Cevap : D) bütünü geometrik formlara bölmek

6- Bir hakim rengin saf haline, başka bir deyişle rengin doygunluğunda herhangi bir değişikliğe yer vermeksizin sırasıyla siyah, beyaz ve gri değerleri farklı miktarlarda ekleyerek aşağıdakilerden hangileri elde edilebilir?

A) Bir hakim rengin açık ve koyu tonları
B) Notr gri
C) Bir hakim rengin zıtlık ve parlaklik oranları
D) kim renge ait parlaklık, doygunluk ve ton
E) bir hakim rengin sade, tint ve ton özellikleri

Cevap : E) bir hakim rengin sade, tint ve ton özellikleri

7- “Boy”, “A Girl” gibi eserleriyle bilinen Avustralyalı heykeltıraş, büyük ölçek kullanan isimlerin başında gelir. İnsan formlarını standart ölçülerin çok üzerinde hiperrealist bir tarzda uygulayan sanatçı, ölçekle oynayarak seyirci ve eser arasında rahatsız edici bir ilişki kurar.
Yukarıda bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amedeo modigliani
B) El greco
C) Ron Mueck
D) Alan Wolfson
E) Adam Dircksz

Cevap : C) Ron Mueck

8- Görsel sanatlarda kompozisyonu oluşturan nesnelerin ögelerin objelerin tasarımın ilkelerine dayalı olarak yerleştirildiği doluluğun meşguliyetin ve hareketliliğun oluşturduğu yere ne ad verilmektedir?

A) izlem
B) yorumlama
C) şekil-zemin
D) tanımlama
E) alan boşluk

Cevap : E) alan boşluk

9- Bir renge ait farklı tonal değerlere nasıl ulaşılamaz?

A) aynı rengin ışık ve gölge ile nasıl görüneceğini tasarlayarak
B) bir rengin içindeki aydınlık miktarını arttırarak
C) rengin doygunluğuny arttırarak
D) bir rengin içine siyah ekleyerek
E) bir rengin içine nötr gri ekleyerek

Cevap : E) bir rengin içine nötr gri ekleyerek

10- Bir tasarımda kontrast ilişkilerin oluşturulmasında aşağıdakilerden hangisi hedeflenemez?

A) önemini göstermek
B) meraklı kılmak
C) dinamiklik oluşturmak
D) pasif kılmak
E) dikkati çekmek

Cevap : D) pasif kılmak

11- Yön aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili değildir?

A) boyut
B) denge
C) derinlik.
D) hareket
E) zıtlık

Cevap : D) hareket

12- Sukhi Berber in Budist geleneğin ikonografik figürlerinin bronz dökümlü sanat formunun kalıpları, grafik tasarımın simgeleştirmeleriyle uyum içindedir ve negatif alan, biçim ve ruhun birlikteliğini, sürekli bir dönüşüm durumunu net bir şekilde betimlemektedir.”
Yukarıdaki açıklama ve heykel görsellerine dayalı olarak etkin bir şekilde kullanılan tasarım ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doku ilkesi
B) Vurgu ilkesi
C) Yon ilkesi
D) Koram-hiyerarşi ilkesi
E) Alan bosluk ilkesi.

Cevap : E) Alan bosluk ilkesi.

13- Bir kompozisyonda, başarılı bir tasarımda mıknatıs görevi gören, algılanmasına imkan tanıyan, odaklanmayı kolaylaştıran tasarım ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alan/Boşluk
B) vurgu
C) Form/Biçim
D) Yön
E) Birlik/Bütünlük.

Cevap : E) Birlik/Bütünlük.

14- Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bir sayfa düzeninde hiyerarşiyi belirler?
I- Görselin konumu
Il-Görselin boyutu
III-Parça bütün ilişkisi
IV-Görselin netliği

A) II, III ve IV
B) I, II ve III
C) I, II ve IV
D) II ve III
E) I ve II

Cevap : B) I, II ve III

15- …..bir ölçekte işleyen bir sistemin daha büyük ve daha küçük ölçeklerde de aynı işlerliği koruduğunun düşünülmesidir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) ölçeklendirme düşüncesi
B) ölçeklendirme zorluğu
C) ölçeklendirme işlevi
D) ölçeklendirme yanılgısı
E) ölçeklendirme kararı

Cevap : D) ölçeklendirme yanılgısı

16- “Alanı forma dönüştürmüş, metamorfik çalışmalarıyla biçim ve şekiller ile arka plan öylesine işlenmiştir ki, boşluk ve doluluğu iç içe geçirmiştir. İzleyenin zemin ve figuraraımda ayrım yapmasını güçleştirmiş, izleyenin gözünü sürekli olarak bir figürden diğerine geçirmeyi başarmıştır. Çalışmalarının çoğunda ön plan ve arka plan arasındaki ayrımı ortadan kalarak Izleyiciyi, istediği şekil kümesini görmeye yönlendirebilmiştir.”
Yukarıdaki tanımı yapılan sanatçı tasarımcı kimdir?

A) Vincent Van Gogh
B) M.C Escher
C) Pablo Picasso
D) Rene Magritte
E) Henri Matisse

Cevap : B) M.C Escher

17- Duetone efektinin doğru tanımını aşağıdaki seçeneklerden hangisi karşılar?

A) İki renk tonunun başka bir renk tonu ile üst üste bindirilmesiyle oluşmaktadır
B) Bir renk yarım tonunun, başka bir yarım renk tonu ile üst üste bindirilmesiyle oluşmaktadır
C) iki renk tonunun, diğer iki renk tonlarının üst üste bindirilmesiyle oluşmaktadır
D) Bir renk yarım tonunun, bir başka renk tonu ile üst üste bindirilmesiyle oluşmaktadır
E) Bir renk yarım tonunun, başka bir yanm renk tonu ile alt alta bindirilmesiyle oluşmaktadır

Cevap : B) Bir renk yarım tonunun, başka bir yarım renk tonu ile üst üste bindirilmesiyle oluşmaktadır

Temel Tasarım-2

Auzef Grafik Tasarımı
Auzef Grafik Tasarımı TELEGRAM

Temel Tasarım-2 2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!