auzefLaborant ve veteriner sağlıkOperasyon Anestezi ve Sterilizasyon

Operasyon, Anestezi ve Sterilizasyon 2023 Final Soruları

Operasyon, Anestezi ve Sterilizasyon 2023 Final Soruları

Operasyon, Anestezi ve Sterilizasyon 2023 Final Soruları

Operasyon, Anestezi ve Sterilizasyon 2023 Final Soruları
1. Operasyon bölgesi komplikasyonlarından korunmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Operasyon bölgesinin traslanması

2. Aşağıdakilerden hangisi preoperatif derinin hazırlanmasında kullanılan antiseptiklerden değildir?

Cevap : %0,9 NaCl

3. Antiseptiklerin kullanılarak operasyon bölgesi, cerrahi alet-malzeme ve operasyon salonlarının mikroorganizmalardan arındırılması işlemine ……adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş birakolan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Dezenfeksiyon

4. Diz, dirsek, ayak veya hareket duyarlı su aktivatörleri ile donatılmış derin paslanmaz çelik lavabolar hangi amaçla kukullanılır

Cevap : Cerrahi personelin ellerini yıkamak ve fırçalamak

5. Steril önlük, kolları ve vücudu kapatarak….. oluşturur.

Cevap : Bisteril alan

6. Hastanın durumunun sonucu değişken ya da öngörülemez bir durumda ise genellikle aşağıdaki prognozlarin hangisinden bahsedilir?

Cevap : Şüpheli

7. Aşağıdakilerden hangisi basit ayrı dikişin özelliklerinden değildir?

Cevap : Veteriner cerrahi alanında en az kullanılan diş tekniğidir.

8. Kuşlarda anestezi sırasında korunması gereken vücut ısısı kaç derecedir?

Cevap : 40°

9. Her türlü operatif müdahalede dokuların açılmasında, kimi yumuşak doku problemlerinde yapılan teknik uygulamalarda ve takiben dokuların kapatılmasında kullanılan sete ne ad verilir?

Cevap : Temel set

10. Aşağıdakilerden hangisi hipoventilasyona sebep olmaz?

Cevap : Artimi

11. Aşağıdakilerden hangisi kanama kontrolü, kanamanın minimum düzeyde olması için kullanılan aletlerden biridir?

Cevap : Elektrokoter

12. Ne sijonun urak yanına hatinir ve ensizyon altından geçirilip ensizyonun yakın yanından çıkarılır. Line sonrasında ensizyon hatt: boyunca 5-8 mm ilerletilir ve naizyon hattinen yakus bölgesinden tekrar deriye baunir, ensizyonun etundan geçirilir ve uzak bölgeden çıkardarak dügüm atılır. Karta zeilen dikiş tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yatay U dikişi

13. Koyun bağırsağ mukozasından veya sığır bağırsağ serozasından yapılan doğal emilebilir bir dikiş malzemesidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Katgut

14. Dikiş atarken asilma ve çekme durumlarında ipin uzayabilmesi, bırakıldığında da normal haline dönmesi gerekir.
Yukarıda ifade edilen ip özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Elastikyet

15. Portegünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Dikiş iğnesi tutmak

16. “ipliğin dokudan her geçişi bir önceki geçişe dokudan çıktığı yerde ipliğin yarattığı halkadan geçirilerek bağlanması suretiyle yapdir. Bu teknikte dügüm atilirken igne daha önce kullanılan yönün aksine döndürülür ve karşı tarafa batınlır, karge tarafta oluşan ilmek tek uca düğümlenir. Huli atler ve dokuyu iyi bir şekilde bir araya getirir.

Cevap : Reverdin dikiş

17. Hava yolunun daraldığı veya görülmesinin zor olduğu ve endotrakeal tüpünün kolayca ilerlemediği durumlarda kullanılabilen materyalin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Mandern

18. Aşağıdakilerden hangisi bilinçsizlik seviyesi derinleştikçe kaybolan reflekslerden değildir?

Cevap : Vagal refleks

19. Ağrı yönetimi yapılamaması ile postoperatif pnömoni arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Ağrı hastanin oksurememesine, sekresyonları atamamasına sebep olur

20. Aşağıdakilerden hangisi pean pensinin özellikleri arasında yer alır?

Cevap : Diseksiyon yaparken kullanılması

Operasyon, Anestezi ve Sterilizasyon

Laborant Ve Veteriner Sağlık Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık

Operasyon, Anestezi ve Sterilizasyon 2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!