auzefİktisatPara Teorisi Ve PolitikasıSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Para Teorisi Ve Politikası 2021 Final Soruları

Para Teorisi Ve Politikası 2021 Final Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi paranın satın alma gücünü yansıtmaktadır?

Cevap : Paranın Değeri

2- Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi monopolistik güce sahip firmanın sahip oldukları piyasa gücü ve gelir dağılımı gibi konuları ele almıştır?

Cevap : Post Keynesçi

3- Aşağıdakilerden hangisi para arzını genişletici ve faiz oranlarını düşürücü para politikalarını ifade etmektedir?

Cevap : Gevşek Para Politikası

4- Aşağıdakilerden hangisi paranın özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Ağırlığına Göre Yüksek Bir Değere Sahip Olması

5- Aşağıdakilerden hangisi ile para politikasının makroekonomik değişkenleri ne kadar sürede ve ne ölçüde etkilediği ifade edilmektedir?

Cevap : Parasal Aktarım Mekanizmaları

6- Paranın kullanılmadığı dönemlerde insanlar aşağıdakilerden hangisi ile ihtiyaçlarını gidermekteydiler?

Cevap : Trampa

7- Aşağıdakilerden hangisi muamele güdüsü ile para talebini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Cevap : Gelecekteki Tahminler

8- Keynesçi yaklaşım ekonomide hangi uygulamalar ağırlık vermiştir?

Cevap : Maliye Politikası

9- Miktar teorisi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Cevap : Para Miktarı İle Fiyatlar Genel Düzeyi Arasındaki İlişki

10- Merkez bankasının finansal sistemle ilgili olarak zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite ile ilgili usul esaslarıbelirlemesi hangi görev tanımına dahildir?

Cevap : Temel Görevi

11- Aşağıdakilerden hangisi beklenmeyen (dengesiz) enflasyon sürecinde karşılaşılan durumlardan biri değildir?

Cevap : Verginin Tahakkuku İle Tahsili Arasında Gecikme Yaşanması

12- Merkez bankasının hangi fonksiyonu ticari bankacılık sisteminin müşterilerine sunduğu hizmetlerin benzerlerinin merkez bankası tarafından ticari bankalara sağlanması anlamına gelmektedir?

Cevap : Bankaların Bankası Olarak Hizmet Görmesi

13- Döviz piyasasında denge hangi durumda oluşmaktadır?

Cevap : Döviz Arz Eğrisi İle Döviz Talep Eğrisinin Kesiştiği Noktada

14- Aşağıdakilerden hangisi uygulamada merkez bankasının bağımsızlığını tanımlamaktadır?

Cevap : Para Politikası

15- Monetarist para politikalarının uygulama sonuçlarının aşağıda verilen hangi ülkede tam bir fiyasko olduğu ileri sürülmektedir?

Cevap : ABD

16- Enflasyon hedeflemesi stratejisinin başarısı açısından kamunun en önemli sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Mali Disiplin Sağlanması

17- Aşağıdakilerden hangisi malı hukuki açıdan mülkiyetinin kredi kuruluşunda kalması sonucunda yararlananların üstlenecekleri teminat yükünü hafifletmektedir?
Finansal Kiralama Şirketleri

18- Bir ekonomide beklenen (dengeli) enflasyon sürecinde karşılaşılan en olumsuz durum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Gsmh Nin Büyüme Oranı Düşer

19- Aşağıdakilerden hangisi para kurulu sisteminin başlıca etkileri arasında yer almamaktadır?

Cevap : Döviz Talebi Üzerinde Etkiler

20- Aşağıdakilerden hangisi paranın çok sayıda alışveriş işleminde kullanılmasına imkan tanımaktadır?

Cevap : Dayanıklı Olması

21- Bir ekonomide sürekli olarak genişletici bir para politikası izlenmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olmaktadır?

Cevap : Enflasyon

22- Firma henüz vadesi gelmemiş alacağını tahsil hakkını hangi kuruluşa devrederek fon temin etmiş olmaktadır?

Cevap : Faktoring Şirketleri

23- Enflasyonla mücadele stratejisi doğrultusunda toplam arzı arttırmaya yönelik hangi uygulama etkili olmaktadır?

Cevap : Faiz Oranı Artışı

24- Aşağıda verilen hangi enflasyon türünde para değer ölçüsü olma özelliğini kaybetmektedir?

Cevap : Hiperenflasyon

25- Aşağıdakilerden hangisi yapısal enflasyonun özellikleri arasında yer almamaktadır?

Cevap : Kişi Başına Düşen Gelir Düzeyinin Yüksekliği

26- Aşağıdakilerden hangisi prim sistemine dayalı olarak çalışmaktadır?

Cevap : Sigorta Şirketleri

27- Aşağıdakilerden hangisi döviz rezervleri karşılığında sabit kur üzerinden para arz eder?

Cevap : Para Kurulu

28- Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının öncelikli amacının belirlenmesine yönelik kriterdir?

Cevap : Fiyat İstikrarı

29- 1980 lerin başında hangi iktisat okulunun görüşleri kabul edilmiştir?

Cevap : Monetarist

30- Aşağıdakilerden hangisi uygulanan enflasyonist politikaların sebeplerinden biridir?

Cevap : İstihdam Hedefini Gerçekleştirmek

31- Aşağıdakilerden hangisi ekonomide üretim artışlarının yavaşladığı veya durduğu fiyatlar genel düzeyinin ise düşme eğilimi gösterdiği bir durumdur?

Cevap : Deflasyon

32- Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi para talebini hangisi bir aktif değere yönelen talep gibi ele almaktadır?

Cevap : M. Friedman

33- Aşağıdaki para politikası araçlarından hangisi istenilen sonucun kesin olarak sağlanmasını ifade etmektedir?

Cevap : Kredi Tavanı

34- Aşağıdakilerden hangisi kredi arz edenlerin kredi talep edenler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı bir durumu ifade etmektedir?

Cevap : Asimetrik Enformasyon

35- Aşağıdakilerden hangisi para arzını genişletici ve faiz oranlarını düşürücü para politikalarını ifade etmektedir?

Cevap : Gevşek Para Politikası

36- Aşağıdakilerden hangisi esnek kur sisteminin faydalarından biri değildir?

Cevap : Ani Ve Yüksek Oranlı Kur Değişmelerine İmkan Vermemesi

37- Fiyatlar genel düzeyinin düşmesi aşağıdakilerden hangisinin aleyhine bir durum yaratmaktadır?

Cevap : Üreticilerin

38- Aşağıdakilerden hangisi fiyat istikrarının sağlanmasında ön koşuldur?

Cevap : Sabit Enflasyon Oranı

39- Bir ekonomide arz ( maliyet ) enflasyonunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Üretim Maliyetlerindeki Artış

40- Aşağıdakilerden hangisi kıt kaynakların verimli yatırımlara yönlendirilmesini temel sanayi projelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur?

Cevap : Kalkınma Bankaları

41- Aşağıdakilerden hangisi malın hukuki açıdan mülkiyetinin kredi kuruluşunda kalması sonucunda bu imkandan yararlananların üstlenecekleri teminat yükünü hafifletmektedir?

Cevap : Finansal Kiralama Şirketleri

42- 1980 lerden sonra merkez bankası öncelikli olarak hangi aracı kullanmışlardır?

Cevap : Faiz

43- Fiyatlar genel düzeyinin düşmesi aşağıdakilerden hangisinin aleyhine bir durum yaratmaktadır?

Cevap : Üreticilerin

44- Yatırım bankaları aşağıdaki hangi araçları kullanarak yatırım yapmaktadır?

Cevap : Sermaye Piyasası Araçlar

45- Enflasyon hedeflemesinde hangi strateji ile fiyat istikrarının sağlanacağı vaadi açıkça beyan edilmektedir?

Cevap : Şeffaflığın Artması

46- Aşağıda verilen görev sürelerinden hangisi bağımsızlık göstergesidir?

Cevap : 8

47- Aşağıdakilerden hangisi enflasyon hedeflemesinin dezavantajlarından biri değildir?

Cevap : Hesap Verilebilirlik

48- Aşağıdakilerden hangisi esnek kur sisteminin sakıncalarından biri değildir?

Cevap : Ülke İçi Enflasyonu Yükseltmesi

49- Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasasında işlem gören enstrümanlardan biri değildir?

Cevap : Hazine Bonoları

Para Teorisi Ve Politikası

Auzef Siyaset bilimi ve kamu yönetimi Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
Auzef Para Teorisi Final Soruları Deneme Sınavı -8 %%sep%% Auzef Sorular telegram iktisat

Para Teorisi Ve Politikası 2021 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!