auzefİktisatPara Teorisi Ve PolitikasıSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Para Teorisi Ve Politikası 2023 Vize Soruları

Para Teorisi Ve Politikası 2023 Vize Soruları
1- Parasal aktarım mekanizmasında servet artışının tüketim harcamaları tetiklemesiyle birlikte firmaların üretim Şevki artacak ve ekonomide genişleme eğilimleri ortaya çıkmaya başlayacaktır görüşü hangi aktarım kanalına aittir?

Cevap : Varlık fiyatları kanalı

2- Döviz kuru kanalının işlemesi sürecinde para arzındaki artış aşağıdakilerden hangisine artış yaratmaktadır?

Cevap : Servet

3- Aşağıdakilerden hangisi kamu açıklarının finansmanında kullanılan yöntemlerden biri değildir?

Cevap : Faiz oranı

4- Aşağıdaki hangi yaklaşıma göre merkez bankası’nın para politikasıyla ekonomiyi etkileme gücü de azalmaktadır?

Cevap : Post Keynesçiler

5- Hangi İktisatçı para talebini herhangi bir aktif değere yönelen talep gibi ele almaktadır?

Cevap : M Friedman

6- Aşağıdaki hangi enstrümanın geri ödenmeme olasılığı son derece zayıftır?

Cevap : Tahvil

7- İnsanların tasarruflarını para olarak saklamakta yarar görmeleri paranın hangi fonksiyonu ile ifade edilmektedir?

Cevap : Paranın değer olarak saklanması

8- Aşağıdakilerden hangisi paranın özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Ağırlığına göre yüksek değer ve yön

9- Aşağıdakilerden hangisi para politikası araçları arasında yer almamaktadır?

Cevap : İthalat teminatları

10- Finansal piyasaların hangi özelliğine göre finansal piyasalardaki yatırım araçları tasarruf sahiplerine alternatif yatırım imkanı sağlamaktadır?

Cevap : Risk paylaşma

11- Aşağıdakilerden hangisi tasarruf sahibine bunu istediği gibi kullanma imkanı vermektedir?

Cevap : Kaydı para

12- Aşağıdakilerden hangi yaklaşım parayı pasif bir araç şeklinde değerlendirilmektedir?

Cevap : klasik yaklaşım

13- Merkez bankasının enflasyon hedeflenmesi uygulamasında temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : fiyat istikarı

14- Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların sınıflandırılması içinde yer almamaktadır?

Cevap : döviz piyasaları

15- Aşağıdakilerden hangisi Keynesçi Yaklaşımda reel sektörü oluşturan unsurlardan biri değildir?

Cevap : Finansal varlıklar

16- Miktar teorisinin mübadelede yaklaşımda paranın değeri hangi kavram ile açıklanmaktadır?

Cevap : para arzı

17- Keynesyen Yaklaşıma göre para politikasının etkisi hangi değişiklikler aracılığıyla ortaya çıkmaktadır?

Cevap : faiz oranları

18- Aşağıdakilerden hangisi dolaşımdaki parayla bankaların merkez bankasındaki rezervlerin toplamından oluşmaktadır?

Cevap : parasal taban

19- Aşağıdakilerden hangisi ara gösterge olarak kabul edilen değişkenlerden biridir?

Cevap : Kısa vadeli faiz oranları

20- Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyi yükseldikçe paranın değeri ne olur?

Cevap : Düşer

21- İnsanların tasarruflarını para olarak saklamakta yararları görmeleri paranın hangi fonksiyonu ile ifade edilmektedir

Cevap : paranın değer olarak saklanması

22- Monetarist Yaklaşıma göre para arzı 4 katına çıkarsa fiyatlar genel düzeyi nasıl değişir?

Cevap : 4 kat artar

Para Teorisi Ve Politikası

Auzef Siyaset bilimi ve kamu yönetimi Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
Auzef Para Teorisi Final Soruları Deneme Sınavı -8 %%sep%% Auzef Sorular telegram iktisat

Para Teorisi Ve Politikası 2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!