SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem 2023 Eylül Sınav Soruları

Segem 2023 Eylül Sınav Soruları

#1. Sigortalı ve sigorta şirketinin tüm ilişkilerde birbirlerine karşı en üst düzeyde iyi niyetli olmalarını gerektiren prensip hangisidir?

C) Azami iyi niyet

Segem 2023 Eylül Sorusu

Sigortalı ve sigorta şirketi arasındaki ilişkilerde en üst düzeyde iyi niyeti gerektiren prensip “c) Azami iyi niyet” ilkesidir. Bu prensip, sigorta sözleşmesi tarafından belirlenen koşullara uymayı, doğru ve eksiksiz bilgi verilmeyi, hasar durumunda gerekli bilgilerin sağlanmasını ve sözleşmenin amacına uygun davranılmasını gerektirir. İyi niyet prensibi, sigorta sözleşmelerinin adaletli ve dürüst bir şekilde yürütülmesini sağlamak için önemlidir.

#2. Ülkemizde sigortanın başlamasına ilk hangi olay neden olmuştur?

Cevap : Beyoğlu Yangını

fix sorudur, nerdeyse her sınvada bunu sorarlar

Beyoğlu Yangını, 1870 yılında İstanbul’un Beyoğlu semtinde meydana gelen büyük bir yangındır. Bu yangın, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki İstanbul’un önemli bir olaylarından biridir ve tarihi bir döneme işaret eder.

İşte Beyoğlu Yangını hakkında bazı temel bilgiler:

1- Tarih ve Yer: Beyoğlu Yangını, 5-6 Eylül 1870 tarihlerinde Beyoğlu semtinde gerçekleşti. Beyoğlu, o dönemde İstanbul’un ticaret, eğlence ve kültürel faaliyetlerin merkezi olarak biliniyordu.

2- Yangının Büyüklüğü: Beyoğlu Yangını, oldukça büyük bir yangındı ve geniş bir alanı etkiledi. Yangın, çevredeki binaları ve işletmeleri tahrip etti.

3- Yangının Sebepleri: Yangının çıkış nedeni kesin olarak bilinmese de, o dönemde İstanbul’da sık sık görülen yangınlarla benzer şekilde, ahşap binaların yoğunluğu ve yangına dayanıksız yapı malzemeleri nedeniyle hızla yayıldığı düşünülüyor.

4- Sonuçları: Beyoğlu Yangını, büyük maddi hasara neden oldu ve çevredeki binaların birçoğunu tahrip etti. Yangın, İstanbul’un o dönemdeki yangın söndürme kapasitesinin yetersizliğini de gösterdi.

Beyoğlu Yangını, o dönemin kaynaklarına göre büyük bir trajedi olarak kabul edilir ve yangın sonrası İstanbul’da yangın güvenliği önlemleri ve inşaat standartları üzerine daha fazla dikkat gösterilmesi gerektiği farkındalığını artırmış olabilir. Yangın, aynı zamanda dönemin ressamları tarafından çizilen tablolarla da belgelenmiştir ve bu tablolar, o dönemin İstanbul’unun görüntüsünü yakalamak için önemli tarihi kaynaklardır.

#3. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Kanun’un özelliklerinden değildir?

b) İkincil mevzuata gerek olmaksızın tüm ilkeler belirlenmiştir.

#4. Farklı genel şartlara tabi risklerin bir poliçede güvence altına alınmasına ne ad verilir?

Cevap a) Paket poliçe

 

Segem Nisan 2024 Sınav Sorusu

Segem Eylül 2023 Sınav Sorusu

Segem Aralık 2023 Sınav Sorusu

Segem Nisan 2024 Sınav Sorusu

#5. Aşağıdakilerden hangisi bir riskin sigortalanabilir olması için gerekli özelliklerinden değildir?

Cevap : c) frekansının yüksek olması

 

Nisan 2024 Sorusu

#6. Aşağıdakilerden hangisi ivazlı (karşılıklı) sözleşmeler arasında yer almaz?

Cevap : c) Hibe

Segem 2022 Kasım sınav sorusu
Segem 2023 Eylül sınav sorusu
Segem 2024 Nisan sınav sorusu

Segem Şubat 2024 SorusuKarşılıklı (ivazlı) sözleşmelerde taraflar arasında karşılıklı bir menfaat değişimi bulunur. Verilen şıklar arasında “c) Hibe” bu tür bir sözleşmeye örnektir. Hibe, karşılık beklemeden bir varlığın veya malın başka birine bağışlanması anlamına gelir, yani karşılıklı bir menfaat değişimi içermez. Dolayısıyla, hibe, ivazlı (karşılıklı) bir sözleşme değildir.

Diğer seçenekler (a) Mudarebe, (b) Kira ve (d) Muşareke ivazlı (karşılıklı) sözleşmelere örnek olarak verilebilir çünkü bu sözleşmelerde taraflar arasında karşılıklı menfaat değişimi bulunur.

#7. Hazine Müsteşarlığı’ndan uygunluk belgesi almadan sigorta acenteliği yapanlar hakkında aşağıdakilerden hangi ceza uygulanır?

b) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası

 

Segem 2023 Eylül sorusu

#8. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında yer almamaktadır?

C) Sosyal güvenlik kurumları

 

C) Sosyal güvenlik kurumları Sigortacılık Kanunu kapsamında yer almaz. Sosyal güvenlik kurumları, sigorta şirketleri veya sigorta sektörü ile ilgili değildirler. Dolayısıyla, doğru cevap “C) Sosyal güvenlik kurumları” seçeneğidir.

#9. Bankalar kurum ve kuruluşlar acentelik faaliyeti gösteren birimlerde, hangisi müşterilerince görülebilecek bir yerde yazılı olarak yer alır?

b) Adına acentelik yaptıkları sigorta şirketinin ünvanları

Bankalar, acentelik faaliyeti gösteren birimlerde müşterilerince görülebilecek bir yerde “b) Adına acentelik yaptıkları sigorta şirketinin ünvanları” bilgisini yazılı olarak bulundururlar. Bu, bankanın hangi sigorta şirketleri ile işbirliği yaptığını ve hangi ürünleri sunduğunu belirten önemli bir bilgiyi içerir. Bu şekilde, müşteriler acentelik hizmetleri hakkında bilgi sahibi olabilir ve gerektiğinde ilgili sigorta şirketi ile iletişime geçebilirler.

#10. Hasarın oluşumunda rol alan birden çok sebebe ne ad verilir?

d) Müşterek sebep

 

Eylül 2023 Sınav Sorusu

Nisan 2024 Sınav Sorusu

#11. EMTEA NAKLİYAT Sigortası, sigortalı malların olası zararlarını kapsar. EMTEA NAKLİYAT Sigortası kapsamı dikkate alındığında, aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu sigortanın kapsamı dışındadır? - I- Sigoralı malların fırtınadan, geminin batmasından veya karaya vurmak vehayut kaya veya sığlığa bindirmek gibi haller - II- Geminin sabit, seyyar veya sabih bir cisme (buz dahil) çarpmasından - III- Malın denize atılmasından - IV- Yangından, inflaktan

Cevap : c) Yalnız III

Nisan 2024 Segem Sınav Sorusu

 

I- Sigortalı malların fırtınadan, geminin batmasından veya karaya vurmak ve ya kaya veya sığlığa bindirmek gibi haller:

Bu tip olaylar genellikle nakliyat sigortası kapsamına dahildir. Bu nedenle seçenek 1 kapsam içindedir.

III- Geminin sabit, seyyar veya sabih bir cisme (buz dahil) çarpmasından:

Bu da nakliyat sigortasının tipik kapsamına giren bir durumdur. Bu nedenle seçenek 2 de kapsam içindedir.
III- Malın denize atılmasından:

Bu durum, nakliyat sigortasının olağan kapsamına dahil edilmeyebilir çünkü bu tip olaylar genellikle kasıtlı zararlar veya kusurlar sonucu meydana gelir. Dolayısıyla, seçenek 3 kapsam dışındadır.

IV- Yangından, inflaktan: Bu tür olaylar genellikle nakliyat sigortasının kapsamına dahil edilir. Bu nedenle seçenek 4 de kapsam içindedir.

#12. Muamelat fıkhı çerçevesinde bir sözleşme kuruluşunda ilk teklifi ifade ve irade beyanına ne denir?

b) İcap

Segem Kasım 2022 Sınav Sorusu
Segem Haziran 2023 Sınav Sorusu
Segem Eylül 2023 Sınav Sorusu
Segem Aralık 2023 Sınav Sorusu
Segem 2024 Şubat Sorusu

“Icap,” Muamelat Fıkhı (İslam ticaret hukuku) bağlamında kullanılan bir terimdir ve bir sözleşme kuruluşunun temel unsurlarından birini ifade eder. İcap, Türkçede “teklif” veya “öneri” olarak çevrilebilecek bir kavramdır.

İcap, bir kişinin diğer bir kişiye veya taraflara bir işlem yapma veya bir sözleşme kurma niyetini açıkça ifade ettiği bir beyandır. Bu, bir sözleşme yapma önerisi veya teklifi şeklinde olabilir. İcap, sözleşme kuruluşu sürecinin başlangıcını temsil eder.

Muamelat Fıkhı’na göre, icap eden tarafın teklifi (icap), diğer tarafın da bu teklifi kabul etmesi (qabul) gereklidir. Kabul edilmesi durumunda, sözleşme kurulur ve taraflar arasında yükümlülükler ortaya çıkar. Bu nedenle, icap ve kabul, bir sözleşmenin kurulması için temel unsurlardır ve taraflar arasındaki anlaşmanın başlangıcını temsil ederler.

 

İslam Hukuku’nda Muamelat Fıkhı (ticaret hukuku veya iş hukuku olarak da bilinir), ticari işlemler ve sözleşmelerle ilgilenen bir alt dalıdır. Bir sözleşme kuruluşunda ilk teklifi ifade eden ve irade beyanını temsil eden terimlere gelince:

1- Teklif (Ijab): Bir sözleşme kuruluşunda ilk teklifi ifade eden ve bir tarafın diğer tarafa bir teklif sunması anlamına gelir. Bu, sözleşme yapma niyetini açıkça ifade eden bir beyandır.

2- Kabul (Qabul): Teklifin diğer tarafça kabul edilmesi ve böylece sözleşmenin kurulmasıdır. Kabul, irade beyanının kabul edildiği anı işaret eder.

3- İrade Beyanı (Iradat): İfade ve irade beyanı, sözleşme kuruluşunda tarafların niyetlerini ve isteklerini açıkça ifade etmelerini içerir. İki temel bileşen olan teklif ve kabul, irade beyanının ana unsurlarıdır.

Sözleşme kuruluşu sürecinde, bir taraf diğer tarafa bir teklif sunar (ijab), diğer taraf ise bu teklifi kabul eder (qabul). Bu kabul, bir sözleşmenin kurulmasına ve taraflar arasında yükümlülüklerin oluşmasına yol açar. İrade beyanları, Muamelat Fıkhı’nda sözleşme kuruluşunun temel unsurlarını oluşturur ve bu unsurların eksiksiz ve açık bir şekilde ifade edilmesi önemlidir.

#13. Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personele ne ad verilir?

c) Teknik Personel

#14. Aşağıdakilerden hangisi Milli Reasürans A.Ş.’nin faydalarından değildir?

Cevap: C) Ülkeden döviz çıkışını sağlamak

Segem 2022 Kasım sorusu
Segem 2023 Eylül sorusu
Segem 2023 Aralık sorusu
Segem 2024 Nisan sorusu

Sorunuzdaki şıkları Milli Reasürans A.Ş.’nin olası faydaları açısından değerlendirelim:

Hazineye gelir temin etmek:

Reasürans şirketleri, sigorta şirketlerinden aldıkları primlerle gelir elde ederler ve bu gelirler, şirketin mülkiyet yapısına bağlı olarak hazineye gelir olarak aktarılabilir. Milli Reasürans A.Ş. devlete ait bir şirketse, bu durum geçerli olabilir.

Yabancı şirketlerin egemenliğini kırmak:

Milli Reasürans A.Ş., yerel bir reasürans şirketi olarak, yabancı reasürans şirketlerinin piyasadaki hakimiyetini dengeleyebilir ve yerel sigorta şirketlerine daha fazla destek sağlayabilir.

Ülkeden döviz çıkışını sağlamak:

Bu şık, Milli Reasürans A.Ş.’nin amaçlarına uygun görünmüyor. Reasürans şirketlerinin genel amacı riski dağıtmak ve finansal istikrar sağlamaktır. Ülkeden döviz çıkışını teşvik etmek, bir reasürans şirketinin hedefleri arasında yer almaz ve ekonomik açıdan da genellikle tercih edilmez bir durumdur.

Sigortacılığın millileştirilmesine zemin ve imkan hazırlamak:

Yerel bir reasürans şirketi olarak Milli Reasürans A.Ş., yerel sigorta şirketlerine destek sağlayarak sigortacılığın millileştirilmesine katkıda bulunabilir.

Bu bağlamda, “Ülkeden döviz çıkışını sağlamak” şıkkı, Milli Reasürans A.Ş.’nin faydalarından biri değildir. Diğer seçenekler, şirketin olası pozitif etkilerini yansıtıyor gibi görünmektedir

#15. Hasar sonucunda sigortacının sigorta sözleşmesinden doğan borcunu yerine getirdikten sonra sigortalıdan aldığı ve sigortacının sigortalıya başka borcunun olmadığını belirten belgedir?

b) İbraname

Segem Eylül 2023 Sınav Sorusu
Segem Aralık 2023 Sınav Sorusu
Segem Şubat 2024 Sınav Sorusu
Segem Nisan 2024 Sınav Sorusu

İbraname, sigorta şirketi tarafından hasar sonucunda sigortalıya yapılan ödemenin ve tüm sigorta yükümlülüklerinin yerine getirildiğini teyit eden bir belgedir. İbraname, taraflar arasındaki sigorta sözleşmesini tamamlar ve hasarın sonlandığını gösterir. Bu belge, sigortalıya hasar ödemesinin yapıldığını ve başka bir talep veya borcun olmadığını belgeleyen önemli bir resmi belgedir.

#16. Sigortalı malların fırtınadan, geminin batmasından veya karaya vurmak veyahut kaya veya sığlığa bindirmek gibi haller neticesinde tamamen veya kısmen harap olmasından, oturmadan, çatışmadan, sabit, seyyar veya sabih bir cisme (buz dahil) çarpmasından, malın denize atılmasından, yangından, infilaktan, kaptan ve gemi adamlannın barataryasından yükleme, aktarma veya boşaltma ameliyeleri esnasında bir veya birden çok dengin düşmesinden ve genel olarak deniz kaza ve tehlikelerinden gelebilecek her türlü zıya veya hasarlar, bu poliçe ile tesbit olunan şartlar dahilinde, sigortacı'ya ait olacaktır. Yukarıdaki söz konusu poliçe hangi branşa aittir?

Cevap : a) Emtia Nakliyat Sigroası

NOT: Emtia Nakliyat Sigroası sigrotasıyla ilgili soru vardı, soru bu şekilde değildi.

 

Yukarıdaki metin, “Emtia Nakliyat Sigortası” branşı ile ilgilidir. Bu sigorta türü, sigortalı malların nakliyat sürecinde deniz kazaları ve tehlikeleri nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı koruma sağlar. Dolayısıyla doğru cevap a) Emtia Nakliyat Sigortası’dır.

#17. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk sigortasıdır?

a) Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk

Eylül 2023 Segem Sına Sorusu

Nisan 2024 Segem Sına Sorusu

#18. Teknik personel olmak için gerekli asgari eğitim düzeyi nedir?

b) Lise veya dengi

#19. Aşağıdakilerden hangisi ticaret ahlak ilkeleri arasında yer almaz?

c) Poliçeyi satmak için ürünü aşırı övmek

Segem 2022 Kasım sorusu

Segem 2023 Eylül sorusu

#20. Teknik personelin işlemleri nedeniyle verecekleri zararlardan kim sorumludur?

c) Acente ile birlikte teknik personel de sorumludur.

#21. Muamelat fıkhı aşağıdakilerden hangisi ile ilgili hükümleri içermektedir?

c) Ticaret

Muamelat fıkhı, ticaret işlemleri, sözleşmeler, alım satım, borçlar, kira sözleşmeleri, miras, aile hukuku, ceza hukuku ve diğer dünya işlerine dair İslam hukuku kurallarını içeren bir alandır. İbadet (a) ve inanç (b) daha çok dini ritüel ve inançlarla ilgili konuları kapsarken, nikah (d) ise aile hukukuyla ilgili bir konuyu ifade eder. Muamelat fıkhı, günlük yaşamda insanların karşılaştığı hukuki meseleleri ve ticaret gibi dünya işlerini düzenleyen İslam hukukunun bir parçasıdır.

#22. Katılım emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği şirket ortaklık payları arasında yer alır?

d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikası

 

Katılım emeklilik fonları, İslam’a uygun yatırım prensiplerine dayalı olarak yatırım yaparlar. İslam’a göre domuz eti tüketimi, alkollü içeceklerin üretimi ve faizli işlemlere girmek haram kabul edilir. Bu nedenle, katılım emeklilik fonları genellikle bu tür işletmelere yatırım yapmaktan kaçınırlar.

Buna göre, verilen seçenekler arasında a) Domuz çiftliği, c) Alkollü içecek fabrikası ve d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikası, katılım emeklilik fonları için uygun olmayan yatırım seçenekleridir.

Bira fabrikası (b), alkollü içeceklere yönelik bir iş olduğundan ve İslam’a göre alkollü içecekler haram kabul edildiğinden, katılım emeklilik fonları için uygun bir yatırım seçeneği değildir.

Doğru seçenek, d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikasıdır. Çünkü İslam’a göre faizli işlemlere girmemek önemlidir ve faizsiz işletmeler katılım emeklilik fonları için uygun yatırım seçenekleridir.

#23. Hayat dışı sigorta şirketleri için minimum garanti fonu öz sermayeye oranı ne kadardır?

Cevap : a) 1/3

Segem 2023 Eylül Sınav Sorusu
Segem 2023 Aralık Sınav Sorusu
Segem 2024 Şubat Sınav Sorusu
Segem 2024 Nisan Sınav Sorusu

Hayat dışı sigorta şirketleri, minimum garanti fonunu hesaplarken öz sermayelerinin üçte birinden az olmamak kaydıyla minimum garanti fonu olarak teminat oluştururlar.

#24. Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?

c) Sigorta hakemi

Segem HAziran 2023 Sorusu
Segem Eylül 2023 Sorusu
Segem Aralık 2023 Sorusu
Segem 2024 Şubat Sorusu
Segem 2024 Nisan Sorusu

Sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye “Sigorta Tahkim Komiseri” veya “Sigorta Tahkim Hakemi” adı verilir. Sigorta tahkim komiseri, sigorta poliçesi veya sigorta sözleşmesinden kaynaklanan anlaşmazlıkların taraflar arasında çözülmesine yardımcı olur ve tahkim sürecini yönetir. Taraflar, uyuşmazlık konusunda anlaşmazlığa düştüklerinde, sigorta tahkim komiserine başvurarak anlaşmazlıklarını çözme yoluna gidebilirler. Tahkim süreci, mahkeme yoluna başvurmadan daha hızlı ve daha az maliyetli bir alternatif olabilir. Sigorta tahkim komiseri, genellikle bağımsız ve tarafsız bir uzmandır ve tarafların anlaşmazlığını adil bir şekilde çözmeye çalışır.

#25. Asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek malvarlıklarının enaz yüzde kaçının nakit mevduat ya da delet iç borçlanma senedi gibi nakde kolay dönüşebilir yatırım araçlarından oluşması gerekir?

Cevao : Yüzde 50

#26. 5684 sayılı kanunun iyi niyet kapsamında 32. maddesi hükümlerine aykırı davranan sigortalıların haklarını ve menfaatlerini tehlikeye sokan hareketlerde bulunan acentelere SEDDK tarafından ilk önce hangisi uygulanır?

c) Para Cezası

Segem 2023 Haziran sorusu
Segem Eylül 2023 sorusu
Segem 2024 Şubat Sorusu
Segem 2024 Nisan Sorusu

#27. Sigorta acenteliği için levha kaydı bulunmayan kişilerle acentelik sözleşmesi yapan sigorta şirketi yetkililerine

En az 500 gün adli para cezası

Segem 2022 Kasım Sınav Sorusu
Segem 2023 Haziran Sınav Sorusu
Segem 2023 Aralık Sınav Sorusu
Segem 2024 Şubat Sorusu
Segem 2024 Nisan Sorusu

#28. Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması hali hangisidir?

B) Aşkın Sigorta

Nisan 2024 Sorusu

Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması hali “B) Aşkın Sigorta” olarak bilinir. Bu durumda, sigorta bedeli sigorta konusunun değerinden daha yüksektir ve sigorta sözleşmesi aşkın sigorta olarak adlandırılır.

#29. Paranın peşin malın veresiye olduğu sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

b) Selem

Segem 2023 Eylül çıkmış sınav sorusu
Segem 2023 Aralık çıkmış sınav sorusu
Segem 2024 Şubat Sınaında çıkan sorusu
Segem 2024 Nisan Sınaında çıkan sorusu

Bu sözleşme türü “Selem” sözleşmesidir. Selem, İslam finansında kullanılan özel bir sözleşme türüdür. Selem sözleşmesinde, alıcı ürün için peşin ödeme yapar, ancak ürün belirlenen bir tarihte gelecekte teslim edilir. Bu, alıcının peşin para ödeyip malı veresiye aldığı anlamına gelir.

Bu sözleşme türü, genellikle tarım ürünleri gibi belirli malların gelecekteki teslimatları için kullanılır ve alıcının önceden ödeme yaparak gelecekteki fiyat dalgalanmalarından korunmasına olanak tanır. Diğer seçenekler olan İstisna, İcare ve Sarf, farklı türdeki finansal sözleşmeleri temsil eder.

Lolonolo_com

#30. Katılım esaslı şirketler aracıları için hangi sıklıkla eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirmek zorundadır?

b) Yılda bir kere

#31. Sigortalı malı hasardan önceki değerine getirecek tutarın saptanarak sigortalıya ödenmesi hangi prensip gereğidir?

b) Tazminat

Tazminat prensibi, sigortalı malı hasardan önceki değerine getirecek meblağın hesaplanarak ödenmesini gerektirir. Diğer bir deyişle, sigorta sözleşmesinin amacı, zarar görenin ekonomik durumunu zarardan önceki düzeyine getirmektir. Bu ilkenin hem sigortacı hem de toplumun bütünü açısından önemi vardır.

#32. Aşağıdakilerden hangisi sigortacılık sektörünün mesleki kuruluşudur?

a) Türkiye Sigorta Birliği

 

Segem 2023 Eylül Sorusu

#33. Kendi isteğiyle faaliyetine son vermek isteyen acentelerin, bu durumu kararın alındığı tarihten itibaren kaç gün içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirmesi gerekmektedir?

b) 5 iş günü

Haziran 2023 Segem Sorusu
Nisan 2024 Segem Sorusu

Acentelerin kendi talepleriyle faaliyetlerine son vermek istemeleri durumunda faaliyetin sonlandırılmasına ilişkin kararın alındığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirilir.

#34. Hangisi bir hayat sigortası branşı değildir?

d ) Emniyeti Suistimal Sigortası

 

Segem 2023 Eylül sorusu
Segem 2024 Nisan sorusu

Not: soruyu daha önce açıköğretim fakültelerinini bankacılık bölümü için hazırladığımız için 5 tane şık koymuşuz. SEGEM sınavında 4 tane şık olur.

 

#35. Sigortacı aşağıdaki durumların hangilerini sigorta ettirene veya sigorta sözleşmesinden yararlanan kişilere bildirmekle yükümlüdür? I. Sigortaya ilişkin mevzuatta oluşabilecek değişiklikler II. İflas ve tasfiye durumu III. Tüm branşlarda sözleşme yapma yetkisinin kaldırılması IV. İlgili branşta gerçekleşen ruhsat iptali

Cevap : D) I, II, III ve IV

Segem 2022 Kasım sorusu
Segem 2023 Haziran sorusu
Segem 2023 Eylül Sorusu
Segem 2023 Aralık Sorusu
Segem 2023 Nisan Sorusu

#36. Sigorta sözleşmelerinde bilgilendirmeye ilişkin yönetmelikte yer alan bilgilendirme formu kim tarafından sunulmaktadır?

b) Sigroanın kapsamı, işleyişi ve tazminat ödeme kurallarına ilişkin özet bilgileri sigortalıya aktarmak için sigortacı tarafından

Segem Eylül 2023 ve Şubat 2024 Sorusu

Bilgilendirme formları, sigortacı tarafından hazırlanır ve sunulur. Bu formlar, sigortalılara sözleşme ile ilgili önemli bilgileri anlamalarına yardımcı olmak amacıyla tasarlanır. Bilgilendirme formları, poliçe koşulları, primler, teminatlar, istisnalar, ödeme seçenekleri ve diğer önemli detaylar hakkında bilgi içerebilir.

Sigortacı, bu formları hazırlarken ilgili mevzuata ve düzenlemelere uygun hareket etmelidirler. Ayrıca, formların anlaşılır ve şeffaf bir şekilde sunulmasına özen göstermelidirler. Müşterilere bu bilgileri açıkça iletmek, sigorta sektöründe güvenilirlik ve saygınlık açısından büyük öneme sahiptir.

#37. Bes aracısının teknik personel olabilme şartı aşağıdaklerden hangisidir?

a) Teknik Personel Sınavını kazanması.

 

Segem Haziran 2023 Sorusu

Segem Nisan2024 Sorusu

#38. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

d) Hepsi

Segem 2023 Eylül sorusu

her üç ifade de doğrudur.

#39. Aşağıdakilerden Hangisi Zorunlu Deprenm Sigortası teminatının kapsamında yer almaz? I Enkaz kaldırma masrafları - II Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri - III İş durması - IV Tüm bedeni zararlar ve vefat -

Cevap : d) I, II, III, IV (Hepsi)

Eylül 2023 Sorusu
Nisan 2024 Sorusu

Zorunlu Deprem Sigortası ( Dask )Teminat Kapsamı

Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Kapsamı

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.
Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:

Temeller
Ana duvarlar
Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
Bahçe duvarları
İstinat duvarları
Tavan ve tabanlar
Merdivenler
Asansörler
Sahanlıklar
Koridorlar
Çatılar
Bacalar

Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri
Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar
Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar.

Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:

Enkaz kaldırma masrafları
Kar kaybı
İş durması
Kira mahrumiyeti
Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
Tüm bedeni zararlar ve vefat
Manevi tazminat talepleri
Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar
Bu özelliklerdeki hasarlar için, Zorunlu Deprem Sigortası’na ek olarak yaptıracağınız farklı konut sigortalarını tercih edebilirsiniz.

 

#40. Aşağıdaki şıklardan hangisinde bölüşmeli Reasürans türleri verilmiştir?

b) Eksedan, Kotpar

Segem 2023 Hazira sorusu
Segem 2023 Eylül sorusu
Segem 2024 Şubat Sorusu
Segem 2024 Nisan Sorusu

 

1- Bölüşmeli Reasürans:

Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri arasında, sigortalı risklerin belirli bir oran dahilinde paylaşılmasını içerir. Bu modelde, sigorta şirketi ve reasürans şirketi arasında risk orantılı bir şekilde bölüşülür.

2- Kotpar Reasürans:

Bir tür orantılı reasürans olup, sigorta şirketi tarafından belirli bir tutara kadar olan zararlar reasürans şirketi ile paylaşılır.

3- Eksedan Reasürans (Excess of Loss):

Sigorta şirketinin belirli bir limitin üzerindeki zararları reasürans şirketine devrettiği, orantısız reasürans türüdür. Bu model, büyük zararlar için koruma sağlar.

4- Bölüşmeli Olmayan Reasürans:

Bu, orantısız reasüransın bir çeşididir ve genellikle belirli bir risk türünün tamamının reasürans şirketine devredilmesini içerir.

5- Hasar Fazlası Reasürans:

Belli bir hasar miktarının üzerindeki kısmın reasürans şirketi tarafından karşılandığı bir orantısız reasürans türüdür.

6- Toplam Hasar Fazlası Reasürans (Stop Loss):

Sigorta şirketinin yıllık toplam zararının belirli bir limitin üzerine çıkması durumunda devreye giren, orantısız reasürans türüdür.

Bu bilgiler ışığında, sorunuzdaki seçenekleri değerlendirirsek:

– a) Excess of Loss, Sedan: “Excess of Loss” (Eksedan), verilen tanımlamaya uygun bir reasürans türüdür. Ancak, “Sedan” bu bağlamda bir reasürans türü olarak geçmemektedir.

– b) Eksedan, Kotpar: “Eksedan” (Excess of Loss) ve “Kotpar”, her ikisi de açıklanan reasürans türleri arasında yer alır ve doğru terimlerdir.

– c) Sedan, Plen: Bu seçenekte geçen terimler, reasürans türleri ile ilgili olarak belirtilen açıklamalarda yer almamaktadır.

– d) Stop Loss, Sedan: “Stop Loss” (Toplam Hasar Fazlası), açıklanan reasürans türlerinden biridir. Ancak, yine “Sedan” bu kontekste uygun bir terim değildir.

Bu açıklama ve tanımlar ışığında, reasürans türlerini doğru bir şekilde yansıtan seçenek b) “Eksedan, Kotpar” olacaktır. Bu seçenek, verilen bilgilere göre, reasürans anlaşmalarının tiplerini doğru bir şekilde ifade eden tek seçenektir

 

 

#41. Riskin önüne geçmek, azaltabilmek ve/veya tazminini sağlamak amacıyla alınan önlemlere ne denir ?

a) Risk yönetimi

Segem Haziran 2023 Sınav Sorusu
Segem Nisan 2024 Sınav Sorusu

Riskin önüne geçmek, azaltmak veya tazminini sağlamak amacıyla alınan önlemlere “risk yönetimi” denir. Risk yönetimi, potansiyel tehlikeleri tanımlama, analiz etme, bu tehlikeleri azaltma veya kabul edilebilir seviyeye getirme sürecini içerir. Bu süreç, işletmeler, kuruluşlar veya bireyler için çeşitli alanlarda uygulanabilir. Risk yönetimi, mali, operasyonel, çevresel, sağlık ve güvenlik gibi birçok farklı risk türüne odaklanabilir. Bu önlemler, risklerin etkilerini minimize etmeye veya kabul edilebilir bir düzeye getirmeye yardımcı olur.

#42. Döviz mübadele işlemleri muamelat fıkhında nasıl isimlendirilir?

c) Sarf

Segem 2023 Haziran Sınav sorusu
Segem 2023 Eylül Sınav sorusu
Segem 2023 Aralık Sınav sorusu

Döviz mübadele işlemleri, İslam hukuku (muamelat fıkhı) açısından genellikle “Sarf” veya “Sarf Akdi” olarak isimlendirilir. Sarf, bir tür para veya döviz değişim anlaşmasıdır ve İslam hukukuna göre bazı şartlara tabi tutulabilir. Bu tür anlaşmaların İslam hukukuna uygun olması için riba (faiz) içermemesi ve spekülasyon gibi haram pratikleri içermemesi gerekebilir. İslam hukuku, döviz mübadele işlemleri konusunda bazı sınırlamalar getirebilir ve bu işlemlerin faizsiz ve adaletli bir şekilde yapılmasını teşvik eder.

#43. Aşağıdaki sigorta türlerinden hangisi, katılım esaslı şirketlerden gelen prim tutarları ile finansal varlıkları ayrı bir havuzda katılım hesabına göre yönetilir?

d) Hepsi

 

Katılım esaslı sigorta şirketlerinde genellikle katılım esasına uygun olarak yönetilen bir havuz veya hesap bulunur ve bu hesap, müşterilerin katılım esasına göre ödediği primleri ve bu primlerin getirilerini içerir. Katılım esaslı sigorta, İslam’a uygun finansal prensiplere dayalıdır ve bu havuzlar, İslami finans kurallarına göre yönetilir.

Kasım 2022 ve Haziran 2023 te tekrar sorulmuş.

#44. Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar hangi sistem aracılığıyla karşılanabilir?

Cevap : C) Güvence Hesabı

Segem 2023 Haziran Sınav sorusu
Segem 2023 Eylül Sınav sorusu
Segem 2023 Aralık Sınav sorusu
Segem 2024 Şubat Sınav Sorusu
Segem 2024 Nisan Sınav Sorusu

Bu Güvence Nedir?

Güvence Hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlere kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir.

Güvence Kapsamı :

Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar,

Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar,

Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat arasındaki fark kadar ödenecek bedensel tazminat tutarları,

Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde (Güvence Hesabı kapsamında kalan Zorunlu Sigortalar ile sınırlı olarak) ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar, (Bu madde kapsamındaki sigorta şirketlerini öğrenmek için lütfen tıklayınız…)

Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar.

Ayrıca Hesaba, Yeşil Kart Sigortası kapsamında Türkiye sınırları içinde meydana gelen zararlardan dolayı Büroca tekemmül ettirilen hasar dosyalarının tazminat ödemesi için Büro tarafından da başvurulabilir.

#45. Aşağıdaki prensiplerin hangisinde hakların devri söz konusudur?

c) Halefiyet

 

Hakların devri, “c) Halefiyet” prensibi altında söz konusudur. Halefiyet prensibi, bir kişinin başka bir kişinin hakkını devralabileceği ve bu hakkı kullanabileceği bir ilkeyi ifade eder. Başka bir deyişle, bir kişi bir sözleşmenin veya bir hakkın yerine getirilmesi veya kullanılmasını devralabilir.

Diğer seçeneklere kısaca bakalım:

a) Hasara katılım: Hasara katılım, zarara uğrayan bir kişinin zararı paylaşma ilkesini ifade eder.

b) Tazminat: Tazminat, bir kişinin diğer bir kişiye veya kuruluşa verdiği zararın telafi edilmesi gerektiği ilkesini ifade eder.

d) Yakın sebep: Yakın sebep, bir zararın meydana gelmesine yol açan neden veya faktörü ifade eder.

Dolayısıyla, hakların devri “c) Halefiyet” prensibi altında ele alınır.

#46. Çalınan araç bulunmazsa kaç gün içinde araç sahibine ödeme yapılır?

Cevap : c ) 30

 

Eylül 2023 Sınav Sorusu

Nisan 2024 Sınav Sorusu

 

Sigrotacı, 30 gün içinde Araç sahibine ödeme yapar

#47. Sigortacılık ve özel emekliliğe ilişkin mevzuatı hazırlamak, uygulamak ve ilgililer tarafından uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek görevi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

b) SEDDK

Not: Soru tam olarak bu şekilde sorulmamış olabilir.

#48. Muamelat fıkhında, bir satış sözleşmesinde sözleşmeye konu ürün ve fiyatının sözleşmede açıkça belirtilmemesi aşağıdakilerden hangisi gerekçesiyle sözleşmeyi geçersiz kılar?

c) Belirsizlik

Muamelat fıkhında, bir satış sözleşmesinde sözleşmeye konu ürün ve fiyatının açıkça belirtilmemesi sözleşmeyi geçersiz kılabilir. Bu durum “şartların belirsizliği” veya “akdin şüpheli olması” gerekçesiyle sözleşmeyi geçersiz hale getirebilir. İslam hukukunda, bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için taraflar arasındaki anlaşmanın net ve açık olması gerekmektedir. Tarafların neyi ne kadar bir bedelle alacaklarını veya satacaklarını belirtmeyen bir sözleşme, anlaşmanın şartlarının belirsiz olduğu ve taraflar arasında bir kararın kesin olmadığı anlamına gelebilir. Bu da sözleşmenin geçersizliğine yol açabilir.

 

 

#49. Yurtdışında araçla kazaya neden olunması durumunda 3.şahıslara verilen maddi ve bedeni zararlar teminat altına alan sigorta aşağıdakilerden hangisidir?

b) Yeşil Kart

Segem 2021 Mart Sınav Sorusu
Segem 2022 Kasım Sınav Sorusu
Segem 2023 Haziran Sınav Sorusu
Segem 2023 Eylül Sınav Sorusu
Segem 2024 Şubat Sınav Sorusu
Segem 2024 Nisan Sınav Sorusu

Yeşil Kart Trafik Sigortası Nedir?

“Uluslararası Motorlu Taşıtlar Sigortası” olarak da bilinen Yeşil Kart Trafik Sigortası, gidilen her ülkede yeni bir sigorta yaptırma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Yeşil kart sistemine dahil ülkelere yapılan seyahatlerde oluşabilecek herhangi bir kaza durumunda karşı tarafın haklarını güvence altına almaya yarar. Uluslararası niteliğe sahip sigorta, yeşil renklidir ve tek formattadır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Segem Eylül 2023 Sınav Soruları

Segem Eylül 2023 Sınav Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sorular eksik çıkıyorsa lütfen urayı TIKLATIN

Segem 2023 Eylül Sınav Soruları

SEGEM 2023 Eylül Sigorta Teknik Personel Sınavı Hazırlığı: En İyi Kaynak Lolonolo.com

SEGEM 2023 Eylül Sigorta Teknik Personel Sınavı’na hazırlanırken, başarılı bir sınav deneyimi yaşamak için doğru kaynaklara sahip olmak son derece önemlidir. Sınav hazırlığında en iyi kaynaklardan biri, Lolonolo.com gibi güvenilir bir platformdur.

Lolonolo.com, sınavın başarılı bir şekilde geçilmesine yardımcı olmak için bir dizi faydalı kaynak sunar. İşte bu platformda bulabileceğiniz bazı kaynaklar:

1- Çıkmış Sorulara Erişim: SEGEM sınavının önceki yıllarına ait çıkmış sorulara erişim, sınavın yapısı ve formatı hakkında daha iyi bir anlayış kazanmanıza yardımcı olur. Bu soruları çözerek, sınavın ne tür sorular içerdiğini ve hangi konulara odaklandığını inceleyebilirsiniz.

2- Deneme Sınavları: Lolonolo.com, SEGEM sınavı için hazırlanan deneme sınavları sunar. Bu deneme sınavları, gerçek sınav deneyimini simüle etmek için tasarlanmıştır. Sınav öncesinde bu deneme sınavlarını çözerek zaman yönetimi becerilerinizi geliştirebilir ve sınavın zorluk seviyesine alışabilirsiniz.

3- Çıkmış Soru Videoları: Lolonolo.com üzerinden Bu çıkmış soru videoları, akılda kalıcı olmasını sağlar, sınavda biraz daha hatırlamanıza yardımcı olur.

4- Konu Özetleri: Lolonolo.com, SEGEM sınavı için önemli konu özetlerini sunar. Bu özetler, sınavın kapsamını daha hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmenize yardımcı olur. Sınavın yoğun temposunda konuları hatırlamanız için ideal bir kaynaktır.

SEGEM 2023 Eylül Sigorta Teknik Personel Sınavı’na hazırlanırken, Lolonolo.com gibi güvenilir bir kaynağı kullanmak, başarı şansınızı artırabilir. Bu platform, çıkmış sorular, deneme sınavları, eğitim videoları ve konu özetleri gibi kaynaklarla sınav hazırlığınızı daha etkili hale getirir. Başarılar dileriz!

 

SEGEM’in Eğitim Videoları:  Segem Akademi üzerinden SEGEM’in resmi eğitim videolarına erişebilirsiniz. Bu videolar, sınavın kapsamını daha iyi anlamanıza ve kritik konuları öğrenmenize yardımcı olur. Uzmanların sunduğu bu eğitim materyalleri, sınavda başarılı olmanıza katkı sağlar.

#Segem

#SigortaTeknikPersonel

#Segem2023Soruları

Segem 2023 Haziran Sınav Soruları

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!