auzefHalkla İlişkilerTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Halkla İlişkiler 2022-2023 Vize Soruları

#1. Kamu kurumlarının sahip olduğu aşağıdaki hangi özellik kamu sektöründe halkla iliskiler uygulamalarının göz ardı edilmesine neden olmuştur?

Cevap : A) Sundukları hizmetler bakımından rakipsiz konumda olma

#2. Selam verme ve karşısındaki kişiye saygı gösterme şekilleri, toplumsal ve dini törenler aşağıda yer alan kültürün temel öğelerinden hangisine örnek oluşturur?

Cevap : C) Ritüellere

#3. İmaj kavramının oluşumunda üç unsurun varlığından söz edilir. "Bilgilenme düzeyi" ve “sahip olunan yargılar" ilk iki unsurdur. Üçüncü unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) “Olanaklar ve hizmetler”

#4. “Birlikte çalışan insanlar tarafından kullanılan uzmanlaşmış sözcük dağarcığını, dili, sembolleri ve jargonu örgütlerin nasıl kullandığıdır. Törenlerde sergilenen davranışların, örgütsel hayatın alışkılarının (töreler), örgütün degerlerinin öykülerde, efsanelerde ve nostaljilerde tanımlanmasıdır." Yukarıdaki ifadeler, örgüte/kuruma ilişkin aşağıdaki hangi kavram ile ilgilidir?

Cevap : D) Kültür

#5. Aşağıdaki halkla ilişkiler rollerinden hangisi etik olarak nitelendirilebilecek bir uygulamadır?

Cevap : B) idealist

#6. Aşağıdaki kurum imaji tanımlarından hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Kurum imajı, kurumun iç ve dış bütün iletişimini içeren, iç hedef kitleye kuruluşun sosyal ve ekonomik anlamını açıklayan mesajlar iletilmesini kapsar.

#7. Riskin doğasına ilişkin çok yönlü mesajlari, risk hakkında netliği olmayan diğer mesajları, risk yönetimi için kurumsal ya da yasal düzenlemeleri, risk mesajlarına ilişkin reaksiyonları, görüşleri, ilgili açıklamaları kapsayan sürece verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Risk iletişimi

#8. Aşağıdakilerden hangisi Y teorisi özelliklerini taşıyan yöneticilerin sahip olduğu bir düşünce tarzı değildir?

Cevap : D) İnsanlar sorumluluktan kaçar ve yaratılış olarak tembeldirler.

#9. “..... farklı kültürlerden gelen insanların aralarında nasıl iletişim kurduklarını ve iletişim çabalarının benzer ve farklı yönlerini inceleyen çalışma alanıdır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) Kültürlerarası iletişim

#10. Aşağıdakilerden hangisi etnomerkezciliğin tanımını içermektedir?

Cevap : C) Kendi kültürünü diğer kültürlerden üstün görme

#11. Aşağıdakilerden hangisi sorun yönetimi kavramı için söylenemez?

Cevap : C) Sorun yönetimi dışında konu yönetimi ve risk yönetimi gibi kavramlarla da karşılık bulmuştur.

#12. "......, davranışsal normları sağlamak için biçimsel yapıyı karşılıklı olarak etkileyen bir kurum içinde paylaşılan değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemidir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) Kurum kültürü

#13. Benzer bir sorunla karşılaşmamış, sorunun varlığının farkına varmamış ve soruna yönelik çabalar sergilemek için örgütlenmemiş bireyler aşağıdaki hangi kamu tipi kategorisinde yer almaktadır?

Cevap : D) Kamu haline gelememiş

#14. Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi gizli kamuların iletişim kuran aktif kamu haline gelmesinde etkili olan faktörler bulunduğunu ifade etmektedir?

Cevap : E) Grunig

#15. “Bir kurumun geçmişten itibaren getirdiği değerlerini ve vizyonunu ifade eder." Yukarıdaki ifadeler örgüte/kuruma ilişkin aşağıdaki hangi kavramın açılımıdır?

Cevap : E) Felsefe

#16. “....., kurumların geleceğine yönelik kararları alan ve politikalari belirleyen güçlü yöneticiler takımıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) Baskın koalisyon

#17. Aşağıdakilerden hangisi X teorisi özelliklerini taşıyan yöneticilerin sahip olduğu bir düşünce tarzı değildir?

Cevap : B) Çalışma ortamlarının gerektiği gibi düzenlenmesi ile çalışanlar mutlu ve istekli biçimde çalışırlar.

#18. " ...., aralarında anlamlı ilişkilerin bulunduğu parçaların meydana getirdiği bir bütündür. Enformasyon işleme, aynı örgüt içinde birbiriyle ilişkili birimler arasında gercekleştiği gibi birçok örgüt arasında da gerçekleşir. Bireysel birimler alt sistemler olarak görülebilir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) Sistem

#19. Kurum ve kamuları arasında irtibat sağlayan; yorumcu, arabulucu olarak hizmette bulunan, aracı rolü oynayan bilgi taşıyıcıları ve duyarlı dinleyici rolündedir. Yukarıda verilen ifadeler aşağıdaki hangi halkla ilişkiler rolünü üstlenen uygulayıcıların özelliklerini taşır?

Cevap : E) İletişim kolaylaştırıcısı

#20. Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknisyeninin görevleri arasında yer almaz?

Cevap : A) Üst yönetime danışmanlık

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Halkla İlişkiler 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi gizli kamuların iletişim kuran aktif kamu haline gelmesinde etkili olan faktörler bulunduğunu ifade etmektedir?

A) Ledingham
B) Popovski
C) Bruning
D) Hunt
E) Grunig

Cevap : E) Grunig

2. “….., kurumların geleceğine yönelik kararları alan ve politikalari belirleyen güçlü yöneticiler takımıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Halkla ilişkiler departmanı
B) Pazarlama departmanı
C) Personel ilişkileri
D) Baskın koalisyon
E) İnsan kaynakları departmanı

Cevap : D) Baskın koalisyon

3. “Bir kurumun geçmişten itibaren getirdiği değerlerini ve vizyonunu ifade eder.”
Yukarıdaki ifadeler örgüte/kuruma ilişkin aşağıdaki hangi kavramın açılımıdır?

A) Kimlik
B) imaj
C) Dizayn
D) Kültür
E) Felsefe

Cevap : E) Felsefe

4. Aşağıdaki halkla ilişkiler rollerinden hangisi etik olarak nitelendirilebilecek bir uygulamadır?

A) Tarafsız
B) idealist
C) Muhafazakar
D) Eleştirel
E) Pragmatik

Cevap : B) idealist

5. Kurum ve kamuları arasında irtibat sağlayan; yorumcu, arabulucu olarak hizmette bulunan, aracı rolü oynayan bilgi taşıyıcıları ve duyarlı dinleyici rolündedir.
Yukarıda verilen ifadeler aşağıdaki hangi halkla ilişkiler rolünü üstlenen uygulayıcıların özelliklerini taşır?

A) Uzman reçeteci
B) İletişim teknisyeni
C) Medya ilişkileri
D) İletişim sağlayıcısı
E) İletişim kolaylaştırıcısı

Cevap : E) İletişim kolaylaştırıcısı

6. Aşağıdakilerden hangisi etnomerkezciliğin tanımını içermektedir?

A) Kültürlerarası yetkinliğin kazanılması
B) Yabancı bir kültürde yaşamaya ve çalışmaya uyum sağlama
C) Kendi kültürünü diğer kültürlerden üstün görme
D) Her kültürü eşit değerde görme
E) Yeni kültürün bazı özelliklerinin fark edilmesiyle yaşanan şaşkınlık duygusu

Cevap : C) Kendi kültürünü diğer kültürlerden üstün görme

7. “Birlikte çalışan insanlar tarafından kullanılan uzmanlaşmış sözcük dağarcığını, dili, sembolleri ve jargonu örgütlerin nasıl kullandığıdır.
Törenlerde sergilenen davranışların, örgütsel hayatın alışkılarının (töreler), örgütün degerlerinin öykülerde, efsanelerde ve nostaljilerde tanımlanmasıdır.”
Yukarıdaki ifadeler, örgüte/kuruma ilişkin aşağıdaki hangi kavram ile ilgilidir?

A) Kimlik
B) imaj
C) Dizayn
D) Kültür
E) Felsefe

Cevap : D) Kültür

8. Selam verme ve karşısındaki kişiye saygı gösterme şekilleri, toplumsal ve dini törenler aşağıda yer alan kültürün temel öğelerinden hangisine örnek oluşturur?

A) Maddi kültür öğelerine
B) Değerlere
C) Ritüellere
D) Kişisel inançlara
E) Dinsel inançlara

Cevap : C) Ritüellere

9. İmaj kavramının oluşumunda üç unsurun varlığından söz edilir. “Bilgilenme düzeyi” ve “sahip olunan yargılar” ilk iki unsurdur. Üçüncü unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Bilinçlenme düzeyi”
B) “Tutum ve davranışlar”
C) “Olanaklar ve hizmetler”
D) “Nesneler”
E) “Sahip olunan inançlar”

Cevap : C) “Olanaklar ve hizmetler”

10. Aşağıdaki kurum imaji tanımlarından hangisi yanlıştır?

A) Kurum imajı, kişilerin kuruluş hakkında duydukları, gördükleri ya da doğrudan kuruluşla ilişki kurdukları, edindikleri kanının görüntüsüdür.
B) Kurum imajı, kurumun iç ve dış bütün iletişimini içeren, iç hedef kitleye kuruluşun sosyal ve ekonomik anlamını açıklayan mesajlar iletilmesini kapsar.
C) Kurum imajı, işletmeyi meydana getiren tüm görsel, sözel ve davranışsal öğelerin bir bütünüdür.
D) Kurum imajı, işletmenin niçin var olduğundan işletmenin ana amaçlarının ortaya konmasına kadar uzanan işletmeyle ilgili her konuyu içermektedir.
E) Kurum imajı, bir kuruluşun ya da kişiler grubunun bir kuruma gösterdiği duygusal olduğu kadar rasyonel bağdaştırmaların bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Cevap : B) Kurum imajı, kurumun iç ve dış bütün iletişimini içeren, iç hedef kitleye kuruluşun sosyal ve ekonomik anlamını açıklayan mesajlar iletilmesini kapsar.

11. Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknisyeninin görevleri arasında yer almaz?

A) Üst yönetime danışmanlık
B) Fotoğrafçılık
C) Gazetecilik
D) Yazarlık
E) Görsel-işitsel üretim

Cevap : A) Üst yönetime danışmanlık

12. “……, davranışsal normları sağlamak için biçimsel yapıyı karşılıklı olarak etkileyen bir kurum içinde paylaşılan değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kurum kimliği
B) Kurum felsefesi
C) Kurum imaji
D) Kurumsal görünüm
E) Kurum kültürü

Cevap : E) Kurum kültürü

13. Kamu kurumlarının sahip olduğu aşağıdaki hangi özellik kamu sektöründe halkla iliskiler uygulamalarının göz ardı edilmesine neden olmuştur?

A) Sundukları hizmetler bakımından rakipsiz konumda olma
B) Geleneksel bir yapıya sahip olma
C) Gönüllülük esasına göre çalışma
D) Ekonomik yönden kazanç elde etme
E) Sivil toplum alanında faaliyet gösterme

Cevap : A) Sundukları hizmetler bakımından rakipsiz konumda olma

14. Aşağıdakilerden hangisi X teorisi özelliklerini taşıyan yöneticilerin sahip olduğu bir düşünce tarzı değildir?

A) İnsanlar çalışmaktan hoşlanmazlar ve sorumluluk almak istemezler.
B) Çalışma ortamlarının gerektiği gibi düzenlenmesi ile çalışanlar mutlu ve istekli biçimde çalışırlar.
C) İnsanlar kendi güvenliğini ve çıkarını düşünür.
D) İnsanı iş yapmaya zorlamak, sıkı kontrol etmek ve cezalandırmak gerekir.
E) Çalışanların çok sıkı kontrol edilmesi, iş tanımlarının ayrıntılı olarak yapılması, kesin rol tanımlarının belirlenmesi gerekir.

Cevap : B) Çalışma ortamlarının gerektiği gibi düzenlenmesi ile çalışanlar mutlu ve istekli biçimde çalışırlar.

15. Benzer bir sorunla karşılaşmamış, sorunun varlığının farkına varmamış ve soruna yönelik çabalar sergilemek için örgütlenmemiş bireyler aşağıdaki hangi kamu tipi kategorisinde yer almaktadır?

A) Aktif
B) Gizli
C) Bilinçli
D) Kamu haline gelememiş
E) Pasif

Cevap : D) Kamu haline gelememiş

16. “….. farklı kültürlerden gelen insanların aralarında nasıl iletişim kurduklarını ve iletişim çabalarının benzer ve farklı yönlerini inceleyen çalışma alanıdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kültürlerarası iletişim
B) Etnomerkezcilik
C) Kültür şoku
D) Kültürlerarası uyum
E) Kültürlerarası yetkinlik

Cevap : A) Kültürlerarası iletişim

17. ” …., aralarında anlamlı ilişkilerin bulunduğu parçaların meydana getirdiği bir bütündür. Enformasyon işleme, aynı örgüt içinde birbiriyle ilişkili birimler arasında gercekleştiği gibi birçok örgüt arasında da gerçekleşir. Bireysel birimler alt sistemler olarak görülebilir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Adhokrasi
B) Sistem
C) Kimlik
D) Entropi
E) İmaj

Cevap : B) Sistem

18. Riskin doğasına ilişkin çok yönlü mesajlari, risk hakkında netliği olmayan diğer mesajları, risk yönetimi için kurumsal ya da yasal düzenlemeleri, risk mesajlarına ilişkin reaksiyonları, görüşleri, ilgili açıklamaları kapsayan sürece verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Risk iletişimi
B) Sorun yönetimi
C) Kriz yönetimi
D) Risk yönetimi
E) İtibar yönetimi

Cevap : A) Risk iletişimi

19. Aşağıdakilerden hangisi sorun yönetimi kavramı için söylenemez?

A) Stratejik halkla ilişkiler yönetiminin etkili bir aracıdır.
B) Kurumun itibarını korumada rol alır.
C) Sorun yönetimi dışında konu yönetimi ve risk yönetimi gibi kavramlarla da karşılık bulmuştur.
D) Krizlerden korunmaya yardım eder.
E) Muhtemel riskleri azaltmaya yardım eder.

Cevap : C) Sorun yönetimi dışında konu yönetimi ve risk yönetimi gibi kavramlarla da karşılık bulmuştur.

20. Aşağıdakilerden hangisi Y teorisi özelliklerini taşıyan yöneticilerin sahip olduğu bir düşünce tarzı değildir?

A) İnsanın doğasında öğrenmek ve daha fazla sorumluluk almak yatar.
B) Çalışanların örgüt içinde karar alma süreçlerine katılmalarına izin vermeli, kendilerini önemli gerekli hissetmelerini sağlayan bir ortam yaratılmalıdır.
C) Yönlendirme ve cezalandırmanın aksine insan kendini kontrol edebilir ve yönlendirebilir.
D) İnsanlar sorumluluktan kaçar ve yaratılış olarak tembeldirler.
E) İtaat zinciriyle oluşacak baskı çalışanları yabancılaştırır ve verimi düşürür.

Cevap : D) İnsanlar sorumluluktan kaçar ve yaratılış olarak tembeldirler.

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler 2021 Final

Halkla İlişkiler 2022-2023 Vize Soruları

Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/

Halkla İlişkiler 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!