AnatomiauzefTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Anatomi (TDS) 2022-2023 Bütünleme Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi sempatik sistemin organlar üzerine etkilerinden biri değildir?

Cevap : A) Kandaki şeker seviyesini azaltır.

#2. Duedonum'un uzunluğu ne kadardır?

Cevap : A) 25 cm

#3. Baş boyun eklemlerinden kafanın tek oynar eklemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Temporamandibular eklem

D) Temporamandibular eklem (Çene eklemi veya TMJ), başın tek oynar eklemidir ve çenenin açılıp kapanmasını sağlar. Bu eklem, baş ve boyun bölgesindeki tek oynar eklemlerden biridir ve çiğneme hareketlerinde önemli bir rol oynar.

#4. İnsan vücudunun en büyük arteri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) aortae

B) Aortae, insan vücudunun en büyük arteridir. Aorta, kalpten gelen oksijenli kanı vücudun farklı bölgelerine taşır ve tüm vücuda yayılan ana arterdir.

lolonolo.com

#5. Böbreklerde oluşan idrarın üreterler aracılığıyla boşaltıldığı ve depolandığı organa ne ad verilir?

Cevap : E) Mesane


#6. "Os temporale" terimi aşağıdakilerden hangisini karşılamaktadır?

Cevap : D) Şakak kemiği

“Os temporale,” D) Şakak kemiğini karşılar. Şakak kemiği, kafatasının yan tarafında bulunan ve kulak yoluyla ilgili önemli olan bir kemiktir.

#7. Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin görevlerinden değildir?

Cevap : D) Kimyasal temizliği sağlar.

#8. Beyin korteksindeki çıkıntılara ne ad verilir?

Cevap : C) Gyrus

Beyin korteksindeki çıkıntılara “Gyrus” denir. Gyruslar, beyin korteksindeki kıvrımlı yüzeylerdir ve sırt sırtayken oluşurlar. Beynin yüzey alanını artırarak daha fazla nöronun yerleştirilmesine yardımcı olurlar.

lolonolo.com

#9. Protein sentezinde, anabolik faaliyetlerde ve kas-kemik-tendonligament gelişiminde görevli olan hormon aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Büyüme hormonu

#10. Aşağıdakilerden hangisi hipofiz ön lob hormonlarından biri değildir?

Cevap : E) MDH

E) MDH (Melanosit Uyarıcı Hormon) hipofiz ön lob hormonlarından biri değildir. Diğer dört hormon (LH, Prolaktin, TSH ve ACTH), hipofiz ön lobundan salgılanan önemli hormonlardır ve çeşitli vücut fonksiyonlarını düzenler. Melanosit Uyarıcı Hormon (MDH) ise hipofiz arka lobundan salgılanır ve ciltteki melanosit hücrelerinin aktivitesini düzenler.


#11. A. coronaria dextra, aşağıdakilerden hangisini besler?

Cevap : A) Kalp

#12. Aşağıdakilerden hangisi "uzun kemik" değildir?

Cevap : D) Vertebrae (omurlar)

#13. Yere paralel olarak önden arkaya ya da arkadan öne geçen eksene ne ad verilir?

Cevap : B) Axis sagittalis

#14. Görme ve görüntüleme merkezleri beynin hangi lobunda yer alır?

Cevap : B) Lobus occipitalis

Görme ve görüntüleme merkezleri beyinde B) Lobus occipitalis (arka lob) içerisinde bulunur. Bu lob, görsel işleme ve görüntü algılamasıyla ilişkilidir.

#15. Aşağıdakilerden hangisi gözle ilgili değildir?

Cevap : E) Papilla fibrosa

E) Papilla fibrosa, gözle ilgili bir terim değildir. Diğer terimler (A, B, C, D) ise gözün çeşitli anatomik yapılarına veya bileşenlerine atıfta bulunur:
A) Sklera: Gözün beyaz kısmı olarak bilinir.
B) Kornea: Gözün ön kısmındaki saydam dış tabakadır.
C) Uvea: Gözün orta tabakasını oluşturan bir yapıdır ve çeşitli bölümleri içerir.
D) Silier cisim: Göz merceğini değiştiren kaslarla ilişkilendirilen bir yapıdır.

lolonolo.com


#16. "Kızlık zarı"nın Latince karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) hymen

#17. "Aurikula" aşağıdaki organlardan hangisinde yer alır?

Cevap : E) Kulak

#18. J harfi şeklinde olup sindirim kanalının en geniş yeri hangi organdır?

Cevap : A) Mide

#19. Os sternum aşağıdaki hangi kemikle eklem yapar?

Cevap : C) Köprücük kemiği

#20. Boyun sinir ağının Latincesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Plexus Cervicalis


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anatomi (TDS) 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Yere paralel olarak önden arkaya ya da arkadan öne geçen eksene ne ad verilir?

A) Axis verticalis
B) Axis sagittalis
C) Planum frontale
D) Planum horizontale
E) Axis transversalis

Cevap : B) Axis sagittalis

2. A. coronaria dextra, aşağıdakilerden hangisini besler?

A) Kalp
B) Karaciğer
C) Akciğer
D) Mide
E) Beyin

Cevap : A) Kalp

3. J harfi şeklinde olup sindirim kanalının en geniş yeri hangi organdır?

A) Mide
B) Karaciğer
C) Safra kesesi
D) Kalın bağırsak
E) Pankreas

Cevap : A) Mide

4. Aşağıdakilerden hangisi “uzun kemik” değildir?

A) Fibula (kamış kemiği)
B) Femur (uyluk kemiği)
C) Tibia (kaval kemiği
D) Vertebrae (omurlar)
E) Humerus (kol kemiği)

Cevap : D) Vertebrae (omurlar)

5. “Os temporale” terimi aşağıdakilerden hangisini karşılamaktadır?

A) Kalça kemiği
B) Kürek kemiği
C) Göğüs kemiği
D) Şakak kemiği
E) Art kafa kemiği

Cevap : D) Şakak kemiği

“Os temporale,” D) Şakak kemiğini karşılar. Şakak kemiği, kafatasının yan tarafında bulunan ve kulak yoluyla ilgili önemli olan bir kemiktir.

6. Aşağıdakilerden hangisi gözle ilgili değildir?

A) Sklera
B) Kornea
C) Uvea
D) Silier cisim
E) Papilla fibrosa

Cevap : E) Papilla fibrosa

E) Papilla fibrosa, gözle ilgili bir terim değildir. Diğer terimler (A, B, C, D) ise gözün çeşitli anatomik yapılarına veya bileşenlerine atıfta bulunur:
A) Sklera: Gözün beyaz kısmı olarak bilinir.
B) Kornea: Gözün ön kısmındaki saydam dış tabakadır.
C) Uvea: Gözün orta tabakasını oluşturan bir yapıdır ve çeşitli bölümleri içerir.
D) Silier cisim: Göz merceğini değiştiren kaslarla ilişkilendirilen bir yapıdır.

lolonolo.com

7. Baş boyun eklemlerinden kafanın tek oynar eklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zygomatik eklem
B) Art. Genus
C) Parietal eklemler
D) Temporamandibular eklem
E) Art. Humeri

Cevap : D) Temporamandibular eklem

D) Temporamandibular eklem (Çene eklemi veya TMJ), başın tek oynar eklemidir ve çenenin açılıp kapanmasını sağlar. Bu eklem, baş ve boyun bölgesindeki tek oynar eklemlerden biridir ve çiğneme hareketlerinde önemli bir rol oynar.

8. Boyun sinir ağının Latincesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Plexus Brachialis
B) Plexus Pudendalis
C) Plexus Cervicalis
D) Plexus Sacralis
E) Plexus Lumbalis

Cevap : C) Plexus Cervicalis

9. Aşağıdakilerden hangisi hipofiz ön lob hormonlarından biri değildir?

A) LH
B) Prolaktin
C) TSH
D) ACTH
E) MDH

Cevap : E) MDH

E) MDH (Melanosit Uyarıcı Hormon) hipofiz ön lob hormonlarından biri değildir. Diğer dört hormon (LH, Prolaktin, TSH ve ACTH), hipofiz ön lobundan salgılanan önemli hormonlardır ve çeşitli vücut fonksiyonlarını düzenler. Melanosit Uyarıcı Hormon (MDH) ise hipofiz arka lobundan salgılanır ve ciltteki melanosit hücrelerinin aktivitesini düzenler.

10. Beyin korteksindeki çıkıntılara ne ad verilir?

A) Thalus
B) Epifiz
C) Gyrus
D) Sulcus
E) Metathalus

Cevap : C) Gyrus

Beyin korteksindeki çıkıntılara “Gyrus” denir. Gyruslar, beyin korteksindeki kıvrımlı yüzeylerdir ve sırt sırtayken oluşurlar. Beynin yüzey alanını artırarak daha fazla nöronun yerleştirilmesine yardımcı olurlar.

lolonolo.com

11. Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin görevlerinden değildir?

A) Karbondioksiti atar.
B) Mikroorganizmalara karşı vücudu savunur.
C) Kanın hidrojen iyon konsantrasyonunu (pH’ini) düzenler.
D) Kimyasal temizliği sağlar.
E) Oksijen temin eder.

Cevap : D) Kimyasal temizliği sağlar.

12. Protein sentezinde, anabolik faaliyetlerde ve kas-kemik-tendonligament gelişiminde görevli olan hormon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tükürük bezi
B) Parat hormon
C) Büyüme hormonu
D) Tiroid hormonu
E) Tükrük hormonları

Cevap : C) Büyüme hormonu

13. Duedonum’un uzunluğu ne kadardır?

A) 25 cm
B) 30 cm
C) 35 cm
D) 15 cm
E) 10 cm

Cevap : A) 25 cm

14. Böbreklerde oluşan idrarın üreterler aracılığıyla boşaltıldığı ve depolandığı organa ne ad verilir?

A) Üretra
B) Epididim
C) Skrotum
D) Prostat
E) Mesane

Cevap : E) Mesane

15. “Aurikula” aşağıdaki organlardan hangisinde yer alır?

A) Deri
B) Göz
C) Diş
D) Burun
E) Kulak

Cevap : E) Kulak

16. İnsan vücudunun en büyük arteri aşağıdakilerden hangisidir?

A) v. renalis
B) aortae
C) a. femoralis
D) a. pulmonalis
E) a. surrenalis

Cevap : B) aortae

B) Aortae, insan vücudunun en büyük arteridir. Aorta, kalpten gelen oksijenli kanı vücudun farklı bölgelerine taşır ve tüm vücuda yayılan ana arterdir.

lolonolo.com

17. “Kızlık zarı”nın Latince karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) ovari
B) hymen
C) labium
D) pubes
E) vaginus

Cevap : B) hymen

18. Görme ve görüntüleme merkezleri beynin hangi lobunda yer alır?

A) Lobus frontalis
B) Lobus occipitalis
C) Lobus sfenoidalis
D) Lobus temporalis
E) Lobus parietalis

Cevap : B) Lobus occipitalis

Görme ve görüntüleme merkezleri beyinde B) Lobus occipitalis (arka lob) içerisinde bulunur. Bu lob, görsel işleme ve görüntü algılamasıyla ilişkilidir.

19. Os sternum aşağıdaki hangi kemikle eklem yapar?

A) Art kafa kemiği
B) Şakak kemiği
C) Köprücük kemiği
D) Femur
E) Alın kemiği

Cevap : C) Köprücük kemiği

20. Aşağıdakilerden hangisi sempatik sistemin organlar üzerine etkilerinden biri değildir?

A) Kandaki şeker seviyesini azaltır.
B) Göz bebekleri (pupilla) genişler/büyür.
C) Kalp atımı hızlanır. Kalp kası güçlü kan pompalar ve kan basıncı yükselir.
D) Dolaşımdaki kan önemli organlara çekilir, kalp kaslarına daha fazla kan gider.
E) Sindirim sistemindeki ve idrar yollarındaki sfinkterler kasılır.

Cevap : A) Kandaki şeker seviyesini azaltır.

Anatomi (TDS)

Anatomi (TDS) 2022-2023 Bütünleme Soruları

Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik
Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!