auzefEgzersiz ve Spor Bilimleriİktisatİnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi (Güz) 2022-2023 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin asli fonksiyonlarını üstlenen iş pozisyonlarını ifade eder?

Cevap : C) Çekirdek

#2. Aşağıdakilerden hangisi iş başında eğitim yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : B) Konferans yöntemi

#3. “Gelecekteki insan kaynağı talebini çeşitli değişkenlerle (örneğin satış miktarı) iş gücü miktarı (örneğin satış personeli sayısı) arasındaki oransal ilişkiye bağlı olarak öngören bir yöntemdir.” Yukarıda verilen tanım, aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir?

Cevap : E) Oran analizi

#4. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynağı bulma ve seçme faaliyetini etkileyen çevresel faktörlerden biri değildir?

Cevap : C) Personel devri

#5. I. Kariyer çıpası, bireyin kariyer kararlarına etki eden, yetenekleri, temel değerleri, güdü ve ihtiyaçlarından oluşan bir benlik algısıdır. II. Kariyer, bireyin kurum içinde elde ettiği terfiler ve yükselmeler neticesinde gerçekleştirdiği “ilerleme”dir. III. Kariyer seçimleri, bireyin sahip olduğu özellikler ve kimlik algısından etkilenmez. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : B) I ve II

#6. Aşağıdakilerden hangisi bir iş pozisyonununbölünebilecek en küçük birimini ifade eder?

Cevap : D) İş aktivitesi

#7. Aşağıdakilerden hangisi kurumların iç çevre analiz yaparken baktığı faktörlerden biri değildir?

Cevap : D) Yönetim tercihi

#8. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin tarihsel süreçte izlediği aşamalardan biri değildir?

Cevap : A) Ekonomik İstihdam Yaklaşımı

#9. Aşağıdakilerden hangisi şirketin büyüme oranları ile yeni ürünler, piyasalar ve hizmetler gibi uzun dönemli hedeflerini tanımlayan bir dokümandır?

Cevap : E) Stratejik plan

#10. Aşağıdakilerden hangisi iş analizi yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : D) İş gereklerinin hazırlanması

#11. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde en sık kullanılan iş/eleman ilanı duyuru araçlarından biridir?

Cevap : E) Sosyal medya

#12. I. Misyon ve vizyon II. İç ve dış çevre analizi III. Motivasyon araçları Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri stratejik yönetim modeli aşamalarındandır?

Cevap : B) I ve II

#13. Aşağıdakilerden hangisi kariyer geliştirme uygulamalarından biri değildir?

Cevap : C) Planlama merkezleri

#14. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin değerlendirilmesi sürecinde Kirkpatrick’in dört kademeli değerlendirme kriterlerinden biri değildir?

Cevap : C) İşler

#15. I. İnsan kaynakları yönetimi, İnsan İlişkileri Yaklaşımına kıyasla çalışanların yeteneklerinin daha fazla ortaya çıkarılmasını, üst düzeydeki karar katılımlarının da desteklenmesini ve örgütün hedefleriyle daha uyumlu bir çalışan modelini oluşturmayı amaçlamaktadır. II. Personel yönetimi, örgütlerde yer alan insan kaynaklarının sadece finansal yönetimi ile ilgili faaliyetleri sürdürür. III. İnsan kaynakları yönetimi, “örgütün hedefleri ile çalışanların ihtiyaçlarını uyumlu hâle getiren” bir eşleştirme sürecidir. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : D) I ve III

#16. Personel Yönetimi anlayışından İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışına geçiş hangi dönemde yaşanmıştır?

Cevap : A) 20. yüzyılın son çeyreği

#17. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ihtiyaç analizlerinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

Cevap : A) Eğitim bütçesi

#18. • Plan • Strateji • Misyon ve vizyon Yukarıdaki kavramlar aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : E) Stratejik İnsan Kaynakları Yöntemleri

#19. Aşağıdakilerden hangisi iş analizi sürecinin dizaynında gözetilmesi gereken hususlardan biri değildir?

Cevap : B) Günlük iş kayıtları

#20. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde insan kaynağı araştırma ve bulmada yararlanılan dış kaynaklardan biri değildir?

Cevap : A) Mevcut çalışanlar

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İnsan Kaynakları Yönetimi (Güz) 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi kariyer geliştirme uygulamalarından biri değildir?

A) Kariyer danışmanlığı
B) İş zenginleştirme
C) Planlama merkezleri
D) Rotasyon
E) Mentorluk

Cevap : C) Planlama merkezleri

2. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ihtiyaç analizlerinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A) Eğitim bütçesi
B) Testler
C) Personel gözleme
D) Performans değerlendirme sonuçları
E) Odak grup toplantıları

Cevap : A) Eğitim bütçesi

3. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynağı bulma ve seçme faaliyetini etkileyen çevresel faktörlerden biri değildir?

A) Ulusal istihdam politikaları
B) Rakiplerin varlığı
C) Personel devri
D) Genel ekonomik koşullar
E) Yüksek işsizlik oranları

Cevap : C) Personel devri

4. “Gelecekteki insan kaynağı talebini çeşitli değişkenlerle (örneğin satış miktarı) iş gücü miktarı (örneğin satış personeli sayısı) arasındaki oransal ilişkiye bağlı olarak öngören bir yöntemdir.”
Yukarıda verilen tanım, aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir?

A) Nominal grup tekniği
B) Regresyon analizi
C) Trend analizi
D) Senaryo analizi
E) Oran analizi

Cevap : E) Oran analizi

5. I. Kariyer çıpası, bireyin kariyer kararlarına etki eden, yetenekleri, temel değerleri, güdü ve ihtiyaçlarından oluşan bir benlik algısıdır.
II. Kariyer, bireyin kurum içinde elde ettiği terfiler ve yükselmeler neticesinde gerçekleştirdiği “ilerleme”dir.
III. Kariyer seçimleri, bireyin sahip olduğu özellikler ve kimlik algısından etkilenmez.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) Yalnız II
E) II ve III

Cevap : B) I ve II

6. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin değerlendirilmesi sürecinde Kirkpatrick’in dört kademeli değerlendirme kriterlerinden biri değildir?

A) Sonuçlar
B) Öğrenme
C) İşler
D) Davranış
E) Reaksiyonlar

Cevap : C) İşler

7. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde insan kaynağı araştırma ve bulmada yararlanılan dış kaynaklardan biri değildir?

A) Mevcut çalışanlar
B) Rakip işletme çalışanları
C) Eski başvurular
D) İş arayanlar
E) Stajyerler

Cevap : A) Mevcut çalışanlar

8. Aşağıdakilerden hangisi kurumların iç çevre analiz yaparken baktığı faktörlerden biri değildir?

A) Teknolojik alt yapısı
B) Marka algısı
C) İnsan gücü
D) Yönetim tercihi
E) Makine-teçhizat yapısı

Cevap : D) Yönetim tercihi

9. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin tarihsel süreçte izlediği aşamalardan biri değildir?

A) Ekonomik İstihdam Yaklaşımı
B) Stratejik İnsan kaynakları Yönetimi Yaklaşımı
C) İnsani İlişkiler Yaklaşımı
D) Personel Yönetimi Yaklaşımı
E) Bilimsel Yönetim

Cevap : A) Ekonomik İstihdam Yaklaşımı

10. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin asli fonksiyonlarını üstlenen iş pozisyonlarını ifade eder?

A) Operasyonel
B) Geçici
C) Çekirdek
D) Çevre
E) Destek

Cevap : C) Çekirdek

11. Personel Yönetimi anlayışından İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışına geçiş hangi dönemde yaşanmıştır?

A) 20. yüzyılın son çeyreği
B) 18. yüzyılın ilk yarısı
C) 19. yüzyılın son çeyreği
D) 21. yüzyılın ilk yarısı
E) 20. yüzyılın ilk yarısı

Cevap : A) 20. yüzyılın son çeyreği

12. Aşağıdakilerden hangisi iş analizi sürecinin dizaynında gözetilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A) Analizin amacı
B) Günlük iş kayıtları
C) Pozisyonların niteliği
D) Çalışanların tutumu
E) Proje takımı

Cevap : B) Günlük iş kayıtları

13. • Plan
• Strateji
• Misyon ve vizyon
Yukarıdaki kavramlar aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Çalışma Ekonomisi
B) Endüstri İlişkileri
C) Sosyal Politika
D) İş Hukuku
E) Stratejik İnsan Kaynakları Yöntemleri

Cevap : E) Stratejik İnsan Kaynakları Yöntemleri

14. I. Misyon ve vizyon
II. İç ve dış çevre analizi
III. Motivasyon araçları
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri stratejik yönetim modeli aşamalarındandır?

A) II ve III
B) I ve II
C) Yalnız II
D) Yalnız I
E) Yalnız III

Cevap : B) I ve II

15. I. İnsan kaynakları yönetimi, İnsan İlişkileri Yaklaşımına kıyasla çalışanların yeteneklerinin daha fazla ortaya çıkarılmasını, üst düzeydeki karar katılımlarının da desteklenmesini ve örgütün hedefleriyle daha uyumlu bir çalışan modelini oluşturmayı amaçlamaktadır.
II. Personel yönetimi, örgütlerde yer alan insan kaynaklarının sadece finansal yönetimi ile ilgili faaliyetleri sürdürür.
III. İnsan kaynakları yönetimi, “örgütün hedefleri ile çalışanların ihtiyaçlarını uyumlu hâle getiren” bir eşleştirme sürecidir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) Yalnız I
D) I ve III
E) I ve II

Cevap : D) I ve III

16. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde en sık kullanılan iş/eleman ilanı duyuru araçlarından biridir?

A) Görüntülü medya
B) Yazılı medya
C) Duvar ve el afişleri
D) Sesli medya
E) Sosyal medya

Cevap : E) Sosyal medya

17. Aşağıdakilerden hangisi iş başında eğitim yöntemlerinden biri değildir?

A) Takım çalışmalarına katılım yoluyla eğitim
B) Konferans yöntemi
C) Formen aracılığıyla eğitim
D) Oryantasyon eğitimi
E) Yetki devri yoluyla eğitim

Cevap : B) Konferans yöntemi

18. Aşağıdakilerden hangisi bir iş pozisyonununbölünebilecek en küçük birimini ifade eder?

A) İş gerekleri
B) İş analizi
C) İş tanımı
D) İş aktivitesi
E) Görev

Cevap : D) İş aktivitesi

19. Aşağıdakilerden hangisi şirketin büyüme oranları ile yeni ürünler, piyasalar ve hizmetler gibi uzun dönemli hedeflerini tanımlayan bir dokümandır?

A) Politika
B) Tenzili rütbe
C) İnsan kaynakları planlaması
D) Planlama
E) Stratejik plan

Cevap : E) Stratejik plan

20. Aşağıdakilerden hangisi iş analizi yöntemlerinden biri değildir?

A) Günlük iş kayıtları
B) Yapılandırılmış kontrol listesi
C) Anket
D) İş gereklerinin hazırlanması
E) Mülakat

Cevap : D) İş gereklerinin hazırlanması

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi (Güz) 2022-2023 Vize Soruları

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri Açık Lise Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Content is protected !!