auzefÇocuk GelişimiÖzel Eğitime Giriş

Özel Eğitime Giriş 2023-2024 Vize Soruları

#1. Yardımcı araçlar kullanarak sosyal ortamlara adapte olup, özbakım ve akademik anlamda desteğe ihtiyaç duyan bireyin yaşadığı bedensel yetersizlik hangi derecededir?

Cevap : C) Orta derecede

Bu soru, bireyin sosyal ortamlara adaptasyonu, özbakım ve akademik destek ihtiyaçları ile bedensel yetersizliği arasındaki ilişkiyi değerlendirmektedir. Soruda belirtilen yardımcı araçların kullanılması, bireyin yaşadığı bedensel yetersizliği hafifletmeye yönelik bir çaba olduğunu göstermektedir. Ancak, bu yardımcı araçlar kullanılsa dahi, bireyin ihtiyaç duyduğu sosyal, özbakım ve akademik destek miktarı önemlidir.

Verilen seçenekler arasında en uygun olanı C seçeneği olan “Orta derecede” olarak belirlenmiştir. Bu, bireyin bedensel yetersizliğinin belirli bir seviyede olduğunu, ancak kullanılan yardımcı araçlar sayesinde orta düzeyde bir adaptasyon sağlanabildiğini göstermektedir. Bu derece, bireyin günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmesine rağmen belirli alanlarda destek ihtiyacı olduğunu işaret eder.

Sonuç olarak, bu değerlendirme bireyin yaşadığı durumu daha iyi anlamamıza yardımcı olur ve ona uygun destek sağlanabilir.

#2. İletişim sayesinde birey hangi ihtiyaçlarını karşılamaktadır?

Cevap : E) İnsanlarla düşüncesini ve bilgisini paylaşabilmektedir.

İletişim, bireyin hayatında çok önemli bir rol oynar ve birçok farklı ihtiyacını karşılayabilir. Bu bağlamda, iletişimin sunduğu faydalardan biri, bireyin düşünce ve bilgilerini başkalarıyla paylaşma yeteneğidir. Bu durum, insanların sosyal bağlantılar kurmalarına, duygusal zenginlik yaşamalarına ve kendilerini anlatmalarına yardımcı olur.

Eşit derecede önemli bir diğer yarar da, iletişim vasıtasıyla insanların birbirlerini anlama ve anlaşılmak ihtiyacını karşılamasıdır. Dolayısıyla, iletişim, bireyin hem sosyal hem de bilişsel ihtiyaçlarını karşılamak adına kilit bir araçtır. Bu bağlamda, verilen seçenekler arasında en uygun olanı E seçeneğidir, çünkü insanlarla düşüncelerini ve bilgilerini paylaşabilme yetisi, iletişimin temel fonksiyonlarından biridir.

#3. Türkiye'de çocukların uyumsal işlevlerini değerlendirmede aşağıdakilerden hangisi en çok kullanılmaktadır?

Cevap : E) Çocuğun ailesinden alınan bilgi

Türkiye’de çocukların uyumsal işlevlerini değerlendirmede en çok kullanılan yöntemler arasında, çocuğun ailesinden alınan bilgilerin önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Çocuğun ailesi, onun günlük davranışları, sosyal etkileşimleri ve duygusal durumu hakkında kapsamlı bir perspektife sahiptir. Bu nedenle, çocuğun ailesinden alınan bilgiler, çocuğun genel uyum düzeyini değerlendirmek ve gerekli müdahaleleri planlamak için değerli bir kaynak olabilir. Bu bağlamda, seçenekler arasında en uygun olanı, çocuğun ailesinden alınan bilgileri içeren “E) Çocuğun ailesinden alınan bilgi”dir.

#4. Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler özellikle aşağıdaki hangi alanlarda çeşitli sınırlılıklar ve zorluklar yaşarlar?

Cevap : D) Sosyal etkileşim, sözel iletişim güçlükleri ve tekrarlayan davranışlar

Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler, genellikle sosyal etkileşim, sözel iletişim güçlükleri ve tekrarlayan davranışlar konularında çeşitli sınırlılıklar ve zorluklar yaşarlar. Bu bireyler, tipik olarak diğer insanlarla doğal ve anlamlı bir şekilde etkileşim kurma, duygusal ifadeyi anlama ve paylaşma konularında sıkıntı yaşayabilirler. Ayrıca, sözel iletişimde güçlükler çekebilirler ve dil becerilerinde gelişim geriliği gösterebilirler. Tekrarlayan davranışlar ise belirli hareket veya rutinleri sürekli tekrar etme eğiliminde olmayı içerir. Bu durumlar, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin günlük yaşamda etkileşimde bulunmalarını ve çeşitli aktivitelerde yer almalarını kısıtlayabilir.

#5. Hamileliğin ilk ayında omuriliği saran omurganın yeteri kadar kapanmaması sonucu ortaya çıkan yetersizlik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Spina Bifida

Bu soruda, hamileliğin ilk ayında omuriliği saran omurganın yeteri kadar kapanmaması durumunun sonucu olarak ortaya çıkan bir durum sorulmaktadır. Doğru cevap C seçeneği olan Spina Bifida’dır. Spina Bifida, nöral tüp defekti olarak bilinen bir durumdur ve hamilelik sırasında omuriliği saran omurganın kapanmaması nedeniyle ortaya çıkar. Bu durum, merkezi sinir sistemi gelişiminde bir bozukluğa işaret eder ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, bu soruyla ilgili doğru cevabın Spina Bifida olduğunu söyleyebiliriz.

#6. Özel öğrenme güçlüğünün türleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

Cevap : D) Dizatri

Özel öğrenme güçlükleri, bireylerin belirli öğrenme alanlarında zorluk yaşamasına neden olan durumları ifade eder. Bu bağlamda, verilen seçenekler arasında yer alan “Dizatri” terimi, özel öğrenme güçlükleri arasında tanımlanan bir durum değildir. Diğer seçenekler, öğrenme güçlükleri olan bireylerin karşılaşabileceği sorunları temsil eder: Disgrafi yazma güçlüğünü, okuma güçlüğü okuma becerilerindeki zorlukları, disleksi harf ve kelime tanıma güçlüklerini, diskalkuli ise matematiksel konseptleri anlamada zorluk yaşanmasını ifade eder. Bu bağlamda, doğru cevap “D) Dizatri” olarak belirlenmiştir.

#7. Özel öğrenme güçlüğüne ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : C) Normal ya da normalin üstünde zekaya sahiptir.

Bu ifade doğru değildir. Özel öğrenme güçlüğü (learning disability), bireyin normal ya da normalin üstünde zekaya sahip olmasına rağmen belirli öğrenme alanlarında güçlük yaşadığı bir durumu ifade eder. Doğru ifade şu şekilde olmalı:

C) Normal ya da normalin üstünde zekaya sahip olmasına rağmen belirli öğrenme alanlarında güçlük yaşar.

#8. Aşağıdakilerden hangisi 07.07.2018 tarihinden yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nde yer alan zihinsel yetersizliği olan çocukların sınıflandırma şekillerinden biridir?

Aşağıdakilerden hangisi 07.07.2018 tarihinden yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde yer alan zihinsel yetersizliği olan çocukların sınıflandırma şekillerinden biridir?

Cevap: C) Ağır düzeyde zihinsel engelli birey

Yönetmeliğe göre, ağır düzeyde zihinsel engelli bireyler, özel eğitim hizmetlerinden daha yoğun bir şekilde faydalanmaları gereken bir kategoriyi ifade eder.

#9. Özel öğrenme güçlüğü ilk kez kim tarafından kullanılmış ve onaylanmıştır?

Cevap : B) Samuel Kirk

Özel öğrenme güçlüğü terimi, ilk defa Samuel Kirk tarafından kullanılmış ve onaylanmıştır. Kirk, öğrenme zorluklarına sahip öğrencileri tanımlamak ve desteklemek amacıyla bu terimi 1963 yılında kullanmıştır. Bu bağlamda, doğru cevap B) Samuel Kirk’tir.

#10. Otizmin ortaya çıkış zamanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Yaşamın erken dönemlerinde 3 yaşından itibaren

Bu sorunun cevabı genellikle A) Yaşamın erken dönemlerinde 3 yaşından itibaren olarak kabul edilir. Otizm genellikle çocukluk döneminde fark edilebilir belirtiler göstermeye başlar ve tanı genellikle 3 yaş civarında konulabilir. Bu nedenle, doğru cevap A şıkkıdır.

#11. Çocuğun zihinsel, fiziksel, sosyal, ruhsal ve duyusal olarak herhangi bir problemi olmamasına rağmen dili kullanmada ve anlamada yaşadığı güçlüğe verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Dil bozukluğu

Bu durum, çocuğun zihinsel, fiziksel, sosyal, ruhsal ve duyusal açıdan bir problem yaşamamasına rağmen dil becerilerinde yaşadığı zorlukları ifade eder. Bu bağlamda, doğru tanımlamayı yapabilmek için dil bozukluğu terimi kullanılmıştır. Dil bozukluğu, bireyin dil becerilerindeki anlama ve ifade etme yeteneklerindeki güçlükleri kapsayan genel bir terimdir. Bu durumda, çocuğun dil gelişimindeki zorluklarına odaklanarak dil bozukluğu terimi doğru bir şekilde kullanılmıştır.

#12. Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : B) Otizm çevresel ve genetik sorunların neden olduğu nöro-gelişimsel bir bozukluktur.

Bu soruda doğru cevap, otizm spektrum bozukluğu hakkında geniş bir perspektifi yansıtan seçenek B’dir. Otizm, hem genetik faktörlerin etkisi altında gelişen bir nöro-gelişimsel bozukluk olarak kabul edilmekte, hem de çevresel etmenlerin rol oynayabileceği belirtilmektedir. Bu çok yönlü yaklaşım, otizmin karmaşık etiyolojisi konusundaki bilimsel anlayışı yansıtmaktadır.

#13. Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım hizmetlerinden biri değildir?

Cevap : D) Sosyal etkinliklere katılması için refakat edilmesi

Bu soruda kişisel bakım hizmetlerinden birinin seçilmesi isteniyor. Verilen seçenekler arasında, bireyin fiziksel bakımıyla doğrudan ilgili olan ve genellikle kişisel yaşam alanlarına odaklanan hizmetler bulunmaktadır. “Sosyal etkinliklere katılması için refakat edilmesi” ise daha çok sosyal destek ve aktivitelerle ilgili bir hizmettir. Bu nedenle, doğru cevap D seçeneğidir. Bu hizmet, bireyin günlük yaşam aktivitelerine odaklanan diğer seçeneklerle karşılaştırıldığında, daha çok sosyal ve duygusal destekle ilgilidir.

#14. Bireyin dil ediniminde sosyal çevrenin önemli olduğunu ve dil gelişimin bilişsel gelişimi de etkilediğini öne süren psikolog aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Vygotsky

Bu ifadeyi doğru bir şekilde tanımlamak için, dil edinimi ve bilişsel gelişim arasındaki ilişkiyi vurgulayan psikolog Lev Vygotsky’dir. Vygotsky, sosyal çevrenin dil gelişiminde kilit bir rol oynadığını ve dilin bireyin düşünme süreçleri üzerinde etkisi olduğunu savunmuştur. Dolayısıyla, doğru cevap A) Vygotsky’dir.

#15. Çocukların cümle, gramer, dil bilgisi kurallarını öğrendiği ve kelime dağarcığının geliştiği dil gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) İlk gramer süreci

Bu soru dil gelişimi süreçlerine dair temel bir bilgiyi sorgulamaktadır. Çocukların cümle yapısı, gramer kuralları ve dil bilgisi kurallarını öğrenmeye başladığı dönem, genellikle “İlk gramer süreci” olarak adlandırılır. Bu aşamada çocuklar, basit cümle yapılarına ve temel dil kurallarına aşina olmaya başlarlar. Doğru cevap olan B seçeneği, çocukların dil gelişimindeki önemli bir kilometre taşını ifade etmektedir.

#16. Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemindeki yetersizliklerden kaynaklanan bedensel yetersizlik değildir?

Cevap : E) Çocukluk Artriti

Bu soruda merkezi sinir sistemindeki yetersizliklerden kaynaklanan bedensel yetersizliği belirlemek amaçlanmıştır. Seçenekler arasında Multiple Sklerozis, Spina Bifida, Çocuk Felci ve Serebral Palsi gibi durumlar, merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olan durumlar olarak bilinir. Ancak, Çocukluk Artriti (E seçeneği), doğrudan merkezi sinir sistemiyle ilişkili bir durum değildir. Bu nedenle, doğru cevap E) Çocukluk Artriti olarak belirlenmiştir. Bu seçenek, sorunun merkezi sinir sistemi yetersizlikleriyle ilgili olduğunu vurgulayarak diğer seçenekleri ayırt etmeyi sağlar.

#17. Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği olan çocukların özelliklerinden biri değildir?

Bu soruda “zihinsel yetersizliği olan çocukların özellikleri” ile ilgili bir seçim yapılması isteniyor. Verilen seçenekler arasında hangisi bu özelliklerden biri değildir sorulmuş.

Cevap: A) Güçlü bellek

Yorum: Zihinsel yetersizliği olan çocukların genellikle bellek konusunda zayıf oldukları bilinmektedir. Bu nedenle, bu özellikler arasında “güçlü bellek” yer almamaktadır. Diğer seçenekler, zihinsel yetersizliği olan çocukların genel özelliklerini yansıtmaktadır, örneğin soyut kavramları öğrenmede sınırlılık, sınırlı sözcük dağarcığı, geç konuşma ve dikkat/bellek güçlükleri gibi. Bu bağlamda, doğru cevap “A) Güçlü bellek” olarak belirlenebilir.

#18. Aşağıdakilerden hangisi hizmetin verildiği yere göre olan bakım hizmetlerinden biridir?

Cevap : D) Kurumsal bakım

Verilen seçenekler arasından seçilen cevap, hizmetin verildiği yere göre olan bakım hizmetlerini değerlendiren bir soruda doğru bir seçimdir. “Kurumsal bakım,” genellikle belirli bir kurum veya kuruluş tarafından sunulan bakım hizmetini ifade eder. Bu tür bakım genellikle uzmanlık gerektiren durumları kapsar ve belirli standartlara uygun olarak sağlanır. Diğer seçenekler arasında bulunan “erken dönemde bakım,” “profesyonel bakım,” “uzun süreli bakım,” ve “engelli bireyler için bakım” da farklı bağlamlarda kullanılan bakım türlerini temsil edebilir, ancak soru hizmetin verildiği yere odaklandığı için “kurumsal bakım” en uygun seçenek olarak öne çıkmaktadır.

#19. Özel öğrenme güçlüğünün Türkiye’de görülme sıklığının tam olarak belirlenememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Eğitim olanaklarının ve tanılamanın yetersizliği

Türkiye’de özel öğrenme güçlüğünün görülme sıklığının tam olarak belirlenememesi karmaşık bir sorunun sonucudur ve bu durumu etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Ancak, seçenekler arasında en önemli etkenlerin başında, B) Eğitim olanaklarının ve tanılamanın yetersizliği gelmektedir.

Öğrencilerin özel öğrenme güçlükleri ile ilgili erken teşhis edilebilmesi ve uygun eğitim olanaklarının sağlanabilmesi için etkili bir tanılama süreci ve bu sürecin desteklenmesi gerekmektedir. Eğitim sistemine uygun kaynakların ayrılmaması ve eksik tanılama süreçleri, özel öğrenme güçlüklerinin gerçek sıklığının belirlenememesine ve dolayısıyla etkili müdahalelerin uygulanmasına engel olabilmektedir.

#20. Çeşitli zehirlenmeler, yaşanan travmalar, psikososyal etmenler, kazalar ve kafa çarpmaları olarak sıralanan nedenler özel gereksinime yol açan hangi faktörlerdendir?

Cevap : A) Doğum sonrası nedenler

Soruda belirtilen nedenler arasında özel gereksinime yol açan faktörlerin sıralandığı bir liste bulunmaktadır. Bu nedenler arasında çeşitli zehirlenmeler, yaşanan travmalar, psikososyal etmenler, kazalar ve kafa çarpmaları gibi etkenler, genellikle doğum sonrası dönemde ortaya çıkan durumları içermektedir. Bu sebeple, doğum sonrası nedenlerin özel gereksinime yol açan faktörleri içerdiği söylenebilir. Bu bağlamda doğru cevap A seçeneği olarak belirlenmiştir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Özel Eğitime Giriş 2023-2024 Vize Soruları

Özel Eğitime Giriş 2023-2024 Vize Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Özel Eğitime Giriş

Özel Eğitime Giriş: Soruların Ötesinde Bir Bakış

Özel öğrenme güçlüğü, bireylerin öğrenme süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları ifade eden bir terimdir. Bu kapsamlı konsept, farklı alanlarda ortaya çıkan çeşitli engel ve güçlükleri içermektedir. Bu makalede, özel eğitimle ilgili temel kavramlara ek olarak sorulara dayanarak öne çıkan konuları ele alacağız.

Özel Öğrenme Güçlüğü ve Tarihçesi

Özel öğrenme güçlüğü terimi, Samuel Kirk tarafından ilk kez kullanılmış ve onaylanmıştır. Bu terim, öğrenme zorluğu çeken bireyleri tanımlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Adolf Kussmaul, Franz Joseph Gall, ve William Cruickshank gibi isimler de tıp ve eğitim alanında özel öğrenme güçlüğüne dair çalışmalarda bulunmuşlardır.

Zihinsel Yetersizlik ve Özellikleri

Zihinsel yetersizlik, bireyin normalin altında zeka düzeyine sahip olması durumunu ifade eder. Bu durumda, sınırlı sözcük dağarcığı, geç konuşma, soyut kavramları öğrenmede sınırlılık ve dikkat-bellek güçlükleri gibi özellikler gözlemlenebilir.

Özel Öğrenme Güçlüğünün Görülme Sıklığı

Türkiye’de özel öğrenme güçlüğünün sıklığı belirlenememektedir ve bunun nedeni eğitim olanaklarının ve tanılamanın yetersizliğidir. Eğitim sistemlerinin ve diagnostik süreçlerin geliştirilmesi bu konuda önemlidir.

Özel Gereksinime Yol Açan Faktörler

Doğum sonrası nedenler arasında çeşitli zehirlenmeler, yaşanan travmalar, psikososyal etmenler ve kafa çarpmaları yer alır. Bu faktörler özel gereksinimlere yol açabilir.

Çocukların Değerlendirmesinde Kullanılan Bilgi Kaynakları

Türkiye’de çocukların uyumsal işlevlerini değerlendirmede en çok kullanılan kaynak, çocuğun ailesinden alınan bilgidir. Aile, çocuğun genel davranışları, öğrenme tarzı ve özel ihtiyaçları konusunda önemli bir kaynaktır.

Merkezi Sinir Sistemi Yetersizlikleri

Çeşitli hastalıklar ve durumlar merkezi sinir sistemi yetersizliklerine yol açabilir. Bu durumlar arasında multiple sklerozis, spina bifida, çocuk felci ve serebral palsi bulunur.

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm, çevresel ve genetik sorunların neden olduğu nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Bu durum, yaşamın erken dönemlerinde, genellikle 3 yaşından itibaren ortaya çıkar. Otizmin belirtileri arasında sosyal etkileşim güçlükleri, sözel iletişim zorlukları ve tekrarlayan davranışlar bulunur.

Dil Gelişimi ve Özel Öğrenme Güçlüğü

Dil gelişimi, çocukların cümle, gramer ve dil bilgisi kurallarını öğrendiği önemli bir dönemdir. İlk gramer süreci, dilin karmaşıklığına adaptasyon sürecini ifade eder.

Bakım Hizmetleri ve Engelli Bireyler

Engelli bireyler için bakım, kişisel bakım hizmetlerini içerir. Bu hizmetler arasında tehlikelere karşı korunma, odanın temizlenmesi, çamaşırların yıkanması gibi faaliyetler yer alır.

Engel Türleri ve Tanımları

Özel öğrenme güçlüğü çeşitli türleri içerir. Bu türler arasında disgrafi, okuma güçlüğü, disleksi, diskalkuli bulunurken, dizatri bu türler arasında yer almaz.

İletişimin Önemi

İletişim, bireylerin düşüncelerini ve bilgilerini paylaşabilmelerini sağlar. Bu süreç, sadece insanlar arasında iletişimi değil, aynı zamanda bilişsel gelişimi de destekler.

Özel Eğitim Hizmetleri ve Sınıflandırma

Özel eğitimde, zihinsel yetersizliği olan bireyler çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulurlar. Bu sınıflandırmalar, yoğun geniş destek alanlar, sınırlı destek alanlar, aralıklı destek alanlar gibi kategorileri içerir.

Bu makale, özel eğitim ve özel öğrenme güçlüğü konularını soruların ötesinde ele alarak, bu alandaki temel kavramları ve önemli noktaları vurgulamaktadır.

Özel Eğitime Giriş 2023-2024 Vize Soruları

1. Özel öğrenme güçlüğü ilk kez kim tarafından kullanılmış ve onaylanmıştır?

A) Adolf Kussmaul
B) Samuel Kirk
C) Franz Joseph Gall
D) William Cruickshank
E) DSM-V

Cevap : B) Samuel Kirk

2. Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği olan çocukların özelliklerinden biri değildir?

A) Güçlü bellek
B) Soyut kavramları öğrenmede sınırlılık
C) Sınırlı sözcük dağarcığı
D) Geç konuşma
E) Dikkat ve bellekle ilgili güçlükler

Cevap : A) Güçlü bellek

3. Özel öğrenme güçlüğünün Türkiye’de görülme sıklığının tam olarak belirlenememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rehberlik Araştırma Merkezinin yetersizliği
B) Eğitim olanaklarının ve tanılamanın yetersizliği
C) Özel eğitim öğretmenlerinin yetersizliği
D) Dil ve konuşma terapistlerinin yetersizliği
E) Özel eğitim okullarının yetersizliği

Cevap : B) Eğitim olanaklarının ve tanılamanın yetersizliği

4. Çeşitli zehirlenmeler, yaşanan travmalar, psikososyal etmenler, kazalar ve kafa çarpmaları olarak sıralanan nedenler özel gereksinime yol açan hangi faktörlerdendir?

A) Doğum sonrası nedenler
B) Doğum sırası nedenler
C) Yapısal nedenler
D) Edinilmiş nedenler
E) Doğum öncesi nedenler

Cevap : A) Doğum sonrası nedenler

5. Türkiye’de çocukların uyumsal işlevlerini değerlendirmede aşağıdakilerden hangisi en çok kullanılmaktadır?

A) Çocuğun komşularından alınan bilgi
B) Çocuğun doktorundan alınan bilgi
C) Çocuğun öğretmeninden alınan bilgi
D) Zeka testinden alınan puan
E) Çocuğun ailesinden alınan bilgi

Cevap : E) Çocuğun ailesinden alınan bilgi

6. Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemindeki yetersizliklerden kaynaklanan bedensel yetersizlik değildir?

A) Multiple Sklerozis
B) Spina Bfida
C) Çocuk Felci
D) Serebral Palsi
E) Çocukluk Artriti

Cevap : E) Çocukluk Artriti

7. Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Otizm doğum öncesi tespit edilebilir bir bozukluktur.
B) Otizm çevresel ve genetik sorunların neden olduğu nöro-gelişimsel bir bozukluktur.
C) Otizm sadece çevresel sorunlardan kaynaklı bir bozukluktur.
D) Otizm sadece gelişimsel sorunlardan kaynaklanan bir bozukluktur.
E) Otizm’in tek bir sebebi vardır o da genetik olmasıdır.

Cevap : B) Otizm çevresel ve genetik sorunların neden olduğu nöro-gelişimsel bir bozukluktur.

8. Otizmin ortaya çıkış zamanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşamın erken dönemlerinde 3 yaşından itibaren
B) 6 yaşından itibaren
C) Okulöncesi dönemde
D) Doğumdan hemen sonra
E) Doğum öncesinde yapılan testler ile

Cevap : A) Yaşamın erken dönemlerinde 3 yaşından itibaren

9. Çocukların cümle, gramer, dil bilgisi kurallarını öğrendiği ve kelime dağarcığının geliştiği dil gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tele sözcük dönemi
B) İlk gramer süreci
C) Heceleme
D) Telegrafik konuşma
E) Agulama

Cevap : B) İlk gramer süreci

10. Özel öğrenme güçlüğüne ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Bir hastalık olduğundan tıbbi bir ilacı vardır.
B) Her seferinde üstün zekalı olmaktır.
C) Normal ya da normalin üstünde zekaya sahiptir.
D) Duyu organlarından kaynaklı öğrenememe durumudur.
E) Zihinsel bir engeldir.

Cevap : C) Normal ya da normalin üstünde zekaya sahiptir.

11. Çocuğun zihinsel, fiziksel, sosyal, ruhsal ve duyusal olarak herhangi bir problemi olmamasına rağmen dili kullanmada ve anlamada yaşadığı güçlüğe verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanımlanamamış iletişim bozukluğu
B) Konuşma sesi bozukluğu
C) Akıcı konuşma bozukluğu
D) Sosyal iletişim bozukluğu
E) Dil bozukluğu

Cevap : E) Dil bozukluğu

12. Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım hizmetlerinden biri değildir?

A) Tehlikelere karşı korunması ve gözetilmesi
B) Odasının temizlenmesi
C) Yatağının temizlenmesi ve düzeltilmesi
D) Sosyal etkinliklere katılması için refakat edilmesi
E) Çamaşırlarının yıkanması

Cevap : D) Sosyal etkinliklere katılması için refakat edilmesi

13. Hamileliğin ilk ayında omuriliği saran omurganın yeteri kadar kapanmaması sonucu ortaya çıkan yetersizlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Multiple Sklerozis
B) Epilepsi
C) Spina Bifida
D) Serebral Palsi
E) Omurilik Zedelenmesi

Cevap : C) Spina Bifida

14. Aşağıdakilerden hangisi hizmetin verildiği yere göre olan bakım hizmetlerinden biridir?

A) Erken dönemde bakım
B) Profesyonel bakım
C) Uzun süreli bakım
D) Kurumsal bakım
E) Engelli bireyler için bakım

Cevap : D) Kurumsal bakım

15. Özel öğrenme güçlüğünün türleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

A) Disgrafi
B) Okuma güçlüğü
C) Disleksi
D) Dizatri
E) Diskalkuli

Cevap : D) Dizatri

16. İletişim sayesinde birey hangi ihtiyaçlarını karşılamaktadır?

A) Küçük kas becerileri gelişmektedir.
B) Akademik becerilerde zorlanmamaktadır.
C) Dikkat düzeyi artmaktadır.
D) Fiziksel olarak gelişim göstermektedir.
E) İnsanlarla düşüncesini ve bilgisini paylaşabilmektedir.

Cevap : E) İnsanlarla düşüncesini ve bilgisini paylaşabilmektedir.

17. Aşağıdakilerden hangisi 07.07.2018 tarihinden yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde yer alan zihinsel yetersizliği olan çocukların sınıflandırma şekillerinden biridir?

A) Yoğun geniş destek alanlar
B) Sınırlı destek alanlar
C) Ağır düzeyde zihinsel engelli birey
D) Aralıklı destek alanlar
E) Yaygın destek alanlar

Cevap : C) Ağır düzeyde zihinsel engelli birey

18. Yardımcı araçlar kullanarak sosyal ortamlara adapte olup, özbakım ve akademik anlamda desteğe ihtiyaç duyan bireyin yaşadığı bedensel yetersizlik hangi derecededir?

A) Çok ağır derecede
B) Az derecede
C) Orta derecede
D) Hafif derecede
E) Ağır derecede

Cevap : C) Orta derecede

19. Bireyin dil ediniminde sosyal çevrenin önemli olduğunu ve dil gelişimin bilişsel gelişimi de etkilediğini öne süren psikolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vygotsky
B) Samuel Kirk
C) Piaget
D) Freud
E) Skinner

Cevap : A) Vygotsky

20. Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler özellikle aşağıdaki hangi alanlarda çeşitli sınırlılıklar ve zorluklar yaşarlar?

A) Psiko-motor ve duyusal yetersizlikler
B) Görsel ve işitsel algıda yetersizlikler
C) Bilişsel alanda yetersizlikler ve zorluklar
D) Sosyal etkileşim, sözel iletişim güçlükleri ve tekrarlayan davranışlar
E) Dikkat ve bilişsel işlemlemede yetersizlikler

Cevap : D) Sosyal etkileşim, sözel iletişim güçlükleri ve tekrarlayan davranışlar

Özel Eğitime Giriş 2023-2024 Vize Soruları

Auzef Çocuk Geşlişimi 2023 2024 Güz Dönemi Soruları

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min telegram çocuk gelişimi

Özel Eğitime Giriş 2023-2024 Vize Soruları

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!