AnatomiauzefTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Anatomi (TDS) 2023-2024 Vize Soruları

Anatomi (TDS) 2023-2024 Vize Soruları

Auzef Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü

#1. Duedonum'un uzunluğu ne kadardır?

Cevap : B) 25 cm

İnce bağırsak anatomisi hakkındaki bu soru, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri hatırlamasını sağlar. Doğru cevap, “B) 25 cm”dir.

#2. Aşağıdakilerden hangisi pankreasın bölümlerinden biri değildir?

Cevap : A) Pylor

Pankreas anatomisi hakkındaki bu soru, öğrencilere organın bileşenleri hakkında bilgi verir. Doğru cevap, “A) Pylor” değil, “A) Pylor”tur.

#3. Aşağıdakilerden hangisi fallop tüplerinin kısımlarından biri değildir?

Cevap : E) Pubes

Bu soru, üreme organları ve anatomisi hakkındaki bilgiyi test eder. Doğru cevap, “E) Pubes” değil, “E) Pubes”dir.

#4. Hangi ünlü Yunan hekimi ölü hayvan diseksiyonlarına ağırlık vermiştir?

Cevap : D) Galen

Soru, tıbbi geçmişi ve bilim tarihini öğrencilere hatırlatır. Doğru cevap, “D) Galen”dir.

#5. Clavicula kemiğinin Türkçe adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Köprücük

Anatomi dersinin kemik isimlendirme konusunu öğrencilere sorgular. Doğru cevap, “D) Köprücük”tür.

#6. Aşağıdakilerden hangisi kemik dokusu özelliklerinden değildir?

Cevap : A) Organizmanın kurşun depoları olması

Bu soru, kemik dokusunun fonksiyonlarına yönelik öğrenci bilgisini ölçer. Doğru cevap, “A) Organizmanın kurşun depoları olması” değil, “A) Organizmanın kurşun depoları olması”tır.

#7. Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin görevlerinden değildir?

Cevap : E) Kimyasal temizliği sağlar.

Solunum sisteminin görevlerini anlamak, bu sorunun doğru cevabını bulmada önemlidir. Solunum sisteminin kimyasal temizlik sağlamadığını bilmek gerekir; bu nedenle doğru cevap “E) Kimyasal temizliği sağlar.” değildir.

#8. Aşağıdakilerden hangisi Larynx'in kıkırdaklarından biri değildir?

Cevap : C) Nasal kıkırdak

Larynx (gırtlak) kıkırdaklarına ait bilgi, doğru cevabı bulma konusunda öğrencilere yardımcı olur. Doğru cevap, “C) Nasal kıkırdak” değil, “C) Nasal kıkırdak”tır.

#9. "Çekum" hangi organın bölümüdür?

Cevap : C) Kalın bağırsak

Kalın bağırsak anatomisi konusundaki bu soru, öğrencilere bağırsak sistemini hatırlatır. Doğru cevap, “C) Kalın bağırsak”tır.

#10. Menapoz genellikle hangi yaşlar arasında gerçekleşmektedir?

Cevap : B) 45-55

Menopoz konusu, anatomik bilgilerle birlikte yaşla ilgili anatomik değişiklikleri kapsar. Menopozun genellikle 45-55 yaşları arasında gerçekleştiği bilinmelidir.

#11. Aşağıdakilerden hangisi serbest üst taraf kemiklerinden biri değildir?

Cevap : A) Coxae

Bu soru, kemik anatomisi konusunda öğrencilerin bilgi düzeyini ölçer. Doğru cevap, “A) Coxae”dir.

#12. Böbreklerde oluşan idrarın üreterler aracılığıyla boşaltıldığı ve depolandığı organa ne ad verilir?

Cevap : B) Mesane

Bu soru, üriner sistem anatomisi hakkındaki temel bilgiyi sorgular. Doğru cevap, “B) Mesane”dir.

#13. Dişi ve erkek eşey hücrelerinin birleşmesi ile şekillenen zigotun oluşumundan doğuma kadar olan dönemi incelemeyi temel alan anatomi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Embriyolojik anatomi

Bu soru, öğrencilere embriyonik gelişim konusundaki temel bilgiyi sorgular. Doğru cevap, “Embriyolojik anatomi”dir.

#14. Soluk borusunun arkasında hangi organ bulunur?

Cevap : E) Yemek borusu

Bu soru, solunum sistemi organlarının yerleşimini sorgular. Doğru cevap, “E) Yemek borusu”tur.

#15. Aşağıdaki organlardan hangisi vücutta sıvı elektrolit dengesinin korunmasını gerçekleştirir?

Cevap : E) Böbrek

Bu soru, böbreklerin vücuttaki önemini vurgular. Doğru cevap, “E) Böbrek”tir.

#16. Kalbin kalp kası hücrelerinden oluşan orta kısmına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Miyokard

Kalp anatomisi hakkındaki bu soru, öğrencilere kalp yapısını hatırlatır. Doğru cevap, “C) Miyokard”tır.

#17. "Kızlık zarı"nın Latince karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) hymen

Anatomi dersinin ilk sorusu, “Kızlık zarı”nın Latince karşılığını sorgulamaktadır. Bu, öğrencilerin anatomik terimlere hakimiyetini ölçer. “Kızlık zarı”nın Latince karşılığının “hymen” olduğu bilinmelidir.

#18. "Sinoatrial düğüm" hangi organda yer almaktadır?

Cevap : C) Kalp

Sinoatrial düğüm, kalp anatomisinin bir parçasıdır. Doğru cevap, “Kalp”tir.

#19. Koroner arterler, aşağıdaki damarların hangisinden çıkar?

Cevap : D) Pars ascendens (aorta)

Bu soru, kalp anatomisi ve kan dolaşım sistemi hakkındaki bilgiyi ölçer. Koroner arterlerin çıkış yerinin “Pars ascendens (aorta)” olduğu doğru cevaptır.

#20. İnsan anatomisinin tam yapısının belirlendiği Rönesans devrinde modern anatominin kurucusu olarak bilinen ilk anatomist kimdir?

Cevap : A) Andreas Vesalius

Bu soru, tıbbi tarih ve anatomiye olan ilgiyi ölçer. Doğru cevap, “A) Andreas Vesalius”tur.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anatomi (TDS) 2023-2024 Vize Soruları

Auzef Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü

Anatomi dersi, öğrencilere insan vücudunun yapısını anlama ve tıbbi terimlere hakim olma konularında temel bilgiler sunar. Bu makalede ele alınan sorular, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü öğrencilerine yönelik bir anatomi dersinin önemini vurgular.

Anatomi (TDS) 2023-2024 Vize Soruları

Auzef Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü

Anatomi dersi, öğrencilere insan vücudunun yapısını anlama ve tıbbi terimlere hakim olma konularında temel bilgiler sunar. Bu makalede ele alınan sorular, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü öğrencilerine yönelik bir anatomi dersinin önemini vurgular.

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anatomi (TDS) 2023-2024 Vize Soruları

Auzef Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü

Anatomi (TDS) 2023-2024 Vize Soruları

Auzef Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü – Anatomi Dersi

İnsan Anatomi: Bedenin Haritası ve İşlevleri

İnsan vücudu, karmaşık bir yapıya ve çeşitli sistemlere sahip olan bir mucizedir. Bu makalede, anatomiden başlayarak farklı vücut sistemlerini ve organları inceleyeceğiz.

1- Kızlık Zarı (Hymen)

2- Menapoz ve Yaşlanma Süreci

3- Kalp ve Koroner Arterler

4- Solunum Sistemi ve Görevleri

5- Embriyolojik Anatomi ve Gelişim

6- Anatominin Tarihçesi: Galen ve Diseksiyon

7- Kemikler ve İsimlendirme

8- Böbrekler ve Elektrolit Dengesi

9- Rönesans ve Modern Anatomi

1. Kızlık Zarı ve Anatomi

Birçok kültürde önemli bir role sahip olan “kızlık zarı,” Latince karşılığıyla “hymen” olarak adlandırılır. Bu anatomik yapı, cinsel sağlık ve kültürel bağlamda önemli bir konudur. Ancak, anatomik açıdan bakıldığında, vücuttaki diğer birçok yapı gibi, doğal bir biyolojik özelliğe sahiptir.

2. Menapoz ve Yaşlanma Süreci

Menapoz, bir kadının üreme yeteneğinin sona erdiği dönemi ifade eder. Genellikle 45-55 yaşları arasında gerçekleşir. Bu süreç, hormonal değişikliklerle birlikte gelir ve kadın anatomisinin yaşlanma sürecindeki rolünü anlamak, sağlık ve yaşam kalitesini yönetmede önemlidir.

3. Kalp ve Koroner Arterler

Kalp, vücudun en önemli organlarından biridir. Koroner arterler, kalbe oksijen ve besinleri taşıyan damarları oluşturur. Bu damarlar, pars ascendens (aorta) adlı büyük bir damardan çıkar. Kalp anatomisi, kardiyovasküler sistemin karmaşıklığını anlamamıza yardımcı olur.

4. Solunum Sistemi ve Görevleri

Solunum sistemi, vücudu oksijenle besler ve karbon dioksiti atar. Bu sistem, aynı zamanda kanın asidite seviyelerini düzenler. Solunum sistemi, vücudu dış etkenlere karşı koruyan önemli bir savunma mekanizmasıdır.

5. Embriyolojik Anatomi ve Gelişim

Embriyolojik anatomi, dişi ve erkek eşey hücrelerinin birleşmesiyle oluşan zigottan doğuma kadar olan gelişimi inceler. Bu, insan yaşamının başlangıcından itibaren vücudun temel yapı taşlarını anlamamıza olanak tanır.

6. Anatominin Tarihçesi: Galen ve Diseksiyon

Antik Yunan hekimi Galen, ölü hayvan diseksiyonlarına önem vermiştir. Bu, anatomik bilgilerin toplandığı erken dönemlerden biridir. Diseksiyon, insan anatomisinin derinlemesine incelenmesine katkıda bulunan bir yöntem olmuştur.

7. Kemikler ve İsimlendirme

Kemikler, vücudu destekleyen ve şekillendiren önemli dokulardır. Clavicula, Türkçe’de “köprücük” olarak adlandırılır. Kemik dokusunun özellikleri, organizmanın yapısal bütünlüğünü ve hareketini sağlar.

8. Böbrekler ve Elektrolit Dengesi

Böbrekler, vücuttaki sıvı elektrolit dengesini korur. Bu organlar, atık ürünleri filtreler ve idrar oluşturur. Elektrolit dengesi, sağlıklı bir vücut fonksiyonu için kritik öneme sahiptir.

9. Rönesans ve Modern Anatomi

Rönesans dönemi, insan anatomisinin detaylı bir şekilde belirlendiği bir dönemdir. Andreas Vesalius, modern anatomiyi kurarak bu alanda önemli bir figürdür. Diseksiyon ve gözlem, anatomik bilginin temelini oluşturmuştur.

Bu makale, çeşitli anatomik konuları kapsayarak insan vücudunun karmaşıklığını ve işlevselliğini anlamamıza yardımcı olmaktadır. İnsan anatomisi, sağlık bilimleri ve tıp alanında sürekli olarak gelişen ve keşfedilen bir alan olarak önemini korumaktadır.

1. “Kızlık zarı”nın Latince karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) pubes
B) hymen
C) labium
D) vaginus
E) ovari

Cevap : B) hymen

2. Menapoz genellikle hangi yaşlar arasında gerçekleşmektedir?

A) 15-20
B) 45-55
C) 70-75
D) 20-25
E) 10-15

Cevap : B) 45-55

3. Koroner arterler, aşağıdaki damarların hangisinden çıkar?

A) Arcus aorta
B) V. cava superior
C) Aorta abdominalis
D) Pars ascendens (aorta)
E) Aorta descendens

Cevap : D) Pars ascendens (aorta)

4. “Sinoatrial düğüm” hangi organda yer almaktadır?

A) Karaciğer
B) Pankreas
C) Kalp
D) Akciğer
E) Dalak

Cevap : C) Kalp

5. Dişi ve erkek eşey hücrelerinin birleşmesi ile şekillenen zigotun oluşumundan doğuma kadar olan dönemi incelemeyi temel alan anatomi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Topografik anatomi
B) Kistolojik anatomi
C) Sistemik anatomi
D) Embriyolojik anatomi
E) Transversal anatomi

Cevap : D) Embriyolojik anatomi

6. Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin görevlerinden değildir?

A) Karbondioksiti atar.
B) Oksijen temin eder.
C) Kanin hidrojen iyon konsantrasyonunu (pH’ını) düzenler.
D) Mikroorganizmalara karşı vücudu savunur.
E) Kimyasal temizliği sağlar.

Cevap : E) Kimyasal temizliği sağlar.

7. Hangi ünlü Yunan hekimi ölü hayvan diseksiyonlarına ağırlık vermiştir?

A) Hipokrates
B) Aristo
C) Bemar
D) Galen
E) Vesalius

Cevap : D) Galen

8. Aşağıdakilerden hangisi fallop tüplerinin kısımlarından biri değildir?

A) Fimbria
B) infundibulum
C) intramural
D) Ampulla
E) Pubes

Cevap : E) Pubes

9. Clavicula kemiğinin Türkçe adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köpük
B) Dirsek
C) Kürek
D) Köprücük
E) Omuz

Cevap : D) Köprücük

10. Aşağıdakilerden hangisi serbest üst taraf kemiklerinden biri değildir?

A) Coxae
B) Humerus
C) Ulna
D) Metakarpal kemikler
E) Radius

Cevap : A) Coxae

11. “Çekum” hangi organın bölümüdür?

A) Mide
B) Omurilik
C) Kalın bağırsak
D) Beyin
E) ince bağırsak

Cevap : C) Kalın bağırsak

12. Aşağıdakilerden hangisi Larynx’in kıkırdaklarından biri değildir?

A) Kalkan kıkırdak
B) Yüzük kıkırdak
C) Nasal kıkırdak
D) Yaprak kıkırdak
E) İbrik kıkırdak

Cevap : C) Nasal kıkırdak

13. Böbreklerde oluşan idrarın üreterler aracılığıyla boşaltıldığı ve depolandığı organa ne ad verilir?

A) Skrotum
B) Mesane
C) Üretra
D) Epididim
E) Prostat

Cevap : B) Mesane

14. Duedonum’un uzunluğu ne kadardır?

A) 15 cm
B) 25 cm
C) 30 cm
D) 35 cm
E) 10 cm

Cevap : B) 25 cm

15. Aşağıdakilerden hangisi kemik dokusu özelliklerinden değildir?

A) Organizmanın kurşun depoları olması
B) Organizmaya biçim vermesi, organizmanın yükünü taşıması
C) Destek verici ve koruyucu işleve sahip olması
D) Kasların tutunmasını ve eklemler sayesinde hareket etmesini sağlaması
E) Organizmadaki en sert doku olması

Cevap : A) Organizmanın kurşun depoları olması

16. Aşağıdaki organlardan hangisi vücutta sıvı elektrolit dengesinin korunmasını gerçekleştirir?

A) Akciğer
B) Mide
C) Safra kesesi
D) Karaciğer
E) Böbrek

Cevap : E) Böbrek

17. Kalbin kalp kası hücrelerinden oluşan orta kısmına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pelikard
B) Multikard
C) Miyokard
D) Perikard
E) Endokard

Cevap : C) Miyokard

18. Soluk borusunun arkasında hangi organ bulunur?

A) Yutak
B) Mide
C) Akciğer
D) Gırtlak
E) Yemek borusu

Cevap : E) Yemek borusu

19. İnsan anatomisinin tam yapısının belirlendiği Rönesans devrinde modern anatominin kurucusu olarak bilinen ilk anatomist kimdir?

A) Andreas Vesalius
B) Aristotales
C) Socrates
D) Santes
E) Pires

Cevap : A) Andreas Vesalius

20. Aşağıdakilerden hangisi pankreasın bölümlerinden biri değildir?

A) Pylor
B) Cauda
C) Collum
D) Corpus
E) Caput

Cevap : A) Pylor

Anatomi (TDS)

Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik
Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

Anatomi (TDS) 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!