auzefBilgi TeknolojileriE-Ticaret ve Pazarlama

Bilgi Teknolojileri Ünite -6

Bilgi Sistemleri

#1. Aşağıdakilerden hangisi bir yönetim bilişim sisteminde karar vericilere sunulan raporlar arasında sayılamaz?

Cevap : Rassal raporlar

Yönetim Bilişim Sistemleri ve Raporlar

Yönetim bilişim sistemlerinde kullanılan raporları ele almaktadır. Rassal raporlar, bu sistemlerin sunabileceği rapor türleri arasında yer almaz. Diğer seçenekler arasında periyodik raporlar, istisnai raporlar, talep raporları ve bildirim raporları bulunmaktadır.

#2. Yönetim bilişim sistemleri işletme fonksiyonlarına göre gruplandığında aşağıdaki bilişim sistemlerinden hangisi bu gruplamada yer almaz?

Cevap : Operasyon destek sistemleri

 

İşletme Fonksiyonları ve Bilişim Sistemleri

İşletme fonksiyonlarına göre gruplandırılan bilişim sistemleri arasından birini bulmaya odaklanmaktadır. Operasyon destek sistemleri, bu gruplamada yer almayan bir sistemdir. Diğer seçenekler, pazarlama bilişim sistemleri, muhasebe bilişim sistemleri, üretim bilişim sistemleri ve finans bilişim sistemleridir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi karar destek sistemleri kullanılarak yapılabilecek analitik modellemeler arasında sayılamaz?

Cevap : Örüntü tanımlama

 

Karar Destek Sistemleri ve Analitik Modellemeler

Karar destek sistemleri kullanılarak yapılabilecek analitik modellemeleri ele almaktadır. Örüntü tanımlama, bu sistemlerle gerçekleştirilebilecek bir analitik modelleme türü değildir. Diğer seçenekler arasında what-if analizleri, hedef arama analizleri, duyarlılık analizleri ve optimizasyon bulunmaktadır.

#4. Aşağıdaki yönetim bilişim sistemlerinden hangisi bir işletmenin tedarikçi işletme ile yürüttüğü ticari faaliyetinden kaynaklı parasal hareketleri incelenmesine imkan tanır.

Cevap : Muhasebe bilişim sistemleri

Muhasebe Bilişim Sistemleri

‘işletmenin tedarikçi işletme ile yürüttüğü ticari faaliyetlerin finansal hareketlerini incelemek için kullanılan bilişim sistemleri sorulmuştur. Muhasebe bilişim sistemleri, bu tür finansal işlemleri yöneten sistemler arasında yer almaktadır.

 

#5. Covid 19 pandemisini sonrası trendi artan uzaktan çalışma modelinde kurumsal toplantılar için kullanılan çevrimiçi toplantı uygulamaları hangi tür bilişim sistemlerine örnek verilebilir?

Cevap : Kurumsal İşbirliği Sistemleri

 

Uzaktan Çalışma ve Kurumsal İşbirliği Sistemleri

Covid-19 pandemisinin etkisiyle artan uzaktan çalışma trendini ele almaktadır. Kurumsal toplantılar için kullanılan çevrimiçi toplantı uygulamaları, kurumsal işbirliği sistemlerine örnektir. Bu sistemler, uzaktan çalışma modelinde iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırır.

#6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap: Derin öğrenme, makine öğrenmesinin aksine, veri işlemek için insan müdahalesi gerektirmez.

Derin Öğrenme ve Makine Öğrenmesi

derin öğrenme ve makine öğrenmesi arasındaki farkları ele almaktadır. Derin öğrenme, insan müdahalesi olmadan veri işleme yeteneğine sahip bir yapay zeka dalıdır. Bu soru, derin öğrenmenin temel özelliğini vurgular.

 

 

 

#7. Aşağıdakilerden hangisi yapay zeka ve uzman sistemlerde kullanılan yöntemler arasında sayılamaz?

Cevap : İş analitiği

Yapay Zeka ve Uzman Sistemlerde Kullanılan Yöntemler

Yapay zeka ve uzman sistemlerin gelişimi, farklı yöntemlerin entegrasyonunu gerektirir. 1’de, yapay zeka ve uzman sistemlerde kullanılan yöntemlerden birinin hangisi kullanılamaz sorusu sorulmuştur. İş analitiği, diğer seçenekler arasında yer almaktadır. İş analitiği genellikle büyük veri setleri üzerinden gelecekle ilgili tahminlerde bulunmayı amaçlar, ancak bu, yapay zeka ve uzman sistemlerin temel özelliklerinden biri değildir.

#8. Aşağıdakilerden hangisi karar destek sistemi veya yönetim bilişim sistemlerinden elde edilen enformasyonları kullanarak üst düzey yöneticilerin kolayca kullanmalarını sağlayacak özelleştirilmiş ve görselleştirilmiş raporlar sunan bilişim sistemleridir.

Cevap : Üst Yönetim Bilişim Sistemleri

 

Üst Yönetim Bilişim Sistemleri

Üst düzey yöneticilerin kullanımına özelleştirilmiş ve görselleştirilmiş raporlar sunan bilişim sistemlerini ele almaktadır. Bu sistemlere örnek olarak, Üst Yönetim Bilişim Sistemleri verilebilir. Diğer seçenekler arasında bilgi yönetim sistemleri, kurumsal işbirliği sistemleri, uzman sistemler ve makine öğrenmesi bulunmaktadır.

 

#9. Dönem sonu getirisi belirli olan 3 tahvil alternatifinden birine yatırım yapma kararı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : Yapısal bir karar sürecidir.

 

Yatırım Kararı ve Yapısal Karar Süreci

yatırım kararı alınan bir senaryoyu ele almaktadır. Dönem sonu getirisi belirli olan tahvil alternatifine yatırım yapma kararı, yapısal bir karar sürecini yansıtır. Finansal kararlar genellikle belirli bir yapı çerçevesinde ele alınır.

#10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Yönetim bilişim sistemleri sadece üst yönetime yönelik enformasyon üretir.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri ve Karar Süreçleri

Yönetim bilişim sistemlerinin yanlış algılanan bir özelliğini düzeltir. Yönetim bilişim sistemleri sadece üst yönetime bilgi üretmez; aynı zamanda taktik karar verme seviyesinde karar problemlerini de ele alır.

 

 

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Bilgi Teknolojileri Ünite -6

Bilgi Sistemleri

Bilgi Teknolojileri Ünite -6

Bilgi Sistemleri

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bilgi Teknolojileri Ünite -6

Bilgi Sistemleri

Bilgi Sistemleri

Bilgi Teknolojileri: Yönetim Bilişim Sistemleri ve Karar Destek Sistemleri

Günümüzde işletmelerin rekabet avantajı elde etmeleri ve sürdürebilmeleri için bilgi teknolojileri büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, yapay zeka, uzman sistemler, ve bilişim sistemleri, iş dünyasının farklı alanlarında etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Bu makalede, Bilgi Teknolojileri üzerinden yapılan bir dizi soru ve cevap analiz edilerek, yönetim bilişim sistemleri, karar destek sistemleri, ve diğer önemli kavramlar ele alınacaktır.

1. Yapay Zeka ve Uzman Sistemlerde Kullanılan Yöntemler

Yapay zeka ve uzman sistemlerin gelişimi, farklı yöntemlerin entegrasyonunu gerektirir. 1’de, yapay zeka ve uzman sistemlerde kullanılan yöntemlerden birinin hangisi kullanılamaz sorusu sorulmuştur. İş analitiği, diğer seçenekler arasında yer almaktadır. İş analitiği genellikle büyük veri setleri üzerinden gelecekle ilgili tahminlerde bulunmayı amaçlar, ancak bu, yapay zeka ve uzman sistemlerin temel özelliklerinden biri değildir.

2. Derin Öğrenme ve Makine Öğrenmesi

Derin öğrenme ve makine öğrenmesi arasındaki farkları ele almaktadır. Derin öğrenme, insan müdahalesi olmadan veri işleme yeteneğine sahip bir yapay zeka dalıdır. Bu soru, derin öğrenmenin temel özelliğini vurgular.

3. Yatırım Kararı ve Yapısal Karar Süreci

Yatırım kararı alınan bir senaryoyu ele almaktadır. Dönem sonu getirisi belirli olan tahvil alternatifine yatırım yapma kararı, yapısal bir karar sürecini yansıtır. Finansal kararlar genellikle belirli bir yapı çerçevesinde ele alınır.

4. Muhasebe Bilişim Sistemleri

İşletmenin tedarikçi işletme ile yürüttüğü ticari faaliyetlerin finansal hareketlerini incelemek için kullanılan bilişim sistemleri sorulmuştur. Muhasebe bilişim sistemleri, bu tür finansal işlemleri yöneten sistemler arasında yer almaktadır.

5. Uzaktan Çalışma ve Kurumsal İşbirliği Sistemleri

Covid-19 pandemisinin etkisiyle artan uzaktan çalışma trendini ele almaktadır. Kurumsal toplantılar için kullanılan çevrimiçi toplantı uygulamaları, kurumsal işbirliği sistemlerine örnektir. Bu sistemler, uzaktan çalışma modelinde iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırır.

6. Yönetim Bilişim Sistemleri ve Karar Süreçleri

Yönetim bilişim sistemlerinin yanlış algılanan bir özelliğini düzeltir. Yönetim bilişim sistemleri sadece üst yönetime bilgi üretmez; aynı zamanda taktik karar verme seviyesinde karar problemlerini de ele alır.

7. Yönetim Bilişim Sistemleri ve Raporlar

Yönetim bilişim sistemlerinde kullanılan raporları ele almaktadır. Rassal raporlar, bu sistemlerin sunabileceği rapor türleri arasında yer almaz. Diğer seçenekler arasında periyodik raporlar, istisnai raporlar, talep raporları ve bildirim raporları bulunmaktadır.

8. İşletme Fonksiyonları ve Bilişim Sistemleri

İşletme fonksiyonlarına göre gruplandırılan bilişim sistemleri arasından birini bulmaya odaklanmaktadır. Operasyon destek sistemleri, bu gruplamada yer almayan bir sistemdir. Diğer seçenekler, pazarlama bilişim sistemleri, muhasebe bilişim sistemleri, üretim bilişim sistemleri ve finans bilişim sistemleridir.

9. Karar Destek Sistemleri ve Analitik Modellemeler

Karar destek sistemleri kullanılarak yapılabilecek analitik modellemeleri ele almaktadır. Örüntü tanımlama, bu sistemlerle gerçekleştirilebilecek bir analitik modelleme türü değildir. Diğer seçenekler arasında what-if analizleri, hedef arama analizleri, duyarlılık analizleri ve optimizasyon bulunmaktadır.

10. Üst Yönetim Bilişim Sistemleri

üst düzey yöneticilerin kullanımına özelleştirilmiş ve görselleştirilmiş raporlar sunan bilişim sistemlerini ele almaktadır. Bu sistemlere örnek olarak, Üst Yönetim Bilişim Sistemleri verilebilir. Diğer seçenekler arasında bilgi yönetim sistemleri, kurumsal işbirliği sistemleri, uzman sistemler ve makine öğrenmesi bulunmaktadır.

Bu soruda, yapay zeka ve uzman sistemlerde kullanılan yöntemler arasında hangisi bulunmaz soruluyor. İş analitiği, yapay zeka ve uzman sistemlerle ilişkilendirilmeyen bir yöntemdir. Diğer seçenekler yapay zeka ve uzman sistemlerde sıkça kullanılan yöntemleri temsil eder.

Bu soruda, derin öğrenme ile ilgili doğru bir ifade bulunması isteniyor. Soruda verilen ifade yanlıştır; derin öğrenme, insan müdahalesine daha az ihtiyaç duyan bir makine öğrenme dalıdır.

Bu soruda, dönem sonu getirisi belirli olan bir tahvil alternatifine yatırım yapma kararı yapısal bir karar sürecini temsil eder. Yatırım kararı, belirli bir süre zarfında getirilerin değerlendirilmesini içerir.

Muhasebe bilişim sistemleri, bir işletmenin tedarikçi işletme ile yürüttüğü ticari faaliyetlerden kaynaklı parasal hareketleri incelemeye olanak tanır. Diğer bilişim sistemleri bu tür finansal analizlere odaklanmaz.

Uzaktan çalışma modelinde kullanılan çevrimiçi toplantı uygulamaları, kurumsal işbirliği sistemlerine örnektir. Bu sistemler, çalışanların etkileşimini ve işbirliğini artırmak için tasarlanmıştır.

Yönetim bilişim sistemleri sadece üst yönetime yönelik enformasyon üretmez; aynı zamanda orta kademe yöneticilere yönelik taktik karar verme seviyesinde bilgiler de sağlar.

Rassal raporlar, yönetim bilişim sistemlerinde karar vericilere sunulan raporlar arasında yer almaz. Diğer seçenekler, farklı rapor türlerini temsil eder.

Operasyon destek sistemleri, işletme fonksiyonlarına göre gruplandığında yer almaz. Diğer seçenekler işletme fonksiyonlarına özgü bilişim sistemlerini temsil eder.

Örüntü tanımlama, karar destek sistemleri kullanılarak yapılabilecek analitik modellemeler arasında yer almaz. Diğer seçenekler, karar destek sistemleri tarafından desteklenen farklı analiz türlerini temsil eder.

Üst Yönetim Bilişim Sistemleri, üst düzey yöneticilerin kullanımı için özelleştirilmiş ve görselleştirilmiş raporlar sunan bilişim sistemleridir. Diğer seçenekler, farklı bilişim sistemlerini temsil eder.

Bilgi Teknolojileri Ünite -6 Soruları

Bilgi Sistemleri

1- Aşağıdakilerden hangisi yapay zeka ve uzman sistemlerde kullanılan yöntemler arasında sayılamaz?

a) Bulanık mantık

b) Derin öğrenme

c) Makine öğrenmesi

d) İş analitiği

e) Yapay sinir ağları

Cevap : İş analitiği

2- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Derin öğrenme, makine öğrenmesinin aksine, veri işlemek için insan müdahalesi gerektirmez.

b) Makine öğrenmesi, derin öğrenmenin bir alt dalıdır.

c) Yapay sinir ağlarında tüm çıktılar önceden bilinmektedir.

d) Bulanık mantık, bir önermenin ya doğru (1) ya da yanlış (0) kabul edildiği, üçüncü bir durumun gerçekleşme olasılığı olmadığı sistem teorisidir.

e) Büyük veri yığınları içerisinden gelecekle ilgili tahminde bulunulmasını sağlayabilecek örüntülerin belirlenmesi ve bilginin keşfedilmesi süreci iş analitiği olarak tanımlanır.

Cevap: Derin öğrenme, makine öğrenmesinin aksine, veri işlemek için insan müdahalesi gerektirmez.

3- Dönem sonu getirisi belirli olan 3 tahvil alternatifinden birine yatırım yapma kararı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Yapısal olmayan bir karar sürecidir.

b) Stratejik seviyede bir karar problemidir.

c) Yarı yapısal bir karar sürecidir.

d) Yapısal bir karar sürecidir.

e) Tepe yönetim seviyesinde bir sorumluluk gerektiren bir karar problemidir.

Cevap : Yapısal bir karar sürecidir.

4- Aşağıdaki yönetim bilişim sistemlerinden hangisi bir işletmenin tedarikçi işletme ile yürüttüğü ticari faaliyetinden kaynaklı parasal hareketleri incelenmesine imkan tanır.

a) İnsan kaynakları bilişim sistemleri

b) AR-GE bilişim sistemleri

c) Üretim bilişim sistemleri

d) Muhasebe bilişim sistemleri

e) Pazarlama bilişim sistemleri

Cevap : Muhasebe bilişim sistemleri

5- Covid 19 pandemisini sonrası trendi artan uzaktan çalışma modelinde kurumsal toplantılar için kullanılan çevrimiçi toplantı uygulamaları hangi tür bilişim sistemlerine örnek verilebilir?

a) Bilgi Yönetim Sistemleri

b) Kurumsal İşbirliği Sistemleri

c) Ofis Otomasyon Sistemleri

d) Hareket İşlem Sistemleri

e) Yönetim Bilişim Sistemleri

Cevap : Kurumsal İşbirliği Sistemleri

6- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Yönetim bilişim sistemleri taktik karar verme seviyesinde karar problemlerini inceler.

b) Yönetim bilişim sistemleri yapısal karar süreçlerine problemleri ele alır.

c) Yönetim bilişim sistemlerinde incelenen karar süreçlerinin algoritması büyük ölçüde ortaya konmuştur.

d) Yönetim bilişim sistemleri kapsamında incelenen kararların sonuçları orta vadede gözlenebilir.

e) Yönetim bilişim sistemleri sadece üst yönetime yönelik enformasyon üretir.

Cevap : Yönetim bilişim sistemleri sadece üst yönetime yönelik enformasyon üretir.

7- Aşağıdakilerden hangisi bir yönetim bilişim sisteminde karar vericilere sunulan raporlar arasında sayılamaz?

a) Periyodik zamanlanmış raporlar

b) Rassal raporlar

c) İstisnai raporlar

d) Talep raporları ve cevapları

e) Bildirim raporları

Cevap : Rassal raporlar

8- Yönetim bilişim sistemleri işletme fonksiyonlarına göre gruplandığında aşağıdaki bilişim sistemlerinden hangisi bu gruplamada yer almaz?

a) Pazarlama bilişim sistemleri

b) Muhasebe bilişim sistemleri

c) Üretim bilişim sistemleri

d) Finans bilişim sistemleri

e) Operasyon destek sistemleri

Cevap : Operasyon destek sistemleri

9- Aşağıdakilerden hangisi karar destek sistemleri kullanılarak yapılabilecek analitik modellemeler arasında sayılamaz?

a) What-if analizleri

b) Örüntü tanımlama

c) Hedef arama analizleri

d) Duyarlılık analizleri

e) Optimizasyon

Cevap : Örüntü tanımlama

10- Aşağıdakilerden hangisi karar destek sistemi veya yönetim bilişim sistemlerinden elde edilen enformasyonları kullanarak üst düzey yöneticilerin kolayca kullanmalarını sağlayacak özelleştirilmiş ve görselleştirilmiş raporlar sunan bilişim sistemleridir.

a) Bilgi Yönetim Sistemleri

b) Kurumsal İşbirliği Sistemleri

c) Üst Yönetim Bilişim Sistemleri

d) Uzman sistemler

e) Makine öğrenmesi

Cevap : Üst Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilgi Sistemleri

Auzef E-Ticaret ve Pazarlama-min

Auzef E-Ticaret ve Pazarlama

Bilgi Sistemleri

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!