auzefBilgi TeknolojileriE-Ticaret ve Pazarlama

Bilgi Teknolojileri Ünite -7

Güvenlik ve Etik

#1. Kablosuz ağlar amaç ve yapılarına göre kaç grupta sınıflanmaktadır?

Cevap : 4

Kablosuz ağlar amaç ve yapılarına göre “4” grupta sınıflandırılır. Bu nedenle doğru cevap “B” seçeneği olan “4”tür.

#2. E-posta gönderirken sunucu ile istemci arasında iletişim biçimini beliryen basit olarak nitelendirilen protokol aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : SMTP

E-posta gönderirken sunucu ile istemci arasında iletişim biçimini belirleyen protokol “SMTP”dir. Bu nedenle doğru cevap “A” seçeneği olan “SMTP”dir.

#3. Türkiye’de ilk olarak hangi yıl bilişim etiğinin ilkeleri ile ilgili çalışma yapılmıştır?

Cevap : 1997

 

Türkiye’de bilişim etiğinin ilkeleri ile ilgili çalışmaların başladığı yıl “1997”dir. Bu nedenle doğru cevap “A” seçeneği olan “1997”dir.

#4. Bilgi doğruluğunu teyit etmek için aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aranmaz?

Cevap : Süreklilik

Bilgi doğruluğunu teyit etmek için sorulan sorulardan biri “Süreklilik” değildir. Diğer seçenekler (Köken, Kaynak, Tarih, Yer) bilgi doğruluğunu değerlendirmek için kullanılan önemli kriterlerdir.

 

#5. Bilişim etiği alanında çalışmalar yapan ilk araştırmacı kimdir?

 

Cevap : Nobert Wiener

Bilişim etiği alanında çalışmalar yapan ilk araştırmacı “Nobert Wiener”dır. Bu nedenle doğru cevap “B” seçeneği olan “Nobert Wiener”dir.


#6. Aşağıdakilerden hangisi bilişim etiğinin boyutları arasında yer almaz?

Cevap : Açıklık

 

Bilişim etiğinin boyutları arasında yer almayan seçenek “Açıklık”tır. Bilişim etiği, doğruluk, erişilebilirlik, gizlilik, açıklık ve telif hakları gibi temel prensipleri içerir. Açıklık, genellikle şeffaflık ve bilgi paylaşımıyla ilgilidir, bu nedenle diğer seçeneklerle karşılaştırıldığında bilişim etiğinin temel boyutları arasında yer almaz.

 

#7. Açık kaynak kodlu yazılımların özellikleri hangi şıkta doğru verilmiştir.

Cevap : Ücretsiz- Herkese açık- Geliştirilebilir.

Açık kaynak kodlu yazılımların özellikleri “Ücretsiz-Herkese açık-Geliştirilebilir” şeklinde tanımlanır. Doğru cevap “D” seçeneği olan “Ücretsiz-Herkese açık-Geliştirilebilir.”dir.

#8. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartları hangisidir?

Cevap : ISO 27001

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartları, ISO 27001’dir. Bu nedenle doğru cevap “C” seçeneği olan “ISO 27001″dir.

#9. Aşağıdakilerden hangisi dijital okur-yazarlığın bileşenleri arasında yer almaz?

Cevap : Bireysellik

 

Dijital okur-yazarlığın bileşenleri arasında yer almayan seçenek “Bireysellik”tir. Dijital okur-yazarlık genellikle kültürel ve sosyal anlayış, işbirliği, yaratıcılık, e-güvenlik gibi kavramları içerir. Ancak bireysellik bu kavramlar arasında yer almaz.

 

#10. Kullanıcıların anakent alanı içinde farklı bölgeler arasında kablosuz bağlantılar kurma imkanı veren Ağ tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : WMAN

Kullanıcıların anakent alanı içinde farklı bölgeler arasında kablosuz bağlantılar kurma imkanı veren ağ tipi “WMAN”dir. Bu nedenle doğru cevap “B” seçeneği olan “WMAN”dir.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef E-Ticaret ve Pazarlama

Güvenlik ve Etik
Bilgi Teknolojileri Ünite -7

Auzef E-Ticaret ve Pazarlama

Güvenlik ve Etik
Bilgi Teknolojileri Ünite -7

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bilgi Teknolojileri Ünite -7

Güvenlik ve Etik

Bilişim Etik ve Güvenlik: İlkelerden Standartlara

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi, bilişim sistemlerinin önemini ve etik sorumluluklarını daha da artırmaktadır. Bu bağlamda, bilişim etiği ve güvenlik konuları, bilişim dünyasında karşılaşılan zorluklar ve çözümlerle birlikte ele alınmaktadır. Bu makalede, güvenlik ve etik kavramlarını mercek altına alacak ve bilişim etiğinin boyutlarını, Türkiye’deki gelişimini, dijital okur-yazarlığın bileşenlerini, önemli araştırmacıları, bilgi güvenliği standartlarını, açık kaynak kodlu yazılımları, bilgi doğruluğunu teyit etme süreçlerini, kablosuz ağları, ve e-posta ile iletişimi ele alacağız.

Bilişim Etiğinin Boyutları ve Türkiye’deki Gelişimi

Bilişim etiği, bilişim teknolojilerinin kullanımında doğru, adil, dürüst, sorumlu ve saygılı davranışları içeren bir kılavuzdur. Bu bağlamda, doğruluk, erişilebilirlik, gizlilik, açıklık ve telif hakları gibi boyutlar, bilişim etiğinin temel taşlarıdır. Ancak, açıklık bu boyutlardan biri olarak kabul edilmemektedir.

Türkiye’de bilişim etiğiyle ilgili ilk çalışma 1997 yılına dayanmaktadır. Bu tarih, ülkemizde bilişim etiği ilkeleriyle ilgili önemli adımların atıldığı bir dönem olarak öne çıkmaktadır.

Dijital Okur-Yazarlığın Bileşenleri ve Önemli Araştırmacılar

Dijital okur-yazarlık, günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte önem kazanmış bir yetkinliktir. Kültürel ve sosyal anlayış, işbirliği, yaratıcılık ve e-güvenlik bu bileşenlerden bazılarıdır. Ancak, bireysellik dijital okur-yazarlığın temel bileşenleri arasında yer almaz.

Nobert Wiener, bilişim etiği alanında önemli çalışmalar yapan ilk araştırmacılardan biridir. Wiener, etik konularını bilişim dünyasıyla bütünleştiren ve etik sorumlulukları vurgulayan önemli bir figürdür.

Bilgi Güvenliği ve Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar

Bilgi güvenliği, günümüzde her ölçekteki organizasyonun ön planda tuttuğu bir konudur. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarından biri de ISO 27001’dir. Bu standart, organizasyonlara bilgi varlıklarını etkili bir şekilde yönetme ve koruma konusunda rehberlik etmektedir.

Açık kaynak kodlu yazılımlar, ücretsiz, herkese açık ve geliştirilebilir özelliklere sahiptir. Bu özellikleriyle, kullanıcılar tarafından daha geniş bir topluluk tarafından geliştirilebilir ve güncellenebilirler.

Bilgi Doğruluğu ve Kablosuz Ağlar

Bilgi doğruluğu, her türlü bilgi paylaşımının temelini oluşturur. Bu süreçte, köken, kaynak, tarih, yer ve süreklilik gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak, bilgi doğruluğunu teyit etmek için süreklilik aranmaz.

Kablosuz ağlar, amaç ve yapılarına göre dört grupta sınıflandırılır. Bu sınıflandırmalar, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre daha özelleştirilmiş çözümler sunmaktadır.

E-posta İletişimi ve Protokoller

E-posta gönderirken kullanılan basit iletişim protokolü SMTP’dir. Bu protokol, sunucu ile istemci arasındaki iletişimi düzenler ve e-postaların güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar.

Sonuç olarak, bilişim etiği ve güvenlik, teknolojik gelişmelerle birlikte sürekli evrim geçiren ve önem kazanan konulardır. Bu alanlardaki bilgi ve farkındalık, bireylerin ve organizasyonların dijital dünyada sorumlu ve etik bir şekilde hareket etmelerini sağlamak adına kritik öneme sahiptir.

Bilişim etiğinin boyutları arasında yer almayan seçenek “Açıklık”tır. Bilişim etiği, doğruluk, erişilebilirlik, gizlilik, açıklık ve telif hakları gibi temel prensipleri içerir. Açıklık, genellikle şeffaflık ve bilgi paylaşımıyla ilgilidir, bu nedenle diğer seçeneklerle karşılaştırıldığında bilişim etiğinin temel boyutları arasında yer almaz.

Türkiye’de bilişim etiğinin ilkeleri ile ilgili çalışmaların başladığı yıl “1997”dir. Bu nedenle doğru cevap “A” seçeneği olan “1997”dir.

Dijital okur-yazarlığın bileşenleri arasında yer almayan seçenek “Bireysellik”tir. Dijital okur-yazarlık genellikle kültürel ve sosyal anlayış, işbirliği, yaratıcılık, e-güvenlik gibi kavramları içerir. Ancak bireysellik bu kavramlar arasında yer almaz.

Bilişim etiği alanında çalışmalar yapan ilk araştırmacı “Nobert Wiener”dır. Bu nedenle doğru cevap “B” seçeneği olan “Nobert Wiener”dir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartları, ISO 27001’dir. Bu nedenle doğru cevap “C” seçeneği olan “ISO 27001″dir.

Açık kaynak kodlu yazılımların özellikleri “Ücretsiz-Herkese açık-Geliştirilebilir” şeklinde tanımlanır. Doğru cevap “D” seçeneği olan “Ücretsiz-Herkese açık-Geliştirilebilir.”dir.

Bilgi doğruluğunu teyit etmek için sorulan sorulardan biri “Süreklilik” değildir. Diğer seçenekler (Köken, Kaynak, Tarih, Yer) bilgi doğruluğunu değerlendirmek için kullanılan önemli kriterlerdir.

Kablosuz ağlar amaç ve yapılarına göre “4” grupta sınıflandırılır. Bu nedenle doğru cevap “B” seçeneği olan “4”tür.

Kullanıcıların anakent alanı içinde farklı bölgeler arasında kablosuz bağlantılar kurma imkanı veren ağ tipi “WMAN”dir. Bu nedenle doğru cevap “B” seçeneği olan “WMAN”dir.

E-posta gönderirken sunucu ile istemci arasında iletişim biçimini belirleyen protokol “SMTP”dir. Bu nedenle doğru cevap “A” seçeneği olan “SMTP”dir.

Bilgi Teknolojileri Ünite -6 Soruları

Güvenlik ve Etik

1- Aşağıdakilerden hangisi bilişim etiğinin boyutları arasında yer almaz?

a) Doğruluk

b) Erişilebilirlik

c) Gizlilik

d) Açıklık

e) Telif hakları

Cevap : Açıklık

2- Türkiye’de ilk olarak hangi yıl bilişim etiğinin ilkeleri ile ilgili çalışma yapılmıştır?

a) 1997

b) 2000

c) 2006

d) 2010

e) 2011

Cevap : 1997

3- Aşağıdakilerden hangisi dijital okur-yazarlığın bileşenleri arasında yer almaz?

a) Kültürel ve sosyal anlayış

b) İşbirliği

c) Yaratıcılık

d) E-güvenlik

e) Bireysellik

Cevap : Bireysellik

4- Bilişim etiği alanında çalışmalar yapan ilk araştırmacı kimdir?

a) James Moor

b) Nobert Wiener

c) Terry Bynum

d) Simon Rogerson

e) Walter Maner

Cevap : Nobert Wiener

5- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartları hangisidir?

a) ISO 16001

b) ISO 50001

c) ISO 27001

d) ISO 22000

e) ISO 9001

Cevap : ISO 27001

6- Açık kaynak kodlu yazılımların özellikleri hangi şıkta doğru verilmiştir.

a) Ücretli- Sınırlı kullanıcı- Değiştirilemez

b) Ücretsiz-Sınırlı kullanıcı- Değiştirilemez

c) Ücretli- Herkese açık- Geliştirilebilir

d) Ücretsiz- Herkese açık- Geliştirilebilir.

e) Ücretli- Herkese açık- Değiştirilemez.

Cevap : Ücretsiz- Herkese açık- Geliştirilebilir.

7- Bilgi doğruluğunu teyit etmek için aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aranmaz?

a) Köken

b) Kaynak

c) Tarih

d) Yer

e) Süreklilik

Cevap : Süreklilik

8- Kablosuz ağlar amaç ve yapılarına göre kaç grupta sınıflanmaktadır?

a) 3

b) 4

c) 5

d) 6

e) 7

Cevap : 4

9- Kullanıcıların anakent alanı içinde farklı bölgeler arasında kablosuz bağlantılar kurma imkanı veren Ağ tipi aşağıdakilerden hangisidir?

a) WWAN

b) WMAN

c) WLMAN

d) WLAN

e) WPAN

Cevap : WMAN

10- E-posta gönderirken sunucu ile istemci arasında iletişim biçimini beliryen basit olarak nitelendirilen protokol aşağıdakilerden hangisidir?

a) SMTP

b) TCP/IP

c) ISO27001

d) PGP

e) S/MIME

Cevap : SMTP

Bilgi Teknolojileri

Auzef E-Ticaret ve Pazarlama-min

Auzef E-Ticaret ve Pazarlama

Güvenlik ve Etik

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!