auzefBilgi TeknolojileriE-Ticaret ve Pazarlama

Bilgi Teknolojileri Ünite -8

Bilgi Teknolojilerinde Güncel Yaklaşımlar

#1. Aşağıdakilerden hangisi büyük verinin farklı kaynaklardan gelen farklı formatta verilerden oluştuğunu ifade eden bileşenidir?

Cevap : Çeşitlilik

 

Büyük Verinin Çeşitliliği

soruya göre, büyük veri farklı kaynaklardan gelen farklı formatta verilerden oluşur. Çeşitlilik, bu büyük veri bileşenini tanımlar.

Büyük verinin farklı kaynaklardan gelen farklı formatta verilerden oluştuğunu ifade eden bileşeni “Çeşitlilik”tir. Bu, büyük verinin çeşitli veri tiplerini içerdiğini belirtir.

 

#2. Aşağıdakilerden hangisi büyük verinin bileşenleri arasında sayılamaz?

Cevap : Kapsam

Büyük Verinin Bileşenleri

Büyük veri, çeşitlilik, hız, hacim, kapsam ve değer bileşenlerinden oluşur. Ancak, 3’e göre, kapsam büyük verinin bileşenleri arasında sayılamaz.

Büyük verinin bileşenleri arasında “Kapsam” yer almaz. Büyük veri genellikle çeşitlilik, hız, hacim, değer gibi unsurları içerir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi belirli şartlar sağlandığında gerçekleştirilen ve anonim taraflar arasında güvenilirliği sağlayan bilgisayar protokollerine bağlı çalışan sözleşmelerdir?

Cevap : Akıllı kontratlar

Akıllı Kontratlar ve Güvenilir Bilgisayar Protokolleri

2’de belirtilen akıllı kontratlar, belirli şartlar sağlandığında gerçekleştirilen ve anonim taraflar arasında güvenilirliği sağlayan bilgisayar protokolleridir. Bu, özellikle finansal işlemlerde ve sözleşmelerde güvenilirliği artırmak için kullanılan bir yaklaşımdır.

Belirli şartlar altında gerçekleştirilen ve anonim taraflar arasında güvenilirliği sağlayan bilgisayar protokollerine bağlı çalışan sözleşmeler “Akıllı kontratlar”dır. Bu sözleşmeler, blokzincir teknolojisinin bir parçası olarak çalışır.

 

#4. Aşağıdakilerden hangisi merkezi bir sunucunun veya güvenilir bir otoritenin kaldırılmasına olanak sağlayarak, merkezi güvenin internet ortamında dağıtılmasına imkan tanıyan bir yaklaşımdır?

Cevap : Blokzincir

Blokzincirin Dağıtılmış Güven Yaklaşımı

Blokzincir, merkezi bir sunucunun veya güvenilir bir otoritenin kaldırılmasına olanak tanıyarak, internet ortamında dağıtılmış güvenin sağlanmasına imkan tanıyan bir yaklaşımdır. 4’e göre, bu teknoloji, Bitcoin, akıllı kontratlar, IoT ve büyük veri gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır.

Merkezi bir otoritenin kaldırılmasına olanak tanıyarak merkezi güveni dağıtan bir yaklaşım, “Blokzincir” teknolojisini ifade eder.

 

 

#5. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlar tarafından taklit edilerek oluşturulan ortamları ifade etmektedir?

Cevap : Sanal gerçeklik

 

Sanal Gerçeklik ve Bilgisayarlar Tarafından Taklit Edilen Ortamlar

Soruda belirtilen doğru ifade, “Sanal gerçeklik”tir. Bilgisayarlar, kullanıcıya gerçek dünyayı taklit eden sanal ortamlar oluşturarak sanal gerçeklik deneyimi sağlar.

Bilgisayarlar tarafından taklit edilerek oluşturulan ortamları ifade eden terim “Sanal Gerçeklik”tir. Sanal gerçeklik, bilgisayar teknolojisi kullanılarak simüle edilen bir ortamı ifade eder.


#6. Aşağıdaki blokzinciri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Kurulacak sistemde kullanıcıların mahremiyetleri tam olarak sağlanamaz.

Blokzincir İle İlgili Yanlış İfadeler

Soruda blokzincir ile ilgili yanlış ifade “Kurulacak sistemde kullanıcıların mahremiyetleri tam olarak sağlanamaz” olarak belirtilmiştir. Blokzincir, mahremiyetin korunmasına yönelik çeşitli yöntemlerle birlikte kullanılabilir.

 

Blokzincir teknolojisi her kullanım senaryosu ve iş modeli için uygun olmayabilir, ancak kurulacak sistemde kullanıcıların mahremiyetleri tam olarak sağlanamaz ifadesi yanlıştır. Blokzincir, mahremiyet konusunda da bazı avantajlar sağlayabilir.

#7. Aşağıdakilerden hangisi IoT teknolojilerinin lojistik süreçlere sağladığı katkılardan biri değildir?

Cevap : Otonom sürüş

IoT Teknolojilerinin Lojistik Süreçlere Katkıları

IoT, günümüzde lojistik süreçlerde önemli bir rol oynamaktadır. Gerçek zamanlı varlık takibi, otonom sürüş, veriye dayalı yaklaşım ve gelişmiş analiz gibi unsurlar, lojistik yönetiminde büyük avantajlar sağlamaktadır. Ancak, 1’de belirtildiği gibi, otonom sürüş bu avantajlardan biri değildir.

IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojileri, lojistik süreçlere çeşitli katkılarda bulunabilir. Ancak “Otonom sürüş” bu katkılardan biri değildir. Otonom sürüş genellikle araçların kendi başlarına sürüş yapabilme yeteneğini ifade eder ve lojistik süreçlere özgü bir katkı sağlamaz.

#8. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar hizmetinin fiziksel veya sanal makine olarak verildiği en temel bulut bilişim hizmet modelidir?

Cevap : IaaS

Bulut Bilişim Hizmet Modelleri

Soruya göre, bilgisayar hizmetinin fiziksel veya sanal makine olarak verildiği en temel bulut bilişim hizmet modeli IaaS (Altyapı olarak Hizmet) olarak belirtilmiştir.

Bilgisayar hizmetinin fiziksel veya sanal makine olarak verildiği en temel bulut bilişim hizmet modeli “IaaS” (Altyapı olarak Hizmet)dir.

#9. Aşağıdaki IoT ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Sensör cihazlarından toplanan veriler asenkron olarak bilişim sistemine aktarılır.

 

IoT İle İlgili Yanlış İfadeler

Soruda belirtilen yanlış ifade, “Sensör cihazlarından toplanan veriler asenkron olarak bilişim sistemine aktarılır.” olarak gösterilmiştir. Aslında, IoT’deki veri iletimi genellikle asenkron değil, çoğunlukla gerçek zamanlıdır.

IoT ile ilgili ifadeler arasında yanlış olan, sensör cihazlarından toplanan verilerin asenkron olarak bilişim sistemine aktarılmasıdır. Genellikle IoT sistemleri, verileri gerçek zamanlı olarak aktaran senkronize bir yapıya sahiptir.

 

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Bilgi Teknolojileri Ünite -8

Auzef E-Ticaret ve Pazarlama

Bilgi Teknolojilerinde Güncel Yaklaşımlar

Bilgi Teknolojileri Ünite -8

Auzef E-Ticaret ve Pazarlama

Bilgi Teknolojilerinde Güncel Yaklaşımlar

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bilgi Teknolojileri Ünite -8

Bilgi Teknolojilerinde Güncel Yaklaşımlar

Bilgi Teknolojilerinde Güncel Yaklaşımlar

Günümüzde teknoloji, hızla değişen ve gelişen bir alan haline gelmiştir. Özellikle bilgi teknolojileri, sürekli yenilikçi yaklaşımlar ve çözümlerle karşımıza çıkıyor. Bu makalede, güncel bilgi teknolojileri konularını inceleyerek, IoT (Nesnelerin İnterneti), blokzincir, büyük veri ve diğer bazı önemli konuları ele alacağız.

IoT Teknolojilerinin Lojistik Süreçlere Katkıları

IoT, günümüzde lojistik süreçlerde önemli bir rol oynamaktadır. Gerçek zamanlı varlık takibi, otonom sürüş, veriye dayalı yaklaşım ve gelişmiş analiz gibi unsurlar, lojistik yönetiminde büyük avantajlar sağlamaktadır. Ancak, 1’de belirtildiği gibi, otonom sürüş bu avantajlardan biri değildir.

Akıllı Kontratlar ve Güvenilir Bilgisayar Protokolleri

Belirtilen akıllı kontratlar, belirli şartlar sağlandığında gerçekleştirilen ve anonim taraflar arasında güvenilirliği sağlayan bilgisayar protokolleridir. Bu, özellikle finansal işlemlerde ve sözleşmelerde güvenilirliği artırmak için kullanılan bir yaklaşımdır.

Büyük Verinin Bileşenleri

Büyük veri, çeşitlilik, hız, hacim, kapsam ve değer bileşenlerinden oluşur. Ancak, 3’e göre, kapsam büyük verinin bileşenleri arasında sayılamaz.

Blokzincirin Dağıtılmış Güven Yaklaşımı

Blokzincir, merkezi bir sunucunun veya güvenilir bir otoritenin kaldırılmasına olanak tanıyarak, internet ortamında dağıtılmış güvenin sağlanmasına imkan tanıyan bir yaklaşımdır. 4’e göre, bu teknoloji, Bitcoin, akıllı kontratlar, IoT ve büyük veri gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır.

Büyük Verinin Çeşitliliği

Büyük veri farklı kaynaklardan gelen farklı formatta verilerden oluşur. Çeşitlilik, bu büyük veri bileşenini tanımlar.

Blokzincir İle İlgili Yanlış İfadeler

Blokzincir ile ilgili yanlış ifade “Kurulacak sistemde kullanıcıların mahremiyetleri tam olarak sağlanamaz” olarak belirtilmiştir. Blokzincir, mahremiyetin korunmasına yönelik çeşitli yöntemlerle birlikte kullanılabilir.

IoT İle İlgili Yanlış İfadeler

Belirtilen yanlış ifade, “Sensör cihazlarından toplanan veriler asenkron olarak bilişim sistemine aktarılır.” olarak gösterilmiştir. Aslında, IoT’deki veri iletimi genellikle asenkron değil, çoğunlukla gerçek zamanlıdır.

Bulut Bilişim Hizmet Modelleri

Bilgisayar hizmetinin fiziksel veya sanal makine olarak verildiği en temel bulut bilişim hizmet modeli IaaS (Altyapı olarak Hizmet) olarak belirtilmiştir.

Sanal Gerçeklik ve Bilgisayarlar Tarafından Taklit Edilen Ortamlar

Belirtilen doğru ifade, “Sanal gerçeklik”tir. Bilgisayarlar, kullanıcıya gerçek dünyayı taklit eden sanal ortamlar oluşturarak sanal gerçeklik deneyimi sağlar.

Sonuç olarak, bilgi teknolojilerindeki güncel yaklaşımlar, sürekli olarak değişen teknolojik ortamı takip eden ve bu yenilikleri iş süreçlerine entegre eden organizasyonlar için kritik öneme sahiptir. Bu yaklaşımlar, iş süreçlerini optimize etmek, güvenliği artırmak ve rekabet avantajı elde etmek için kullanılmaktadır.

Bilgi Teknolojilerinde Güncel Yaklaşımlar

IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojileri, lojistik süreçlere çeşitli katkılarda bulunabilir. Ancak “Otonom sürüş” bu katkılardan biri değildir. Otonom sürüş genellikle araçların kendi başlarına sürüş yapabilme yeteneğini ifade eder ve lojistik süreçlere özgü bir katkı sağlamaz.

Belirli şartlar altında gerçekleştirilen ve anonim taraflar arasında güvenilirliği sağlayan bilgisayar protokollerine bağlı çalışan sözleşmeler “Akıllı kontratlar”dır. Bu sözleşmeler, blokzincir teknolojisinin bir parçası olarak çalışır.

Büyük verinin bileşenleri arasında “Kapsam” yer almaz. Büyük veri genellikle çeşitlilik, hız, hacim, değer gibi unsurları içerir.

Merkezi bir otoritenin kaldırılmasına olanak tanıyarak merkezi güveni dağıtan bir yaklaşım, “Blokzincir” teknolojisini ifade eder.

Büyük verinin farklı kaynaklardan gelen farklı formatta verilerden oluştuğunu ifade eden bileşeni “Çeşitlilik”tir. Bu, büyük verinin çeşitli veri tiplerini içerdiğini belirtir.

Blokzincir teknolojisi her kullanım senaryosu ve iş modeli için uygun olmayabilir, ancak kurulacak sistemde kullanıcıların mahremiyetleri tam olarak sağlanamaz ifadesi yanlıştır. Blokzincir, mahremiyet konusunda da bazı avantajlar sağlayabilir.

IoT ile ilgili ifadeler arasında yanlış olan, sensör cihazlarından toplanan verilerin asenkron olarak bilişim sistemine aktarılmasıdır. Genellikle IoT sistemleri, verileri gerçek zamanlı olarak aktaran senkronize bir yapıya sahiptir.

Bilgisayar hizmetinin fiziksel veya sanal makine olarak verildiği en temel bulut bilişim hizmet modeli “IaaS” (Altyapı olarak Hizmet)dir.

Bilgisayarlar tarafından taklit edilerek oluşturulan ortamları ifade eden terim “Sanal Gerçeklik”tir. Sanal gerçeklik, bilgisayar teknolojisi kullanılarak simüle edilen bir ortamı ifade eder.

Bilgi Teknolojileri Ünite -8 Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi IoT teknolojilerinin lojistik süreçlere sağladığı katkılardan biri değildir?

a) Gerçek zamanlı varlık takibi

b) Otonom sürüş

c) Veriye dayalı yaklaşım

d) Gelişmiş analiz

e) Tahmine dayalı analiz

Cevap : Otonom sürüş

2- Aşağıdakilerden hangisi belirli şartlar sağlandığında gerçekleştirilen ve anonim taraflar arasında güvenilirliği sağlayan bilgisayar protokollerine bağlı çalışan sözleşmelerdir?

a) Bitcoin

b) Akıllı kontratlar

c) Blokzincir

d) IoT

e) Big data

Cevap : Akıllı kontratlar

3- Aşağıdakilerden hangisi büyük verinin bileşenleri arasında sayılamaz?

a) Çeşitlilik

b) Hız

c) Hacim

d) Kapsam

e) Değer

Cevap : Kapsam

4- Aşağıdakilerden hangisi merkezi bir sunucunun veya güvenilir bir otoritenin kaldırılmasına olanak sağlayarak, merkezi güvenin internet ortamında dağıtılmasına imkan tanıyan bir yaklaşımdır?

a) Bitcoin

b) Akıllı kontratlar

c) Blokzincir

d) IoT

e) Big data

Cevap : Blokzincir

5- Aşağıdakilerden hangisi büyük verinin farklı kaynaklardan gelen farklı formatta verilerden oluştuğunu ifade eden bileşenidir?

a) Çeşitlilik

b) Hız

c) Hacim

d) Kapsam

e) Değer

Cevap : Çeşitlilik

6- Aşağıdaki blokzinciri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Blokzincir teknolojisi her kullanım senaryosu ve iş modeli için uygun değildir.

b) Verileri işleyecek/kullanacak taraflar arasında güven mekanizması oluşturulmasına gerek yoksa da blokzincire ihtiyaç duyulmaz.

c) Halka açık bir denetleme mekanizmasına ihtiyaç yoksa blokzincire ihtiyaç duyulmaz.

d) Kayıtların değiştirilmesi ciddi önem arz etmiyorsa blokzincire ihtiyaç duyulmaz.

e) Kurulacak sistemde kullanıcıların mahremiyetleri tam olarak sağlanamaz.

Cevap : Kurulacak sistemde kullanıcıların mahremiyetleri tam olarak sağlanamaz.

7- Aşağıdaki IoT ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) IoT, kargo izleme, tedarik zinciri, araç yönetimi ve izleme, yakıt tüketimi, kaynak kullanımı gibi süreçlerin gerçek zamanlı takibini mümkün kılar.

b) IoT, gelişmiş analitiklerin yardımıyla, taşıma aracının lastik basıncından, ne kadar yakıt tüketildiğine, taşınan ürünün ortam sıcaklığından nem oranına kadar birçok ilgili ayrıntının gerçek zamanlı elde edilmesini sağlar.

c) Yöneticilere aracın ve kargonun durumunu analiz etmeleri için raporlar ve veriye dayalı bilgiler sağlar.

d) IoT teknolojisi, bir işletmenin varlıklarını izlemek için sensörlerden toplanan verileri kullanır.

e) Sensör cihazlarından toplanan veriler asenkron olarak bilişim sistemine aktarılır.

Cevap : Sensör cihazlarından toplanan veriler asenkron olarak bilişim sistemine aktarılır.

8- Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar hizmetinin fiziksel veya sanal makine olarak verildiği en temel bulut bilişim hizmet modelidir?

a) SaaS

b) PaaS

c) IaaS

d) IoT

e) SoT

Cevap : IaaS

9- Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlar tarafından taklit edilerek oluşturulan ortamları ifade etmektedir?

a) Sanal gerçeklik

b) Artırılmış gerçeklik

c) Sis Bilişim

d) Bulut Bilişim

e) Yapay Zeka

Cevap : Sanal gerçeklik

Bilgi Teknolojileri

Auzef E-Ticaret ve Pazarlama-min

Auzef E-Ticaret ve Pazarlama

Bilgi Teknolojilerinde Güncel Yaklaşımlar

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!