İktisatİşletmePerakende Satış ve Mağaza YönetimiUluslararası Ticaret ve Lojistik YönetimiYönetim Muhasebesi

Yönetim Muhasebesi 2022-2023 Vize Soruları

#1. Ulus işletmesi, 160,000 birim üretim kapasitesine sahip tek bir ürünün imalatını yapan küçük bir İşletmedir. İşletmenin üretimine ilişkin bilgiler yukarıdaki gibidir. İşletmenin mamul maliyetinin belirlenmesinde tam maliyet yöntemi kullanması durumunda dönem sonu mamul stokunun maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) 5.504.000 lira

#2. Midilli imalat işletmesi tek tip mamul üretip satmaktadır. İşletme imalatını yaptığı ürünlerin birimini 240 liraya üretmekte, 320 liraya satmaktadır. İşletme dönem boyunca 4.000.000 lira sabit maliyete katlanmaktadır. Birim mamul katkı payı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) 100 lira

#3. Aşağıdakilerden hangisi yönetim muhasebesinin amaçları arasında yer almamaktadır?

Cevap : C) Çıkan sorunlara ivedilikle çözüm bulmak

#4. Bakır işletmesinin 6 aylık verileri yukarıdaki gibidir. En yüksek ve en düşük noktalar yönteminin kullanıldığı varsayıldığında, birim değişken maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) 36 lira/ms

#5. XYZ işletmesi, üretiminde kullanmak üzere yeni teknoloji bir makine alıp almamakla ilgili karar vermeye çalışmaktadır. Yeni makine alması durumunda yeni yatırımın toplam maliyeti 1.600.000 TL olacak ve işletmenin 8.000.000 TL olan yıllık sabit maliyetleri 720.000 TL artacak, bununla birlikte birim değişken maliyeti 320 TL'den 160 TL'ye düşecektir. 400 TL olan birim satış fiyatında ve 500.000 adet yıllık satış hacminde yakın zamanda değişiklik beklenmemektedir. İşletmenin tamamen öz kaynakları ile finanse edeceği bu yatırım için öngörmüş olduğu minimum yatırım kârlılığı %50 olarak belirlenmiştir. İşletmenin söz konusu makine ile ilgili yatırımı gerçekleştirme kararı alması durumunda birim katkı payı aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

Cevap : A) 240 TL

#6. Gelir Tablosu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) Faaliyet hacmindeki değişimlere paralel olarak değişim gösteren maliyetlerin değişken maliyetler olarak adlandırılırlar.

#7. Yukarıda Gül İşletmesinin gelecek yılına ilişkin bilgileri yer almaktadır. İşletme, birimini 4 liradan sattığı tek bir ürün üretmektedir. Gelecek 4 çeyreğe ilişkin bütçelenmiş satış bilgileri yukarıdaki gibidir. Tüm satışlar kredilidir. İşletme stok politikası olarak her çeyreğin sonunda elinde gelecek dönem satış miktarının %30'u kadar mamul bulundurmayı benimsemiştir. İşletmenin gelecek yılın 1. çeyreğinde üretmesi gereken mamul miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) 414,000 adet

#8. Aşağıdakilerden hangisi dönem maliyeti olarak sınıflandırılamaz?

Cevap : D) Direkt işçilik

#9. Talya işletmesi, üretiminde kullanmak üzere yeni teknoloji bir makine alıp almamakla ilgili karar vermeye çalışmaktadır. Yeni makine alması durumunda işletmenin 6.080.000 lira olan yıllık sabit maliyeti 360,000 lira artacak ancak birim değişken maliyeti 144 liradan 96 liraya düşecektir. 240 lira olan birim satış fiyatında ve 400,000 adet yıllık satış hacminde yakın zamanda değişiklik beklenmemektedir. İşletmenin makine yenileme kararı alması durumunda kâr fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

Cevap : C) K = 144X – 6.440.000

#10. Kar işletmesi üretiminde kullanmak üzere yeni teknoloji bir makine alıp almamaya karar vermeye çalışmaktadır. Yeni makineyi alması durumunda yeni yatırımın toplam maliyeti 16.000.000 lira olacak ve işletmenin 80.000.000 lira olan yıllık sabit maliyetleri 7.200.000 lira artacak ancak birim değişken maliyeti 3.200 liradan 1.600 liraya düşecektir. 4.000 lira olan birim satış fiyatında ve 2.000.000 adet yıllık satış hacminde yakın zamanda değişiklik beklenmemektedir. İşletmenin tamamen özkaynakları ile finanse edeceği bu yatırım için öngörmüş olduğu minimum yatırım kârlılığı %50 olarak belirlenmiştir. İşletmenin söz konusu makine ile ilgili yatırımı gerçekleştirme kararı alması durumunda birim katkı payı ne olacaktır?

Cevap : C) 2.400 lira

#11. Kor imalat işletmesi tek tip mamul üretip satmaktadır. İşletme imalatını yaptığı ürünlerin birimini 20 liraya üretmekte, 100 liraya satmaktadır. İşletme dönem boyunca 4.500.000 lira sabit maliyete katlanmaktadır. İşletmenin başa baş satış tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) 5.625.000 lira

#12. Aşağıdakilerden hangisi işletme yönetiminin planlama fonksiyonunun aşamaları arasında yer almaz?

Cevap : B) Astların sorularının yanıtlanması

#13. Doruk imalat işletmesi tek tip mamul üretip satmaktadır. İşletme imalatını yaptığı ürünlerin birimini 360 liraya üretmekte, 780 liraya satmaktadır. İşletme dönem boyunca 24.000.000 lira sabit maliyete katlanmaktadır. İşletmenin kâr fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) K = 420X – 24.000.000

#14. Beştaş işletmesi, 320.000 birim üretim kapasitesine sahip tek bir ürünün imalatını yapan küçük bir işletmedir. İşletmenin üretimine ilişkin bilgiler yukarıdaki gibidir İşletmenin mamul maliyetinin belirlenmesinde tam maliyet yöntemi kullanması durumunda birim mamul maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) 1.328 lira

#15. Elmas İmalat İşletmesinin geçtiğimiz yıla ilişkin maliyet ve stok bilgileri yukarıdaki gibidir: İşletmenin önceki yıla ilişkin birincil maliyeti nedir?

Cevap : B) 2.160.000 lira

#16. Mimoza işletmesi mevsimsel bir ürün üretip satmaktadır. Yukarıda işletmenin gelecek yıla ilişkin bilgileri yer almaktadır. İşletme stok politikası olarak her çeyreğin sonunda gelecek dönem satış miktarının %20'si kadar elinde mamul bulundurmayı benimsemiştir. İşletmenin 4. yılın 3. çeyreğinde üretmesi gereken mamul miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) 261,000 adet

#17. Muhasebenin dalları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Yönetim muhasebesinde yapılan her işlemin mutlaka bu işlemi kanıtlayıcı yasal bir belgeye dayandırılması esastır.

#18. Verda işletmesi, 80,000 birim üretim kapasitesine sahip tek bir ürünün imalatını yapan küçük bir İşletmedir. İşletmenin üretimine ilişkin bilgiler yukarıdaki gibidir: İşletmenin mamul maliyetinin belirlenmesinde, normal maliyet yöntemi kullanması durumunda toplam dönem gideri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) 2.400.000 lira

#19. Aşağıdakilerden hangisi değişken maliyettir?

Cevap : D) Direkt işçilik

#20. Maliyet kavramları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) Direkt işçilik maliyeti ve genel üretim maliyetinin toplamı dönüştürme maliyeti olarak da ifade edilmektedir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yönetim Muhasebesi 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi dönem maliyeti olarak sınıflandırılamaz?

A) Yönetici aracının amortismani
B) Satış ekibinin ulaşım maliyeti
C) Reklam harcamaları
D) Direkt işçilik
E) Yöneticilere ait sağlık sigortası ödemeleri

Cevap : D) Direkt işçilik

2. Doruk imalat işletmesi tek tip mamul üretip satmaktadır. İşletme imalatını yaptığı ürünlerin birimini 360 liraya üretmekte, 780 liraya satmaktadır. İşletme dönem boyunca 24.000.000 lira sabit maliyete katlanmaktadır. İşletmenin kâr fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) K= 420X + 24.000.000
B) K = 420X – 24.000.000
C) K= 24.000.000 + 780X
D) K= 780X – 24.000.000
E) K= 24.000.000 – 420X

Cevap : B) K = 420X – 24.000.000

3. Kar işletmesi üretiminde kullanmak üzere yeni teknoloji bir makine alıp almamaya karar vermeye çalışmaktadır. Yeni makineyi alması durumunda yeni yatırımın toplam maliyeti 16.000.000 lira olacak ve işletmenin 80.000.000 lira olan yıllık sabit maliyetleri 7.200.000 lira artacak ancak birim değişken maliyeti 3.200 liradan 1.600 liraya düşecektir. 4.000 lira olan birim satış fiyatında ve 2.000.000 adet yıllık satış hacminde yakın zamanda değişiklik beklenmemektedir. İşletmenin tamamen özkaynakları ile finanse edeceği bu yatırım için öngörmüş olduğu minimum yatırım kârlılığı %50 olarak belirlenmiştir.
İşletmenin söz konusu makine ile ilgili yatırımı gerçekleştirme kararı alması durumunda birim katkı payı ne olacaktır?

A) 1.600 lira
B) 4.000 lira
C) 2.400 lira
D) 3.200 lira
E) 800 lira

Cevap : C) 2.400 lira

4. Aşağıdakilerden hangisi yönetim muhasebesinin amaçları arasında yer almamaktadır?

A) Maliyetleri kontrol etmek ve değerlemek
B) Örgütsel stratejilerin uygulanmasına yardımcı olmak
C) Çıkan sorunlara ivedilikle çözüm bulmak
D) Performans değerlemesini mümkün kılmak
E) Süreç ve faaliyetleri doğru algılamak ve değerlemek

Cevap : C) Çıkan sorunlara ivedilikle çözüm bulmak

5. Yönetim Muhasebesi 2022-2023 Vize Soruları 5. SORU-min
Elmas İmalat İşletmesinin geçtiğimiz yıla ilişkin maliyet ve stok bilgileri yukarıdaki gibidir:
İşletmenin önceki yıla ilişkin birincil maliyeti nedir?

A) 1.800.000 lira
B) 2.160.000 lira
C) 1.104.000 lira
D) 2.280.000 lira
E) 2.220.000 lira

Cevap : B) 2.160.000 lira

6. XYZ işletmesi, üretiminde kullanmak üzere yeni teknoloji bir makine alıp almamakla ilgili karar vermeye çalışmaktadır. Yeni makine alması durumunda yeni yatırımın toplam maliyeti 1.600.000 TL olacak ve işletmenin 8.000.000 TL olan yıllık sabit maliyetleri 720.000 TL artacak, bununla birlikte birim değişken maliyeti 320 TL’den 160 TL’ye düşecektir. 400 TL olan birim satış fiyatında ve 500.000 adet yıllık satış hacminde yakın zamanda değişiklik beklenmemektedir. İşletmenin tamamen öz kaynakları ile finanse edeceği bu yatırım için öngörmüş olduğu minimum yatırım kârlılığı %50 olarak belirlenmiştir. İşletmenin söz konusu makine ile ilgili yatırımı gerçekleştirme kararı alması durumunda birim katkı payı aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

A) 240 TL
B) 160 TL
C) 320 TL
D) 400 TL
E) 80 TL

Cevap : A) 240 TL

7. Maliyet kavramları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Tükenmiş maliyetler işletmeye gelecekte bir yara sağlaması beklenen maliyetlerdir.
B) Direkt ilk madde ve malzeme maliyeti ile genel üretim maliyeti toplamı dönüştürme maliyeti olarak da ifade edilmektedir.
C) Direkt işçilik maliyeti aynı zamanda dönüştürme maliyeti olarak ifade edilmektedir.
D) Direkt ilk madde ve malzeme maliyeti aynı zamanda birincil maliyetler olarak ifade edilmektedir.
E) Direkt işçilik maliyeti ve genel üretim maliyetinin toplamı dönüştürme maliyeti olarak da ifade edilmektedir.

Cevap : E) Direkt işçilik maliyeti ve genel üretim maliyetinin toplamı dönüştürme maliyeti olarak da ifade edilmektedir.

8. Kor imalat işletmesi tek tip mamul üretip satmaktadır. İşletme imalatını yaptığı ürünlerin birimini 20 liraya üretmekte, 100 liraya satmaktadır. İşletme dönem boyunca 4.500.000 lira sabit maliyete katlanmaktadır. İşletmenin başa baş satış tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5.400.000 lira
B) 5.550.000 lira
C) 5.700.000 lira
D) 5.625.000 lira
E) 5.100.000 lira

Cevap : D) 5.625.000 lira

9. Yönetim Muhasebesi 2022-2023 Vize Soruları 9. SORU-min
Bakır işletmesinin 6 aylık verileri yukarıdaki gibidir. En yüksek ve en düşük noktalar yönteminin kullanıldığı varsayıldığında, birim değişken maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) 42 lira/ms
B) 36 lira/ms
C) 24 lira/ms
D) 48 lira/ms
E) 30 lira/ms

Cevap : B) 36 lira/ms

10. Talya işletmesi, üretiminde kullanmak üzere yeni teknoloji bir makine alıp almamakla ilgili karar vermeye çalışmaktadır. Yeni makine alması durumunda işletmenin 6.080.000 lira olan yıllık sabit maliyeti 360,000 lira artacak ancak birim değişken maliyeti 144 liradan 96 liraya düşecektir. 240 lira olan birim satış fiyatında ve 400,000 adet yıllık satış hacminde yakın zamanda değişiklik beklenmemektedir. İşletmenin makine yenileme kararı alması durumunda kâr fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

A) K = 96X + 6.440.000
B) K = 96X – 6.080.000
C) K = 144X – 6.440.000
D) K = 144X + 6.080.000
E) K = 96X + 6.080.000

Cevap : C) K = 144X – 6.440.000

11. Aşağıdakilerden hangisi işletme yönetiminin planlama fonksiyonunun aşamaları arasında yer almaz?

A) Ulaşılması öngörülen amacın belirlenmesi
B) Astların sorularının yanıtlanması
C) Belirlenen amaca erişilebilmesi için mevcut seçeneklerin araştırılması
D) Seçilen seçeneğin uygulanabilmesi için detaylı bir plan hazırlanması
E) Araştırma sonucunda ulaşılan seçeneklerin değerlendirilerek en uygun seçeneğin seçilmesi

Cevap : B) Astların sorularının yanıtlanması

12. Yönetim Muhasebesi 2022-2023 Vize Soruları 12. SORU-min
Ulus işletmesi, 160,000 birim üretim kapasitesine sahip tek bir ürünün imalatını yapan küçük bir İşletmedir. İşletmenin üretimine ilişkin bilgiler yukarıdaki gibidir.
İşletmenin mamul maliyetinin belirlenmesinde tam maliyet yöntemi kullanması durumunda dönem sonu mamul stokunun maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9.600.000 lira
B) 10.624.000 lira
C) 5.504.000 lira
D) 10.240.000 lira
E) 8.704.000 lira

Cevap : C) 5.504.000 lira

13. Yönetim Muhasebesi 2022-2023 Vize Soruları 13. SORU-min
Yukarıda Gül İşletmesinin gelecek yılına ilişkin bilgileri yer almaktadır. İşletme, birimini 4 liradan sattığı tek bir ürün üretmektedir. Gelecek 4 çeyreğe ilişkin bütçelenmiş satış bilgileri yukarıdaki gibidir. Tüm satışlar kredilidir.
İşletme stok politikası olarak her çeyreğin sonunda elinde gelecek dönem satış miktarının %30’u kadar mamul bulundurmayı benimsemiştir. İşletmenin gelecek yılın 1. çeyreğinde üretmesi gereken mamul miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 540,000 adet
B) 522,000 adet
C) 510,000 adet
D) 414,000 adet
E) 600,000 adet

Cevap : D) 414,000 adet

14. Gelir Tablosu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Faaliyet hacmindeki değişimlere paralel olarak değişim gösteren maliyetlerin değişken maliyetler olarak adlandırılırlar.
B) Geleneksel yaklaşımla hazırlanan gelir tabloları yöneticilere alacakları kararlarda katkı tipine göre hazırlanan gelir tablolarına göre daha faydalı olurlar.
C) Geleneksel yaklaşımla hazırlanan gelir tabloları katkı tipi gelir tablolarına oranla daha çok analiz imkânı tanırlar.
D) Katkı tipi gelir tablosunda maliyetler fonksiyonlarına göre sınıflandırılır.
E) Geleneksel yaklaşımla hazırlanan gelir tablosunda maliyetler davranışlarına göre sınıflandırılır.

Cevap : A) Faaliyet hacmindeki değişimlere paralel olarak değişim gösteren maliyetlerin değişken maliyetler olarak adlandırılırlar.

15. Yönetim Muhasebesi 2022-2023 Vize Soruları 15. SORU-min
Mimoza işletmesi mevsimsel bir ürün üretip satmaktadır. Yukarıda işletmenin gelecek yıla ilişkin bilgileri yer almaktadır.
İşletme stok politikası olarak her çeyreğin sonunda gelecek dönem satış miktarının %20’si kadar elinde mamul bulundurmayı benimsemiştir. İşletmenin 4. yılın 3. çeyreğinde üretmesi gereken mamul miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 270,000 adet
B) 216,000 adet
C) 324,000 adet
D) 315,000 adet
E) 261,000 adet

Cevap : E) 261,000 adet

16. Aşağıdakilerden hangisi değişken maliyettir?

A) Reklam harcamaları
B) Fabrika binasının kirasi
C) Satış personelinin maaşı
D) Direkt işçilik
E) Şirket yöneticisinin maaşı

Cevap : D) Direkt işçilik

17. Muhasebenin dalları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yönetim muhasebesinde yapılan her işlemin mutlaka bu işlemi kanıtlayıcı yasal bir belgeye dayandırılması esastır.
B) Finansal muhasebe tarafından hazırlanan raporlar çoğunlukla yıllıktırlar.
C) Finansal muhasebe tarafından hazırlanan raporlar İşletmenin tümüne ait raporlardır.
D) Finansal muhasebe geçmiş dönem verileri ile çalışır.
E) Yönetim muhasebesine ait raporlar çoğunlukla haftalık ve aylık olarak hazırlanır.

Cevap : A) Yönetim muhasebesinde yapılan her işlemin mutlaka bu işlemi kanıtlayıcı yasal bir belgeye dayandırılması esastır.

18. Yönetim Muhasebesi 2022-2023 Vize Soruları 18. SORU-min
Beştaş işletmesi, 320.000 birim üretim kapasitesine sahip tek bir ürünün imalatını yapan küçük bir işletmedir. İşletmenin üretimine ilişkin bilgiler yukarıdaki gibidir
İşletmenin mamul maliyetinin belirlenmesinde tam maliyet yöntemi kullanması durumunda birim mamul maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1.376 lira
B) 1.088 lira
C) 1.200 lira
D) 1.280 lira
E) 1.328 lira

Cevap : E) 1.328 lira

19. Midilli imalat işletmesi tek tip mamul üretip satmaktadır. İşletme imalatını yaptığı ürünlerin birimini 240 liraya üretmekte, 320 liraya satmaktadır. İşletme dönem boyunca 4.000.000 lira sabit maliyete katlanmaktadır. Birim mamul katkı payı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 100 lira
B) 160 lira
C) 80 lira
D) 120 lira
E) 60 lira

Cevap : A) 100 lira

20. Yönetim Muhasebesi 2022-2023 Vize Soruları 20. SORU-min
Verda işletmesi, 80,000 birim üretim kapasitesine sahip tek bir ürünün imalatını yapan küçük bir İşletmedir. İşletmenin üretimine ilişkin bilgiler yukarıdaki gibidir:
İşletmenin mamul maliyetinin belirlenmesinde, normal maliyet yöntemi kullanması durumunda toplam dönem gideri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1.072.000 lira
B) 1.680.000 lira
C) 1.552.000 lira
D) 2.032.000 lira
E) 2.400.000 lira

Cevap : E) 2.400.000 lira

Yönetim Muhasebesi

Yönetim Muhasebesi 2022-2023 Vize Soruları

Yönetim Muhasebesi 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!