auzefCoğrafyaDünya Bölgeleri Avrupa

Dünya Bölgeleri: Avrupa 2022-2023 Bütünleme Soruları

#1. 1900 yılında aşağıdaki şehirlerden hangisinde nüfus 1 milyonun altındaydı?

Cevap : D) Varna

#2. Bulgaristan'daki en önemli iki dağ aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Balkan ve Rodop

#3. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Fransa'da yer almaz?

Cevap : D) Hamburg

#4. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'nın coğrafi bölgelerinden biri değildir?

Cevap : B) Tuna Avrupası

#5. Avrupa'da ilk sanayi faaliyetleri hangi ülkede başlamıştır?

Cevap : E) İngiltere

#6. Kıta buzul tabakasının geride bıraktığı depozitlerin bileşimi hâlindeki düzlükler aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulunmaz?

Cevap : D) Yunanistan

#7. Hollanda'nın en gelişmiş bölgesi olan üçgen çekirdekte yer alan üç şehir aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Amsterdam – Rotterdam – Lahey

#8. Avrupa'da ilk demir yolu aşağıdaki ülkelerin hangisinde inşa edilmiştir?

Cevap : C) İngiltere

#9. Almanların turizm amacıyla en çok tercih ettikleri yer aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Akdeniz havzası

#10. Avrupa'da tarım başlangıçta nerelerde yapılmıştır?

Cevap : A) Akarsu vadileri ve Akdeniz kıyısı boyunca

#11. Danimarka tarımı oldukça özelleşmiştir. Özellikle hayvancılığın gelişmesi desteklenmiştir. Hayvancılık faaliyetleri içinde aşağıdakilerden hangisi öne çıkmaktadır?

Cevap : D) Mandıracılık

#12. Avrupa'da, Akdeniz Bitki Kuşağı içinde yer alan maki bitki toplulukları içinde aşağıdaki bitki türlerinden hangisi yer almaz?

Cevap : B) Kaktüs

#13. Küresel ölçekte öteden beri dünyada en çok turist çeken bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Avrupa

#14. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Avrupa'nın oldukça zorlu çevresel koşulları arasında yer almaz?

Cevap : A) Yağmur ormanları

#15. Aşağıdakilerden hangisi Fransa'nın ürettiği çok çeşitli malları ihraç ettiği limanlarından biri değildir?

Cevap : E) Pire

#16. Güney İngiltere içindeki güneydoğu alt bölgesinin ülkenin en gelişmiş bölgesi olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en az olmuştur?

Cevap : C) Tarım faaliyetleri

#17. Aşağıdaki tarımsal ürünlerden hangisi Almanya'da üretilmez?

Cevap : B) Kahve

#18. İtalya'nın finans, bankacılık ve hizmet endüstrisi merkezi olmasının yanında bütün Akdeniz Avrupası'nın en önemli imalat merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Milano

#19. İngiltere'de sanayi faaliyetlerinin başladığı ilk şehir aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Lancashire

#20. Aşağıdakilerden hangisi İtalya'nın şehirlerinden biri değildir?

Cevap : E) Nice

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Dünya Bölgeleri: Avrupa 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Bulgaristan’daki en önemli iki dağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balkan ve Rodop
B) Rodop ve Himalaya
C) Bavyera ve Arden
D) Karpatlar ve Ant
E) Balkan ve Prene

Cevap : A) Balkan ve Rodop

2. Hollanda’nın en gelişmiş bölgesi olan üçgen çekirdekte yer alan üç şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amsterdam – Eindhoven – Utrecht
B) Antwerp – Den Haag – Hamburg
C) Amsterdam Rotterdam – Lahey
D) Eindhoven – Utrecht – Lahey
E) Utrecht – Lahey – Amsterdam

Cevap : C) Amsterdam Rotterdam – Lahey

3. Kıta buzul tabakasının geride bıraktığı depozitlerin bileşimi hâlindeki düzlükler aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulunmaz?

A) Hollanda
B) Danimarka
C) Almanya
D) Yunanistan
E) İsveç

Cevap : D) Yunanistan

4. Güney İngiltere içindeki güneydoğu alt bölgesinin ülkenin en gelişmiş bölgesi olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en az olmuştur?

A) Hizmetler alanında en yüksek oranlarda istihdam sağlayan bir bölge olması
B) Turizm faaliyetlerinin
C) Tarım faaliyetleri
D) Londra’nın varlığı
E) İleri teknoloji endüstrilerinin yığıldığı bir alan olması

Cevap : C) Tarım faaliyetleri

5. Aşağıdakilerden hangisi İtalya’nın şehirlerinden biri değildir?

A) Cenova
B) Venedik
C) Torino
D) Milano
E) Nice

Cevap : E) Nice

6. Avrupa’da tarım başlangıçta nerelerde yapılmıştır?

A) Akarsu vadileri ve Akdeniz kıyısı boyunca
B) Tayga ormanlarında
C) Kuzey Avrupa kıyısı boyunca
D) Orta Avrupa’daki ormanlık alanlarda
E) Kuzeydeki tundra topraklarında

Cevap : A) Akarsu vadileri ve Akdeniz kıyısı boyunca

7. Almanların turizm amacıyla en çok tercih ettikleri yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akdeniz havzası
B) Slovenya
C) Eflak ovaları
D) Karpatlar
E) Preneler

Cevap : A) Akdeniz havzası

8. İtalya’nın finans, bankacılık ve hizmet endüstrisi merkezi olmasının yanında bütün Akdeniz Avrupası’nın en önemli imalat merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Torino
B) Venedik
C) Roma
D) Napoli
E) Milano

Cevap : E) Milano

9. 1900 yılında aşağıdaki şehirlerden hangisinde nüfus 1 milyonun altındaydı?

A) Paris
B) Berlin
C) Viyana
D) Varna
E) Londra

Cevap : D) Varna

10. Aşağıdakilerden hangisi Fransa’nın ürettiği çok çeşitli malları ihraç ettiği limanlarından biri değildir?

A) Marsilya
B) Nantes
C) Le Havre
D) Bordeaux
E) Pire

Cevap : E) Pire

11. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Fransa’da yer almaz?

A) Nice
B) Bordeaux
C) Paris
D) Hamburg
E) Marsilya

Cevap : D) Hamburg

12. Danimarka tarımı oldukça özelleşmiştir. Özellikle hayvancılığın gelişmesi desteklenmiştir. Hayvancılık faaliyetleri içinde aşağıdakilerden hangisi öne çıkmaktadır?

A) Yumurta üretimi
B) Arıcılık
C) Kümes hayvancılığı
D) Mandıracılık
E) Koyun yetiştiriciliği

Cevap : D) Mandıracılık

13. Avrupa’da ilk sanayi faaliyetleri hangi ülkede başlamıştır?

A) Danimarka
B) Almanya
C) Fransa
D) Belçika
E) İngiltere

Cevap : E) İngiltere

14. Küresel ölçekte öteden beri dünyada en çok turist çeken bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güney Amerika
B) Kuzey Amerika
C) Avrupa
D) Orta Doğu
E) Güneydoğu Asya

Cevap : C) Avrupa

15. Avrupa’da ilk demir yolu aşağıdaki ülkelerin hangisinde inşa edilmiştir?

A) Almanya
B) Rusya
C) İngiltere
D) Romanya
E) Fransa

Cevap : C) İngiltere

16. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nın coğrafi bölgelerinden biri değildir?

A) İngiliz Adaları
B) Tuna Avrupası
C) Akdeniz Avrupası
D) Kuzey Avrupa
E) Batı Avrupa

Cevap : B) Tuna Avrupası

17. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Avrupa’nın oldukça zorlu çevresel koşulları arasında yer almaz?

A) Yağmur ormanları
B) Engebeli stepler
C) Soğuk iklimler
D) Fakir topraklar
E) Sınırlı doğal kaynaklar

Cevap : A) Yağmur ormanları

18. Avrupa’da, Akdeniz Bitki Kuşağı içinde yer alan maki bitki toplulukları içinde aşağıdaki bitki türlerinden hangisi yer almaz?

A) Laden
B) Kaktüs
C) Kocayemiş
D) Defne
E) Mantar meşesi

Cevap : B) Kaktüs

19. İngiltere’de sanayi faaliyetlerinin başladığı ilk şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Manchester
B) Lancashire
C) Londra
D) Birmingham
E) Liverpool

Cevap : B) Lancashire

20. Aşağıdaki tarımsal ürünlerden hangisi Almanya’da üretilmez?

A) Patates
B) Kahve
C) Buğday
D) Çavdar
E) Arpa

Cevap : B) Kahve

Dünya Bölgeleri: Avrupa

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Dünya Bölgeleri Avrupa 2022-2023 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!