auzefCoğrafyaEkosistem Coğrafyası

Ekosistem Coğrafyası 2023-2024 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi organizmaların yayılışını kesintiye uğratan engeller arasında yer almaz?

Cevap : D) Şiddetli rüzgârlar

#2. Topraktaki hayvansal ve bitkisel atıklara bağlı bulunan azot, bunların mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılmasıyla nitrat ve amonyum hâlinde açığa çıkar. Bu süreci aşağıdakilerden hangisi karşılamaktadır?

Cevap : B) Azot mineralizasyonu

#3. Theophrastus, bitkiler ile ortam arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu düşünmekte, bitkilerin yetiştikleri ortamın anlaşılması için birçok faktörden söz etmektedir. Theophrastus’a göre aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden biri değildir?

Cevap : D) Fauna

#4. Bir ekosistemin sağlığının geri kazanılması için kullanılan yöntemlerin yer aldığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Restorasyon, rehabilitasyon, ıslah etme

#5. Ekosistemler kendi kendilerine devamlılığı sağlayan, bütünleşmenin söz konusu olduğu alanlardır. Karasal ekosistemlerin temel belirleyicisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) İklim kuşakları


#6. Ekosistem dışında üretilen organik maddelere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Allokton

#7. Dünyanın en büyük mercan resifleri nerede yer alır?

Cevap : D) Avustralya

#8. Bazı organizmalar varlıklarını sürdürebilmek için başka organizmalar ile birlikte yaşarlar. Organizmalardan biri kendine yarar sağlarken diğerinin yarar veya zarar görmediği yaşam biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Komensalizm

#9. Aşağıdaki fonksiyonel mekân birimleri büyükten küçüğe doğru sıralandığında en büyüğü hangisidir?

Cevap : B) Biyom

#10. Aşağıdakilerden hangisi pasif dağılışa örnek değildir?

Cevap : C) Balık göçleri


#11. “Doğayı doğaya göre açıklamamız gerekir” diyen, kâinatın bir bütün olduğunu, canlıların yaşadıkları ortama uyduğunu ve hem birbirleriyle hem de çevreleri ile ilişkili olduklarını söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Aristoteles

#12. Aşağıdakilerden hangisi megaçeşitlilik ülkesi değildir?

Cevap : A) Avusturya

#13. Buzulun çekildiği yerde kaya yüzeylerindeki çizik, oluk ve çentikler gibi küçük aşındırma şekilleri hangi süksesyon için uygun alanlardır?

Cevap : B) Birincil süksesyon

#14. Bir ekosistem içinde yaşayan ve karşılıklı ilişki içinde olan farklı türlerin tüm popülasyonları topluca aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap : E) Topluluk

#15. Ekosistemdeki sıralı değişimin başlama nedeni fırtınalar, yangınlar, volkanik faaliyetler veya insan etkisi ise bu süksesyon aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

Cevap : C) Allojenik süksesyon


#16. Aşağıdakilerden hangisinde bir besin zinciri doğru olarak gösterilmemiştir?

Cevap : D) Şahin → Serçe → Çekirge

#17. Birbiri ile karşılıklı fayda sağlayarak sürdürülen ilişki aşağıdaki kelimelerden hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap : E) Mutualism

#18. Kuzey yarım küreden güney yarım küreye göç eden kuşların bu göç hareketi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap : E) Uzun mesafeli göç

#19. Klimaks kavramı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

Cevap : A) Yeryüzünde doğal ortam koşullarına büyük ölçüde uymuş ve en yüksek düzeyde gelişme gösteren ekosistemlere verilen isim

#20. Bitki ve hayvanların ölü dokularını parçalayarak beslenen organizmalar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Saprofit


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ekosistem Coğrafyası 2023-2024 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi pasif dağılışa örnek değildir?

A) Tohumların rüzgârla taşınması
B) Tohum ve sporların hayvanların tüylerine takılarak yer değiştirmesi
C) Balık göçleri
D) Tohumların kuşlarla taşınması
E) Tohumların akarsularla taşınması

Cevap : C) Balık göçleri

2. Bitki ve hayvanların ölü dokularını parçalayarak beslenen organizmalar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Omnivor
B) Ototrofik
C) Karnivor
D) Herbivor
E) Saprofit

Cevap : E) Saprofit

3. Aşağıdakilerden hangisinde bir besin zinciri doğru olarak gösterilmemiştir?

A) Ot → Çekirge → Serçe → Şahin
B) Ot → Çekirge → Serçe → Kartal
C) Çekirge → Serçe → Kartal
D) Şahin → Serçe → Çekirge
E) Ot → Çekirge → Serçe

Cevap : D) Şahin → Serçe → Çekirge

4. Ekosistem dışında üretilen organik maddelere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allokton
B) Detritik
C) Entropi
D) Fotosentez
E) Otokton

Cevap : A) Allokton

5. Theophrastus, bitkiler ile ortam arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu düşünmekte, bitkilerin yetiştikleri ortamın anlaşılması için birçok faktörden söz etmektedir. Theophrastus’a göre aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden biri değildir?

A) Nem
B) Toprak
C) Yükselti
D) Fauna
E) Sıcaklık

Cevap : D) Fauna

6. Aşağıdakilerden hangisi organizmaların yayılışını kesintiye uğratan engeller arasında yer almaz?

A) Yüksek sıcaklıklar
B) Fiziki kuraklık
C) Düşük sıcaklıklar
D) Şiddetli rüzgârlar
E) Fizyolojik kuraklık

Cevap : D) Şiddetli rüzgârlar

7. Ekosistemler kendi kendilerine devamlılığı sağlayan, bütünleşmenin söz konusu olduğu alanlardır. Karasal ekosistemlerin temel belirleyicisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyoçeşitlilik bölgeleri
B) Flora bölgeleri
C) İklim kuşakları
D) Fauna bölgeleri
E) Büyük toprak grupları

Cevap : C) İklim kuşakları

8. Ekosistemdeki sıralı değişimin başlama nedeni fırtınalar, yangınlar, volkanik faaliyetler veya insan etkisi ise bu süksesyon aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

A) Otojenik süksesyon
B) Birincil süksesyon
C) Allojenik süksesyon
D) Ekolojik süksesyon
E) Regresif süksesyon

Cevap : C) Allojenik süksesyon

9. Bir ekosistemin sağlığının geri kazanılması için kullanılan yöntemlerin yer aldığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Islah etme, sulama, restorasyon
B) Restorasyon, rehabilitasyon, gübreleme
C) Restorasyon, rehabilitasyon, ıslah etme
D) Restorasyon, ıslah etme, ilaçlama
E) Rehabilitasyon, restorasyon, ilaçlama

Cevap : C) Restorasyon, rehabilitasyon, ıslah etme

10. Dünyanın en büyük mercan resifleri nerede yer alır?

A) Madagaskar
B) Kanada
C) Antiller
D) Avustralya
E) Hawaii adaları

Cevap : D) Avustralya

11. Aşağıdakilerden hangisi megaçeşitlilik ülkesi değildir?

A) Avusturya
B) Ekvador
C) Amerika Birleşik Devletleri
D) Filipinler
E) Çin

Cevap : A) Avusturya

12. Kuzey yarım küreden güney yarım küreye göç eden kuşların bu göç hareketi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Pasif dağılış
B) Aktif dağılış
C) Günlük göç
D) Kısa mesafeli göç
E) Uzun mesafeli göç

Cevap : E) Uzun mesafeli göç

13. Klimaks kavramı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

A) Yeryüzünde doğal ortam koşullarına büyük ölçüde uymuş ve en yüksek düzeyde gelişme gösteren ekosistemlere verilen isim
B) Yeni açığa çıkmış alanlar üzerinde gelişen süksesyon
C) Yerel özelliklerin ortaya çıkardığı ve bulunduğu bölgenin genel yapısından farklılık gösteren ekosistemlere verilen isim
D) Ekosistemlerin özelliklerine bağlı olarak az çok tahmin edilebilen değişimlerin gerçekleştiği süreç
E) Karasal veya su ekosistemlerinin zaman içinde geriye doğru geçirdiği değişim

Cevap : A) Yeryüzünde doğal ortam koşullarına büyük ölçüde uymuş ve en yüksek düzeyde gelişme gösteren ekosistemlere verilen isim

14. Birbiri ile karşılıklı fayda sağlayarak sürdürülen ilişki aşağıdaki kelimelerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Komensalizm
B) Asalaklık
C) Allelopati
D) Parazitlik
E) Mutualism

Cevap : E) Mutualism

15. Topraktaki hayvansal ve bitkisel atıklara bağlı bulunan azot, bunların mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılmasıyla nitrat ve amonyum hâlinde açığa çıkar. Bu süreci aşağıdakilerden hangisi karşılamaktadır?

A) Metan geğirmesi
B) Azot mineralizasyonu
C) Nitrifikasyon
D) Anaerobik süreç
E) Denitrifikasyon

Cevap : B) Azot mineralizasyonu

16. Aşağıdaki fonksiyonel mekân birimleri büyükten küçüğe doğru sıralandığında en büyüğü hangisidir?

A) Ekoton
B) Biyom
C) Niş
D) Habitat
E) Ekotop

Cevap : B) Biyom

17. Bir ekosistem içinde yaşayan ve karşılıklı ilişki içinde olan farklı türlerin tüm popülasyonları topluca aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Coğrafi görünüm
B) Jeokompleks
C) Tür
D) Biyotop
E) Topluluk

Cevap : E) Topluluk

18. “Doğayı doğaya göre açıklamamız gerekir” diyen, kâinatın bir bütün olduğunu, canlıların yaşadıkları ortama uyduğunu ve hem birbirleriyle hem de çevreleri ile ilişkili olduklarını söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pedanius Dioskorides
B) Aristoteles
C) Theophrastus
D) Hippocrates
E) Asklepios

Cevap : B) Aristoteles

19. Buzulun çekildiği yerde kaya yüzeylerindeki çizik, oluk ve çentikler gibi küçük aşındırma şekilleri hangi süksesyon için uygun alanlardır?

A) Regresif süksesyon
B) Birincil süksesyon
C) İkincil süksesyon
D) Ekolojik süksesyon
E) Boşluk evresi süksesyonu

Cevap : B) Birincil süksesyon

20. Bazı organizmalar varlıklarını sürdürebilmek için başka organizmalar ile birlikte yaşarlar. Organizmalardan biri kendine yarar sağlarken diğerinin yarar veya zarar görmediği yaşam biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Komensalizm
B) Mutualism
C) Alellopati
D) Asalaklık
E) Kozmopolit

Cevap : A) Komensalizm

Ekosistem Coğrafyası

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Ekosistem Coğrafyası 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!