auzefEgzersiz ve Spor BilimleriRekreasyonSpor Ve Medya

Spor Ve Medya 2022-2023 Final Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi "Etik” kavramının tanımıdır?

Cevap : E) İnsan davranışına rehberlik eden ahlaki davranış kuralları

#2. Aşağıdakilerden hangisi yazılı basın türüne girmez?

Cevap : C) Televizyon

#3. Ritüelleştirilmiş medya kullanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Cevap : A) İçerikten bağımsız olarak zevk alma ve ortama katılma amacıyla medya kullanımı

#4. Spor organizasyonları veya yarışmalar gibi canlı spor etkinliklerini kapsayan, bireysel oyuncuların performansını gözden geçiren ve katılımcılarla röportaj yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Spor gazetecisi

#5. Sosyal sorunları ortaya çıkaran derinlemesine habercilik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Araştırmacı gazetecilik


#6. Aşağıdakilerden hangisi dijitalleşmenin ortaya çıkardığı gelişmelerden değildir?

Cevap : D) Sınırlı sayıda sosyal platform olması

#7. Basın bülteni ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Basın bülteni reklam havası içerisinde yazılmalıdır.

#8. Herhangi bir konuda öne çıkarılmak istenen bir nesne, kişi ya da durumun medyada öne çıkarılması durumuna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Gündem belirleme

#9. Haber ve bilgi toplama, değerlendirme, yaratma ve sunma faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Gazetecilik

#10. Aşağıdakilerden hangisi sporun toplumda yaygınlaşması ve popüler hale gelmesine oldukça hız kazandırmıştır?

Cevap : E) Radyo ve televizyonun ortaya çıkışı


#11. Aşağıdakilerden hangisi spor gazetecisinin iş gereksinimleri arasında gösterilmez?

Cevap : A) Fiziksel görünüm

#12. Aşağıdakilerden hangisi sarı gazeteciliği tanımlamaktadır?

Cevap : B) Abartılı iddiaları veya söylentileri vurgulayan yazı

#13. Aşağıdakilerden hangisi insanın başkalarıyla iletişim kurma zorunluluğunun nedenlerindendir?

Cevap : D) İnsanların her talebi tek başına karşılaması mümkün değildir.

#14. Aşağıdakilerden hangisinin medya büyüklüğü ile arasında pozitif bir ilişki yoktur?

Cevap : C) Harcanabilir gelir

#15. Aşağıdakilerden hangisi gündem belirlemenin seyirciler üzerindeki olumlu etkilerinden biri değildir?

Cevap : A) Toplumda ön yargı oluşturmak


#16. Aşağıdakilerden hangisi araştırma becerisini kapsayan bir nitelik değildir?

Cevap : C) En son trend yazılar

#17. Spor etiğine uyulmasını sağlama sorumluluğu aşağıdaki gruplardan hangisine ait değildir?

Cevap : E) Sportif ürün tedarikçileri

#18. Özellikle 1930'lu yıllarda Avrupa'da kitle iletişim araçlarından radyoda spor ve spor haberlerine ayrılan sürenin kısıtlanma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Yasalar ve politikalar ile radyo yayıncılığının sınırlandırılması

#19. Farklı türlerdeki içerik formlarının bir arada bulunduğu ortamları tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Çoklu ortam

#20. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler çalışmalarında medya ile kurulacak ilişkilerde kullanılan araç ve yöntemler arasında yer almaz?

Cevap : D) Pazarlama stratejilerini uygulamak


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Spor Ve Medya 2022-2023 Final Soruları

1. Haber ve bilgi toplama, değerlendirme, yaratma ve sunma faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkla ilişkiler
B) Gazetecilik
C) Pazarlama
D) İletişim
E) Reklamcılık

Cevap : B) Gazetecilik

2. Aşağıdakilerden hangisi araştırma becerisini kapsayan bir nitelik değildir?

A) Geçmiş veriler
B) Takımlar hakkında bilgiler
C) En son trend yazılar
D) Sporcular hakkında bilgiler
E) İstatistik bulma

Cevap : C) En son trend yazılar

3. Aşağıdakilerden hangisi dijitalleşmenin ortaya çıkardığı gelişmelerden değildir?

A) Dijital verilerin kullanılması
B) Analogdan dijitale geçişin sağlanması
C) Müşterin etkileşimine değer katılması
D) Sınırlı sayıda sosyal platform olması
E) İnternete her yerde ulaşılması

Cevap : D) Sınırlı sayıda sosyal platform olması

4. Aşağıdakilerden hangisi sarı gazeteciliği tanımlamaktadır?

A) Gerçek hikayeleri görüntüler aracılığıyla anlatma pratiği
B) Abartılı iddiaları veya söylentileri vurgulayan yazı
C) Siyasetin ve siyaset biliminin tüm yönlerinin kapsamı
D) Savaşların ve silahlı çatışmaların kapsanması
E) Web’de sunulan bir tür çevrimiçi gazetecilik

Cevap : B) Abartılı iddiaları veya söylentileri vurgulayan yazı

5. Özellikle 1930’lu yıllarda Avrupa’da kitle iletişim araçlarından radyoda spor ve spor haberlerine ayrılan sürenin kısıtlanma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dönemdeki savaşlar nedeniyle spor müsabakalarının düzenlenememesi
B) Toplumda spora olan ilginin azalması
C) Farklı kitle iletişim araçlarında spora daha fazla yer verilmesi
D) Yasalar ve politikalar ile radyo yayıncılığının sınırlandırılması
E) Sporun radyoda sunumunun çok maliyetli olması

Cevap : D) Yasalar ve politikalar ile radyo yayıncılığının sınırlandırılması

6. Sosyal sorunları ortaya çıkaran derinlemesine habercilik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yayın gazeteciliği
B) Siyasi gazetecilik
C) Spor gazeteciliği
D) Etkileşimli gazetecilik
E) Araştırmacı gazetecilik

Cevap : E) Araştırmacı gazetecilik

7. Aşağıdakilerden hangisi “Etik” kavramının tanımıdır?

A) İnsan davranışlarını düzenleyen mekanizma
B) Toplum tarafından onaylanmayan davranışlar bütünü
C) Toplumun beklentisine göre hareket etme
D) Kazanmak için yapılan her türlü davranış
E) İnsan davranışına rehberlik eden ahlaki davranış kuralları

Cevap : E) İnsan davranışına rehberlik eden ahlaki davranış kuralları

8. Aşağıdakilerden hangisi insanın başkalarıyla iletişim kurma zorunluluğunun nedenlerindendir?

A) İnsan sosyal olduğu için iletişim kurmazsa sıkılır.
B) İnsan iletişim kurarak kendine besin kaynakları bulabilir.
C) İnsan iletişim kurarak yeni insanlarla tanışır.
D) İnsanların her talebi tek başına karşılaması mümkün değildir.
E) İnsanlar başkalarıyla sohbet etmeyi severler.

Cevap : D) İnsanların her talebi tek başına karşılaması mümkün değildir.

9. Aşağıdakilerden hangisi gündem belirlemenin seyirciler üzerindeki olumlu etkilerinden biri değildir?

A) Toplumda ön yargı oluşturmak
B) Belirli bir konuya odaklanan seyircide birlik oluşturmak
C) Kitleyi konuya aktif olarak dahil etmek
D) İzleyiciyi bir etkinliğin ilerleyişi hakkında bilgilendirmek
E) Seyirciyi motive etmek

Cevap : A) Toplumda ön yargı oluşturmak

10. Aşağıdakilerden hangisi sporun toplumda yaygınlaşması ve popüler hale gelmesine oldukça hız kazandırmıştır?

A) Okullarda verilen beden eğitimi dersleri
B) Serbest zamanın artması
C) Kamuda spor hizmetleri sunulması
D) Gazetelerin artan maliyeti
E) Radyo ve televizyonun ortaya çıkışı

Cevap : E) Radyo ve televizyonun ortaya çıkışı

11. Spor etiğine uyulmasını sağlama sorumluluğu aşağıdaki gruplardan hangisine ait değildir?

A) Sporcular
B) Spor kulüpleri
C) Federasyonlar
D) Hükümetler
E) Sportif ürün tedarikçileri

Cevap : E) Sportif ürün tedarikçileri

12. Ritüelleştirilmiş medya kullanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) İçerikten bağımsız olarak zevk alma ve ortama katılma amacıyla medya kullanımı
B) Bilgi edinmek amacıyla medya kullanımı
C) Eğitim almak amacıyla medya kullanımı
D) Günlük haberleri takip etme amacıyla medya kullanımı
E) Tedbir alma amacıyla medya kullanımı

Cevap : A) İçerikten bağımsız olarak zevk alma ve ortama katılma amacıyla medya kullanımı

13. Farklı türlerdeki içerik formlarının bir arada bulunduğu ortamları tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etkileşim
B) Multimedya
C) Çoklu ortam
D) Hypermedya
E) İnteraktiflik

Cevap : C) Çoklu ortam

14. Basın bülteni ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Basın bülteni reklam havası içerisinde yazılmalıdır.
B) Basın bülteninin ilk paragrafı, içeriğin tümünü özetler şekilde hazırlanmalıdır.
C) Bülten mümkünse tek sayfa olmalıdır.
D) Basın bülteninde başlık ilgi çekici olmalıdır.
E) Basın bülteninin haber niteliği taşıyabilmesi için 5N1K formülüne cevap vermesi gerekir.

Cevap : A) Basın bülteni reklam havası içerisinde yazılmalıdır.

15. Aşağıdakilerden hangisi spor gazetecisinin iş gereksinimleri arasında gösterilmez?

A) Fiziksel görünüm
B) Deneyim
C) Eğitim
D) Sertifika
E) Lisans

Cevap : A) Fiziksel görünüm

16. Aşağıdakilerden hangisinin medya büyüklüğü ile arasında pozitif bir ilişki yoktur?

A) Okuryazarlık endeksi
B) Sanayileşme
C) Harcanabilir gelir
D) Kentleşme
E) Kişi başına düşen gelir

Cevap : C) Harcanabilir gelir

17. Herhangi bir konuda öne çıkarılmak istenen bir nesne, kişi ya da durumun medyada öne çıkarılması durumuna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araçsal medya kullanımı
B) Gündem belirleme
C) Çerçeveleme
D) Ritüelleştirilmiş medya kullanımı
E) Yansıtma

Cevap : B) Gündem belirleme

18. Spor organizasyonları veya yarışmalar gibi canlı spor etkinliklerini kapsayan, bireysel oyuncuların performansını gözden geçiren ve katılımcılarla röportaj yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Spor malzemecisi
B) Spor gazetecisi
C) Spor antrenörü
D) Spor sağlıkçısı
E) Spor yöneticisi

Cevap : B) Spor gazetecisi

19. Aşağıdakilerden hangisi yazılı basın türüne girmez?

A) Kulüp dergileri
B) Süreli dernek yayınları
C) Televizyon
D) Dergiler
E) Gazeteler

Cevap : C) Televizyon

20. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler çalışmalarında medya ile kurulacak ilişkilerde kullanılan araç ve yöntemler arasında yer almaz?

A) Basın toplantıları düzenlemek
B) Gazetecileri çalışmış oldukları yayın kuruluşlarında ziyaret etmek
C) Gazetecilerle yakın diyaloglar kurmak
D) Pazarlama stratejilerini uygulamak
E) Basın bülteni hazırlamak

Cevap : D) Pazarlama stratejilerini uygulamak

Spor Ve Medya

Almanya'da Furbol : Bundesliga, Almanya'da Furbol

Auzef Rekreasyon Lisans

Spor Ve Medya 2022-2023 Final Soruları

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri

Öğrenci Dostu

LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!