auzefBilgisayar ProgramcılığıYazılım Kalite ve TestiYönetim Bilişim Sistemleri

Yazılım Kalite ve Testi 2022-2023 Vize Soruları

Yazılım Kalite ve Testi 2022-2023 Vize Soruları

#1. Modüller arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan riskler aşağıdaki isimlerin hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap : C) Entegrasyon Riskleri

#2. Aşağıdakilerden hangisi kurtarma testinin kontrolünü gerçekleştirdiği işlemlerden biri değildir?

Cevap : D) Yazılımın dışarıdan saldırıya uğrayıp uğramadığı

#3. Aşağıdakilerden hangisi bir belgelendirme hatası değildir?

Cevap : E) Yazılımda bazı noktalarda yanlış türde değişken kullanılması

#4. Yukarıdaki şekillerde Müşterinin Tarif Ettiği ve Gerçekte Müşterinin İhtiyacı Olan modüllerin karşılaştırılması mizahî bir şekilde verilmiştir. Bu şekiller, yazılım test işlemlerinin hangi kısmının önemli olduğunu göstermektedir?

Cevap : A) Analiz

#5. Aşağıdakilerden hangisi, diğer seçeneklerde verilenleri kapsayacak genel bir test ismidir?

Cevap : B) Performans Testi

#6. Bir yazılım riskinin sistem açısından kozmetik risk olarak adlandırılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap : B) Görsellik veya kullanışlılık olarak zarar vermektedir.

#7. Aşağıdaki hangi değerlere sahip olan bir yazılım riskinin RPN değeri 12 değildir?

Cevap : A) Sistem Açısından Önemine Göre: Kozmetik Risk
Müşteri Açısından Önemine Göre: İsteğe Bağlı
Gerçekleşme Olasılığına Göre: Muhtemel

#8. Aşağıdakilerden hangisi bir birim testi çeşidi değildir?

Cevap : D) Big-Bang Testleri

#9. Test işlemleri ile ilgili aşağıdaki roller ve açıklamaları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Test analisti: Yapılan testlerin maliyetlerini çıkartan kişidir.

#10. Genellikle test senaryolarında X ile gösterilen veri setleri denenir. Ancak esasen doğru bir test için Y ile gösterilen veri setinin de denenmesi gerekmektedir. Y ile gösterilen veri setlerinin denendiği bu testlere genellikle ne ad verilir?

Cevap : D) Negatif test

#11. Bir yazılımı test ederken, önceden belirlenen durumların dışında, kimi zaman ani, plansız test yapma ihtiyaçları oluşabilir. Bu durumda yapılan testlere ne isim verilmektedir?

Cevap : C) Kurgusuz Test

#12. Test karşılaştırma işlemi esnasında test karşılaştırıcı aşağıdakilerden hangilerini karşılaştırır?

Cevap : B) Beklenen sonuç – gerçekleşen sonuç

#13. Bir yazılım biriminde küçük çaplı testler yapılmış ve daha büyük çaplı testler için hazırlık aşaması başlamışsa bu durumda bu yazılım biriminin aşağıdaki testlerden hangisini tamamladığı ifade edilir?

Cevap : C) Duman testi

#14. Aşağıdaki özelliklerden hangisinin bir yazılım geliştiricide olmasına gerek duyulmazken bir yazılım test uzmanında kesin olarak bulunması beklenir?

Cevap : A) Şüphecilik

#15. Test ve kalite kavramlarının zaman ile arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap : C) Test kısa süreli, kalite uzun süreli bir işlemdir.

#16. Kutu yaklaşımları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Beyaz kutu testleri genellikle detaysız testlerdir.

#17. Aşağıdaki test kavramlarından hangisi test yürütme işlemi ile ilgili değildir?

Cevap : E) Test Koşulu

#18. "Kullanıcılar, tasarımı ilk kullandıklarında yerine getirmeleri gereken görevleri kolaylıkla yapabiliyorlar mı?" sorusunun cevabı aşağıdaki kriterlerden hangisini karşılamaktadır?

Cevap : E) Öğrenilebilirlik

#19. I. Kullanılan yazılımda aritmetiksel işlemlerde 64 bit kullanılması gerekirken, yazılımın önceki sürümünde 16 bitlik değerlerin kullanılması ve bu durumun yazılımın yeni versiyonunda güncellenmemesi sonucunda hatalar oluşmuştur. II. Yazılımda kullanılan uzunluk ölçümlerinde İngiliz ölçü birimlerinin kullanılması sonucunda yazılımda çeşitli uyumsuzluklar yaşanmıştır. III. Bazı eski programlama dillerinde yıl bilgisinin 2 haneli olarak tasarlanması sonucunda 2000 yılının 00 şeklinde ifade edilmesi ile farklı sistemlerle beraber çalışma sorunu ortaya çıkmıştır. Yukarıda verilen yazılım hatalarının hangileri uyumluluk sorunu içermektedir?

Cevap : E) I, II ve III

#20. Hartford Colesium Binası'nda uygulanan yazılımda bir formülün hesaplanmasında yapılan İşlem hatası sonucunda büyük bir maddî kayıp meydana gelmiştir. Burada yapılan hata aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

Cevap : D) Mantık hatası

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yazılım Kalite ve Testi 2022-2023 Vize Soruları
Yazılım Kalitesi ve Testi: Temel Kavramlar ve Önemi

Yazılım dünyasında “kalite” ve “test” kavramları, ürünlerin başarısı ve güvenilirliği için kritik öneme sahiptir. Bu makalede, yazılım kalitesi ve test süreçlerinin temellerini ve bu süreçlerin neden önemli olduğunu ele alacağız.

Yazılım Kalitesi Nedir?

Yazılım kalitesi, bir yazılım ürününün belirli ihtiyaçları karşılama derecesini ifade eder. Bu, yazılımın kullanılabilirliği, güvenilirliği, performansı, sürdürülebilirliği ve kullanıcı memnuniyetini kapsar. Kaliteli bir yazılım, beklenen işlevleri hatasız, verimli ve kullanıcı dostu bir şekilde yerine getirir.

Yazılım Testi Neden Önemlidir?

Yazılım testi, bir programın doğru çalıştığını ve gereksinimleri karşıladığını doğrulamak için kullanılan bir dizi işlemdir. Hataları, kusurları veya eksiklikleri belirlemek için kritik bir süreçtir. Yazılım testi, aşağıdaki yönleriyle önem taşır:

1- Hata Tespiti: Yazılımın erken aşamalarında hataları tespit ederek, daha büyük sorunların önüne geçilmesine yardımcı olur.

2- Kullanıcı Güveni: Test edilmiş ve onaylanmış bir yazılım, kullanıcılar için daha güvenilir olur.

3- Ürün Kalitesini Artırma: Test süreçleri, yazılımın kalitesini artırarak, pazardaki rekabet gücünü yükseltir.

Yazılım Test Türleri

1- Birim Testi: Kodun en küçük birimlerinin (fonksiyonlar, prosedürler) test edilmesidir.

2- Entegrasyon Testi: Farklı modüllerin veya birimlerin birlikte çalışabilme yeteneğini test eder.

3- Sistem Testi: Yazılımın tamamının, gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını değerlendirir.

4- Kullanılabilirlik Testi: Yazılımın kullanıcı dostu olup olmadığını test eder.

Modern Test Yaklaşımları

– Otomasyon Testi: Test süreçlerini hızlandırmak ve insan hatasını azaltmak için otomatik araçlar kullanılır.

– Kara Kutu ve Beyaz Kutu Testleri: Kara kutu testi, iç yapıyı dikkate almadan yazılımın işlevlerini test ederken; beyaz kutu testi, iç yapıya ve kodlara odaklanır.

Sonuç

Yazılım kalitesi ve test süreçleri, güvenilir, verimli ve kullanıcı dostu ürünler yaratmak için vazgeçilmezdir. Kaliteli yazılım üretmek, sadece iyi kod yazmakla değil, aynı zamanda etkili test süreçleriyle de yakından ilişkilidir. Bu nedenle, yazılım geliştirme sürecinin her aşamasında kalite ve test süreçlerine önem vermek, başarılı ürünlerin anahtarıdır.

@lolonolo_com

Yazılım Kalite ve Testi 2022-2023 Vize Soruları

1. Hartford Colesium Binası’nda uygulanan yazılımda bir formülün hesaplanmasında yapılan İşlem hatası sonucunda büyük bir maddî kayıp meydana gelmiştir. Burada yapılan hata aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

A) Sözdizim hatası
B) Tasarım hatası
C) Belgeleme hatası
D) Mantık hatası
E) Anomali

Cevap : D) Mantık hatası

2. “Kullanıcılar, tasarımı ilk kullandıklarında yerine getirmeleri gereken görevleri kolaylıkla yapabiliyorlar mı?” sorusunun cevabı aşağıdaki kriterlerden hangisini karşılamaktadır?

A) Verimlilik
B) Hata yapılabilirlik
C) Hatırlanabilirlik
D) Memnuniyet
E) Öğrenilebilirlik

Cevap : E) Öğrenilebilirlik

3. Aşağıdakilerden hangisi bir birim testi çeşidi değildir?

A) Sınır Koşulları Testleri
B) Bağımsız Yollar Testleri
C) Hata Yakalama Yolları Testleri
D) Big-Bang Testleri
E) Arayüz Testleri

Cevap : D) Big-Bang Testleri

4. Test karşılaştırma işlemi esnasında test karşılaştırıcı aşağıdakilerden hangilerini karşılaştırır?

A) Test girdisi – test çıktısı
B) Beklenen sonuç – gerçekleşen sonuç
C) Test senaryosu – test prosedürü
D) Test koşulu – test ortamı
E) Koşul – test kapanışı

Cevap : B) Beklenen sonuç – gerçekleşen sonuç

5. Yazılım Kalite ve Testi 2022-2023 Vize Soruları 5. SORU-min
Genellikle test senaryolarında X ile gösterilen veri setleri denenir. Ancak esasen doğru bir test için Y ile gösterilen veri setinin de denenmesi gerekmektedir. Y ile gösterilen veri setlerinin denendiği bu testlere genellikle ne ad verilir?

A) Doğru test
B) Analitik test
C) Objektif test
D) Negatif test
E) Yalın test

Cevap : D) Negatif test

6. Aşağıdakilerden hangisi kurtarma testinin kontrolünü gerçekleştirdiği işlemlerden biri değildir?

A) Çöken bir modülün yeniden eski haline gelip gelmediği
B) Yazılımdaki herhangi bir sorunda bilgi kaybı oluşup oluşmadığı
C) Bir geri kurtarma işlemi yapıldığı takdirde zamanlamanın ne kadar olduğu
D) Yazılımın dışarıdan saldırıya uğrayıp uğramadığı
E) Çöken bir modüldeki verilerin yeniden elde edilip edilemediği

Cevap : D) Yazılımın dışarıdan saldırıya uğrayıp uğramadığı

7. Aşağıdaki hangi değerlere sahip olan bir yazılım riskinin RPN değeri 12 değildir?

A) Sistem Açısından Önemine Göre: Kozmetik Risk
Müşteri Açısından Önemine Göre: İsteğe Bağlı
Gerçekleşme Olasılığına Göre: Muhtemel
B) Sistem Açısından Önemine Göre: İşlevsellik Kaybı
Müşteri Açısından Önemine Göre: Zorunlu
Gerçekleşme Olasılığına Göre: İhtimal Dahilinde Olmayan
C) Sistem Açısından Önemine Göre: Giderilebilir İşlevsellik Kaybı
Müşteri Açısından Önemine Göre: Düzeltilmesi İyi Olacak
Gerçekleşme Olasılığına Göre: Muhtemel
D) Sistem Açısından Önemine Göre: Giderilebilir İşlevsellik Kaybı
Müşteri Açısından Önemine Göre: Zorunlu
Gerçekleşme Olasılığına Göre: Mümkün
E) Sistem Açısından Önemine Göre: Veri Kaybı
Müşteri Açısından Önemine Göre: Düzeltilmesi İyi Olacak
Gerçekleşme Olasılığına Göre: İhtimal Dahilinde Olmayan

Cevap : A) Sistem Açısından Önemine Göre: Kozmetik Risk
Müşteri Açısından Önemine Göre: İsteğe Bağlı
Gerçekleşme Olasılığına Göre: Muhtemel

8. Yazılım Kalite ve Testi 2022-2023 Vize Soruları 8. SORU-min
Yukarıdaki şekillerde Müşterinin Tarif Ettiği ve Gerçekte Müşterinin İhtiyacı Olan modüllerin karşılaştırılması mizahî bir şekilde verilmiştir. Bu şekiller, yazılım test işlemlerinin hangi kısmının önemli olduğunu göstermektedir?

A) Analiz
B) Hazırlık
C) Bakım
D) implementasyon
E) Tasarım

Cevap : A) Analiz

9. Test işlemleri ile ilgili aşağıdaki roller ve açıklamaları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Test yöneticisi: Test aktivite ve kaynaklarının yönetiminden sorumlu kişidir.
B) Test analisti: Yapılan testlerin maliyetlerini çıkartan kişidir.
C) Test direktörü: Test yöneticilerini yöneten üst düzey yöneticidir.
D) Test mimarı: Bir test organizasyonunu tasarlayan kişidir.
E) Aktör: Test edilmekte olan yazılım bileşeni ile etkileşim halinde olan kullanıcıdır.

Cevap : B) Test analisti: Yapılan testlerin maliyetlerini çıkartan kişidir.

10. I. Kullanılan yazılımda aritmetiksel işlemlerde 64 bit kullanılması gerekirken, yazılımın önceki sürümünde 16 bitlik değerlerin kullanılması ve bu durumun yazılımın yeni versiyonunda güncellenmemesi sonucunda hatalar oluşmuştur.
II. Yazılımda kullanılan uzunluk ölçümlerinde İngiliz ölçü birimlerinin kullanılması sonucunda yazılımda çeşitli uyumsuzluklar yaşanmıştır.
III. Bazı eski programlama dillerinde yıl bilgisinin 2 haneli olarak tasarlanması sonucunda 2000 yılının 00 şeklinde ifade edilmesi ile farklı sistemlerle beraber çalışma sorunu ortaya çıkmıştır.
Yukarıda verilen yazılım hatalarının hangileri uyumluluk sorunu içermektedir?

A) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
D) Yalnız I
E) I, II ve III

Cevap : E) I, II ve III

11. Aşağıdakilerden hangisi bir belgelendirme hatası değildir?

A) Yazılımdaki algoritmaların birkaçının akış şemasının yanlış çizilmesi
B) Yazılımdaki veri tabanı tabloları arasındaki ilişkinin yanlış çizilmesi
C) Yazılımdaki kodlar ile kodların yorum kısımlarının eşleşmemesi
D) Yazılımdaki modüllerden birinin isminin kullanma kılavuzuna yanlış yazılması
E) Yazılımda bazı noktalarda yanlış türde değişken kullanılması

Cevap : E) Yazılımda bazı noktalarda yanlış türde değişken kullanılması

12. Bir yazılımı test ederken, önceden belirlenen durumların dışında, kimi zaman ani, plansız test yapma ihtiyaçları oluşabilir. Bu durumda yapılan testlere ne isim verilmektedir?

A) Veri Akış Testi
B) Dış Kaynaklı Test
C) Kurgusuz Test
D) Dal Testi
E) Geliştirme Testi

Cevap : C) Kurgusuz Test

13. Aşağıdaki özelliklerden hangisinin bir yazılım geliştiricide olmasına gerek duyulmazken bir yazılım test uzmanında kesin olarak bulunması beklenir?

A) Şüphecilik
B) Analitik olmak
C) Teknik ayrıntılara sahip olmak
D) Planlı olmak
E) Programlama dilini iyi bilmek

Cevap : A) Şüphecilik

14. Kutu yaklaşımları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Beyaz kutu testleri genellikle detaysız testlerdir.
B) Beyaz kutu testlerinde dış etkiler testi etkilemez.
C) Kara kutu testleri genellikle tek parça halinde yapılır.
D) Gri kutu testlerinde kısmî bir iç yapı bilgisi mevcuttur.
E) Kara kutu testleri algoritma testlerine uygundur.

Cevap : A) Beyaz kutu testleri genellikle detaysız testlerdir.

15. Aşağıdaki test kavramlarından hangisi test yürütme işlemi ile ilgili değildir?

A) Test Direktörü
B) Test Kontrol
C) Test Süreç Grubu
D) Kritik Test Süreçleri
E) Test Koşulu

Cevap : E) Test Koşulu

16. Test ve kalite kavramlarının zaman ile arasında nasıl bir ilişki vardır?

A) Test de kalite de uzun süreli işlemlerdir.
B) Kalite kısa süreli, test uzun süreli bir işlemdir
C) Test kısa süreli, kalite uzun süreli bir işlemdir.
D) Test de kalite de kısa süreli işlemlerdir.
E) Test ve kalitenin süresi ile ilgisi bilinemez.

Cevap : C) Test kısa süreli, kalite uzun süreli bir işlemdir.

17. Bir yazılım riskinin sistem açısından kozmetik risk olarak adlandırılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Veri kaybına sebep olmaktadır.
B) Görsellik veya kullanışlılık olarak zarar vermektedir.
C) Çözülmesi çok acildir.
D) Kısa süreli çeşitli zararlar vermektedir.
E) İşlevsellik kabına yol açmaktadır.

Cevap : B) Görsellik veya kullanışlılık olarak zarar vermektedir.

18. Aşağıdakilerden hangisi, diğer seçeneklerde verilenleri kapsayacak genel bir test ismidir?

A) Stres Testi
B) Performans Testi
C) Yük Testi
D) Hacim Testi
E) Verimlilik Testi

Cevap : B) Performans Testi

19. Bir yazılım biriminde küçük çaplı testler yapılmış ve daha büyük çaplı testler için hazırlık aşaması başlamışsa bu durumda bu yazılım biriminin aşağıdaki testlerden hangisini tamamladığı ifade edilir?

A) Analiz testi
B) Yük testi
C) Duman testi
D) Öncül test
E) Performans testi

Cevap : C) Duman testi

20. Modüller arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan riskler aşağıdaki isimlerin hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Arayüz Riskleri
B) Sürdürülebilirlik Riskleri
C) Entegrasyon Riskleri
D) Dokümantasyon Riskleri
E) Performans Riskleri

Cevap : C) Entegrasyon Riskleri

Yazılım Kalite ve Testi

AUZEF YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Yazılım Kalite ve Testi 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!