auzefBilgisayar ProgramcılığıYazılım Kalite ve TestiYönetim Bilişim Sistemleri

Yazılım Kalite ve Testi 2023-2024 Final Soruları

Yazılım Kalite ve Testi 2023-2024 Final Soruları

#1. Yazılım testi ile ilgili kavramlar ve açıklamaları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Test Öğesi: Test üzerinde uygulanan veri seti

#2. Aşağıdakilerden hangisi Güvenlik/Güvenilirlik Metrikleri arasında yer almaz?

Cevap : D) Analitiklik

#3. Bir yazılım testinde yalnızca üniversite mezunları geçerli sınıf ise diğer tüm seçenekler geçersiz sınıf ise bu durumda aşağıdaki tekniklerden hangisini uygulamak gereklidir?

Cevap : D) Tek seçimli denklik sınıfı

#4. Yazılım test sertifikalarına ihtiyaç duyulmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Yazılım testinin gittikçe büyüyen bir alan olması

#5. Bir yazılım testinin ne kadar süreceği ile ilgili aşağıdaki kriterlerden hangisi geçerli değildir?

Cevap : B) Yazılımlar rastgele sayıda test edilmelidir.

#6. Bir web yazılım test otomasyonunun açık kaynaklı olması aşağıdaki özelliklerin hangisini doğrudan etkilemektedir?

Cevap : B) Maliyet

#7. Regresyon Testi hangi özelliği ile diğer entegrasyon testlerinden ayrılır?

Cevap : A) Daha önceden test edilmiş ve düzeltilmiş yapılar ile ilgilenir

#8. Klasik bir gözden geçirme sürecinde aşağıdaki rollerin hangisi yer almamaktadır?

Cevap : C) Analist

#9. Aşağıdakilerden hangisi bir yazılım testinin sınıflandırma şekillerinden biri değildir?

Cevap : E) Uygulandığı modül

#10. Aşağıdakilerden hangisi her yazılımda oluşabilecek ortak riskler arasında yer almaz?

Cevap : B) mobil uygulama piyasasının değişmesi ile ürünün yeterince indirilmemesi

#11. “ISTQB’nin kuruluşunda yer alan ülkelere bakıldığında ISTQB’nin bir …………. kuruluşu olarak başladığı ifade edilebilir.” Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Avrupa

#12. Aşağıdakilerden hangisi, bir yazılım bileşeninde kontrollü olarak sorunlar yaratılarak yapılan testlerden biri değildir?

Cevap : B) Standartlara Uyumluluk Testi

#13. “Bir sınıf içerisinde yer alan kalıtımdan gelen metot sayısı ile metot sayısının toplamıdır.” şeklinde tanımlanan metrik aşağıdaki kısaltmaların hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap : D) RFC

#14. Yazılım testleri ile ilgili aşağıdaki kavramların hangisi, sistemin beklenen dışında bir durumla karşılaşmasını ifade eder?

Cevap : E) Anomali

#15. Aşağıdakilerden hangisinin test edilmesi kullanılabilirlik testi olarak kabul edilemez?

Cevap : E) Veri tabanı

#16. Yukarıdaki şekil aşağıda verilen analiz ölçeklerinden hangisine aittir?

Cevap : D) Tek Kolay Soru

#17. Hatalı bir ürün tespit edildiğinde bu ürünün tek başına incelenmesi yerine bu ürünü ortaya çıkaran tüm işlemlerin incelenmesini öngören kalite türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Süreç yoluyla kalite

#18. Aşağıdaki durumların hangisi “doğrulama sapması”na örnek olarak gösterilebilir?

Cevap : A) Test uzmanının kodunda bulduğu hatayı yazılım geliştiricinin kabul etmemesi

#19. Bir yazılımın kalitesiz olması ile ilgili birçok sebep bulunmaktadır. Bunlardan birisi olan "bir yazılımın kolay anlaşılabilir ve kullanılabilir olmaması" aşağıdaki kategorilerin hangisine girer?

Cevap : C) Müşteri tarafındaki sebepler

#20. I. Üzerinden Geçme II.Teknik Gözden Geçirme III.Teftiş Yukarıda verilen yöntemlerden hangisi veya hangileri hem resmî hem gayrıresmî olabilmektedir?

Cevap : E) I ve II

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri final soruları

Auzef Bilgisayar Programcılığı sınav soruları

Yazılım Kalite ve Testi 2023-2024 Final Soruları

Yazılım Kalitesi ve Testi: Öneminin Anlaşılması ve Süreçlerin İyileştirilmesi

Yazılım geliştirme, her geçen gün daha karmaşık ve entegre sistemlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, kalite ve test süreçlerinin önemini daha da artırmaktadır. Yazılım kalitesi ve testi, bir yazılımın hayat döngüsünün ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu bağlamda, yazılım kalitesinin ve test süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi, günümüzdeki teknolojik gelişmelerin hızına ayak uydurabilmek için elzemdir.

Yazılım Riskleri ve Test Stratejileri

Yazılım projelerinde karşılaşılan riskler çeşitlidir. Projenin büyüklüğü, geliştirme ortamının karmaşıklığı ve kullanılan teknolojiler bu riskler arasında sayılabilir. Ancak, bir yazılımın piyasada yeterince indirilmemesi gibi dışsal faktörler, yazılımın kalitesinden ziyade pazarlama stratejileri ile ilişkilidir.

Kaliteyi sağlama sürecinde, regresyon testleri gibi özel test yöntemleri önem taşır. Bu testler, daha önce test edilmiş ve hataları düzeltilmiş yapılarla ilgilenir, böylece yazılımın önceki sürümlerinde bulunan hataların yeni sürümlerde tekrarlanmadığını garanti altına alır.

Yazılım Test Süreçleri ve Otomasyonun Rolü

Yazılım test süreçlerinde, gözden geçirme, teknik inceleme ve teftiş gibi farklı yöntemler kullanılır. Bu süreçler, hem resmi hem de gayri resmi olarak uygulanabilir ve yazılımın farklı yönlerini değerlendirir. Ayrıca, yazılım test otomasyonunun artan kullanımı, test süreçlerini hızlandırmakta ve maliyetleri düşürmektedir.

Kalitenin Ölçülmesi ve Güvenilirlik

Yazılım kalitesinin ölçülmesi, çeşitli metriklerle yapılır. Örneğin, Response for a Class (RFC) gibi metrikler, yazılımın karmaşıklığını ve bakım zorluk derecesini gösterir. Ayrıca, güvenlik ve güvenilirlik metrikleri, yazılımın ne kadar sağlam ve hata toleransına sahip olduğunu değerlendirir.

Kullanıcı Odaklı Testler ve Kullanılabilirlik

Kullanıcı odaklı testler, yazılımın son kullanıcı tarafından nasıl algılandığının anlaşılmasında önemli bir role sahiptir. Kullanılabilirlik testleri, bir yazılımın ne kadar anlaşılır ve kullanımı kolay olduğunu değerlendirir. Bu testler, web siteleri, cep telefonu ekranları ve diğer elektronik cihazların arayüzleri gibi çeşitli alanlarda uygulanabilir.

Sonuç

Yazılım kalitesi ve testi, sürekli gelişen ve değişen bir alan olarak karşımıza çıkar. Bu süreçler, yazılımın başarısında hayati rol oynar ve yazılım endüstrisinin geleceğini şekillendirmeye devam edecektir. Etkili yazılım testi ve kalite kontrol süreçlerinin benimsenmesi, daha güvenilir, kullanıcı dostu ve başarılı yazılımların geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

@lolonolo_com

Yazılım Kalite ve Testi 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi her yazılımda oluşabilecek ortak riskler arasında yer almaz?

A) projenin büyüklüğü ve bu büyüklük içerisinde önceden tahmin edilemeyen unsurlar
B) mobil uygulama piyasasının değişmesi ile ürünün yeterince indirilmemesi
C) müşterinin/kullanıcının tutumu ve proje ekibinden beklentileri
D) projedeki yazılımların, kodların, algoritmaların, ara yüzlerin, veri tabanlarının ve diğer elemanların geliştirilme ortamı
E) kullanılan tüm teknolojiler

Cevap : B) mobil uygulama piyasasının değişmesi ile ürünün yeterince indirilmemesi

2. Klasik bir gözden geçirme sürecinde aşağıdaki rollerin hangisi yer almamaktadır?

A) Yönetici
B) Yazar
C) Analist
D) Kaydedici
E) Gözden Geçirici

Cevap : C) Analist

3. Yazılım Kalite ve Testi 2023-2024 Final Soruları 3. SORU-min
Yukarıdaki şekil aşağıda verilen analiz ölçeklerinden hangisine aittir?

A) Öznel Zihinsel Çaba Sorusu
B) Çalışma Sonrası Sistem Kullanılabilirlik Anketi
C) Standartlaştırılmış Evrensel Yüzdelik Sıra Anketi
D) Tek Kolay Soru
E) Beklenti Derecelendirmesi

Cevap : D) Tek Kolay Soru

4. Regresyon Testi hangi özelliği ile diğer entegrasyon testlerinden ayrılır?

A) Daha önceden test edilmiş ve düzeltilmiş yapılar ile ilgilenir
B) Sadece donanım entegrasyonu ile ilgilenir
C) Klasik yöntemler ile entegrasyon sağlar
D) Sadece mobil yazılımlar ile ilgilenir
E) Yazılımların en üst versiyonu ile ilgilenir

Cevap : A) Daha önceden test edilmiş ve düzeltilmiş yapılar ile ilgilenir

5. “Bir sınıf içerisinde yer alan kalıtımdan gelen metot sayısı ile metot sayısının toplamıdır.” şeklinde tanımlanan metrik aşağıdaki kısaltmaların hangisi ile ifade edilmektedir?

A) AHF
B) CBO
C) LCOM
D) RFC
E) MHF

Cevap : D) RFC

6. Hatalı bir ürün tespit edildiğinde bu ürünün tek başına incelenmesi yerine bu ürünü ortaya çıkaran tüm işlemlerin incelenmesini öngören kalite türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süreç yoluyla kalite
B) Araç yoluyla kalite
C) Hammadde yoluyla kalite
D) Ürün yoluyla kalite
E) Personel yoluyla kalite

Cevap : A) Süreç yoluyla kalite

7. Aşağıdakilerden hangisi Güvenlik/Güvenilirlik Metrikleri arasında yer almaz?

A) Sağlamlık
B) Olgunluk
C) Hata Toleransı
D) Analitiklik
E) Kurtarılabilirlik

Cevap : D) Analitiklik

8. Aşağıdakilerden hangisi, bir yazılım bileşeninde kontrollü olarak sorunlar yaratılarak yapılan testlerden biri değildir?

A) Emniyet Testi
B) Standartlara Uyumluluk Testi
C) Sağlamlık Testi
D) Saldırı Bazlı Test
E) Arıza Durumu Testi

Cevap : B) Standartlara Uyumluluk Testi

9. Bir yazılım testinde yalnızca üniversite mezunları geçerli sınıf ise diğer tüm seçenekler geçersiz sınıf ise bu durumda aşağıdaki tekniklerden hangisini uygulamak gereklidir?

A) Karar tablosu denklik sınıfı
B) Sürekli değer denklik sınıfı
C) Ayrık değerler denklik sınıfı
D) Tek seçimli denklik sınıfı
E) Sınır değer denklik sınıfı

Cevap : D) Tek seçimli denklik sınıfı

10. Yazılım test sertifikalarına ihtiyaç duyulmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazılım testinin yazılım geliştirme sürecinde yer alması
B) Yazılım testinde farklı rollerin yer alması
C) Yazılım testinin gittikçe büyüyen bir alan olması
D) Yazılım testinin planlamaya ihtiyaç duyması
E) Yazılım testi ile ilgili sürekli olarak otomasyonlar kullanılması

Cevap : C) Yazılım testinin gittikçe büyüyen bir alan olması

11. I. Üzerinden Geçme
II.Teknik Gözden Geçirme
III.Teftiş
Yukarıda verilen yöntemlerden hangisi veya hangileri hem resmî hem gayrıresmî olabilmektedir?

A) II ve III
B) I ve III
C) Yalnız I
D) Yalnız III
E) I ve II

Cevap : E) I ve II

12. Yazılım testleri ile ilgili aşağıdaki kavramların hangisi, sistemin beklenen dışında bir durumla karşılaşmasını ifade eder?

A) Kusur
B) Arıza
C) Yanlışlık
D) İnsan hatası
E) Anomali

Cevap : E) Anomali

13. “ISTQB’nin kuruluşunda yer alan ülkelere bakıldığında ISTQB’nin bir …………. kuruluşu olarak başladığı ifade edilebilir.”
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asya
B) Afrika
C) Avrupa
D) Avustralya
E) Amerika

Cevap : C) Avrupa

14. Aşağıdakilerden hangisi bir yazılım testinin sınıflandırma şekillerinden biri değildir?

A) Birincil amaçlar
B) Yapılış zamanı
C) Fonksiyonalite
D) Seviye
E) Uygulandığı modül

Cevap : E) Uygulandığı modül

15. Aşağıdakilerden hangisinin test edilmesi kullanılabilirlik testi olarak kabul edilemez?

A) Web sitesi
B) Cep telefonu ekranı
C) Buzdolabı elektronik paneli
D) Öğrenci işleri otomasyonu arayüzü
E) Veri tabanı

Cevap : E) Veri tabanı

16. Bir yazılım testinin ne kadar süreceği ile ilgili aşağıdaki kriterlerden hangisi geçerli değildir?

A) Yazılımlar yazılımın başında belirlenen bir süre boyunca test edilmelidir.
B) Yazılımlar rastgele sayıda test edilmelidir.
C) Yazılımlar yazılımın başında belirlenen bir maliyet boyunca test edilmelidir.
D) Yazılımlar proje yöneticisinin belirlediği koşullar sağlanana kadar test edilmelidir.
E) Yazılımlar ideal yazılım bileşeni elde edilene kadar test edilmelidir.

Cevap : B) Yazılımlar rastgele sayıda test edilmelidir.

17. Bir web yazılım test otomasyonunun açık kaynaklı olması aşağıdaki özelliklerin hangisini doğrudan etkilemektedir?

A) Entegrasyon
B) Maliyet
C) Platform uyumluluğu
D) Kullanıcı deneyimi gereksinimi
E) Test türü

Cevap : B) Maliyet

18. Aşağıdaki durumların hangisi “doğrulama sapması”na örnek olarak gösterilebilir?

A) Test uzmanının kodunda bulduğu hatayı yazılım geliştiricinin kabul etmemesi
B) Yazılım geliştiricinin analist ile anlaşamaması
C) Test uzmanının çok yoğun bir şekilde test yapması sonucu testlerin sorunlu olması
D) Yazılım proje lideri ile test uzmanının farklı testleri gerçekleştirmek istemesi
E) Kullanıcı istekleri ile yazılım geliştirme ekibinin isteklerinin örtüşmemesi

Cevap : A) Test uzmanının kodunda bulduğu hatayı yazılım geliştiricinin kabul etmemesi

19. Bir yazılımın kalitesiz olması ile ilgili birçok sebep bulunmaktadır. Bunlardan birisi olan “bir yazılımın kolay anlaşılabilir ve kullanılabilir olmaması” aşağıdaki kategorilerin hangisine girer?

A) Test ekibi tarafındaki sebepler
B) Analistler tarafındaki sebepler
C) Müşteri tarafındaki sebepler
D) Danışmanlar tarafındaki sebepler
E) Yazılım ekibi tarafındaki sebepler

Cevap : C) Müşteri tarafındaki sebepler

20. Yazılım testi ile ilgili kavramlar ve açıklamaları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Test Öğesi: Test üzerinde uygulanan veri seti
B) Test Kaydı: Testlerin yürütülmesi ile ilgili detayların tutulması
C) Test Stratejisi: Testin uygulanma şekli
D) Test Yaklaşımı: Test stratejisinin hayata geçirilmesi
E) Test Kuluçkası: Testin yürütülmesi için gerekli olan taklit uygulamalar

Cevap : A) Test Öğesi: Test üzerinde uygulanan veri seti

Yazılım Kalite ve Testi

AUZEF YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Yazılım Kalite ve Testi 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!