auzefİnfeksiyöz HastalıklarLaborant ve veteriner sağlık

İnfeksiyöz Hastalıklar 2023-2024 Final Soruları

İnfeksiyöz Hastalıklar 2023-2024 Final Soruları

#1. Koyunların peste des petits ruminant hastalığının etkeni ve bulaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) Etken; Paramyxoviridae familyasında yer alan morbilli virüstür.
Bulaşma; vücut sıvılarıyla direk ve indirekt temas ile olur.

Peste des petits ruminants (PPR), koyun ve keçilerde görülen bulaşıcı bir viral hastalıktır. Hastalığın etkeni, Paramyxoviridae familyasında yer alan morbilli virüstür. PPR virüsü, vücut sıvılarıyla direkt ve indirekt temas yoluyla bulaşır. Bu, hasta hayvanların solunum damlacıkları, salya, idrar ve dışkı gibi vücut sıvılarıyla sağlıklı hayvanların teması sonucu hastalığın yayılmasına yol açar. Bu bilgiler ışığında, doğru seçenek A) Etken; Paramyxoviridae familyasında yer alan morbilli virüstür. Bulaşma; vücut sıvılarıyla direk ve indirekt temas ile olur.

#2. Köpeklerde görülen adenovirus infeksiyonları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Aşısı bulunmadığı için kontrolde hastaların izolasyonuna dikkat edilir.

Köpeklerde görülen adenovirus infeksiyonları ile ilgili yanlış olan ifade C) Aşısı bulunmadığı için kontrolde hastaların izolasyonuna dikkat edilir’dir. Gerçekte, köpeklerde adenovirus infeksiyonlarına karşı etkili aşılar bulunmaktadır. Köpek adenovirusu tip 1 (CAV-1), bulaşıcı hepatit hastalığına neden olurken; köpek adenovirusu tip 2 (CAV-2), solunum yolu hastalıklarıyla ilişkilidir ve aynı zamanda köpeklerde kennel öksürüğüne neden olan diğer patojenlere karşı da koruma sağlayan aşılarda kullanılır. Bu nedenle, köpek adenovirus infeksiyonları için aşılama, hastalığın kontrolünde önemli bir yöntemdir.

#3. "Akut, insanlar ve hayvanlarda ölümcül bir infeksiyondur. Toksine karşı duyarlılık türler arasında farklılık gösterir. Atlar ve insanlar çok duyarlıyken, ruminantlar, domuzlar ve karnivorlar oldukça dirençlidir. Kanatlılarda ise enfeksiyon görülmez." Yukarıda bahsedilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Tetanoz

Yukarıda tarif edilen hastalık özellikleri, Tetanoz (C) ile en iyi şekilde eşleşir. Tetanoz, Clostridium tetani isimli bakterinin ürettiği bir toksin sonucu gelişen akut ve potansiyel olarak ölümcül bir hastalıktır. Bu toksin, merkezi sinir sistemini etkileyerek aşırı kas kasılmalarına yol açar. Atlar ve insanlar bu toksine karşı özellikle duyarlıdır, ancak ruminantlar, domuzlar ve karnivorlar daha dirençli olabilir. Kanatlılarda tetanoz enfeksiyonu görülmez, bu bilgi de tetanozun tanımlanmasında önemli bir ipucudur. Dolayısıyla, doğru cevap C) Tetanoz’dur.

#4. Koyunlarda Maedi-Visna virüsü infeksiyonu etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Retroviridae familyasındaki lentivirus cinsinde RNA’lı bir virüstür.

Maedi-Visna virüsü, koyunlarda görülen kronik ve ilerleyici bir hastalığa neden olan bir virüstür. Bu virüs, Retroviridae familyasına ait lentivirus cinsinden bir RNA virüsüdür. Dolayısıyla, soruda verilen seçenekler arasından doğru cevap B) Retroviridae familyasındaki lentivirus cinsinde RNA’lı bir virüstür.

#5. Atların viral arteriti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Tanıda sadece virüs izolasyon yöntemi kullanılır.

Atların viral arteriti ile ilgili yanlış olan ifade C) Tanıda sadece virüs izolasyon yöntemi kullanılır’dır. Atların viral arteriti (Equine Viral Arteritis – EVA), Arteriviridae familyasına ait RNA virüsü tarafından neden olunan bulaşıcı bir hastalıktır. Tanı için virüs izolasyonunun yanı sıra serolojik testler (örneğin, virüse karşı antikorların tespiti için ELISA testi) ve moleküler teknikler (örneğin, PCR) de kullanılmaktadır. Bu nedenle, tanıda sadece bir yönteme başvurulması yanlıştır. Diğer ifadeler, atların viral arteriti ile ilgili doğru bilgileri yansıtmaktadır.

#6. Zorunlu myiasis etkenlerinden ------- larvaları ------ burun boşluğuna ve sinüslere yerleşir. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) Oestrus ovis / koyun, keçilerde

Zorunlu myiasis etkenlerinden Oestrus ovis larvaları koyun ve keçilerde burun boşluğuna ve sinüslere yerleşir. Bu durum, hayvanlarda ciddi rahatsızlıklara ve bazen de sağlık sorunlarına neden olabilir. Oestrus ovis, özellikle koyun ve keçilerde görülen ve burun myiasisi olarak bilinen bir duruma yol açar. Dolayısıyla, boşlukları dolduracak doğru seçenek D) Oestrus ovis / koyun, keçilerde’dir.

#7. Köpek herpesvirus infeksiyonunda aşağıdakilerden hangisi etken özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : E) Zarfsız bir virüstür.

Köpek herpesvirus infeksiyonu ile ilgili olarak, bu virüs Alfaherpesvirinae alt grubunda yer alır, dezenfektan ve lipid solventlerden etkilenir, immunolojik olarak tek tiptir ve çift iplikçikli linear bir DNA’ya sahiptir. Bu nedenle, bu özellikler köpek herpesvirus’unun karakteristikleridir. Ancak, E) Zarfsız bir virüstür ifadesi köpek herpesvirusu için doğru değildir. Köpek herpesvirusu, zarflı bir virüstür. Herpesviridae ailesindeki virüsler genellikle zarflı yapıdadır ve bu zarf virüsün hücrelere girişinde ve bağışıklık sisteminden kaçınmada önemli roller oynar. Dolayısıyla, doğru cevap E) Zarfsız bir virüstür.

#8. Newcastle hastalığı virüsü en sık hangi yollarla bulaşır?

Cevap : C) Sindirim ve solunum

Newcastle hastalığı, özellikle kanatlılarda görülen bulaşıcı ve yüksek oranda ölümcül bir viral hastalıktır. Bu hastalığın virüsü, enfekte hayvanların dışkıları, salgıları ve solunum yolu salgıları yoluyla yayılır. En yaygın bulaşma yolları solunum ve sindirim sistemleri üzerinden gerçekleşir, çünkü virüs solunum yoluyla havadan ve sindirim yoluyla enfekte dışkı ile kontamine olmuş yem veya su tüketimi yoluyla bulaşabilir. Bu bilgilere dayanarak, doğru seçenek C) Sindirim ve solunum’dur.

#9. "Erişkinleri 20 metre uzunluğunda, gri-sarı renkte parazitlerdir. Köpek, kedi, tilki, domuz, kutup ayısı gibi balık yiyen memeliler ve insanda ince bağırsakta bulunur. Birinci ara konakları suda yaşayan Cyclops cinsi su pireleri, ikinci ara konakları tatlı su balıklarıdır (salmon, alabalık, turna, levrek)." Yukarıda özellikleri anlatılan Sestod türü hangisidir?

Cevap : E) Diphyllobothrium latum

Yukarıda tarif edilen özellikler Diphyllobothrium latum’a aittir. Bu parazit, Dünya’nın en uzun sestodlarından biri olup, erişkinleri 20 metre uzunluğa kadar büyüyebilir. Köpek, kedi, tilki, domuz, kutup ayısı gibi balık yiyen memelilerde ve insanlarda ince bağırsakta yaşar. Diphyllobothrium latum’un yaşam döngüsü, birinci ara konak olan suda yaşayan Cyclops cinsi su pirelerini ve ikinci ara konak olarak tatlı su balıklarını (örneğin, somon, alabalık, turna, levrek) içerir. Bu nedenle, doğru cevap E) Diphyllobothrium latum’dur.

#10. Larvaları tek tırnaklılarda kızıl kurt sancısına sebep olan nematod türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Strongylus vulgaris

Tek tırnaklılarda kızıl kurt sancısına (kolik) sebep olan nematod türü E) Strongylus vulgaris’tir. Strongylus vulgaris, atların bağırsaklarında yaşayan ve özellikle larvalarının neden olduğu ciddi sağlık sorunlarıyla bilinir. Bu parazitin larvaları, atların bağırsak duvarına yerleşerek ciddi iltihaplanmalara ve bazen de ölümcül olabilen bağırsak tıkanıklıklarına yol açabilir. Diğer seçeneklerden Strongyloides westeri ve Strongylus edentatus da tek tırnaklılarda parazitizm yapar ancak kızıl kurt sancısına (kolik) Strongylus vulgaris’in neden olduğu spesifik etkileriyle tanınır. Dolayısıyla, doğru cevap E) Strongylus vulgaris’tir.

#11. "Kanatlıların en patojen trematodlarıdır. Yumurtacı kanatlıda yumurta şeklinin bozulmasına (yumuşak kabuk, anormal biçimli yumurta), albümin kaybına, yumurta kanalının zarar görmesine sebep olur." Yukarıdaki ifadede bahsedilen parazit aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Prosthogonimus ovatus

Yukarıdaki ifadede bahsedilen parazit, kanatlılarda yumurta kalitesini bozarak yumurta şeklinin bozulmasına, yumuşak kabuk oluşumuna, albümin kaybına ve yumurta kanalının zarar görmesine neden olan D) Prosthogonimus ovatus’tur. Prosthogonimus ovatus, kanatlıların en patojen trematodlarından biri olarak bilinir ve özellikle tavuklar gibi yumurtlayan kuşları etkiler. Diğer seçeneklerdeki parazitler farklı konakçı türlerinde veya farklı hastalık semptomlarına neden olan trematodlardır. Dolayısıyla, doğru cevap D) Prosthogonimus ovatus’tur.

#12. Paraziter infeksiyonlar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Sarcoptes cinsi uyuz etkenleri puro veya kurtçuk şeklindedir.

Yanlış bilgi içeren seçenek A) Sarcoptes cinsi uyuz etkenleri puro veya kurtçuk şeklindedir. Sarcoptes cinsi, uyuz hastalığının etkeni olan ve mikroskobik düzeyde olan küçük akarları (mite) içerir. Bu akarlar, mikroskop altında incelendiğinde yuvarlak, sırtta dorsal kabartıları olan ve oldukça küçük olan organizmalar olarak görülürler, ancak “puro veya kurtçuk” şeklinde tanımlamak doğru değildir. Bu tarif, genellikle parazitlerin morfolojik yapısını tarif etmek için kullanılmaz. Sarcoptes akarları derinin altına girerek ciddi kaşıntı ve cilt sorunlarına neden olabilirler, fakat morfolojik olarak “puro veya kurtçuk” şeklinde değildirler. Dolayısıyla, doğru cevap A) Sarcoptes cinsi uyuz etkenleri puro veya kurtçuk şeklindedir.

#13. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi sinir sistemini etkilemez?

Cevap : B) Pullorum hastalığı

Sinir sistemini etkilemeyen hastalık seçenekler arasında B) Pullorum hastalığı’dır. Pullorum hastalığı, Salmonella Pullorum tarafından neden olunan bulaşıcı bir bakteriyel hastalıktır ve özellikle genç kanatlılarda görülür. Hastalık, yüksek ölüm oranlarına ve büyümede geriliğe neden olabilir ancak doğrudan sinir sistemini etkileyen bir hastalık değildir. Diğer seçenekler; Avian ensefalomyelitis, Newcastle hastalığı, Avian influenza ve Marek hastalığı gibi, kanatlıların sinir sistemini etkileyebilen viral hastalıklardır. Dolayısıyla, doğru cevap B) Pullorum hastalığı’dır.

#14. Aşağıdaki hastalık etkeni ve yerleştiği organ eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Morexella bovis- Böbrek

Aşağıdaki hastalık etkeni ve yerleştiği organ eşleştirmeleri arasından yanlış olanı B) Morexella bovis- Böbrek’tir. Morexella bovis, esas olarak sığırlarda göz enfeksiyonlarına (örneğin, enfeksiyöz bovine keratokonjonktivit veya pinkeye olarak bilinen) neden olan bir bakteridir, böbreklere yerleşmesiyle bilinen bir patojen değildir. Diğer seçenekler, mikroorganizmaların tipik olarak yerleştikleri organları doğru bir şekilde yansıtmaktadır; örneğin, Listeria monocytogenes beyinde listeriyozise, Rhodococcus equi akciğerde ve bazen bağırsaklarda enfeksiyonlara, ve Actinomyces bovis kemikte aktinomikozise (genellikle çene osteomyeliti) neden olabilir. Dolayısıyla, yanlış eşleştirme B seçeneğidir.

#15. Aşağıdaki nematod cinslerden hangisi karnivorların ince bağırsaklarına yerleşip kancalı kurt olarak isimlendirilirler?

Cevap : B) Ancylostoma

Karnivorların ince bağırsaklarında yaşayıp “kancalı kurt” olarak isimlendirilen nematod cinsi B) Ancylostoma’dır. Ancylostoma cinsi, karnivorlar (özellikle köpekler ve kediler) ince bağırsaklarında yerleşen ve kan emerek beslenen parazitlerdir. Bu parazitler, konaklarında anemiye ve diğer ciddi sağlık sorunlarına neden olabilirler. Diğer seçenekler arasında Dirofilaria kalp kurtlarını, Ostertagia ruminantların midesinde yer alan parazitleri, Trichinella et yoluyla bulaşan parazitleri ve Trichuris ise “kamçı kurt” olarak bilinen parazitleri temsil eder. Dolayısıyla, doğru cevap B) Ancylostoma’dır.

#16. Aşağıdaki mantarlardan hangisi sadece insanlar için patojendir?

Cevap : D) Epidermophyton floccosum

Epidermophyton floccosum, insanlar için özgü bir patojendir ve seçenekler arasında sadece insanlar için patojen olan mantar D) Epidermophyton floccosum’dur. Bu mantar, özellikle tinea pedis (ayak mantarı), tinea cruris (kasık mantarı) ve tinea corporis (vücut mantarı) gibi deri enfeksiyonlarına neden olabilir. Diğer seçeneklerde adı geçen mantarlar ise hem insanlarda hem de hayvanlarda enfeksiyonlara yol açabilir, bu nedenle bu sorunun doğru cevabı D) Epidermophyton floccosum’dur.

#17. Ülkemizde şap hastalığı için sığırlara virusun hangi serotiplerinden hazırlanan aşılar uygulanır?

Cevap : E) O, A, Asia 1 serotipleri

Şap hastalığı, sığırlar başta olmak üzere birçok toynaklı hayvanda görülebilen ve viral bir etken tarafından neden olunan bulaşıcı bir hastalıktır. Türkiye gibi birçok ülkede, şap hastalığının kontrolü için aşı programları uygulanmaktadır. Bu aşılar, hastalığın yayılmasını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla belirli serotiplere karşı koruma sağlar.

Ülkemizde şap hastalığına karşı kullanılan aşılar, özellikle virüsün en yaygın görülen serotiplerine yönelik olarak formüle edilmiştir. Bu bağlamda, E) O, A, Asia 1 serotiplerinden hazırlanan aşılar sığırlara uygulanır. Bu serotipler, bölgede en sık rastlanan şap virüsü serotipleri arasında yer almakta ve aşı programları bu serotiplere yönelik koruma sağlamayı amaçlamaktadır.

#18. Giardia ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Karaciğer safra yollarına yerleşerek sarılık yapar.

Giardia ile ilgili olarak yanlış olan ifade A) Karaciğer safra yollarına yerleşerek sarılık yapar’dır. Giardia, ince bağırsakta yerleşen ve genellikle absorbsiyon bozukluğuna bağlı olarak yağlı dışkılamaya neden olan bir kamçılı protozoondur. Karaciğer safra yollarına yerleşme ve sarılık yapma özelliği Giardia’ya ait değildir. Bu protozoon, genellikle su yoluyla bulaşan ve özellikle genç hayvanlarda ve insanlarda gastrointestinal semptomlara neden olan bir parazittir. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir.

#19. Aşağıdakilerden hangisi parazitik protozoonun ortak özelliklerinden değildir?

Cevap : D) Hücre duvarına sahiptir.

Parazitik protozoonların ortak özellikleri arasında, A) Heterotrof beslenirler, B) Eukaryotik canlılardır, C) Genellikle tek hücrelidirler, ve E) Hareketlidirler yer alır. Ancak, D) Hücre duvarına sahiptir ifadesi parazitik protozoonlar için doğru değildir. Protozoonlar, genellikle hücre duvarından yoksun, esnek ve hareketli hücre yapısına sahip eukaryotik mikroorganizmalardır. Bu esneklik, onların çeşitli ortamlarda hareket etmelerini ve konakçı hücrelere girmelerini kolaylaştırır. Dolayısıyla, parazitik protozoonların ortak özelliklerinden olmayan D) Hücre duvarına sahiptir.

#20. Etkeni "ehrlichia canis"tir. Klinik bulgular yardımcıdır. Kesin tanı hematolojik değişiklikler, periferal monositlerde morulaların (mikro kolonilerin) saptanması, serumda antikorların saptanması, kandan etkenin kültürü ve moleküler teknikler ile konur. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hastalıklardan hangisine aittir?

Cevap : A) Köpek Monositik Ehrlihyozu

Yukarıda verilen bilgiler, etkeni “Ehrlichia canis” olan hastalığa aittir. Bu, özellikle köpeklerde görülen, keneler tarafından bulaşan ve monositik hücrelerde enfeksiyona neden olan bir riketsiyal hastalıktır. Tanı, klinik bulguların yanı sıra hematolojik değişiklikler, periferal monositlerde morulaların (mikro kolonilerin) saptanması, serumda antikorların saptanması ve moleküler tekniklerle yapılmaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda, doğru cevap A) Köpek Monositik Ehrlihyozu’dur. Diğer seçeneklerde adı geçen hastalıkların etkenleri ve tanı yöntemleri farklıdır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İnfeksiyöz Hastalıklar 2023-2024 Final Soruları

Auzef Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans

İnfeksiyöz Hastalıklar 2023-2024 Final Soruları

Auzef Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İnfeksiyöz Hastalıklar 2023-2024 Final Soruları

Auzef Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans

İnfeksiyöz Hastalıklar 2023-2024 Final Soruları

Yazımız, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans programında yer alan İnfeksiyöz Hastalıklar dersi kapsamında, öğrencilere yardımcı olacak önemli bilgilere odaklanacaktır. Bu makale, lolonolo_com tarafından hazırlanmış olup, öğrencilere ders içerikleri ve sınavlara yönelik önemli bilgiler sunmayı amaçlamaktadır.

Mantar İnfeksiyonları ve Patojenleri

İnfeksiyöz hastalıklar arasında, insanlara özgü patojenlerin anlaşılması önemlidir. Örneğin, Epidermophyton floccosum, insanlar için spesifik bir mantar patojenidir ve deri enfeksiyonlarına neden olabilir. Diğer mantarlar gibi Microsporum canis ve Trichophyton verrucosum ise hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalık yapabilir. Bu bilgi, hastalık kontrol ve önleme stratejilerinin geliştirilmesinde kritik öneme sahiptir.

Viral Hastalıklar ve Aşılar

Maedi-Visna virüsü, Retroviridae ailesine ait bir lentivirus olup, koyunlarda kronik ve ilerleyici hastalıklara neden olur. Aşılar, özellikle şap hastalığına karşı korunmada kritik öneme sahiptir; Türkiye’de sığırlara uygulanan aşılar, O, A ve Asia 1 serotiplerini içerir. Bu aşılar, hastalığın yayılmasını önlemede hayati bir rol oynar.

Parazitik Hastalıklar

Diphyllobothrium latum, insanlar ve bazı memelilerde ince bağırsakta bulunabilen bir parazittir. Bu parazitin ara konakları arasında tatlı su balıkları ve Cyclops su pireleri bulunur. Parazitik enfeksiyonların anlaşılması, doğru tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde önemlidir.

Protozoon Hastalıkları

Giardia, genellikle genç hayvanlarda görülen ve absorpsiyon bozukluklarına neden olan bir kamçılı protozoondur. Karaciğer safra yollarına yerleşerek sarılık yapması yaygın bir yanılgıdır; aslında bu organizma ince bağırsakta lokalize olur ve yağlı dışkılamaya neden olabilir.

Mikrobiyal ve Viral Hastalıklar

Tetanoz, insanlar ve hayvanlarda akut, potansiyel olarak ölümcül bir enfeksiyondur ve Clostridium tetani bakterisi tarafından üretilen bir toksine bağlıdır. Atlar ve insanlar bu toksine karşı çok duyarlıyken, ruminantlar, domuzlar ve karnivorlar daha dirençlidir.

Özet ve Kaynaklar

Bu makale, lolonolo_com tarafından, öğrencilerin İnfeksiyöz Hastalıklar dersi kapsamındaki sınavlara daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Burada sunulan bilgiler, öğrencilere mantar, viral, parazitik ve protozoon hastalıklarının yanı sıra, mikrobiyal ve viral hastalıklar hakkında kapsamlı bir bakış sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin bu bilgilerle sınav sorularını çözmeleri ve derinlemesine anlayış geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Bu makalede sunulan içerikler, lolonolo_com’un öğrencilere akademik destek sağlama misyonunun bir parçasıdır. Amacımız, açıköğretim ve meslek sınavlarına giren öğrencilere kaliteli ve anlaşılır kaynaklar sunarak eğitim yolculuklarında onlara destek olmaktır. Bu ve benzeri daha fazla kaynağa erişim için lolonolo.com’u ziyaret edebilirsiniz.

@lolonolo_com

İnfeksiyöz Hastalıklar 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıdaki mantarlardan hangisi sadece insanlar için patojendir?

A) Trichophyton verrucosum
B) Microsporum canis
C) Microsporum equinum
D) Epidermophyton floccosum
E) Microsporum gypseum

Cevap : D) Epidermophyton floccosum

2. Koyunlarda Maedi-Visna virüsü infeksiyonu etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Floviviridae familyasında RNA’lı bir virüstür.
B) Retroviridae familyasındaki lentivirus cinsinde RNA’lı bir virüstür.
C) Paramyxoviridae familyasında yer alan morbilli virüstür.
D) Arteriviridae familyasında RNA’lı bir virüstür.
E) Poxviridae familyasında DNA’lı bir virüstür.

Cevap : B) Retroviridae familyasındaki lentivirus cinsinde RNA’lı bir virüstür.

3. Ülkemizde şap hastalığı için sığırlara virusun hangi serotiplerinden hazırlanan aşılar uygulanır?

A) SAT 1, O, A serotipleri
B) O, A, D serotipleri
C) O, A, C serotipleri
D) SAT 1, SAT 2, SAT3 serotipleri
E) O, A, Asia 1 serotipleri

Cevap : E) O, A, Asia 1 serotipleri

4. “Erişkinleri 20 metre uzunluğunda, gri-sarı renkte parazitlerdir. Köpek, kedi, tilki, domuz, kutup ayısı gibi balık yiyen memeliler ve insanda ince bağırsakta bulunur. Birinci ara konakları suda yaşayan Cyclops cinsi su pireleri, ikinci ara konakları tatlı su balıklarıdır (salmon, alabalık, turna, levrek).”
Yukarıda özellikleri anlatılan Sestod türü hangisidir?

A) Taenia solium
B) Echinococcus granulosus
C) Taenia multiceps
D) Taenia saginata
E) Diphyllobothrium latum

Cevap : E) Diphyllobothrium latum

5. “Akut, insanlar ve hayvanlarda ölümcül bir infeksiyondur. Toksine karşı duyarlılık türler arasında farklılık gösterir. Atlar ve insanlar çok duyarlıyken, ruminantlar, domuzlar ve karnivorlar oldukça dirençlidir. Kanatlılarda ise enfeksiyon görülmez.”
Yukarıda bahsedilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bradzot
B) Kolit x
C) Tetanoz
D) Bıldırcın hastalığı
E) Botulizm

Cevap : C) Tetanoz

6. Giardia ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Karaciğer safra yollarına yerleşerek sarılık yapar.
B) Genellikle genç hayvanlarda önemlidir.
C) Flotasyon yöntemiyle kistleri aranır.
D) Kamçılı protozoonlardadır. Şekli armuda benzer.
E) Absorbsiyon bozukluğuna bağlı olarak yağlı dışkılamaya neden olur.

Cevap : A) Karaciğer safra yollarına yerleşerek sarılık yapar.

7. Aşağıdaki hastalık etkeni ve yerleştiği organ eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Listeria monocytogenes- Beyin
B) Morexella bovis- Böbrek
C) Rhodococcus equi- Bağırsak
D) Rhodococcus equi- Akciğer
E) Actinomyces bovis- Kemik

Cevap : B) Morexella bovis- Böbrek

8. Aşağıdaki nematod cinslerden hangisi karnivorların ince bağırsaklarına yerleşip kancalı kurt olarak isimlendirilirler?

A) Dirofilaria
B) Ancylostoma
C) Ostertagia
D) Trichinella
E) Trichuris

Cevap : B) Ancylostoma

9. Larvaları tek tırnaklılarda kızıl kurt sancısına sebep olan nematod türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Strongyloides westeri
B) Stephanurus dentatus
C) Strongylus edentatus
D) Syngamus trachea
E) Strongylus vulgaris

Cevap : E) Strongylus vulgaris

10. Köpek herpesvirus infeksiyonunda aşağıdakilerden hangisi etken özellikleri arasında yer almaz?

A) Alfaherpes alt grubunda bulunur.
B) Dezenfektan ve lipid solventlerden etkilenir.
C) İmmunolojik olarak tek tiptir.
D) Çift iplikçikli linear bir DNA’sı vardır.
E) Zarfsız bir virüstür.

Cevap : E) Zarfsız bir virüstür.

11. Aşağıdakilerden hangisi parazitik protozoonun ortak özelliklerinden değildir?

A) Heterotrof beslenir.
B) Eukaryotik canlılardır.
C) Tek hücrelidir.
D) Hücre duvarına sahiptir.
E) Hareketlidir.

Cevap : D) Hücre duvarına sahiptir.

12. Koyunların peste des petits ruminant hastalığının etkeni ve bulaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Etken; Paramyxoviridae familyasında yer alan morbilli virüstür.
Bulaşma; vücut sıvılarıyla direk ve indirekt temas ile olur.
B) Etken; Flaviviridae familyasında yer alır.
Bulaşma; vücut sıvılarıyla direk ve indirekt temas ile olur.
C) Etken; Paramyxoviridae familyasında yer alan morbilli virüstür.
Bulaşma; kenelerle olur.
D) Etken; Retroviridae familyasında RNA’lı bir virüstür.
Bulaşma; sineklerle olur.
E) Etken; Flaviviridae familyasında yer alır.
Bulaşma; kenelerle olur.

Cevap : A) Etken; Paramyxoviridae familyasında yer alan morbilli virüstür.
Bulaşma; vücut sıvılarıyla direk ve indirekt temas ile olur.

13. Newcastle hastalığı virüsü en sık hangi yollarla bulaşır?

A) Sindirim ve kan
B) Solunum ve deri
C) Sindirim ve solunum
D) Solunum ve kan
E) Sindirim ve deri

Cevap : C) Sindirim ve solunum

14. Zorunlu myiasis etkenlerinden ….. larvaları ….. burun boşluğuna ve sinüslere yerleşir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Gasterophilus / atlarda
B) Hypoderma / sığırda
C) Oestrus ovis / atlarda
D) Oestrus ovis / koyun, keçilerde
E) Hypoderma / koyun, keçilerde

Cevap : D) Oestrus ovis / koyun, keçilerde

15. “Kanatlıların en patojen trematodlarıdır. Yumurtacı kanatlıda yumurta şeklinin bozulmasına (yumuşak kabuk, anormal biçimli yumurta), albümin kaybına, yumurta kanalının zarar görmesine sebep olur.”
Yukarıdaki ifadede bahsedilen parazit aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dicrocoelium dendriticum
B) Opisthorchis tenuicollis
C) Paramphistomum cervi
D) Prosthogonimus ovatus
E) Heterophyes heterophyes

Cevap : D) Prosthogonimus ovatus

16. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi sinir sistemini etkilemez?

A) Avian ensefalomyelitis
B) Pullorum hastalığı
C) Newcastle hastalığı
D) Avian influenza
E) Marek hastalığı

Cevap : B) Pullorum hastalığı

17. Paraziter infeksiyonlar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sarcoptes cinsi uyuz etkenleri puro veya kurtçuk şeklindedir.
B) Otodectes cinsi uyuz etkenleri köpekte kulak uyuzu yapar.
C) Tahtakuruları kan emerek beslenir. Sayıları fazla olduğunda konakta anemi yapar.
D) Sivrisinek sıtma hastalığını bulaştırır.
E) Hamam böcekleri bazı patojenlere mekanik taşıyıcılık yapar.

Cevap : A) Sarcoptes cinsi uyuz etkenleri puro veya kurtçuk şeklindedir.

18. Etkeni “ehrlichia canis”tir. Klinik bulgular yardımcıdır. Kesin tanı hematolojik değişiklikler, periferal monositlerde morulaların (mikro kolonilerin) saptanması, serumda antikorların saptanması, kandan etkenin kültürü ve moleküler teknikler ile konur.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hastalıklardan hangisine aittir?

A) Köpek Monositik Ehrlihyozu
B) Tüberküloz
C) Psittakoz
D) Bruselloz
E) Listeriyoz

Cevap : A) Köpek Monositik Ehrlihyozu

19. Atların viral arteriti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Atlar solunum ve çiftleşme ile virüsü alırlar.
B) Hastalığın aşısı vardır.
C) Tanıda sadece virüs izolasyon yöntemi kullanılır.
D) Etken Arteriviridae familyasında RNA’lı bir virüstür.
E) İthal edilecek atlar hastalık yönünden test edilmeli ve 14 gün süre ile ayrı bir yerde tutulmalıdır.

Cevap : C) Tanıda sadece virüs izolasyon yöntemi kullanılır.

20. Köpeklerde görülen adenovirus infeksiyonları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Serolojik testlerle ve ayrıca PCR ile tanısı kolaylıkla yapılabilmektedir.
B) Zarfsız, icosohedral simetrili, 80-100 nm çapında viriona ve çift iplikçi DNA genomuna sahiptir.
C) Aşısı bulunmadığı için kontrolde hastaların izolasyonuna dikkat edilir.
D) Hayvanlar lezyonlu bölgelerdeki akıntılarla virusu çevreye saçarlar.
E) Etken Adenoviridae ailesindedir.

Cevap : C) Aşısı bulunmadığı için kontrolde hastaların izolasyonuna dikkat edilir.

İnfeksiyöz Hastalıklar

İnfeksiyöz Hastalıklar 2023-2024 Final Soruları

 

Laborant Ve Veteriner Sağlık

İnfeksiyöz Hastalıklar 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!